Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Förändring som leder till förbättring

2023-04-25

Ahlsells samarbete med nätverket Elinorr är ett bra exempel på att nytänkande och förändring ofta är vägen framåt. Tillsammans driver man ett hållbarhetsprojekt som ska mynna ut i färre och mer genomtänkta leveranser. Syftet är att minska elbolagens miljöpåverkan genom sänkta CO2-utsläpp.

Elinorr är ett nätverk med 18 självständiga lokala elnätsbolag i södra- och mellersta Norrland och Dalarna. Bolagen arbetar tillsammans för att öka samhällsnyttan, kompetensen och stordriftsfördelarna där strategiska utvecklingsfrågor, inköp och elnätsdrift är några samverkansområden. Nätverket har samarbetat med Ahlsell kring anskaffning av material till bolagens verksamheter sedan 2013. I april 2022 tecknades ett nytt avtal efter en upphandling som hade större fokus på hållbarhet än tidigare.

I upphandlingsarbetet kom Styrgruppen i Elinorr fram till att man skulle fråga leverantörerna hur de kan hjälpa nätverket i deras hållbarhetsarbete där transporterna står för en stor del av CO2-utsläppen.

– Att betala för frakten såg vi som ett bra styrmedel. Genom att sätta ett pris på de CO2-utsläpp som frakten genererar kan vi ge bolagen svart på vitt att det lönar sig att samla sina leveranser till ett färre antal dagar. Både ur ett hållbarhets- och kostnadsperspektiv, säger Fredrik Andersson, verksamhetsutvecklare på Elinorr.

Fördelar med färre leveransdagar

När avtalet blev klart diskuterade Ahlsell och styrgruppen i Elinorr hur man genom bättre planering kan minska behovet av dagliga leveranser. Upplägget presenterades för elbolagen där de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med färre leveransdagar per vecka lyftes fram. Möjligheterna till förändring varierar i de 18 bolagen som har kommit lite olika långt sitt hållbarhetsarbete. I dagsläget är det elva bolag i Elinorr som dragit ner på sina leveranser från fem till en eller två dagar i veckan.

– Det har fungerat väldigt bra och de som gått ner i antalet leveransdagar ser fördelar med att få mycket material på en och samma gång i stället för småskvättar veckans alla dagar. Det ger ett bättre flöde och gör att bolagen kan planera bemanningen på ett bättre sätt, säger Mikael Salomonsson, strategisk inköpare på Jämtkraft och ansvarig för Elinorrs upphandlingar.

Han betonar att verksamheten i Elinorrs medlemsbolag är samhällsviktig och alltid måste fungera. Skulle någonting oförutsett inträffa behöver det snabbt kunna åtgärdas. Därför har bolagen fortfarande möjlighet att beställa material via ett expressorderflöde.

Ett styrmedel för att minska på både miljöpåverkan och kostnader

Tillsammans med Ahlsell har Elinorr även tagit initiativet till en tävling som går ut på att det elbolag i nätverket som lyckas minska sina CO2-utsläpp mest under ett års tid vinner ett pris. Priset kommer att ges till ett välgörande ändamål som bestäms av det vinnande bolaget.

– Det är väldigt givande att arbeta med hållbarhet eftersom det är en fråga som prioriteras högt hos många av våra kunder. Elinorr är först ut med att vilja betala för frakten för att minska både miljöpåverkan och leveranskostnader, säger Eje Gunnarsson, regional försäljningschef på Ahlsell.

Nu är Elinorr redo för att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete. Tillsammans med Ahlsell planerar man att titta närmare på det material som används i elbolagens verksamheter. Syftet är att ta reda på om det finns sådant som kan bytas ut mot alternativ med en lägre miljöpåverkan. I förlängningen vill Elinorr ha med hållbarhetsaspekten som en parameter när de utvärderar sina inköp, precis som tekniska egenskaper och pris.

– Ahlsell är en värdefull partner som ligger i framkant och är genuint intresserade av att vara delaktiga i vår resa mot ett mer hållbart samhälle. Med färre leveranser kan vi både minska våra CO2-utsläpp och belastningen på vägnätet som helhet. Bättre och mer genomtänkta leveranser bidrar även till en effektivare verksamhet och bättre arbetsmiljö för dem som tar emot godset hos respektive bolag, avslutar Fredrik Andersson.

Nyheter EL

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript