Tak-/fasadstege

Komplett sortiment från Weland stål för takstegar med en mängd olika varianter. Takstegar, gångbryggor och räcken är en är viktigt för säkert arbete. Olika typer av tak kräver olika typer av skyddsanordningar och till exempel takstegar. Här hittar du produkter inom taksäkerhet som stegar och steg, gångbryggor och plattform för tryggare arbete. Du som jobbar med montage och takjobb kan använda dig av lös markstege eller takstegar som är fastmonterade med eller utan gångbrygga. Här finns även fasadstege med bra stabilitet, taksteg och fästjärn.

Tak/fasadstege, Weland Stål
Tak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland Stål
Weland
Tak/fasadstege, Weland Stål
Lätt stege med bra stabilitet. Stegens vangstycken är av rullformad U-profil. Stegpinnen är profilerad för att minska halkrisken och är stukad både in- och utvändigt för dubbel säkerhet. Vid användning som takstege gäller infästning till tak upptill och nertill dock max 5 m mellan fästpunkterna. Distanser mot tak med max 2 m mellanrum. Godkänd för infästning av livlina. Utförande enligt SS-EN 12951. Vid taklutning under 15 grader kan Weland takbrygga användas som "stege" eller gångväg i takfallets lutning.
Weland fasadstegar används inom bygg och industri och är godkända enlgt SS 831340 och SS-EN ISO 14122-4. Fast monterade fasadstegar används som tillträde till tak upptill 8 m nivåskillnad. Stegen skall monteras så att översta stegpinnen hamnar 30 mm ovan takkant. Handledaren bör förankras till takbrygga/takstege. Stegarna avslutas 3 m ovan mark om man vill undvika att obehöriga får tillträde. Då kan fasadstegen kompletteras med en lös stege och upphängningsbeslag. Vid långa stegar (längre än 10 m) bör man om möjligt ha vilplan. Vid fallhöjd över 4 meter skall stegen förses med fallskydd. Utrymningsstegar bör alltid ha skyddskorg när de kombineras med utrymningsplattform. Detta för att det inte skall bli ett kliv "rakt ut i luften". Skyddskorgen avslutas 2-2,5 m ovan mark.
Låsbar lucka, Weland Stål
Låsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland Stål
Weland
Låsbar lucka, Weland Stål
Lucka för att hindra obehöriga att ta sig upp i stege med skyddskorg.
Luckan monteras i bakkant på skyddskorgsstaget och kan låsas med hänglås runt skyddskorgsbygeln för att förhindra obehöriga. Luckan fälls upp mot skyddskorgen vid passering.
Distans takstege, Weland Stål
Distans takstege, Weland StålDistans takstege, Weland StålDistans takstege, Weland Stål
Weland
Distans takstege, Weland Stål
Distans för takstege, 1st per infästning.
Upphängningsbeslag lös stege, Weland Stål
Upphängningsbeslag lös stege, Weland StålUpphängningsbeslag lös stege, Weland Stål
Weland
Upphängningsbeslag lös stege, Weland Stål
För upphängning av stege på redan uppsatt fasadstege.
Klätterhinder fasadstege, Weland Stål
Klätterhinder fasadstege, Weland StålKlätterhinder fasadstege, Weland StålKlätterhinder fasadstege, Weland Stål
Weland
Klätterhinder fasadstege, Weland Stål
Klätterhinder fasadstege låsbar.
Ståplatta fällbar, Weland Stål
Ståplatta fällbar, Weland Stål
Weland
Ståplatta fällbar, Weland Stål
Ståplattan används med fördel om man behöver ett vilplan mitt i fasadstegen för att kunna stå mer bekvämt. Det kan vara vid ett serviceställe eller mitt på en längre sträcka av fasadstegen. Plattan är normalt infälld bakom stegpinnen och dras enkelt fram med foten.
Gummilist villatakstege, Weland Stål
Weland
Gummilist villatakstege, Weland Stål
.
Skarvbeslag stege, Weland Stål
Skarvbeslag stege, Weland StålSkarvbeslag stege, Weland StålSkarvbeslag stege, Weland Stål
Weland
Skarvbeslag stege, Weland Stål
Beslag till takstege.
Ståplatta fasadstege, Weland Stål
Ståplatta fasadstege, Weland StålStåplatta fasadstege, Weland StålStåplatta fasadstege, Weland StålStåplatta fasadstege, Weland Stål
Weland
Ståplatta fasadstege, Weland Stål
Ståplatta för stege. Ställbar 0-20°. OBS! Ståplatta kräver 250 mm fritt utrymme mot väggen.
Ståplatta för vägg, Weland Stål
Ståplatta för vägg, Weland StålStåplatta för vägg, Weland Stål
Weland
Ståplatta för vägg, Weland Stål
Ståplatta för montering på vägg.
Skyddskorgsbygelsats, Weland Stål
Skyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland Stål
Weland
Skyddskorgsbygelsats, Weland Stål
Bygelsats (var 900 mm) består av två delar, två halvor som utgör en bygel.
Skyddskorgsats, Weland Stål
Skyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland Stål
Weland
Skyddskorgsats, Weland Stål
.
Röd plastad lina, Weland Stål
Weland
Röd plastad lina, Weland Stål
Wire till fällbar fasadstege.
Vilplattform komplett,Weland Stål
Vilplattform komplett,Weland Stål
Weland
Vilplattform komplett,Weland Stål
För att öka säkerheten bör stegar som är längre än 6 meter förses med vilplan /avväxling. På mycket långa stegar bör avståndet mellan vilplanen vara max 6 meter. Utförande enligt SS 83 13 40. OBS! Till varje vilplan går det åt 2,1 m extra stege.
Vilplan består av följande komponenter:
1 st galler med kantstång
4 st vinkelstag
4 st "halva" skyddskorgsbyglar
2 st horisontella plattstänger
7 st vertikala plattstänger
Skyddskorgsbreddare, Weland Stål
Skyddskorgsbreddare, Weland StålSkyddskorgsbreddare, Weland StålSkyddskorgsbreddare, Weland StålSkyddskorgsbreddare, Weland Stål
Weland
Skyddskorgsbreddare, Weland Stål
.
Trappsteg takstege, Weland Stål
Trappsteg takstege, Weland StålTrappsteg takstege, Weland StålTrappsteg takstege, Weland StålTrappsteg takstege, Weland Stål
Weland
Trappsteg takstege, Weland Stål
Lösa trappsteg av halksäker profilplåt. Trappsteget krokas fast runt takstegens stegpinnar och låses med bultförband. Trappsteget har en vinklad stegyta som gör att det kan användas till takstegar med lutning 8° till 35°. Trappsteget passar till Weland takstege.
Ny i webbutiken
Ändskydd stege, Weland Stål
Weland
Ändskydd stege, Weland Stål
Ändskydd tlll stege.
Visar 17 av 17