VA-brunnar

Ett brett sortiment brunnar för inspektion och rensning anpassade för våra markavlopps- och dagvattensystem återfinns i detta avsnitt. Du kan välja bland allt från mindre rensbrunnar till nedstigningsbrunnar för spill- och dagvatten. Stigarrör, anslutningsdetaljer och övergångar till topplösningar så som gatugods finns i ett brett urval.

Dagvattenfilter, Swedrop
Dagvattenfilter, Swedrop
Art. nr.: 2361910
Swedrops dagvattenfilter passar dagvattenbrunnar med en diameter på 400-600 mm. Swedrop renar dagvattnet från olja, tungmetaller och ett otal miljögifter. Endast väl erkända absorbenter för vattenrening används. Filtret sätts i drift omedelbart. Det tar mindre än 5 minuter att få det på plats. Filtret verkar kontinuerligt. På ytvattenfilmen där bl.a. oljor samlas, på det stående vattnet där tungmetaller samlas och på det inkommande vattnet när det regnar. Filtret hindrar inte flödet. Huvuddelen av det inkommande vattnet passerar igenom filterkapseln och sedan ut på sidan av flytkroppen. Vid höga flöden kan mer av inkommande vatten passera förbi, men flödet hindras inte. Ingen montering eller service krävs. det sänks helt enkelt ned i brunnen. Låg investering- och arbetskostnad om filtret byts i samband med slamsugning av brunnen. På så vis blir kostnaden för filterhanteringen marginell. Filtret skickas till förbränning efter användning. Inget underhållsarbete vid brunnen, utan det använda filtret sätts i lådan och samlas upp för återvinning.
Visar 52 av 194