Weland Stål

Komplett sortiment från Weland stål för takstegar med en mängd olika varianter. Takstegar, gångbryggor och räcken är en är viktigt för säkert arbete. Olika typer av tak kräver olika typer av skyddsanordningar och till exempel takstegar. Här hittar du produkter inom taksäkerhet som stegar och steg, gångbryggor och plattform för tryggare arbete. Du som jobbar med montage och takjobb kan använda dig av lös markstege eller takstegar som är fastmonterade med eller utan gångbrygga. Här finns även fasadstege med bra stabilitet, taksteg och fästjärn.

Skruvsats, Weland Stål
Skruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland StålSkruvsats, Weland Stål
Weland
Skruvsats, Weland Stål
.
Mittklämma solsystem, Weland Stål
Mittklämma solsystem, Weland StålMittklämma solsystem, Weland StålMittklämma solsystem, Weland Stål
Weland
Mittklämma solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Infästningsskena solsystem, Weland Stål
Infästningsskena solsystem, Weland Stål
Weland
Infästningsskena solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Ändklämma solsystem, Weland Stål
Ändklämma solsystem, Weland StålÄndklämma solsystem, Weland StålÄndklämma solsystem, Weland Stål
Weland
Ändklämma solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Gummibricka, Weland Stål
Weland
Gummibricka, Weland Stål
.
Bultsats, Weland Stål
Bultsats, Weland StålBultsats, Weland StålBultsats, Weland Stål
Weland
Bultsats, Weland Stål
.
Stockskruv solsystem, Weland Stål
Weland
Stockskruv solsystem, Weland Stål
Infästningssystemet är anpassade för våra nordiska förhållanden. Systemen passar alla tak och alla typer av solceller, solpaneler och solfångare. Produkterna tillverkas i Magnelis. Ett modernt och miljövänligt material med extremt goda korrosionsegenskaper. Materialet är klassat för C5M. Det betyder även att montage kan utföras på utsatta ställen.
Konsoler fasadstege, Weland Stål
Konsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland StålKonsoler fasadstege, Weland Stål
Weland
Konsoler fasadstege, Weland Stål
Konsol för fasadstege. Konsolens längd bestäms av avståndet mellan yttervägg och takrännans ytterkant. Max avstånd mellan fästpunkter i vägg 2500 mm. Fästena sätts tätare om väggkonstruktion kräver det.
Bultsats vagnsbult, Weland Stål
Bultsats vagnsbult, Weland Stål
Weland
Bultsats vagnsbult, Weland Stål
Vagnsbultsats (2 st bult / infästning).
Muttersats, Weland Stål
Muttersats, Weland StålMuttersats, Weland StålMuttersats, Weland Stål
Weland
Muttersats, Weland Stål
.
Handledarbåge fasadstege, Weland Stål
Handledarbåge fasadstege, Weland Stål
Weland
Handledarbåge fasadstege, Weland Stål
Till handledaren monteras en båge som överbryggar avståndet in mot takytan. Handledaren monteras normalt en på varje sida men det kan i vissa sammanhang räcka med en sida.
Tak/fasadstege, Weland Stål
Tak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland StålTak/fasadstege, Weland Stål
Weland
Tak/fasadstege, Weland Stål
Lätt stege med bra stabilitet. Stegens vangstycken är av rullformad U-profil. Stegpinnen är profilerad för att minska halkrisken och är stukad både in- och utvändigt för dubbel säkerhet. Vid användning som takstege gäller infästning till tak upptill och nertill dock max 5 m mellan fästpunkterna. Distanser mot tak med max 2 m mellanrum. Godkänd för infästning av livlina. Utförande enligt SS-EN 12951. Vid taklutning under 15 grader kan Weland takbrygga användas som "stege" eller gångväg i takfallets lutning.
Weland fasadstegar används inom bygg och industri och är godkända enlgt SS 831340 och SS-EN ISO 14122-4. Fast monterade fasadstegar används som tillträde till tak upptill 8 m nivåskillnad. Stegen skall monteras så att översta stegpinnen hamnar 30 mm ovan takkant. Handledaren bör förankras till takbrygga/takstege. Stegarna avslutas 3 m ovan mark om man vill undvika att obehöriga får tillträde. Då kan fasadstegen kompletteras med en lös stege och upphängningsbeslag. Vid långa stegar (längre än 10 m) bör man om möjligt ha vilplan. Vid fallhöjd över 4 meter skall stegen förses med fallskydd. Utrymningsstegar bör alltid ha skyddskorg när de kombineras med utrymningsplattform. Detta för att det inte skall bli ett kliv "rakt ut i luften". Skyddskorgen avslutas 2-2,5 m ovan mark.
Låsbar lucka, Weland Stål
Låsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland StålLåsbar lucka, Weland Stål
Weland
Låsbar lucka, Weland Stål
Lucka för att hindra obehöriga att ta sig upp i stege med skyddskorg.
Luckan monteras i bakkant på skyddskorgsstaget och kan låsas med hänglås runt skyddskorgsbygeln för att förhindra obehöriga. Luckan fälls upp mot skyddskorgen vid passering.
Plastlock, Weland Stål
Plastlock, Weland StålPlastlock, Weland StålPlastlock, Weland Stål
Weland
Plastlock, Weland Stål
.
Handledare fasadstege, Weland Stål
Handledare fasadstege, Weland Stål
Weland
Handledare fasadstege, Weland Stål
Handledaren monteras till sidan på stegen med eller utan skyddskorg. Handledaren är bockad 100 mm i sidled för att ge mer utrymme vid passage. Handledaren monteras normalt en på varje sida men det kan i vissa sammanhang räcka med en sida.
Fotplatta solsystem, Weland Stål
Weland
Fotplatta solsystem, Weland Stål
Fotplattan skruvas till undertaket med träskruv, det ställbara fästet anpassas i höjd mot pannan och dras åt. Om undertak saknas används läktfäste istället för fotplatta.
Infästningsprofil universal stege, Weland Stål
Infästningsprofil universal stege, Weland StålInfästningsprofil universal stege, Weland Stål
Weland
Infästningsprofil universal stege, Weland Stål
En stege monteras med minst 3 st Infästningsprofiler. På korta stegar monteras 2 st infästningsprofiler till översta distansen. Dubbla infästningsprofiler/distans kan med fördel användas vid stora snölaster.
Räckesrör, Weland Stål
Räckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland StålRäckesrör, Weland Stål
Weland
Räckesrör, Weland Stål
Räckesrör.
Gummilist, Weland Stål
Weland
Gummilist, Weland Stål
.
Glidskydd panntak, Weland Stål
Glidskydd panntak, Weland StålGlidskydd panntak, Weland Stål
Weland
Glidskydd panntak, Weland Stål
Glidskydd monteras vid takfot för att säkra den lösa markstegen och förhindra att stegen glider nedåt, bakåt eller i sidled vid uppstigning till taket. Glidskyddet bör monteras vid sidan om takstegen/bryggan för att underlätta övergången från den lösa stegen. Utförande enligt SS 831342. Glidskydd till taksteg på panntak. Använd rätt infästning för montering för montering på panntak.
Universalräcke Industri, Weland Stål
Universalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland StålUniversalräcke Industri, Weland Stål
Weland
Universalräcke Industri, Weland Stål
Weland universalräcken tillverkas i 6 olika standardlängder som kan kombineras till valfri längd. Standardlängderna är 400, 500, 700, 1000, 1500 och 2000 mm. Räckesbågarna tillverkas i höjden 1100 mm och samma båge används till sidomontage och toppmontage. Räckena kan kompletteras med ett vinkel/hörnräcke 400x400 mm. Allt detaljer är varmförzinkade.
Fäste solsystem, Weland Stål
Fäste solsystem, Weland Stål
Weland
Fäste solsystem, Weland Stål
Monteras tillsammans med Fotplatta solsystem, allternativt ihop med läktfäste solsystem.
Integrerat falsfäste, Weland Stål
Integrerat falsfäste, Weland StålIntegrerat falsfäste, Weland StålIntegrerat falsfäste, Weland StålIntegrerat falsfäste, Weland Stål
Weland
Integrerat falsfäste, Weland Stål
Weland falsfäste för falsade plåttak. Infästningen sker helt utan håltagning, genom att fästet kläms fast på ståndfalsen. Fästet passar till alla Welands produktgrupper. Falsfästet är godkänt för montage på dubbelfalsad stål-, zink-, rostfri-, koppar- och aluminiumplåt. Även godkänd för rostfri sömsvetsad fals.
Takbrygga profildurk, Weland Stål
Takbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland StålTakbrygga profildurk, Weland Stål
Weland
Takbrygga profildurk, Weland Stål
Weland Ståls lätta och stabila takbrygga för att förflytta sig längs taket. Gångbryggan har en hög sparklist och upphöjd gångyta för bra grepp under svåra förhållanden. Bryggan är även godkänd för infästning av livlina vilket gör nockräcket överflödigt på sträckor där bryggan är monterad. Fästena monteras med c/c max 1200 mm. Smidigt montage genom gängade hål i överdelarna och den skarvas med överlapp för enkel anpassning av längden. Utförande enligt SS-EN 516. Du kan komplettera takbryggan med skyddsräcke för att förhindra fall längst utrymmningsvägar eller arbetsplan.
Snörasskydd Profildurk, Weland Stål
Snörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland StålSnörasskydd Profildurk, Weland Stål
Weland
Snörasskydd Profildurk, Weland Stål
Weland Ståls mest sålda snörasskydd mycket beroende på den lätta vikten och det enkla montaget. Fungerar även som takfotsräcke. Fästena monteras med c/c max 1200 mm
Falsfäste solsystem, Weland Stål
Weland
Falsfäste solsystem, Weland Stål
Falsfästet klämmer runt falsen och passar till både prefabricerad plåt och traditionell bandtäckning.
Räckesstolpe, Weland Stål
Räckesstolpe, Weland StålRäckesstolpe, Weland Stål
Weland
Räckesstolpe, Weland Stål
.
Sidofäste, Weland Stål
Sidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland StålSidofäste, Weland Stål
Weland
Sidofäste, Weland Stål
.
Skarvbeslag stege, Weland Stål
Skarvbeslag stege, Weland StålSkarvbeslag stege, Weland StålSkarvbeslag stege, Weland Stål
Weland
Skarvbeslag stege, Weland Stål
Beslag till takstege.
Skylt Nödstege, Weland Stål
Weland
Skylt Nödstege, Weland Stål
.
Ändskydd stege, Weland Stål
Weland
Ändskydd stege, Weland Stål
Ändskydd tlll stege.
Skyddskorgsbygelsats, Weland Stål
Skyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland StålSkyddskorgsbygelsats, Weland Stål
Weland
Skyddskorgsbygelsats, Weland Stål
Bygelsats (var 900 mm) består av två delar, två halvor som utgör en bygel.
Skyddskorgsats, Weland Stål
Skyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland StålSkyddskorgsats, Weland Stål
Weland
Skyddskorgsats, Weland Stål
.
Skyddskorgsbreddare, Weland Stål
Skyddskorgsbreddare, Weland StålSkyddskorgsbreddare, Weland StålSkyddskorgsbreddare, Weland StålSkyddskorgsbreddare, Weland Stål
Weland
Skyddskorgsbreddare, Weland Stål
.
Låsmutter, Weland Stål
Weland
Låsmutter, Weland Stål
.
C-profil solsystem, Weland Stål
Weland
C-profil solsystem, Weland Stål
.
Fästjärn distans takstege, Weland Stål
Fästjärn distans takstege, Weland StålFästjärn distans takstege, Weland StålFästjärn distans takstege, Weland Stål
Weland
Fästjärn distans takstege, Weland Stål
Fästjärn distans för takstege. 1st per infästning.
Stag bryggräcke, Weland Stål
Stag bryggräcke, Weland StålStag bryggräcke, Weland StålStag bryggräcke, Weland Stål
Weland
Stag bryggräcke, Weland Stål
.
Fäste typ 5, Weland Stål
Weland
Fäste typ 5, Weland Stål
.
Infästningsprofil, Weland Stål
Infästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland StålInfästningsprofil, Weland Stål
Weland
Infästningsprofil, Weland Stål
Weland infästningsprofil till profilerade plåttak, infästes enbart med självgängande skruv i minst 0,5 mm stålplåt. Infästningsprofilen är godkänd till samtliga produktgrupper.
Låsning/avslutning räckesrör, Weland Stål
Låsning/avslutning räckesrör, Weland StålLåsning/avslutning räckesrör, Weland Stål
Weland
Låsning/avslutning räckesrör, Weland Stål
.
Glidskydd krok dubbel, Weland Stål
Glidskydd krok dubbel, Weland StålGlidskydd krok dubbel, Weland StålGlidskydd krok dubbel, Weland Stål
Weland
Glidskydd krok dubbel, Weland Stål
Glidskydd med dubbelkrok kan monteras direkt till takstege eller takbrygga med fästvinkel. Kroken kan även monteras på taksarg eller direkt på taket när hängränna saknas. Glidskyddet är väldigt universellt och flexibelt. Kroken kan kompletteras med en fästskena som passar till flesta av våra infästningar. Beroende på takmaterial går glidskyddet att skruvas direkt i taket eller på väggen. Fästskenan finns i två längder och fästskena lång används ihop med tätplåt.
Tätplåt, Weland Stål
Tätplåt, Weland Stål
Weland
Tätplåt, Weland Stål
Infästning för taksäkerhet på tätskiktsmatta och takduk. Infästningen passar till samtliga produkter i Weland Ståls sortiment. En unik produkt som möjliggör en enkel, säker och tät montering oberoende av underlaget. Tätplåten levereras i en förhöjd och en slät variant. Den förhöjda har förgängade hål för underlättande av montaget. Testad och godkänd för alla tätskikt enligt minsta funktionskrav 121 angivna i BRF-rapport R57:1990.
Distans takstege, Weland Stål
Distans takstege, Weland StålDistans takstege, Weland StålDistans takstege, Weland Stål
Weland
Distans takstege, Weland Stål
Distans för takstege, 1st per infästning.
Upphängningsbeslag lös stege, Weland Stål
Upphängningsbeslag lös stege, Weland StålUpphängningsbeslag lös stege, Weland Stål
Weland
Upphängningsbeslag lös stege, Weland Stål
För upphängning av stege på redan uppsatt fasadstege.
Skorstensband, Weland Stål
Skorstensband, Weland StålSkorstensband, Weland StålSkorstensband, Weland StålSkorstensband, Weland Stål
Weland
Skorstensband, Weland Stål
.
Klätterhinder fasadstege, Weland Stål
Klätterhinder fasadstege, Weland StålKlätterhinder fasadstege, Weland StålKlätterhinder fasadstege, Weland Stål
Weland
Klätterhinder fasadstege, Weland Stål
Klätterhinder fasadstege låsbar.
Bultsats bygelbult, Weland Stål
Weland
Bultsats bygelbult, Weland Stål
Bygelbult M8 2st.
Klammer snörasgaller, Weland Stål
Klammer snörasgaller, Weland Stål
Weland
Klammer snörasgaller, Weland Stål
1st klammer per infästning.
Falsfäste takstege/snökratta, Weland Stål
Falsfäste takstege/snökratta, Weland StålFalsfäste takstege/snökratta, Weland StålFalsfäste takstege/snökratta, Weland Stål
Weland
Falsfäste takstege/snökratta, Weland Stål
.
Avslutningsbygel räcke, Weland Stål
Avslutningsbygel räcke, Weland StålAvslutningsbygel räcke, Weland StålAvslutningsbygel räcke, Weland Stål
Weland
Avslutningsbygel räcke, Weland Stål
Avslutningsbygel för räcke takbrygga/takstege
Stag takbrygga, Weland Stål
Stag takbrygga, Weland StålStag takbrygga, Weland Stål
Weland
Stag takbrygga, Weland Stål
.
Visar 52 av 137