Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Säkra lyft bygger på kunskap och förnuft

2022-04-05

Lyftanordningar används i många sammanhang och i flera branscher har de ersatt manuella lyft vilket bidragit till en bättre arbetsmiljö. Inget lyft är det andra likt och att lyfta material kan jämföras med en kedja där varje länk måste fungera för att lyftet ska vara säkert.

Många av oss använder dagligen lyftanordningar och lyftredskap på våra arbetsplatser. Alltför ofta inträffar dessvärre olyckor eller tillbud vid till exempel koppling av laster, personlyft och uppställning av mobila lyftanordningar. Faktum är att Arbetsmiljöverket varje år får in cirka 700 rapporter om arbetsolyckor med sjukfrånvaro som inträffat vid användning av lyftanordningar.

Du ska känna dig trygg på jobbet

Christer Bodén arbetar som utbildare på Presto och genomför kvalitetssäkrade utbildningar för Ahlsellakademins räkning. Christer håller bland annat i utbildningarna Säkra Lyft och Säkrare Lyft (ISO certifierad) som riktar sig speciellt till dig som kommer i kontakt med last- och lyftarbete i din vardag.

– I arbetet som utbildare vill jag förmedla vikten av att arbeta säkert. Du ska känna dig trygg på jobbet och kunna komma hem efter arbetsdagens slut utan att ha blivit skadad.

Lyftanordningar kan delas upp i fasta och mobila där exempel på fasta anordningar är traverser, telfrar, vacuumlyftar och andra lyftanordningar som används inom industri och lager. Mobila lyftanordningar kan vara mobilkranar, tornkranar och lyftanordningar på fordon, till exempel kranar som monterats på lastbilar.

– Lyftredskapen som används ska vara godkända för ändamålet. Vanligast är bandsling, rundsling, stållina och kätting. Här är det viktigt att välja rätt redskap utifrån lastens form och i förhållande till lastens vikt men också utifrån vinkeln på parterna med hänsyn till belastning, säger Christer Bodén.

Kunskapskrav för alla som arbetar med lyft och lyftanordningar

Christer menar att det som är absolut viktigast att tänka på när det gäller last och lyft handlar om ganska enkla grejer. Gå aldrig under en hängande last, till exempel, fall inte in i dåliga rutiner där du börja slarva och chansa. Bara för att en stropp fungerade i dag, är det inte säkert att den gör det i morgon. Det är därför som det är så viktigt att ta den där extra minuten och kontrollera att lyftredskapen har rätt märkning för den last som ska lyftas och att de inte är skadade.

– Mycket handlar om att jobba på rätt sätt och att använda godkända lyftredskap, inte egna varianter. De lyftanordningar som används ska vara besiktigade och godkända för lyftändamålet och lyftredskapen ska vara anpassade till det som ska lyftas.

Lika viktigt som maskiner och lyftanordningar är den mänskliga faktorn. Därför måste alla som arbetar med eller kommer i kontakt med koppling av last, lyft av last och körning med hängande last, känna till vissa grundläggande säkerhetsregler.

Arbetsmiljöverket har flera föreskrifter som på ett eller annat sätt berör lyftarbete och ställer krav på dokumenterad kunskap. Sedan 2007 ställs det krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning för att få använda lyftanordningar och lyftredskap.

– Det man slarvar med är ofta uttjänta lyftredskap. Man slår en knut, gör lite egna lösningar och använder gamla, smutsiga och uttjänta redskap som borde kasseras. Det funkar så länge det funkar, men konsekvenserna kan naturligtvis bli förödande, som att någon skadas eller i värsta fall förolyckas. Med daglig tillsyn före och efter genomfört arbete upptäcker man om någonting gått sönder och behöver åtgärdas innan redskapet används igen, säger Christer Bodén.

 

Bra att tänka på!

Även om det är maskiner som lyfter det allra tyngsta, är det oftast vi människor som lyfter själva lyftredskapen. Eftersom de också kan också vara tunga behöver du se till att lyfta dem på rätt sätt så att belastningen på rygg, armar och ben minimeras.

Ahlsell vill att kunderna ska jobba säkert

Säkra Lyft är en halvdagsutbildning som tar upp vilka lagar och regler som finns liksom vilket ansvar arbetsgivare och arbetstagare har. Här får deltagarna bekanta sig med olika typer av lyft – flerpartslyft, surrade laster och snarade laster och olika kopplingar för att lasten ska sitta fast. Dessutom går man igenom lastfördelning, daglig tillsyn, fel och brister och toleranser innan kassering. Säkrare Lyft är en förnyad version av Säkra Lyft. Det är en heldagsutbildning där eftermiddagen ägnas åt mer praktiska moment för att uppfylla SS-ISO 22 853 och AFS 2006:6.

– Utbildningarna ger ofta deltagarna en aha-upplevelse. De får upp ögonen för vad som fungerar bra och mindre bra på arbetsplatsen och lär sig hur de agera innan, under och efter arbeten med lyft och last, säger Christer Bodén.

Han betonar även vikten av att fräscha upp sina kunskaper med jämna mellanrum. Det krävs för att man ska hålla sig uppdaterad och inte börjar ta genvägar och slarva.

– Jag tycker att det är jättebra att Ahlsell erbjuder de här kurserna. Lyftutrustningen finns i sortimentet och från Ahlsells sida är man förstås mån om att kunderna jobbar säkert. Att lära sig hantera last och redskap på ett korrekt sätt är rätt väg att gå för att olyckor ska kunna förebyggas, avslutar Christer Bodén.

 

Mer om utbildningar och andra tjänster vi erbjuder som gör din arbetsmiljö säkrare

Tjänster Hållbarhet Industri

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript