VA-armatur

Jobbar du med olika typer av anslutning? Vi på Ahlsell hjälper dig hitta VA-armatur som servis- och slussventiler med olika typer av anslutningstekniker för de vanligt förekommande tryckrörstyperna. I sortimentet VA-armatur finns tillbehör, avluftningsventiler, servisventiler i metall och plastmaterial. Kombinera dessa med teleskopgarnityr och betäckningar för att skapa en komplett installation till markytan. Det samma gäller för slussventiler. Sortimentet omfattar även spol- och brandposter, vrid- och skjutspjäll samt back-och luftningsventiler. Flertalet produkter inom VA-armatur finns i vårt sortiment. Utforska vårt breda utbud av VA-armatur och anslutningsprodukter här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

LPS backventiler
LPS
LPS backventiler
Art. nr.: 5886866
Underhållsfri backventil (klaffventil) i PE100 SDR11 material som är särskilt lämplig för placering direkt i marken utan användning av inspektionsskum.
Backventilen är ansluten till rörledningen i båda ändar med elektrosvetsning enligt följande
att "pilen" (präglad i materialet) pekar i flödesriktningen och "pilen" visas toppen av ventilen. Backventilen är monterad horisontellt på rörledningen.

Backventilen är monterad i änden av anslutningskabeln, och är en extra säkerhet för att inget avlopp från omgivande pumpstationer kommer ut till sitt eget pumpstation, eller på egen fastighet om det är skador på den egna kraftledningen.
Den används även i andra delar av anläggningen för att säkerställa goda hydrauliska förhållanden i
byggnaden.
Visar 52 av 318