Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Spara tid och pengar med effektiv byggplatslogistik

2018-06-05

På Dalarö, mindre än 40 minuter från centrala Stockholm, växer 13 moderna flerfamiljshus upp i parken kring den slottsliknande Åkerlundska villan från 1921. De första husen är redan inflyttade och klara och i rask takt färdigställs nu de återstående. Projektet ute på Dalarö är spännande på många sätt, inte minst eftersom det fungerar som ett pilotprojekt kring byggplatslogistik i syfte att effektivisera och göra byggprocessen mer lönsam.

Forskningen talar sitt tydliga språk. Den visar bland annat att effektiv logistik kan sänka byggkostnaderna med 20 procent och flerdubbla arbetsproduktiviteten hos yrkesarbetarna. I fallstudier har man kunnat konstatera att byggtiden kortats med 15-20 procent. Andra studier visar på att antalet transporter kunnat minskas med upp till 80 procent. Det har förstås stor betydelse ur ett hållbarhetsperspektiv. Byggsektorn svarar för 20 procent av koldioxidutsläppen och som det ser ut i dag rullar en tredjedel av Sveriges tunga fordon till och från byggplatser.

Leveransplanering som taktar med produktionens behov

- Det har varit en stor fördel att vi kunnat lägga inbärningen åt sidan. Istället för det klassiska byggtänket att ta hit så mycket som möjligt och lägga under presenning, finns allting på plats när hantverkarna kommer vilket betyder att de kan börja jobba direkt, säger Dennis Grönroos, arbetsledare på BTH Bygg.

Ahlsells målsättning har varit att integrera försörjningskedjan med bygget och få bort gapet mellan sina leveranser och när materialet behövs i produktionen.

- Tanken med effektiv byggplatslogistik är att få till stånd en leveransplanering som taktar med produktionens behov. Alltför ofta hamnar materialet på backen i väntan på att det ska användas. Så ska det inte behöva vara, säger Anders Ivarsson, som sedan ett år tillbaka arbetar som chef för Bygglogistik på Ahlsell.

BTH Bygg ser fördelarna med Ahlsells modell för byggplatslogistik

Det är bland annat de geografiska omständigheterna ute på Dalarö som legat till grund för att BTH Bygg velat prova Ahlsells modell för byggplatslogistik. Avståndsmässigt ligger orten en bra bit från närmaste tätort och området kännetecknas av smala, slingriga grusvägar. Vägar som helt enkelt inte klarar av tunga transporter. För att störa de omkringboende så lite som möjligt ville man minimera antalet anlöpande fordon. Dessutom är lagringsmöjligheterna på området mycket begränsade.

- Vi har ett otroligt fint flöde och en hög kvalitet i våra leveranser som börjar i logistikcentrum Hallsberg. Det vill vi inte att man tappar ute i projekten. Man har räknat ut att material i snitt flyttas sju gånger från ankomst till byggarbetsplatsen. Det ökar givetvis risken för att både materialet eller någonting i dess närhet ska förstöras när det bärs runt, fortsätter Anders Ivarsson.

Allt material mellanlandar hos Ahlsell

Lösningen har varit att noggrant planera och samordna alla leveranser till projektet och se till att det uppmärkta materialet lastas av och bärs in direkt till den plats där det ska användas. I dag mellanlandar därför allt material som ska till Lyngsåsaprojektet vid Ahlsells terminaler i Norsborg eller Lissma söder Stockholm för att där lastas om för vidare transport till Dalarö. Detta oavsett om materialet kommer från Ahlsell eller någon annan leverantör.

- Stomelementen i betong kommer från Polen och är lastade på bilar som inte kan ta sig hela vägen fram till byggplatsen. Att Ahlsell tar emot dessa, lagrar och lastar om på mindre bilar som kör ut till oss när det är dags för montage, har varit till stor hjälp, säger Dennis Grönroos som är arbetsledare på BTH Bygg.

Var sak på sin plats förenklar för hantverkaren

I pilotprojektet arbetar Ahlsells kunder från alla discipliner utifrån projektadressen. Tack vare att Ahlsell har engagerat en egen underentreprenör som ansvarar för inbärningen går leveranserna inte bara till Lyngsåsa utan till rätt hus, rätt våning och rätt rum.

- Alla underleverantörer har en inköpsansvarig och jag lägger mig inte i vad de beställer, men vi förespråkar Ahlsell då material till alla discipliner kommer samlastat på en och samma bil. Planeringen har resulterat i att fyllnadsgraden på varje bil är nära 100 procent och vår egen nedlagda tid per anlöpande bil har kunnat minskas med hälften, konstaterar Dennis Grönroos.

Mjuka värden som inte kan mätas i pengar

För BTH Bygg har det blivit tydligt att det finns mycket att spara på att leveransplanera projekten gemensamt och i god tid samt att hålla informationskedjan vid liv. Inte minst när det kommer till mjuka värden som kan vara svåra att mäta i pengar. Arbetsmiljön blir schysstare och vardagen lite enklare, både för yrkesarbetarna och de som har ledarrollerna i ett projekt.

- Det här är ett pilotprojekt där både vi och Ahlsell ska identifiera vad vi kan bli bättre på. Systemstödet där vi lägger in leveranserna kan utvecklas och jag skulle gärna se projektstyrda chaufförer och varför inte en resurs som vi kan dela på och som enbart jobbar med logistikhantering på plats, avslutar Dennis Grönroos.

Bygg Hållbarhet Tjänster

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript