Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vi hjälper dig att göra bra miljöval!

2021-11-24

Inom Betongkomplement har vi stora möjligheter att påverka utvecklingen kring hållbart byggande, bland annat genom att säkerställa att de produkter som föreslås i såväl projektering som byggskede lever upp till beställarens krav. En viktig roll i det arbetet har Daniel Ågren. Utöver arbetet som teknikspecialist ansvarar han för miljöarbetet inom Betongkomplement vilket bland annat innebär att få våra produkter miljöbedömda.

Inom byggbranschen används flera olika system där Byggvarubedömningen, BASTA, SundaHus och listning av material hos Svanen husproduktportal är några exempel. Vissa av bedömningarna täcker både kemiskt innehåll, livscykelaspekter samt socialt ansvarstagande. När underlaget har bedömts blir byggprodukten sökbar och resultatet av bedömningen presenteras.

– Miljöbedömda produkter är ett krav vid många byggprojekt vilket innebär att de som saknar en bedömning per automatik blir bortvalda. Det är beställarna som beslutar om vilket system deras projekt ska använda sig av. Produkterna i vårt sortiment är försedda med information om vilket eller vilka system de är miljöbedömda i. Det underlättar för våra kunder att göra de rätta valen.

Ett nära och bra samarbete med leverantörerna

Att ta fram bedömningsunderlag för en produkt kan ta allt från någon dag till ganska lång tid då det ofta är fler än leverantören som är involverade i tillverkningen. Daniel betonar därför vikten av att ha ett nära och bra samarbete med sina leverantörer som behöver kunna bistå med rätt underlag.

– Är vi inte med i matchen så är det lätt för våra kunder att välja någon annan. Målsättningen är att vi ska vara bäst på att erbjuda miljöbedömda produkter och vi vill gärna vara ett föredöme för våra kollegor i branschen.

På bilden till vänster ovan: Daniel Ågren, som utöver arbetet som teknikspecialist även ansvarar för miljöarbetet inom Betongkomplement här på Ahlsell.

Lättare att göra bra miljöval med miljövarudeklarationer

EPD är en förkortning för Environmental Product Declaration. Det är egentligen inte en miljöbedömning utan en mer konkret innehållsdeklaration för en byggprodukt som ger information om bland annat förbrukning av råvaror, utsläpp, avfall och återvinning. Sådant man behöver känna till för att kunna jämföra och göra bra miljöval. EPD:er kan också vara del av kravställning vid upphandling inom alla branscher och även krävas som underlag när hela byggnader ska klimatdeklareras.

– Vi har precis påbörjat ett pilotprojekt kring EPD:er. Innan vi gick i gång med arbetet frågade vi både kunder och leverantörer för att få en indikation på vilka produkter som kommer att behöva EPD:er. Det ska bli spännande att se vad pilotprojektet kan leda till.

En annan viktig del i Daniels roll är att avlasta specialistsäljarna ute på fältet, bland annat genom att fungera som bollplank och svara på de frågor kring produkternas miljömässiga prestanda som ofta dyker upp.

– Det är roligt att få vara med i hela kedjan från att det kommer in önskemål om en produkt till att få den bedömd och upplagd i systemet. Vi märker att våra kunder uppskattar att få snabb återkoppling och att vi har ordning på miljöbedömningarna.

 

Fakta – Miljöbedömningssystemen som gör det enkelt att välja rätt

Byggvarubedömningen är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening där Sveriges fastighetsägare och byggentreprenörer samlas för att arbeta tillsammans med syftet att främja användningen av hållbara byggmaterial. Verksamheten utgörs av två ben – loggboksverktyget och bedömningar på kemiskt innehåll och livscykel. Produkterna bedöms enligt ett antal kriterier i tre olika nivåer. Röd nivå betyder att varan bör undvikas, gul att den accepteras och grön att den rekommenderas.

BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen. I BASTA:s produktdatabas hittar du bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTA:s krav på̊ kemiskt innehåll. Databasen är gratis och öppen för alla. BASTA:s databas innehåller BETA-registret med produkter som uppfyller systemets grundkrav och BASTA-registret med produkter som uppfyller systemets högre krav.

SundaHus är ett miljöbedömningssystem som används för medvetna materialval i syfte att säkerställa en giftfri och långsiktigt värdefull byggd. Det är ett verktyg för att minimera andelen farliga ämnen i samband med byggnation och förvaltning men också̊ för att dokumentera produktval. Bedömningen av produkter baseras på̊ olika egenskaper och indelas i fem klasser A, B, C+, C- eller D där A är bäst.

Svanen är Nordens officiella miljömärkning som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige på uppdrag av regeringen. De granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall samt ställer krav på funktion och kvalitet. Idag kan 63 olika grupper av varor och tjänster Svanenmärkas. För att en byggnad ska kunna bli Svanenmärkt måste det material som projektet ska använda uppfylla Svanens krav.

EU-Blomman eller EU Ecolabel är EU:s gemensamma miljömärke. Märkningen fungerar på samma sätt som andra miljömärkningar som till exempel Svanen, men med egna kriterier. I Sverige administreras märkningen av Miljömärkning Sverige som även administrerar Svanen.

Mer om hur vi kan hjälpa dig med betonglösningar

Bygg Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript