AhlsellProdukterVentilation

Ventilation

Se till att du har bra ventilationsprodukter! Ahlsells ventilationsssortiment spänner över kanalsystem, don, ventiler, inomhusgaller, slangar med tillbehör, takhuvar, ytterväggsgaller, ventilationstillbehör, filter, montagematerial, fläktar, aggregat, spiskåpor, styr, regler, brandgasspjäll och plan bandplåt

Spisfläkt Spirit Alliance Lägenhet 1240B-10, Franke
Franke
Spisfläkt Spirit Alliance Lägenhet 1240B-10, Franke
Art. nr.: 9000773
Alliance är benämningen på en produkt med egen intern motor som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem. Tre hastigheter på motorn möjliggör ökat luftflöde vid matlagning. Vid installation i flerfamiljshus sker ofta en energibesparing eftersom Alliancen möjliggör att systemtrycket kan sänkas. Centralfl äkten bör vara tryckstyrd. Kanaldragning och risk för luktöverföring bör också utredas av en fackman. Vid installation av en Alliance för lägenhet är det viktigt att se över att tilluften är tillräcklig. Det inbyggda timerstyrda spjället möjliggör injustering av både grund- och forceringsfl öde. OBS! Vid installation i flerfamiljshus krävs fastighetsägarens tillstånd. Futurum Spirit har den senaste generationens EC-motor, Easy clean, aluminiumfilter och LED belysning. Det nya skjutspjället ger en ökad driftsäkerhet med låg bygghöjd (60 mm). Styrning av motor och spjäll sker på elektronisk väg. Min. montagehöjd är 440mm för elspis och 650mm för gasspis. Efterföljare till F240-10.
OBS! Vid installation i flerfamiljshus krävs fastighetsägarens tillstånd.
Spiskåpa Spirit 1221B-16 villa, Franke
Franke
Spiskåpa Spirit 1221B-16 villa, Franke
Art. nr.: 9000764
Spiskåpa Futurum Spirit (höjd på endast kåpa 60 mm) med 3-stegs trafo. Fast volymdel 7cm. Spiskåpa för villa är utrustade med transformator för att kunna styra hastigheten på centralfl äkten/ventilationsaggregatet. Spiskåpa för villa innehåller också spjäll med vilket grund- och forceringsfl öde kan ställas in. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat. Futurum Spirit har funktionen Easy clean, aluminiumfilter och LED belysning. Det nya skjutspjället ger en ökad driftsäkerhet med låg bygghöjd (60 mm). Styrning av spjäll sker på elektronisk väg. Min. montagehöjd är 440mm för elspis och 650mm för gasspis. Efterföljare till F250-16 samt F251-16.
Kylbaffel Parasol, Swegon
Swegon
Kylbaffel Parasol, Swegon
Art. nr.: 19049764
Parasol är samlingsnamnet för en produktfamilj bestående av komfortmoduler. Modulerna är utformade för att komplettera varandra och tillsammans skapa optimal rumskomfort. Komfortmodulernas grundfunktion är nära besläktad med klimatbafflarnas. Skillnaden är först och främst att komfortmodulen distribuerar luften åt fyra håll istället för två. Underplåten till Parasol finns i tre olika perforeringsmönster. Som standard gäller runda hål i triangulär delning men kan som tillval utrustas med alternativa varianter. Parasol finns tillgänglig i följande utföranden på batteri/värmeväxlare:
Variant A: Tilluft och vattenburen kyla från batteri.
Variant B: Tilluft, vattenburen kyla och värme från batteri.
Variant C: Tilluft
Variant X: Tilluft, vattenburen kyla från batteri och värme från elstavar i batteriet.
Kylbaffel Parasol, SwegonKylbaffel Parasol, SwegonKylbaffel Parasol, Swegon
Spisfläkt Spirit Alliance 1243B-10S Comfort Plus, Franke
Franke
Spisfläkt Spirit Alliance 1243B-10S Comfort Plus, Franke
Art. nr.: 9000846
En Comfort Plus har samma funktion som en Alliance, men har bara en hastighet på motorn som kan justeras via transformatorn i produkten. Produkten går även att använda som spisfläkt i flerfamiljshus, villor eller radhus där varje lägenhet har egen ventilationskanal för köksfläkten och lägre flöden efterfrågas. Komplettera då produkten med en tätslutande lucka på spjället (köps separat).
OBS! Vid installation i flerfamiljshus krävs fastighetsägarens tillstånd.
Futurum Spirit har den senaste generationens EC-motor, Easy clean, aluminiumfilter och LED belysning. Det nya skjutspjället ger en ökad driftsäkerhet med låg bygghöjd (60 mm). Styrning av motor och spjäll sker på elektronisk väg. Min. montagehöjd är 440mm för elspis och 650mm för gasspis. Efterföljare till F243-10.
Spjällmotor - Belimo SFA
Belimo
Spjällmotor - Belimo SFA
Art. nr.: 6631505
Fjäderåtergångsmotor SFA är avsedd att användas till spjäll i ventilationsinstallationer. Spjällställdon SFA är baserad på den senaste generationens ställdon typ NF.. och SF.. Har en mycket tålig kapsling och erbjuder 20 Nm vridmoment. Passar bl.a. större friskluftsspjäll där motorn styrs med inbyggd fjäder vid spänningsbortfall. Automatisk matningsspänning mellan 24 och 230 V. Enkel att montera med vändbar spjällaxelkoppling för korta axlar och vändbar motor (funktionsriktning för drivmotor/fjäder). Vid inkoppling av matningsspänning AC 24 ... 240 V eller DC 24 ... 125 V går motorn mot driftläge, samtidigt som återgångsfjädern spänns. Om matningsspänningen bryts utlöses den lagrade fjäderenergin som återför motorn till sitt säkerhetsläge. Enkelt direktmontage på spjällaxeln med den universella klämbygeln med dubbelt förband. Motorn förhindras rotera med den medlevererade vridsäkringen. Inställbar vridvinkel med justerbara mekaniska stopp. Hög funktionssäkerhet. Motorn är överbelastningssäker, behöver ej ändlägesbrytare och stannar automatiskt vid stopp.

Underhållsfri
Nominellt spänningsområde: AC 19,2 ... 264 V / DC 21,6 ... 137,5 V
Manuell inställning med vev och inkopplingsbar spärr
Vridriktning fjäderåtergång: valfri montering höger-/vänstergående
Ljudnivå: Motor max ≤45 dB(A), fjäder ca ≤62 dB(A)
Anslutning Motor: kabel 1 m, 2 x 0,75 mm2
Livslängd, dimensionerande: Min. 60 000 cykler
Lägesindikering: Mekanisk
EMC: CE enl. 2004/108/EG
Lågspänningsdirektiv: CE enl. 2006/95/EG
Skyddsklass: II (skyddsisolerad)
Lagringstemperatur: –40 ... +80°C
Omgivningsfuktighet: 95 % r.F. kondensfritt
Kanalfläktar K EC SILEO, Systemair
Systemair
Kanalfläktar K EC SILEO, Systemair
Art. nr.: 66411003
EC-fläktar är mycket energieffektiva och är enkla att reglera. De kan varvtalsregleras steglöst för att matcha luftflödesbehovet, potentiometer medlevereras. För samma luftflöde förbrukar de avsevärt mindre energi än fläktar med AC-motorer.EC-motorer bidrar till stora reduceringar av energianvändningen, speciellt vid varvtalsreglering. Vid varvtalsreglering är EC-motorns energianvändning mycket lägre än för en asynkronmotor med motsvarande effekt. Reducerad energianvädning ger garanterat lägre driftskostnader.K EC-serien är avsedd för montering i kanal. Alla K-fläktar har minst 25 mm lång anslutningsstos. För att underlätta installationen har K-fläktarna förmonterade montagekonsoler som standard. Fästklammer FK gör montering/demontering enkel och förhindrar vibrationsöverföring till kanal. Fläktarna har bakåtböjda skovlar och underhållsfri ytterrotormotor (EC) och levereras med förkopplad potentiometer (0-10V), fabriksinställd på 6-10V.För att skydda motorn mot överhettning har fläktarna integrerat motorskydd. Höljet är tillverkat av galvaniserad stålplåt och är falsat vilket ger ett näst intill lufttätt hölje.
Kanalfläktar K EC SILEO, Systemair
Spisfläkt Spirit Alliance Villa 1240B-16, Franke
Franke
Spisfläkt Spirit Alliance Villa 1240B-16, Franke
Art. nr.: 9000775
Alliance är benämningen på en produkt med egen intern motor som kopplas ihop med befintligt ventilationssystem. Tre hastigheter på motorn möjliggör ökat luftflöde vid matlagning. Med en Alliance för villa styrs såväl villans centralfläkt som Alliancens motor från reglaget på fronten. Möjlighet finns att öka ventilationen i våtutrymmen utan att starta motorn i Alliancen. Det inbyggda spjället möjliggör injustering av grund- och forceringsflöde. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där varje lägenhet har ett eget ventilationsaggregat. Futurum Spirit har den senaste generationens EC-motor, Easy clean, aluminiumfilter och LED belysning. Det nya skjutspjället ger en ökad driftsäkerhet med låg bygghöjd (60 mm). Styrning av motor och spjäll sker på elektronisk väg. Min. montagehöjd är 440mm för elspis och 650mm för gasspis. Efterföljare till F240-16.
Rökdetektor EVC-PY-DA optisk för takmontage, Calectro
Calectro
Rökdetektor EVC-PY-DA optisk för takmontage, Calectro
Art. nr.: 6631432X
Rökdetektor EVC-PY-DA har försetts med en ny optisk kammare samt en ny ljuskälla. Tack vare detta har detektorns förmåga att upptäcka även små partiklar från en begynnande brand ökat avsevärt. Genom den nya konstruktionen kan EVC-PY-DA ersätta den joniserande rökdetektorn, som hittills har varit överlägset bäst. Detekteringskammaren innehåller en lys- och fotodiod. Normalt träffar inte ljusstrålen fotodioden, men när rök tränger in i kammarlabyrinten reflekteras lysdiodens ljusstråle av röken så att den träffar fotodioden. Strömmen genom fotodioden ändras och larm erhålls. Detektorinsatsen består av vit PC med metallnät runt kammaren.

EVC-PY-DA har en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktion under detektorns hela livslängd. När detektorn inte längre kan kompensera för miljöpåverkan indikeras ett servicelarm. Detektorns konstruktion gör den nästan helt immun mot höga lufthastigheter, nedsmutsning och radiofrekvensstörningar. Detektorn är försedd med bajonettfattning. Känslighet enligt EN-54-7. Testad enligt EN-54 av VdS (Tyskland). Kapslingsklassen som är redovisad är angiven för sockeln.

Driftström: Max 50 μA
Larmström: Ca. 40 mA (vid 22V)
Servicelarmström: Ca. 10 mA (vid 22V)
Tillåten luftfuktighet: 99% rF
Sorptionsavfuktare EvoDry 60 PRO, Acetec
Acetec
Sorptionsavfuktare EvoDry 60 PRO, Acetec
Art. nr.: 6670251
Avfuktare EvoDry 60 Pro är en kompakt och energieffektiv sorptionsavfuktare. 60 Pro lämpar sig för fasta installationer där man har höga krav på att hålla en konstant fuktnivå.
Alla avfuktarna i Pro-serien kommer med avancerad styrning som ger möjlighet till uppkoppling mot överordnat styrsystem (Mod-Bus) samt styrning och övervakning via app.
Enkelt handhavande och skötsel. Hölje med ramverk och isolerade paneler av eloxerad aluminium samt ställbara maskinskor. Komplett med inbyggd elektronisk styrutrustning. EC-fläktar för process respektive regenereringsluft. Regenereringsvärmare av PTC element utan överhettningsrisk. Svensktillverkad patenterad sorptionsrotor. Kompakta mått och extremt låg vikt. Levereras med 2,5m strömkabel och stickkontakt.

EvoControl:
4,3 tums färgpanel med touchdisplay.
Trådbunden nätverksanslutning.
Molnlösning med responsiv design som anpassar sig till mobil, surfplatta eller dator.
Användningsområden: lager, förråd, garage, industrilokaler, krypgrunder, kallvindar, tvätthallar, spolhallar, lagertält, skyddsrum och andra utrymmen med fuktproblem
Värmeåtervinningsaggregat CASA R3 SMART RH, Swegon
Swegon
Värmeåtervinningsaggregat CASA R3 SMART RH, Swegon
Art. nr.: 66130014
Avsett för villor, flervåningshus och fritidsbostäder upp till 150 m2. Även lämpligt för renoveringsobjekt. Aggregatets maximala luftflöde är 80 l/s och värmeväxlarens temperaturverkningsgrad upp till 86 %. R3 kan placeras tillsammans med en spiskåpa på platsen för en kryddhylla ovanför spisen. Maximalt luftflöde 80 l/s. Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad är upp till 86 %. Årsverkningsgrad upp till 75 %. Avancerad Smart styrteknik. Ventilationen styrs automatiskt efter behovet.Marknadens mest intelligenta behovsstyrda lufuktighetsfunktion som standard. Automatisk sommarfunktion och passiv kyla. Avfrostningsfunktionen garanterar kontinuerlig ventilation. Integrerad elektrisk eftervärmare. Externa enheter för värme och kyla finns tillgängliga. Energieffektiva och tysta fläktar. Kan anslutas till fastighetsautomationssystem (Modbus). Kan monteras direkt intill spiskåpa CASA Jazz. Kan användas med externt placerad Swegon CASA spiskåpor, kopplade till den separata frånluftskanalen. Placeras i varmt utrymme. Isoleringstjocklek 30 mm i topp och botten samt 20 mm i sidorna. Levereras med filter ePM1 55% för tilluft och för frånluft samt skena för väggfäste. Aggregatet är lackerat vit RAL 9016 utvändigt och har 1,5m lång modularkabel för anslutning av kontrollpanel. Max luftflöde anges vid 100 Pa.
Högermodellen har anslutningarna för avuft och frånluft till höger och vänstermodellen har anslutningarna för avluft och frånluft till vänster.
Önskat styrsätt, Smart kontrollpanel, eventuell Smart spiskåpa, Smart Access eller fastighetsautomation BESTÄLLS SEPARAT.
Frånluftsdon GPDF/GPDB-C, FläktGroup
FläktGroup
Frånluftsdon GPDF/GPDB-C, FläktGroup
Art. nr.: 6620790C
GPDF och GPDB är frånluftsventiler för allmänventilation. GPDF har fjäderinfästning och GPDB har bajonettinfästning. Ventilerna har en förinställd inställning för grundflödet. Båda varianterna består av inloppsring och ventilkägla. Inloppsringen har tätning mot fästram/vägg och fixeras med fjäderlås (GPDF). GPDF och GPDB har låsbar inställning och kan lätt förinställas efter beräknat tryckfall vid givet luftflöde. GPDF/GPDB kan även användas som tilluftsdon vid låga luftflöden i utrymmen som klädkammare, förråd etc. Ventilen är tillverkad av varmförzinkad stålplåt och uppfyller miljöklass C2 enligt SS-EN ISO 12944-2. Den är pulverlackerad i vit RAL 9003 vilket ger hög ytfinish och god slag- och reptålighet. CleanVent behandlad yta som standard.

GPDF monteras i fästram KGEZ-01/-05 och GPDB monteras i fästram KKT&KKU
Takfläkt TFC P, Systemair
Systemair
Takfläkt TFC P, Systemair
Art. nr.: 66431001
TFC är en takfläkt avsedd för bostadshus och kommersiella fastigheter. Den har energieffektiva EC-fläktar med möjlighet till behovsstyrning. TFC har en enkel och ergonomisk "swing-out"-funktion som underlättar underhållet. Finns tillgänglig i färgerna svart och rött.
TFC finns i två varianter:
P-varianten har variabelt luftflöde (VAV) tryckreglering med utomhuskompensering som standard, men är förberedd för och kan lätt konverteras till konstant luftflöde (CAV).
S-varianten har potentiometer som standard, vilket gör det möjligt att styra fläktens varvtal steglöst från 0 – 100 %. Detta är en enkel lösning när ingen behovsstyrning krävs.
Fördelar med TFC:•Lättillgänglig säkerhetsbrytare på utsidan av höljet•EC-motorer med hög effektivitet•Lägre energianvändning ger lägre energikostnader•100 % varvtalsreglerbar•Behovsstyrd ventilation - lätt att justera ventilationen till det faktiska behovet•Låg ljudnivå tack vare isolerat hölje
Färgkod:Svart=RAL 9005 Röd = RAL 8004 Korrosivitesklass C4
Takfläkt TFC P, Systemair
Visar 52 av 2863