Weland Stål

Komplett sortiment från Weland stål för takstegar med en mängd olika varianter. Takstegar, gångbryggor och räcken är en är viktigt för säkert arbete. Olika typer av tak kräver olika typer av skyddsanordningar och till exempel takstegar. Här hittar du produkter inom taksäkerhet som stegar och steg, gångbryggor och plattform för tryggare arbete. Du som jobbar med montage och takjobb kan använda dig av lös markstege eller takstegar som är fastmonterade med eller utan gångbrygga. Här finns även fasadstege med bra stabilitet, taksteg och fästjärn.

Skruvsats, Weland Stål
Skruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland Stål
Weland
Skruvsats, Weland Stål
.
Konsoler fasadstege, Weland Stål
Konsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland Stål
Weland
Konsoler fasadstege, Weland Stål
Konsol för fasadstege. Konsolens längd bestäms av avståndet mellan yttervägg och takrännans ytterkant. Max avstånd mellan fästpunkter i vägg 2500 mm. Fästena sätts tätare om väggkonstruktion kräver det.
Bultsats, Weland Stål
Bultsats, Weland StålBultsats, Weland StålBultsats, Weland Stål
Weland
Bultsats, Weland Stål
.
Muttersats, Weland Stål
Muttersats, Weland StålMuttersats, Weland StålMuttersats, Weland Stål
Weland
Muttersats, Weland Stål
.
Bultsats vagnsbult, Weland Stål
Bultsats vagnsbult, Weland Stål
Weland
Bultsats vagnsbult, Weland Stål
Vagnsbultsats (2 st bult / infästning).
Tak/fasadstege, Weland Stål
Tak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland Stål
Weland
Tak/fasadstege, Weland Stål
Lätt stege med bra stabilitet. Stegens vangstycken är av rullformad U-profil. Stegpinnen är profilerad för att minska halkrisken och är stukad både in- och utvändigt för dubbel säkerhet. Vid användning som takstege gäller infästning till tak upptill och nertill dock max 5 m mellan fästpunkterna. Distanser mot tak med max 2 m mellanrum. Godkänd för infästning av livlina. Utförande enligt SS-EN 12951. Vid taklutning under 15 grader kan Weland takbrygga användas som "stege" eller gångväg i takfallets lutning.
Weland fasadstegar används inom bygg och industri och är godkända enlgt SS 831340 och SS-EN ISO 14122-4. Fast monterade fasadstegar används som tillträde till tak upptill 8 m nivåskillnad. Stegen skall monteras så att översta stegpinnen hamnar 30 mm ovan takkant. Handledaren bör förankras till takbrygga/takstege. Stegarna avslutas 3 m ovan mark om man vill undvika att obehöriga får tillträde. Då kan fasadstegen kompletteras med en lös stege och upphängningsbeslag. Vid långa stegar (längre än 10 m) bör man om möjligt ha vilplan. Vid fallhöjd över 4 meter skall stegen förses med fallskydd. Utrymningsstegar bör alltid ha skyddskorg när de kombineras med utrymningsplattform. Detta för att det inte skall bli ett kliv "rakt ut i luften". Skyddskorgen avslutas 2-2,5 m ovan mark.
Infästningsprofil universal stege, Weland Stål
Infästningsprofil universal stege, Weland StålInfästningsprofil universal stege, Weland Stål
Weland
Infästningsprofil universal stege, Weland Stål
En stege monteras med minst 3 st Infästningsprofiler. På korta stegar monteras 2 st infästningsprofiler till översta distansen. Dubbla infästningsprofiler/distans kan med fördel användas vid stora snölaster.
Gummilist, Weland Stål
Weland
Gummilist, Weland Stål
.
Glidskydd panntak, Weland Stål
Glidskydd panntak, Weland StålGlidskydd panntak, Weland Stål
Weland
Glidskydd panntak, Weland Stål
Glidskydd monteras vid takfot för att säkra den lösa markstegen och förhindra att stegen glider nedåt, bakåt eller i sidled vid uppstigning till taket. Glidskyddet bör monteras vid sidan om takstegen/bryggan för att underlätta övergången från den lösa stegen. Utförande enligt SS 831342. Glidskydd till taksteg på panntak. Använd rätt infästning för montering för montering på panntak.
Låsbar lucka, Weland Stål
Låsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland Stål
Weland
Låsbar lucka, Weland Stål
Lucka för att hindra obehöriga att ta sig upp i stege med skyddskorg.
Luckan monteras i bakkant på skyddskorgsstaget och kan låsas med hänglås runt skyddskorgsbygeln för att förhindra obehöriga. Luckan fälls upp mot skyddskorgen vid passering.
Universalräcke Industri, Weland Stål
Universalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland Stål
Weland
Universalräcke Industri, Weland Stål
Weland universalräcken tillverkas i 6 olika standardlängder som kan kombineras till valfri längd. Standardlängderna är 400, 500, 700, 1000, 1500 och 2000 mm. Räckesbågarna tillverkas i höjden 1100 mm och samma båge används till sidomontage och toppmontage. Räckena kan kompletteras med ett vinkel/hörnräcke 400x400 mm. Allt detaljer är varmförzinkade.
Gummibricka, Weland Stål
Weland
Gummibricka, Weland Stål
.
Integrerat falsfäste, Weland Stål
Integrerat falsfäste, Weland StålIntegrerat falsfäste, Weland StålIntegrerat falsfäste, Weland StålIntegrerat falsfäste, Weland Stål
Weland
Integrerat falsfäste, Weland Stål
Weland falsfäste för falsade plåttak. Infästningen sker helt utan håltagning, genom att fästet kläms fast på ståndfalsen. Fästet passar till alla Welands produktgrupper. Falsfästet är godkänt för montage på dubbelfalsad stål-, zink-, rostfri-, koppar- och aluminiumplåt. Även godkänd för rostfri sömsvetsad fals.
Takbrygga profildurk, Weland Stål
Takbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland Stål
Weland
Takbrygga profildurk, Weland Stål
Weland Ståls lätta och stabila takbrygga för att förflytta sig längs taket. Gångbryggan har en hög sparklist och upphöjd gångyta för bra grepp under svåra förhållanden. Bryggan är även godkänd för infästning av livlina vilket gör nockräcket överflödigt på sträckor där bryggan är monterad. Fästena monteras med c/c max 1200 mm. Smidigt montage genom gängade hål i överdelarna och den skarvas med överlapp för enkel anpassning av längden. Utförande enligt SS-EN 516. Du kan komplettera takbryggan med skyddsräcke för att förhindra fall längst utrymmningsvägar eller arbetsplan.
Snörasskydd Profildurk, Weland Stål
Snörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland Stål
Weland
Snörasskydd Profildurk, Weland Stål
Weland Ståls mest sålda snörasskydd mycket beroende på den lätta vikten och det enkla montaget. Fungerar även som takfotsräcke. Fästena monteras med c/c max 1200 mm
Mittklämma solsystem, Weland Stål
Mittklämma solsystem, Weland Stål
Weland
Mittklämma solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Räckesstolpe, Weland Stål
Räckesstolpe, Weland StålRäckesstolpe, Weland Stål
Weland
Räckesstolpe, Weland Stål
.
Sidofäste, Weland Stål
Sidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland Stål
Weland
Sidofäste, Weland Stål
.
Handledarbåge fasadstege, Weland Stål
Handledarbåge fasadstege, Weland Stål
Weland
Handledarbåge fasadstege, Weland Stål
Till handledaren monteras en båge som överbryggar avståndet in mot takytan. Handledaren monteras normalt en på varje sida men det kan i vissa sammanhang räcka med en sida.
Ändklämma solsystem, Weland Stål
Ändklämma solsystem, Weland Stål
Weland
Ändklämma solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Plastlock, Weland Stål
Plastlock, Weland StålPlastlock, Weland StålPlastlock, Weland Stål
Weland
Plastlock, Weland Stål
.
Skylt Nödstege, Weland Stål
Weland
Skylt Nödstege, Weland Stål
.
Räckesrör, Weland Stål
Räckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland Stål
Weland
Räckesrör, Weland Stål
Räckesrör.
Stag bryggräcke, Weland Stål
Stag bryggräcke, Weland StålStag bryggräcke, Weland StålStag bryggräcke, Weland Stål
Weland
Stag bryggräcke, Weland Stål
.
Glidskydd krok dubbel, Weland Stål
Glidskydd krok dubbel, Weland StålGlidskydd krok dubbel, Weland StålGlidskydd krok dubbel, Weland Stål
Weland
Glidskydd krok dubbel, Weland Stål
Glidskydd med dubbelkrok kan monteras direkt till takstege eller takbrygga med fästvinkel. Kroken kan även monteras på taksarg eller direkt på taket när hängränna saknas. Glidskyddet är väldigt universellt och flexibelt. Kroken kan kompletteras med en fästskena som passar till flesta av våra infästningar. Beroende på takmaterial går glidskyddet att skruvas direkt i taket eller på väggen. Fästskenan finns i två längder och fästskena lång används ihop med tätplåt.
Tätplåt, Weland Stål
Tätplåt, Weland Stål
Weland
Tätplåt, Weland Stål
Infästning för taksäkerhet på tätskiktsmatta och takduk. Infästningen passar till samtliga produkter i Weland Ståls sortiment. En unik produkt som möjliggör en enkel, säker och tät montering oberoende av underlaget. Tätplåten levereras i en förhöjd och en slät variant. Den förhöjda har förgängade hål för underlättande av montaget. Testad och godkänd för alla tätskikt enligt minsta funktionskrav 121 angivna i BRF-rapport R57:1990.
Distans takstege, Weland Stål
Distans takstege, Weland StålDistans takstege, Weland StålDistans takstege, Weland Stål
Weland
Distans takstege, Weland Stål
Distans för takstege, 1st per infästning.
Upphängningsbeslag lös stege, Weland Stål
Upphängningsbeslag lös stege, Weland StålUpphängningsbeslag lös stege, Weland Stål
Weland
Upphängningsbeslag lös stege, Weland Stål
För upphängning av stege på redan uppsatt fasadstege.
Skorstensband, Weland Stål
Skorstensband, Weland StålSkorstensband, Weland StålSkorstensband, Weland StålSkorstensband, Weland Stål
Weland
Skorstensband, Weland Stål
.
Klätterhinder fasadstege, Weland Stål
Klätterhinder fasadstege, Weland StålKlätterhinder fasadstege, Weland StålKlätterhinder fasadstege, Weland Stål
Weland
Klätterhinder fasadstege, Weland Stål
Klätterhinder fasadstege låsbar.
Bultsats bygelbult, Weland Stål
Weland
Bultsats bygelbult, Weland Stål
Bygelbult M8 2st.
Klammer snörasgaller, Weland Stål
Klammer snörasgaller, Weland Stål
Weland
Klammer snörasgaller, Weland Stål
1st klammer per infästning.
Falsfäste takstege/snökratta, Weland Stål
Falsfäste takstege/snökratta, Weland StålFalsfäste takstege/snökratta, Weland StålFalsfäste takstege/snökratta, Weland Stål
Weland
Falsfäste takstege/snökratta, Weland Stål
.
Stag takbrygga, Weland Stål
Stag takbrygga, Weland StålStag takbrygga, Weland Stål
Weland
Stag takbrygga, Weland Stål
.
Överdel bryggfäste, Weland Stål
Överdel bryggfäste, Weland StålÖverdel bryggfäste, Weland Stål
Weland
Överdel bryggfäste, Weland Stål
.
Rörböj räcke, Weland Stål
Rörböj räcke, Weland StålRörböj räcke, Weland StålRörböj räcke, Weland Stål
Weland
Rörböj räcke, Weland Stål
.
Avslutningsbygel räcke, Weland Stål
Avslutningsbygel räcke, Weland StålAvslutningsbygel räcke, Weland StålAvslutningsbygel räcke, Weland Stål
Weland
Avslutningsbygel räcke, Weland Stål
Avslutningsbygel för räcke takbrygga/takstege
Läktfäste, Weland Stål
Weland
Läktfäste, Weland Stål
Enkel infästning där man har undertak av plastfilm, boardskiva eller spånskiva som inte medger infästning i undertak. Läktdimension måste vara minst 45 x 70 mm. Läktfästet monteras ovanpå och har ingen hake på undersidan vilket gör att montaget även kan göras ovanför takstolen. Fästet är godkänt till alla produktgrupper.
Falsfäste klicktak takstege/snökratta, Weland Stål
Falsfäste klicktak takstege/snökratta, Weland Stål
Weland
Falsfäste klicktak takstege/snökratta, Weland Stål
Falsfäste till stege för prefabricerade bandtäckningar så kallade klicktak. Fästena är godkända att montera på alla olika fabrikat av klicktak och fungerar på samma sätt som dom vanliga falsfästena. Fästet går att vända på och passar både vänster och högerläggning. Stegfästet är godkänt för takstege och snökratta.
Fäste solsystem, Weland Stål
Fäste solsystem, Weland Stål
Weland
Fäste solsystem, Weland Stål
Monteras tillsammans med Fotplatta solsystem, allternativt ihop med läktfäste solsystem.
Öglemutter, Weland Stål
Weland
Öglemutter, Weland Stål
Förankringspunkten/infästningspunkt är för livlinan.
Infästningsskena solsystem, Weland Stål
Infästningsskena solsystem, Weland Stål
Weland
Infästningsskena solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Konsol skorstensplattform, Weland Stål
Konsol skorstensplattform, Weland StålKonsol skorstensplattform, Weland StålKonsol skorstensplattform, Weland StålKonsol skorstensplattform, Weland Stål
Weland
Konsol skorstensplattform, Weland Stål
Konsol till Weland standardbrygga i profildurk, när den används som skorstensplattform. Detta är även samma räcke till skorstensplattformen som används till takbryggor och takstegar. Räcket monteras mot undersida av bryggmodulen. Vid montage av Weland skorstensplattform rekommenderas att Weland skorstensband används.
Infästningsprofil universal, Weland Stål
Infästningsprofil universal, Weland StålInfästningsprofil universal, Weland StålInfästningsprofil universal, Weland Stål
Weland
Infästningsprofil universal, Weland Stål
Weland Infästningsprofil Universal passar alla profilerade plåttak. Infästningsprofilen monteras i dubbel plåt vid överlappskarv med självgängande skruv i minst 0,4 mm stålplåt alternativt 0,5 mm aluminiumplåt. Infästningsprofilen är godkänd till samtliga produktgrupper.
Handledare fasadstege, Weland Stål
Handledare fasadstege, Weland Stål
Weland
Handledare fasadstege, Weland Stål
Handledaren monteras till sidan på stegen med eller utan skyddskorg. Handledaren är bockad 100 mm i sidled för att ge mer utrymme vid passage. Handledaren monteras normalt en på varje sida men det kan i vissa sammanhang räcka med en sida.
Falsfäste integrerat klicktak, Weland Stål
Falsfäste integrerat klicktak, Weland StålFalsfäste integrerat klicktak, Weland StålFalsfäste integrerat klicktak, Weland Stål
Weland
Falsfäste integrerat klicktak, Weland Stål
Integrerat falsfäste för prefabricerade bandtäckningar så kallade klicktak. Fästena är godkända att montera på alla olika fabrikat av klicktak och fungerar på samma sätt som dom vanliga falsfästena. Falsfästet är förmonterat för montage på plåtar som läggs från höger vilket är vanligast förekommande. Skulle plåttaket vara lagt åt andra hållet skall klämbacken lossas och monteras på andra sidan fästet. Godkänt för montage av nockräcke, snörasskydd, skyddsräcke och takbrygga.
Falsfästet inte godkänt som enskilt fäste för livlina, minst 2 fästen med ett rör emellan är vad som krävs.
Låsning/avslutning räckesrör, Weland Stål
Låsning/avslutning räckesrör, Weland StålLåsning/avslutning räckesrör, Weland Stål
Weland
Låsning/avslutning räckesrör, Weland Stål
.
Ståplatta fällbar, Weland Stål
Ståplatta fällbar, Weland Stål
Weland
Ståplatta fällbar, Weland Stål
Ståplattan används med fördel om man behöver ett vilplan mitt i fasadstegen för att kunna stå mer bekvämt. Det kan vara vid ett serviceställe eller mitt på en längre sträcka av fasadstegen. Plattan är normalt infälld bakom stegpinnen och dras enkelt fram med foten.
Betongfundament, Weland Stål
Weland
Betongfundament, Weland Stål
.
Falsfäste solsystem, Weland Stål
Weland
Falsfäste solsystem, Weland Stål
Falsfästet klämmer runt falsen och passar till både prefabricerad plåt och traditionell bandtäckning.
Gummilist villatakstege, Weland Stål
Weland
Gummilist villatakstege, Weland Stål
.
Infästningsprofil, Weland Stål
Infästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland Stål
Weland
Infästningsprofil, Weland Stål
Weland infästningsprofil till profilerade plåttak, infästes enbart med självgängande skruv i minst 0,5 mm stålplåt. Infästningsprofilen är godkänd till samtliga produktgrupper.
Visar 52 av 136