AhlsellProdukterKylKöldmedium, olja samt köld- & värmebärare

Köldmedium, olja samt köld- & värmebärare

Vi på Ahlsell kyl hjälper dig hitta köldmedium, olja samt köld- och värmebärare. Köldmedium används som arbetsmedium ibland annat kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditionering. Här finner du tomcylindrar och tillbehör, naturliga och syntetiska köldmedier. Tag del av bruksanvisning, drift- och skötseldokument samt säkerhetsdatablad för säker och professionell hantering av inköpt köldmedium. Utforska vårt breda utbud av köldmedium här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Bioetanol –  Brineol köldbärarsprit
Bioetanol –  Brineol köldbärarspritBioetanol –  Brineol köldbärarspritBioetanol –  Brineol köldbärarspritBioetanol –  Brineol köldbärarsprit
Bioetanol – Brineol köldbärarsprit
Köldbärarsprit, KBS. Kan även levereras i tankbil. Innehåller inga inhibitorer. Går att beställa i andra volymprocent. BRINEOL® Bioetanol är baserad på etanol som är denaturerad och blåfärgad. Produkten uppfyller Svenska
Värmepumpföreningens (SVEP) standard för etanol som köldbärarvätska. Används som köldbärare för sekundärkretsen i värmepumpsystem och kylanläggningar. Produkten späds för bästa resultat i rent dricksvatten. OBS! Hårdvatten bör undvikas, använd avjoniserat vatten istället.
Fastighetsglykol Etylenglykol Earthcare 30%
Fastighetsglykol Etylenglykol Earthcare 30%Fastighetsglykol Etylenglykol Earthcare 30%
Fastighetsglykol Etylenglykol Earthcare 30%
EarthCare Monoetylenglykol är formulerad på en återvunnen glykol vilket innebär en miljöfördel i form av reduktion av CO₂-utsläpp jämfört med produkt som inte är baserad på återvunnen råvara (beräknat av RISE). Den finns tillgänglig som koncentrat till färdigblandad 40%. Bedömd av både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. EarthCare Monoetylenglykol har ett brett användningsområde som ger ett långvarigt skydd, reducerad viskositet, ökad värmekapacitet och värmeledningsförmåga under fryspunkten. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri som gör den skonsam mot pumpar och kompatibel med de flesta metaller i rörledningar. EarthCare Monoetylenglykol är en ofärgad produkt, då färgtillsatser inte är miljövänliga. Denna produkt är framtagen för att kunna användas till alla fastighets- och processapplikationer. Slutna kyl- och värmeåtervinningssystem och industriell processkylning. Använd produkt oavsett fabrikat, kan mot hanteringskostnad lämnas till Recyctec för att möjliggöra fortsatt återanvändning. Kontakta order@recyctec.se eller 010-209 00 28. Se symbol för produktblad för mer detaljerad produktinformation.
Fastighetsglykol Etylenglykol EarthCare konc
Fastighetsglykol Etylenglykol EarthCare koncFastighetsglykol Etylenglykol EarthCare konc
Fastighetsglykol Etylenglykol EarthCare konc
EarthCare Monoetylenglykol är formulerad på en återvunnen glykol vilket innebär en miljöfördel i form av reduktion av CO₂-utsläpp jämfört med produkt som inte är baserad på återvunnen råvara (beräknat av RISE). Den finns tillgänglig som koncentrat till färdigblandad 40%. Bedömd av både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. EarthCare Monoetylenglykol har ett brett användningsområde som ger ett långvarigt skydd, reducerad viskositet, ökad värmekapacitet och värmeledningsförmåga under fryspunkten. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri som gör den skonsam mot pumpar och kompatibel med de flesta metaller i rörledningar. EarthCare Monoetylenglykol är en ofärgad produkt, då färgtillsatser inte är miljövänliga. Denna produkt är framtagen för att kunna användas till alla fastighets- och processapplikationer. Slutna kyl- och värmeåtervinningssystem och industriell processkylning. Använd produkt oavsett fabrikat, kan mot hanteringskostnad lämnas till Recyctec för att möjliggöra fortsatt återanvändning. Kontakta order@recyctec.se eller 010-209 00 28. Se symbol för produktblad för mer detaljerad produktinformation.
Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare konc
Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare koncFastighetsglykol Propylenglykol EarthCare konc
Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare konc
EarthCare Monopropylenglykol är formulerad på en återvunnen glykol vilket innebär en miljöfördel i form av reduktion av CO₂-utsläpp jämfört med produkt som inte är baserad på återvunnen råvara (beräknat av RISE). Den finns tillgänglig som koncentrat till färdigblandad 40 %. Bedömd av både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. EarthCare Monopropylenglykol är kompatibel med de flesta metaller förutom zink. Den varma värmeöverföringsvätskan kan lösa upp zink och bör därför inte användas i galvaniserade rörledningar. EarthCare Monopropylenglykol har ett brett användningsområde och ger ett långvarigt skydd med hög prestanda. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri som gör den skonsam mot rörledningar och pumpar. EarthCare Monopropylenglykol är en ofärgad produkt, då färgtillsatser inte är miljövänliga. Denna produkt är framtagen för att kunna användas till alla fastighets- och processapplikationer. Klimatanläggning (HVAC), kyl- och värmeåtervinningssystem, jord- och bergvärme, sprinklersystem samt solpaneler, men kan också användas i sekundära kylsystem till fritidsanläggningar såsom ishallar samt solfångare. Monopropylenglykol är lågtoxisk vilket gör den lämplig att använda inom livsmedelsindustrier i ovan nämnda anläggningar. Använd glykol, oavsett fabrikat, kan mot hanteringskostnad lämnas till Recyctec för att möjliggöra fortsatt återanvändning. Kontakta order@recyctec.se eller 010-209 00 28. Se symbol för produktblad för mer detaljerad produktinformation.
Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare 30%
Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare 30%Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare 30%
Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare 30%
EarthCare Monopropylenglykol är formulerad på en återvunnen glykol vilket innebär en miljöfördel i form av reduktion av CO₂-utsläpp jämfört med produkt som inte är baserad på återvunnen råvara (beräknat av RISE). Den finns tillgänglig som koncentrat till färdigblandad 40 %. Bedömd av både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. EarthCare Monopropylenglykol är kompatibel med de flesta metaller förutom zink. Den varma värmeöverföringsvätskan kan lösa upp zink och bör därför inte användas i galvaniserade rörledningar. EarthCare Monopropylenglykol har ett brett användningsområde och ger ett långvarigt skydd med hög prestanda. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri som gör den skonsam mot rörledningar och pumpar. EarthCare Monopropylenglykol är en ofärgad produkt, då färgtillsatser inte är miljövänliga. Denna produkt är framtagen för att kunna användas till alla fastighets- och processapplikationer. Klimatanläggning (HVAC), kyl- och värmeåtervinningssystem, jord- och bergvärme, sprinklersystem samt solpaneler, men kan också användas i sekundära kylsystem till fritidsanläggningar såsom ishallar samt solfångare. Monopropylenglykol är lågtoxisk vilket gör den lämplig att använda inom livsmedelsindustrier i ovan nämnda anläggningar. Använd glykol, oavsett fabrikat, kan mot hanteringskostnad lämnas till Recyctec för att möjliggöra fortsatt återanvändning. Kontakta order@recyctec.se eller 010-209 00 28. Se symbol för produktblad för mer detaljerad produktinformation.
Fastighetsglykol Etylenglykol EarthCare 40%
Fastighetsglykol Etylenglykol EarthCare 40%Fastighetsglykol Etylenglykol EarthCare 40%
Fastighetsglykol Etylenglykol EarthCare 40%
EarthCare Monoetylenglykol är formulerad på en återvunnen glykol vilket innebär en miljöfördel i form av reduktion av CO₂-utsläpp jämfört med produkt som inte är baserad på återvunnen råvara (beräknat av RISE). Den finns tillgänglig som koncentrat till färdigblandad 40%. Bedömd av både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. EarthCare Monoetylenglykol har ett brett användningsområde som ger ett långvarigt skydd, reducerad viskositet, ökad värmekapacitet och värmeledningsförmåga under fryspunkten. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri som gör den skonsam mot pumpar och kompatibel med de flesta metaller i rörledningar. EarthCare Monoetylenglykol är en ofärgad produkt, då färgtillsatser inte är miljövänliga. Denna produkt är framtagen för att kunna användas till alla fastighets- och processapplikationer. Slutna kyl- och värmeåtervinningssystem och industriell processkylning. Använd produkt oavsett fabrikat, kan mot hanteringskostnad lämnas till Recyctec för att möjliggöra fortsatt återanvändning. Kontakta order@recyctec.se eller 010-209 00 28. Se symbol för produktblad för mer detaljerad produktinformation.
Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare 40%
Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare 40%Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare 40%
Fastighetsglykol Propylenglykol EarthCare 40%
EarthCare Monopropylenglykol är formulerad på en återvunnen glykol vilket innebär en miljöfördel i form av reduktion av CO₂-utsläpp jämfört med produkt som inte är baserad på återvunnen råvara (beräknat av RISE). Den finns tillgänglig som koncentrat till färdigblandad 40 %. Bedömd av både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. EarthCare Monopropylenglykol är kompatibel med de flesta metaller förutom zink. Den varma värmeöverföringsvätskan kan lösa upp zink och bör därför inte användas i galvaniserade rörledningar. EarthCare Monopropylenglykol har ett brett användningsområde och ger ett långvarigt skydd med hög prestanda. Tillsatt korrosionsinhibitor är nitrit-, amin-, fosfat-, borax- och silikatfri som gör den skonsam mot rörledningar och pumpar. EarthCare Monopropylenglykol är en ofärgad produkt, då färgtillsatser inte är miljövänliga. Denna produkt är framtagen för att kunna användas till alla fastighets- och processapplikationer. Klimatanläggning (HVAC), kyl- och värmeåtervinningssystem, jord- och bergvärme, sprinklersystem samt solpaneler, men kan också användas i sekundära kylsystem till fritidsanläggningar såsom ishallar samt solfångare. Monopropylenglykol är lågtoxisk vilket gör den lämplig att använda inom livsmedelsindustrier i ovan nämnda anläggningar. Använd glykol, oavsett fabrikat, kan mot hanteringskostnad lämnas till Recyctec för att möjliggöra fortsatt återanvändning. Kontakta order@recyctec.se eller 010-209 00 28. Se symbol för produktblad för mer detaljerad produktinformation.
Refraktometer TLREF
CPS
Refraktometer TLREF
För mätning av glycol- och batterivätska.
Med automatisk temperaturkompensation.
Ställbar skärpa.
Skala för etylenglykol -50°C till 0°C
Skala för propylenglykol -50°C till 0°C
Noggrannhet +-5°C
Storlek 40x40x155 mm
Levereras med bruksanvisning, pipetter och en liten skruvmejsel för kallibrering.
R134a
R134aR134aR134a
R134a
Köldmedium R134a levereras i stålcylinder.
Saltlösningar - Temper
Temper
Saltlösningar - Temper
Den svenska köldbäraren Temper är med sin låga viskositet, även vid låga temperaturer, en utmärkt produkt att använda för att få en energieffektiv kylinstallation. Den största driftkostnaden för ett indirekt system är pumpenergi, därför är termiska egenskaper avgörande för ett energieffektivt system. Glykoler har under ca -20°C hög viskositet vilket gör dem kostsamma att pumpa, då fungerar Temper som ett utmärkt alternativ. Temper är biologiskt lätt nedbrytbar samt en ogiftig köldbärare och lämpar sig därför väldigt bra att använda för livsmedelsapplikationer. Produkten innehåller en optimal koncentration av ett avancerat inhibitorpaket för att säkerhetsställa högt korrosionsskydd, vilket gör den användbar tillsammans med de allra vanligaste konstruktionsmaterialen. Temper levereras alltid färdigblandad för att säkerhetsställa hög produktkvalitet och finns tillgänglig i flera olika fryspunkter, från -10°C ner till -60°C.

Kan även levereras i IBC-kärl samt på tankbil. Innehåller inhibitorer.
Fysikaliska data angivna vid +20°C.
Vakuumpumpolja Fieldpiece
Vakuumpumpolja FieldpieceVakuumpumpolja FieldpieceVakuumpumpolja Fieldpiece
Fieldpiece
Vakuumpumpolja Fieldpiece
Fieldpiece vakuumpumpsolja av högsta kvalitet och finns i tre storlekar: Dunk på 3,8 liter, Flaska på 950 ml och 3-pack 235 ml behållare.
Vakuumpumpsoljas låga ångtryck gör den idealisk för vakuumsugning och ger korrekt tätning och smörjning. Brett temperaturområde hjälper olja att fungera under alla förhållanden.
Serviceventil för R290 - Vänstergängad
Serviceventil för R290 - Vänstergängad
Serviceventil för R290 - Vänstergängad
Serviceventil för engångsflaska R290.
Kulavstängnignsventil.
Vänstergängad.
Flaskkoppling
FlaskkopplingFlaskkoppling
Flaskkoppling
För köldmedie- och servicecylindrar
R410A
R410A
R410A
Köldmedium R410a levereras i stålcylinder.
Mineralolja Mobil Gargoyle Arctic
Mobil
Mineralolja Mobil Gargoyle Arctic
Mineralolja för ett brett användningsområde i olika kylsystem. Viskositeten är angiven vid +40°C.
R32
R32
R32
R32 är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R410A. Levereras i stålcylinder, vänstergängad. Vänstergängad flaskkoppling beställs separat. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R32. Klass A2L.
Vakuumpumpolja Refco
Vakuumpumpolja Refco
Refco
Vakuumpumpolja Refco
Specialolja för vakuumpumpar
R1234yf
R1234yfR1234yf
R1234yf
R1234yf är framtaget främst för användning i mobilkyla och följer MAC direktivet tack vare sitt låga GWP-värde.
Klass A2L. Levereras i stålcylinder. Vänstergängad flaskkoppling beställs separat.
R452A (XP44)
R452A (XP44)
R452A är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R404A. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R452A. Optimerat för mobil kyla (fokus på låg hetgastemperatur). R452A är en HFO/HFC-blandning.
Levereras i stålcylinder.
Vakuumpumpolja ITE
Vakuumpumpolja ITE
ITE
Vakuumpumpolja ITE
Specialolja för vakuumpumpar
Servicecylindrar
Robert Schiessl
Servicecylindrar
Provtryck 50 bar
R290 - Propan
R290 - Propan
R290 - Propan
Naturligt köldmedium med mycket lågt GWP.
Renhet: Minst 99,5% (2.5)
OBS: Brandfarligt
R404A
R404AR404A
R404A
Köldmedium R404A levereras i stålcylinder.
Artikelnummer 37929505 är regenererat R404A som är återvunnet och tillverkat i norden med lägre CO2-avtryck.
Regenererat köldmedium håller samma kvalitet som nyproducerat.
Köldmediet regenereras av Eco Scandic som är medlemmar i CirEco och har även EMAS cert med nr FI-000061.
Oljeanalys S.O.A.P.
Oljeanalys S.O.A.P.
En standardoljeanalys används för att fastställa halten av slitagematerial, syratal, fukt och viskositet.
Vi levererar provflaskor, etiketter, protokoll och en svart behållare att skicka proverna i.
Proverna skickas med posten färdigfrankerat i den svarta behållaren av kunden. Analysresultatet skickas direkt till kund 4-7 dagar efter att provet lagts på posten.
Polyolesterolja Emkarate RL
Polyolesterolja Emkarate RL
Emkarates serie av POE oljor finns med olika viskositet se tabell (angivet vid +40°C). Beroenda av användningsområde och kompressortillverkarens rekommendation väljs korrekt viskositet.
R407C
R407CR407CR407C
R407C
Köldmedium R407C levereras i stålcylinder.
Artikelnummer 37929501 är regenererat R407C som är återvunnet och tillverkat i norden med ett lägre CO2 avtryck.
Regenererat köldmedium håller samma kvalitet som nyproducerat.
Köldmediet regenereras av Eco Scandic som är medlemmar i CirEco och har även EMAS cert med nr FI-000061
Serviceventil för engångscylinder R600a
Serviceventil för engångscylinder R600a
Serviceventil med specialgänga för anslutning mot engångscylindar med köldmedium R600a
R600a - Isobutan
R600a - Isobutan
Naturligt köldmedium med mycket lågt GWP.
OBS: Brandfarligt
R449A (XP40)
R449A (XP40)R449A (XP40)
R449A (XP40)
R449A är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R404A. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R449A. Optimerat för stationära kylanläggningar. R449A är en HFO/HFC-blandning.
Levereras i stålcylinder.
Fyllnadsställ för propan
Refco
Fyllnadsställ för propan
Vänstergängad
R452B (XL55)
R452B (XL55)
R452B är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R410A. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R452B. Framtaget för användning vid nyproduktion (ej konvertering/drop in). R452B är en HFO/HFC-blandning.
Levereras i stålcylinder.
PAG-olja Fuchs Reniso (CO2Y/CO2OL)
Fuchs
PAG-olja Fuchs Reniso (CO2Y/CO2OL)
PAG-olja för CO2Y- och CO2OL-aggregat.
För CO2-applikationer.
PVE-olja
PVE-olja
Area Cooling Solutions
PVE-olja
Polyvinyleterolja (PVE). Rekommenderas bland annat till Areas ICool-aggregat.
R453A (RS70)
R453A (RS70)
R453A, RS70, är ett dropinköldmedium för R22.
Levereras i stålcylinder.
Esterolja Maneurop
Esterolja Maneurop
Maneurop
Esterolja Maneurop
Maneurop originalolja
Syratest för olja
ITE
Syratest för olja
QwikCheck är ett syratest som fungerar för alla köldlmedier och oljor. Genom att sätta QwikCheck mot ett serviceuttag på det köldmediesystem som ska kontrolleras, sprutas lite köldmedium med olja ut på ett litet papper. Om pappret ändrar färg är det syra i oljan, ändrar den inte färg är det inte syra i oljan. QwikCheck är ett engångstest och tar endast 2 sekunder.
PAG-olja Zerol
Zerol
PAG-olja Zerol
Rekomenderas bland annat av Dorin
R1234ze
R1234ze
R1234ze
R1234ze är framtaget som ett energieffektivt köldmedium med lågt GWP främst för användning i luft- och vattenkylda vätskekylare.
Klass A2L. Levereras i stålcylinder. Vänstergängad flaskkoppling beställs separat.
Cylinderhuv
Cylinderhuv
Skyddshuv
R513A (XP10)
R513A (XP10)
R513A (XP10)
R513A är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R134a. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R513A. R513A är en HFO/HFC-blandning.
Levereras i stålcylinder.
Ventiler mm
Ventiler mm
Ventiler och flaggor för köldmediecylindrar
Polyalphaolefinolja Mobil Gargoyle Arctic SHC
Polyalphaolefinolja Mobil Gargoyle Arctic SHCPolyalphaolefinolja Mobil Gargoyle Arctic SHC
Mobil
Polyalphaolefinolja Mobil Gargoyle Arctic SHC
Helsyntetisk POE-olja för användning i olika kylsystem med hög kondensering och låg förångning, passar i ammoniak- och koldioxidsytem. Viskositeten angiven vid 40°C.
Polyolesterolja Emkarate CO₂
Polyolesterolja Emkarate CO₂Polyolesterolja Emkarate CO₂
Emkarate
Polyolesterolja Emkarate CO₂
Emkarate RL68HB är en ISO VG 68 syntetisk polyolesterolja speciellt framtagen för att användas i CO₂-anläggningar. Den ger ett effektivt skydd mot förslitningar samt förbättrar livslängden och effektiviteten. Den tål höga temperaturer och är kemiskt och termiskt stabil.
Värmemantel
ITE
Värmemantel
Denna värmemantel möjliggör enkel överflyttning av köldmedium från en cylinder till en anläggning eller till en annan cylinder. Värmemanteln är temperaturbegränsad för säker hantering. Levereras med stickpropp.
R744 - Koldioxid CO2
R744 - Koldioxid CO2R744 - Koldioxid CO2R744 - Koldioxid CO2
COOL
R744 - Koldioxid CO2
Naturligt köldmedium med mycket lågt GWP.
Anslutnnig: W21,80 x 1/14" höger utvändig (DIN 477 nr.6)

Cylindrarna (15 kg respektive 37,5 kg) har anslutning både för vätska och gas.
Gaspaketet (120 kg) har endast vätskeanslutning.
Polyolesterolja Fuchs Reniso
Fuchs
Polyolesterolja Fuchs Reniso
Rekomenderas bland annat av Dorin
R454C (XL20)
R454C (XL20)
R454C är ett alternativt köldmedium, med mycket lågt GWP, till R404A. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R454C. R454C är en HFO/HFC-blandning. OBS: Lätt brännbar, A2L.
Levereras i stålcylinder.
Flagga för returcylinder
Flagga för returcylinder
Flagga för märkning av returcylinder vi retur av begagnat köldmedium.
Polyolesterolja Mobil EAL Arctic
Polyolesterolja Mobil EAL ArcticPolyolesterolja Mobil EAL ArcticPolyolesterolja Mobil EAL Arctic
Mobil
Polyolesterolja Mobil EAL Arctic
Mobil POE olja finns med olika viskositet se tabell (angivet vid +40°C). Beroenda av användningsområde och kompressortillverkarens rekommendation väljs korrekt viskositet.
R454B (XL41)
R454B (XL41)
R454B är ett alternativt köldmedium, med lågt GWP, till R410A. Kontrollera att kompressor och systemlösning är konstruerat för R454B. R454B är en HFO/HFC-blandning. OBS: Lätt brännbar, A2L.
Levereras i stålcylinder.
Visar 50 av 50