Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Byggplats från Enköpings avloppsreningsverk

Ahlsell levererar till Enköpings nya avloppsreningsverk

2024-03-13

I november 2023 togs det första spadtaget till Enköpings nya avloppsreningsverk vid området Vappa. Det nya reningsverket ska ersätta det nuvarande som är gammalt och inte kan leverera i samma takt som Enköping växer. NCC ansvarar för mark och bygg i projektet och samarbetar med Ahlsell när det gäller leveranserna av VA-material.

Efter år av planering och förberedelser har byggnationen av ett nytt avloppsreningsverk i Enköping inletts. Det nuvarande reningsverket byggdes redan 1952 och är gammalt och slitet. Det har heller inte den kapacitet som krävs för att effektivt rena avloppsvattnet i takt med att Enköping växer och förväntas nå en befolkning på 60 000 invånare till år 2040.

 

Utmaningar och lösningar i projektet

Enköpings nya avloppsreningsverk är ett miljöprojekt med modern teknik som omfattar totalt sju byggnader och tre utvändiga biobassänger som utför biologisk och kemisk rening av vattnet i flera steg. Arbetet inleddes hösten 2023 och det nya reningsverket planeras att stå klart för att tas i drift 2027. Det kommer att minska utsläppen av näringsämnen till Mälaren och klara både nuvarande och framtida reningskrav.

Projektet, som fortfarande är i ett tidigt skede, omfattar berg- och jordschakt, grundläggning samt installation av inkommande VA-ledningar. Ahlsell levererar över 1 000 meter PE-ledning i dimensionerna 560, 710 och 900 millimeter och även rör i mindre dimensioner, geotextil, pumpslangar samt elförsörjningsmaterial. En stor del av rören stumsvetsas och på vissa anslutningspunkter blir det flänsar. Eftersom rören läggs inne i ett område med flera byggnader blir det en hel del böjar med injusteringar av svetsmuffar.

 

 

– Den främsta utmaningen i projektet är de ibland långa leveranstiderna som beror på tillverkning av material. Vi behöver vara ute i god tid med våra beställningar för att säkerställa att materialet finns tillgängligt när vi behöver det. Just nu har vi möjlighet att lagra rören, men det kommer att bli trångt på byggarbetsplatsen när fler aktörer kommer in i projektet, säger Fredrik Lundin som är blockchef på NCC.

Fredrik Lundin, blockchef på NCC med långa breda rör bakom

Tidig och öppen kommunikation

Fredrik lyfter fram den tidiga och öppna kommunikationen med Ahlsell som en viktig nyckelfaktor för projektets framgång. Det är en proaktiv strategi som gjort det möjligt för att Ahlsell att inte bara förbereda leveranserna utan även erbjuda sin expertis redan under anbudsförfarandet.

– Ahlsells förmåga att flagga för produkter med långa leveranstider liksom samarbetet med deras leverantörer Pipelife och Georg Fischer AB för att utvärdera genomförbarheten och granska planeringen, har varit ovärderlig. Deras förslag på lösningar och alternativa handlingsvägar har bidragit till att vi kunnat lösa eventuella problem innan de uppstått ute i produktionen, avslutar Fredrik Lundin.

Nyheter VA & Mark

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript