AhlsellProdukterVA & MarkGeotekniska produkter

Geotekniska produkter

Geotextil, även benämnt fiberduk, utgör materialskiljande skikt i till exempel vägbyggnationer, husgrunder och rörgravar. Därmed erhålls markförhållanden som på lång sikt inte binder vatten. Extra stabilitet i vägbyggnationer erhålls om geonät anläggs. Geonätet binder ihop fyllnadmassorna på ett effektivt sätt vilket kan göra det möjligt att minska vägkroppens höjd. Geomembran utgör en viktig komponent i damm- och deponibyggnationer. Geotextil används även som ogräsduk helt enkelt för att hindra ogräs från att ta över större eller mindre planteringar. I sortimentet finner du även markeringsband och markeringsnät som indikerar vilken typ av ledning som ligger i rörgraven.

Geonät A'Grid
Geonät A'Grid
Art. nr.: 19050478
A-GRID geonät används för att förstärka friktionsmaterial på vägar och andra hårdgjorda ytor. Geonätet låser fast friktionsmaterial i den formstabila nätstrukturen och ger en mekanisk stabilisering med ökad bärighet och livstid. A-GRID kan med fördel användas för att förstärka vägar byggda på mark med dålig bärighet som lera och myrmark. Tack vare sin formfasta struktur så låser A-GRID fast friktionsmaterialet i en s.k förkilning. Vid belastning medför det en horisontell kraftöverföring till geonätet, samtidigt bidrar geonätet till att öka och behålla komprimeringen av fyllnadsmassorna, vilket resulterar i en betydande ökning av bärigheten. Med geonätets armerande effekt är det möjligt att reducera lagertjockleken, vilket ger betydande kostnadsbesparingar. Erfarenhet visar att lagertjockleken kan reduceras med 30-50% genom att bygga in geonät i obundna lager.
HDPE-membran
Byggros
HDPE-membran
Art. nr.: 19038029
Junifol HDPE geomembran framställs av High-Density PolyEthylene (HDPE). Membranet har hög kemisk resistens och är särskilt lämpligt i aggressiva miljöer och används därför ofta till miljöprojekt som t ex föroreningsbassänger och deponier. Erbjuds med både slät och strukturerad sida, en- eller dubbelsidig. Hög motståndskraft mot UV. Kan svetsas i tjocklek från 0,8 mm och uppfyller kraven i DS/INF 466. Svetsning av membran ska utföras av licensierad svetsare i separat entreprenad. Observera förutsättningar för läggning och svetsning vilket leverantören tillhandahåller.

Fördelar
- Höj kemisk resistens
- Svetsbar
- Godkänd enligt DS/INF 466
- Höj UV-motståndskraft

Användning
- Deponier/Lossningsplatser/Fordonsuppställning
- Bassänger
- Gödselbrunnar
LDPE-membran
Byggros
LDPE-membran
Art. nr.: 19038027
Wepelen LDPE är ett svetsbart geomembran av Low-Density PolyEthylene (LDPE) som med sin flexibilitet gör installationen och tillpassningen enkel. LDPE geomembranets flexibilitet och kemiska resistens gör den möjlig att använda till i stort sätt alla installationer där det ställs krav till täta membran. I särskilt aggressiva miljöer bör den kemiska resistensen värderas individuellt. Kan erhållas med både slät och strukturerad, enkel- eller dubbelsidig. Geomembranet har en hög motståndskraft mot UV. Kan svetsas i tjocklek från 0,8 mm och uppfyller kraven i DS/INF 466. Wepelen LDPE geomembran används också som rotspärr i förhållande till gröna tak med lutning under 5 grader. Svetsning av membran ska utföras av licensierad svetsare i separat entreprenad. Observera förutsättningar för läggning och svetsning vilket leverantören tillhandahåller.

Fördelar
- Svetsbar
- Flexibel
- Hög UV-motståndskraft
- Godkänd i förhållande till DS/INF 466

Användning
- Bassänger
- Inpackning av dagvattenmagasin
- Gödselbrunnar
Visar 42 av 42