Köldmedium, cylindrar och tillbehör

Återtagningsavgiften för syntetiska köldmedier är tillsvidare 29,20:-/kg.

- Från och med den 4:e månaden debiteras 4 kronor per dygn och cylinder i hyra. För CO2-cylinder debiteras hyra från första dagen.

- Om cylindern inte har återsänts till Ahlsell Sverige AB inom 12 månader från leveransdag debiteras kunden enligt följande:
Cylinderstorlek: Mini (3,1l) 900.-, liten (12,3l) 900.-, mellan (27l) 2000.-, och stor (61l) 2400.-.
För CO2-cylinder debiteras 3500:-
Redan debiterad CO2-cylinder som returneras krediteras ej.

- Vid kreditering av redan fakturerad cylinder utgår en administrationsavgift om 400.- per cylinder.

- Om backventilen saknas på cylindern vid retur debiteras, netto, för invändig rengöring av cylindern:
För Liten 600.- och för Stor 950.-

- För renovering av cylindrar gäller följande nettopriser:
Huv saknas 250.-, Skadad ventil/byte 550.-, Utvändig rengöring och målning 300.- och för Blästring och målning 750.-.

- Instruktion för retur av köldmediecylinder se dokument "Bruksanvisning/Drift och skötsel" under respektive artikel.

R134a
R134aR134a
R134a
Köldmedium R134a levereras i stålcylinder.
Flaskkoppling
FlaskkopplingFlaskkoppling
Flaskkoppling
För köldmedie- och servicecylindrar
R410A
R410A
Köldmedium R410a levereras i stålcylinder.
R32
R32
R32
R32 är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R410A. Levereras i stålcylinder, vänstergängad. Vänstergängad flaskkoppling beställs separat. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R32. Klass A2L.
R1234yf
R1234yfR1234yf
R1234yf
R1234yf är framtaget främst för användning i mobilkyla och följer MAC direktivet tack vare sitt låga GWP-värde.
Klass A2L. Levereras i stålcylinder. Vänstergängad flaskkoppling beställs separat.
R452A (XP44)
R452A (XP44)
R452A är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R404A. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R452A. Optimerat för mobil kyla (fokus på låg hetgastemperatur). R452A är en HFO/HFC-blandning.
Levereras i stålcylinder.
Servicecylindrar
Robert Schiessl
Servicecylindrar
Provtryck 50 bar
R290 - Propan
R290 - Propan
R290 - Propan
Naturligt köldmedium med mycket lågt GWP.
Renhet: Minst 99,5% (2.5)
OBS: Brandfarligt
R404A
R404AR404A
R404A
Köldmedium R404A levereras i stålcylinder.
Artikelnummer 37929505 är regenererat R404A som är återvunnet och tillverkat i norden med lägre CO2-avtryck.
Regenererat köldmedium håller samma kvalitet som nyproducerat.
Köldmediet regenereras av Eco Scandic som är medlemmar i CirEco och har även EMAS cert med nr FI-000061.
R407C
R407CR407CR407C
R407C
Köldmedium R407C levereras i stålcylinder.
Artikelnummer 37929501 är regenererat R407C som är återvunnet och tillverkat i norden med ett lägre CO2 avtryck.
Regenererat köldmedium håller samma kvalitet som nyproducerat.
Köldmediet regenereras av Eco Scandic som är medlemmar i CirEco och har även EMAS cert med nr FI-000061
Serviceventil för engångscylinder R600a
Serviceventil för engångscylinder R600a
Serviceventil med specialgänga för anslutning mot engångscylindar med köldmedium R600a
R600a - Isobutan
R600a - Isobutan
Naturligt köldmedium med mycket lågt GWP.
OBS: Brandfarligt
R449A (XP40)
R449A (XP40)R449A (XP40)
R449A (XP40)
R449A är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R404A. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R449A. Optimerat för stationära kylanläggningar. R449A är en HFO/HFC-blandning.
Levereras i stålcylinder.
Fyllnadsställ för propan
Refco
Fyllnadsställ för propan
Vänstergängad
Serviceventil för R290 - Vänstergängad
Serviceventil för R290 - Vänstergängad
Serviceventil för R290 - Vänstergängad
Serviceventil för engångsflaska R290.
Kulavstängnignsventil.
Vänstergängad.
R453A (RS70)
R453A (RS70)
R453A, RS70, är ett dropinköldmedium för R22.
Levereras i stålcylinder.
Cylinderhuv
Cylinderhuv
Skyddshuv
R513A (XP10)
R513A (XP10)
R513A (XP10)
R513A är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R134a. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R513A. R513A är en HFO/HFC-blandning.
Levereras i stålcylinder.
Ventiler mm
Ventiler mm
Ventiler och flaggor för köldmediecylindrar
Värmemantel
ITE
Värmemantel
Denna värmemantel möjliggör enkel överflyttning av köldmedium från en cylinder till en anläggning eller till en annan cylinder. Värmemanteln är temperaturbegränsad för säker hantering. Levereras med stickpropp.
R744 - Koldioxid CO2
R744 - Koldioxid CO2R744 - Koldioxid CO2R744 - Koldioxid CO2
COOL
R744 - Koldioxid CO2
Naturligt köldmedium med mycket lågt GWP.
Anslutnnig: W21,80 x 1/14" höger utvändig (DIN 477 nr.6)

Cylindrarna (15 kg respektive 37,5 kg) har anslutning både för vätska och gas.
Gaspaketet (120 kg) har endast vätskeanslutning.
R454C (XL20)
R454C (XL20)
R454C är ett alternativt köldmedium, med mycket lågt GWP, till R404A. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R454C. R454C är en HFO/HFC-blandning. OBS: Lätt brännbar, A2L.
Levereras i stålcylinder.
R1234ze
R1234ze
R1234ze
R1234ze är framtaget som ett energieffektivt köldmedium med lågt GWP främst för användning i luft- och vattenkylda vätskekylare.
Klass A2L. Levereras i stålcylinder. Vänstergängad flaskkoppling beställs separat.
Flagga för returcylinder
Flagga för returcylinder
Flagga för märkning av returcylinder vi retur av begagnat köldmedium.
R452B (XL55)
R452B (XL55)
R452B är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R410A. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R452B. Framtaget för användning vid nyproduktion (ej konvertering/drop in). R452B är en HFO/HFC-blandning.
Levereras i stålcylinder.
R454B (XL41)
R454B (XL41)
R454B är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R410A. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R454B. R454B är en HFO/HFC-blandning. OBS: Lätt brännbar, A2L.
Levereras i stålcylinder.
Visar 26 av 26