AhlsellProdukterKylVätskekylaggregatLuftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat

Jobbar du med service, reparation och installation av vätskekylaggregat? Vi på Ahlsell hjälper dig hitta produkterna för ditt jobb. Här finner du kompletta vätskekylaggregat med vätskeledning, torkfilter och dubbelpressostat. Söker du inneplacerade och uteplancerade kylaggregat hittar du även detta. Vi har aggregat med kyleffekt från minus 10 till plus 5. Flertalet kända varumärken finns i vårt sortiment. Utforska vårt breda utbud av vätskekylaggregat, plug-in-aggregat här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

CHA/G/AF 182P-604P Aqua Plus
Clint
CHA/G/AF 182P-604P Aqua Plus
Scrollaggregat CHA/G/AF med R452B, CHA/L/AF med R454B eller CHA/K med R410A
Serie av 10 storlekar med kyleffekter 51-183 kW
Eurovent
Energiklass A
ErP 2021
Aggregat har heltäckt chassi.
Scrollkompressorer med oljesynglas och vevhusvärmare.
1 köldmediekrets storlekar 182P-453P, 2 köldmediekretsar storlekar 524P-604P.
Kondensorfläktstyrning
Flödesvakt (differenstryckvakt).
Komplett styrutrustning.
Rostfria plattvärmeväxlare.

Alternativa utförande:
SSL - Super Low noise versioner.
ST - version med Aqualogic teknik.
Version med tubpanna.

Fabriksmonterade tillbehör:
IM - Automatsäkringar.
SL - Ljuddämpning.
RFM - Avstängningsventil på hetgasledning.
RFL - Avstängningsventil på vätskeledning.
CC - Reglering av kondensationstryck ner till -20 °C.
BT - Lågtemperaturversion -4/-8°C.
EC - EC-inverterfläktar.
ECH - EC-inverterfläktar med hög effekt.
DS - Underkylare.
RT - Total värmeåtervinnare. Återvinning på 100%.
TX - Komponent med ytbehandlade kylflänsar.
SI - Buffertank 400/600L.
PS - Enkel cirkulationspump.
PD - Dubbel cirkulationspump.
FE - Frysskyddsvärmare förångare
IS - Modbus RTU-protokoll, seriegränssnitt RS485.
ISB - BACnet MSTP-protokoll, seriegränssnitt RS485.
ISBT - BACnet TCP/IP-protokoll, Ethernet-port.
ISL - LonWorks-protokoll, seriegränssnitt FTT-10.

Separat levererade tillbehör:
MN - Manometrar for hog- och lagtryck.
CR - Fjarrkontrollpanel.
IS - Modbus RTU-protokoll, seriegränssnitt RS485.
RP - Skyddsgaller for kondensor.
AG - Vibrationsdampare i gummi.

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur vatten in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.
För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
CHA/H/A 351P-1221P Maxi Power
Clint
CHA/H/A 351P-1221P Maxi Power
Skruvaggregat CHA/H/A med R1234ze
Serie av 5 storlekar med kyleffekter 78,6-208 kW
ErP 2021 (vid tillbehör EC fläktar)
Eurovent.
Energiklass A
Skruvkompressor, steglös kapacitetsreglering.
Elektronisk expansionsventil.
Flödesvakt (differenstryckvakt).
Komplett styrutrustning.

Alternativa utförande:
Super Low noise versioner SSL
Microchannel
Tubpanna

Fabriksmonterade tillbehör:
IM - Automatsäkringar.
SSL - Extra ljuddämpning.
CC - Reglering av kondensationstryck ner till -20 °C.
BT - Lågtemperatur version -4/-8°C.
EC - EC-inverterfläktar.
ECH - EC-inverterfläktar med hög effekt.
RT - Total värmeåtervinnare. Återvinning på 100%.
TX - Komponent med ytbehandlade kylflänsar.
TXB - Epoxibehandlade kylflänsar
SI - Buffertank 600L.
PS - Enkel cirkulationspump.
PSI - Enkel inverter-cirkulationspump.
PD - Dubbel cirkulationspump.
PDI - Dubbel inverter-cirkulationspump.
IQ - Inverter på kompressor.
SS - Mjukstart. För att minska strömtoppar när kompressorn startas.
WM - Webbövervakning, via kommunikationsprotokollen GPRS/EDGE/3G/TCP-IP.
IS - Modbus RTU-protokoll, seriegränssnitt RS485.
ISB - BACnet MSTP-protokoll, seriegränssnitt RS485. ISBT - BACnet TCP/IP-protokoll, Ethernet-port.
ISL - LonWorks-protokoll, seriegränssnitt FTT-10.
IAV - Fjärrbörvärde med signal på 0-10 V.
IAA - Fjärrbörvärde med signal på 4-20 mA.
IAS - Fjärrsignal för att aktivera det andra börvärdet.
IDL - Strömbegränsning för digital ingång.
CP - Potentialfria kontakter. För fjärrmeddelanden.

Separat levererade tillbehör:
MN - Manometrar for hog- och lagtryck.
CR - Fjarrkontrollpanel.
RP - Skyddsgaller for kondensor.
AG - Vibrationsdampare i gummi.
AM - Fjädervibrationsdampare.
CHA/G/AF 726P-24012 Multi Power
Clint
CHA/G/AF 726P-24012 Multi Power
Scrollaggregat CHA/G/AF med R452B, CHA/L/AF med R454B eller CHA/K med R410A
Serie av 13 storlekar med kyleffekter 197-692 kW
ErP 2021
Eurovent.
Energiklass A
Aggregat har heltäckt chassi.
Scrollkompressorer med oljesynglas och vevhusvärmare.
2 köldmediekretsar
Elektronisk expansionsventil.
Elektronisk hög och lågtrycks avläsning.
Flödesvakt (differenstryckvakt).
Komplett styrutrustning.
Rostfria plattvärmeväxlare
Avstängningsventil på vätskeledning storlekar 1048P - 24012P.

Alternativa utförande:
SSL - Super Low noise versioner.
Version med tubpanna.

Fabriksmonterade tillbehör:
IM - Automatsäkringar.
SSL - Extra ljuddämpning.
RFM - Avstängningsventil på hetgasledning.
RFL - Avstängningsventil på vätskeledning.
CC - Reglering av kondensationstryck ner till -20 °C.
BT - Lågtemperatur version -4/-8°C.
EC - EC-inverterfläktar.
ECH - EC-inverterfläktar med hög effekt.
DS - Underkylare.
RT - Total värmeåtervinnare. Återvinning på 100%.
TX - Komponent med ytbehandlade kylflänsar.
EW - Vattenanslutningar externa.
SI - Buffertank 600L.
PS - Enkel cirkulationspump.
PSI - Enkel inverter-cirkulationspump.
PD - Dubbel cirkulationspump.
PDI - Dubbel inverter-cirkulationspump.
SS - Mjukstart. För att minska strömtoppar när kompressorn startas.
IS - Modbus RTU-protokoll, seriegränssnitt RS485.
ISB - BACnet MSTP-protokoll, seriegränssnitt RS485. ISBT - BACnet TCP/IP-protokoll, Ethernet-port.
ISL - LonWorks-protokoll, seriegränssnitt FTT-10.
IAV - Fjärrbörvärde med signal på 0-10 V.
IAA - Fjärrbörvärde med signal på 4-20 mA.
IAS - Fjärrsignal för att aktivera det andra börvärdet.
IDL - Strömbegränsning för digital ingång.

Separat levererade tillbehör:
MN - Manometrar for hog- och lagtryck.
CR - Fjarrkontrollpanel.
RP - Skyddsgaller for kondensor.
AG - Vibrationsdampare i gummi.
AM - Fjadervibrationsdampare.

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
CRA/IK/A 21-131 Aqua Plus
Clint
CRA/IK/A 21-131 Aqua Plus
Inverteraggregat inomhusplacerade med tryckande fläktar CRA/IK/A med R410A
Serie av 10 storlekar med kyleffekter 6,0-35,9 kW
ErP 2021 modeller 51-131
Eurovent
Energiklass A
Inverter scrollkompressorer, steglös effektreglering
Elektronisk expansionsventil
CC Kondensorfläktstyrning -20°C
Flödesvakt (differenstryckvakt)
Komplett styrutrustning
Rostfria plattvärmeväxlare

Fabriksmonterade tillbehör:
BT - Lågtemperatur version -4/-8°C, storlekar 91-131.
TX - Komponent med ytbehandlade kylflänsar.
PS - Enkel cirkulationspump.
FE - Frysskyddsvärmare förångare

Separat levererade tillbehör:
CR - Fjarrkontrollpanel.
IS - Modbus RTU-protokoll, seriegränssnitt RS485.
RP - Skyddsgaller for kondensor.
AG - Vibrationsdämpare i gummi

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.
För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
CHA/IK/A 91-151 Aqua Plus
Clint
CHA/IK/A 91-151 Aqua Plus
Inverteraggregat CHA/IG/A med R452B, CHA/IL/A med R454B eller CHA/IK/A med R410A
Serie av 4 storlekar med kyleffekter 25.8-42.3 kW
ErP 2021 SEER
Eurovent
Energiklass A
Inverter DC scrollkompressorer, steglös effektreglering
Elektronisk expansionsventil
CC - Reglering av kondensationstryck ner till -20 °C.
Flödesvakt (differenstryckvakt)
Komplett styrutrustning
Rostfria plattvärmeväxlare

Alternativa utförande:
MC - Microchannel

Fabriksmonterade tillbehör:
BT - Lågtemperatur version -4/-8°C.
TX - Komponent med ytbehandlade kylflänsar.
TXB - Epoxibehandlade kylflänsar
PS - Enkel cirkulationspump.
FE - Frysskyddsvärmare förångare

Separat levererade tillbehör:
CR - Fjarrkontrollpanel.
IS - Modbus RTU-protokoll, seriegränssnitt RS485.
RP - Skyddsgaller for kondensor.
AG - Vibrationsdämpare i gummi

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.
För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
CHA/IK/A 21-81 Compact Line
Clint
CHA/IK/A 21-81 Compact Line
Inverteraggregat CHA/IK/A med R410A

ErP 2021 SEER
Eurovent
Energiklass A
Inverter scrollkompressorer, steglös effektreglering
Inverter EC pump
Elektronisk expansionsventil
CC Kondensorfläktstyrning ner till -20°C
Flödesvakt (differenstryckvakt)
Komplett styrutrustning
Rostfria plattvärmeväxlare


Tillbehör:
TX Korrosionsskydd för lameller
IS Modbus RS485
RP Metallgallerskydd för kondensor
AG Vibrationsdämpare gummi

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.
För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
*(se min vattenvolym teknisk manual)
CHA/J/A 1302-4802 Maxi Power
Clint
CHA/J/A 1302-4802 Maxi Power
Skruvaggregat CHA/J/A med R513A eller CHA/Y/A med R134a

Eurovent.
Energiklass A
Skruvkompressor 2 st, steglös kapacitetsreglering via slid, kompressorer i separata köldmediekretsar.
Elektronisk expansionsventil.
Microchannel kondensor i aluminium
Flödesvakt (differenstryckvakt).
Komplett styrutrustning.
Tubpanna.

Alternativa utförande:
Inverterstyrda kompressor båda.
En kompressor inverterstyrd andra ON-OFF. Drifttidsväxling mellan kompressorerna.
Med inbyggd pumpmodul (singel / parpump) köldbärartank 2000-3000L. Expansionskärl säkerhetsventil och avluftare.
Low noise versioner. SL, SSL
Värmeåtervinning.

Tillbehör:
Korrosionsskydd i olika utförande.
Mjukstart på ON-OFF kompressorer.
Master
RS485.
Vibrationsdämpare.

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
CHA/IK/A 674P-2356P Multi Power
Clint
CHA/IK/A 674P-2356P Multi Power
Inverteraggregat CHA/IG/A med R452B, CHA/IL/A med R454B eller CHA/IK/A med R410A
Serie av 10 storlekar med kyleffekter 196-668 kW
ErP 2021
Eurovent.
Energiklass A
DC Inverterkompressor scroll och ON-OFF kompressor med oljesynglas och vevhusvärmare.
2 köldmediekretsar.
Elektronisk expansionsventil.
Elektronisk hög och lågtrycks avläsning.
CC - Reglering av kondensationstryck ner till -20 °C.
Flödesvakt (differenstryckvakt).
Komplett styrutrustning.
Rostfria plattvärmeväxlare

Alternativa utförande:
SSL - Super Low noise versioner SSL
MC - Microchannel

Fabriksmonterade tillbehör:
IM - Automatsäkringar.
SL - Ljuddämpning.
RFM - Avstängningsventil på hetgasledning.
RFL - Avstängningsventil på vätskeledning.
BT - Lågtemperaturversion -4/-8°C.
EC - EC-inverterfläktar.
ECH - EC-inverterfläktar med hög effekt.
DS - Underkylare.
RT - Total värmeåtervinnare. Återvinning på 100%.
TX - Komponent med ytbehandlade kylflänsar.
TXB - Epoxibehandlade kylflänsar
PS - Enkel cirkulationspump.
PSI - Enkel inverter-cirkulationspump.
PD - Dubbel cirkulationspump.
PDI - Dubbel inverter-cirkulationspump.
FE - Frysskyddsvärmare förångare
IS - Modbus RTU-protokoll, seriegränssnitt RS485.
ISB - BACnet MSTP-protokoll, seriegränssnitt RS485.
ISBT - BACnet TCP/IP-protokoll, Ethernet-port.
ISL - LonWorks-protokoll, seriegränssnitt FTT-10.
IAV - Fjärrbörvärde med signal på 0-10 V.
IAA - Fjärrbörvärde med signal på 4-20 mA.
IAS - Fjärrsignal för att aktivera det andra börvärdet.
IDL - Strömbegränsning för digital ingång.

Separat levererade tillbehör:
MN - Manometrar for hog- och lagtryck.
CR - Fjarrkontrollpanel.
RP - Skyddsgaller for kondensor.
AG - Vibrationsdampare i gummi.
AM - Fjadervibrationsdampare.

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
CHA/H/A 1002-6002 Maxi Power
Clint
CHA/H/A 1002-6002 Maxi Power
Skruvaggregat CHA/H/A med R1234ze

Eurovent.
Energiklass A
Skruvkompressor 2 st, kompressorer i separata köldmediekretsar.
Elektronisk expansionsventil.
Flödesvakt (differenstryckvakt).
Komplett styrutrustning.
Tubpanna.

Alternativa utförande:
MC Microchannel
Inverterstyrda kompressor båda.
En kompressor inverterstyrd andra ON-OFF. Drifttidsväxling mellan kompressorerna.
Med inbyggd pumpmodul (singel / parpump) köldbärartank 2000-3000L (gäller ej modeller 4202-4802) . Expansionskärl säkerhetsventil och avluftare.
Low noise versioner. SL, SSL.
Värmeåtervinning.
Tubpanna.

Tillbehör:
Korrosionsskydd i olika utförande.
Mjukstart
Master slav
RS485.
Vibrationsdämpare.

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
CHA/G 726P-36012P Multi Power
Clint
CHA/G 726P-36012P Multi Power
Multiscrollaggregat CHA/G med R452B, CHA/L med R454B eller CHA/K med R410A

Eurovent.
Scrollkompressorer 6-12 st.
Elektronisk expansionsventil.
Flödesvakt (differenstryckvakt).
Komplett styrutrustning.
Rostfria plattvärmeväxlare.

Alternativa utförande:
Med inbyggd pumpmodul (singel / parpump). Expansionskärl säkerhetsventil och avluftare.
Low noise versioner. SL, SSL (Ej SSL modeller 33012, 36012) sänker ljudet med upp till 6 dB(A) på 1 m.
Lågtemperatur version BT -4/-8°C.
Tubpanna.

Tillbehör:
Korrosionsskydd i olika utförande.
Mjukstart på ON-OFF kompressorer.
Master slav utförande max 5st.
Elektronisk expansionsventil.
RS485.
Vibrationsdämpare.
Separat pumpmodul MR med tank 1500/2000 L, klarar utomhusplacering.

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
CHA/G 182P-604P Aqua Plus
Clint
CHA/G 182P-604P Aqua Plus
Scrollaggregat CHA/G med R452B, CHA/L med R454B eller CHA/K med R410A

Eurovent
Aggregat har heltäckt chassi.
Scrollkompressorer med oljesynglas och vevhusvärmare.
Kondensorfläktstyrning
Flödesvakt (differenstryckvakt).
Komplett styrutrustning.
Rostfria plattvärmeväxlare.

Alternativa utförande:
Med inbyggd pumpmodul (singel / parpump) köldbärartank 400-600L. Expansionskärl (Std. 12-18L) säkerhetsventil och avluftare.
Tryckstyrd köldbärarpump.
Värmeåtervinning.
Low noise versioner. SL/SSL sänker ljudet med 3-5 dB(A) på 1 m.
Lågtemperatur version BT -4/-8°C.
R134a utförande på förfrågan.
Tubpanna.

Tillbehör:
Korrosionsskydd i olika utförande.
Mjukstart..
RS485.
Vibrationsdämpare.

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur vatten in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
CHA/IK/A 172P-574P Aqua Plus
Clint
CHA/IK/A 172P-574P Aqua Plus
Inverteraggregat CHA/IG/A med R452B, CHA/IL/A med R454B eller CHA/IK/A med R410A
Serie av 10 storlekar med kyleffekter 50-179 kW
ErP 2021
Eurovent.
Energiklass A
DC Inverterkompressor scroll och ON-OFF kompressor.
1 köldmediekrets storlekar 172P-372P, 2 köldmediekretsar storlekar 484P-574P.
Elektronisk expansionsventil.
CC - Reglering av kondensationstryck ner till -20 °C.
Flödesvakt (differenstryckvakt).
Komplett styrutrustning.
Rostfria plattvärmeväxlare

Alternativa utförande:
SSL - Super Low noise versioner SSL
MC - Microchannel

Fabriksmonterade tillbehör:
IM - Automatsäkringar.
SL - Ljuddämpning.
RFM - Avstängningsventil på hetgasledning.
RFL - Avstängningsventil på vätskeledning.
BT - Lågtemperaturversion -4/-8°C.
EC - EC-inverterfläktar.
ECH - EC-inverterfläktar med hög effekt.
DS - Underkylare.
RT - Total värmeåtervinnare. Återvinning på 100%.
TX - Komponent med ytbehandlade kylflänsar.
TXB - Epoxibehandlade kylflänsar
PS - Enkel cirkulationspump.
PSI - Enkel inverter-cirkulationspump.
PD - Dubbel cirkulationspump.
PDI - Dubbel inverter-cirkulationspump.
FE - Frysskyddsvärmare förångare
IS - Modbus RTU-protokoll, seriegränssnitt RS485.
ISB - BACnet MSTP-protokoll, seriegränssnitt RS485.
ISBT - BACnet TCP/IP-protokoll, Ethernet-port.
ISL - LonWorks-protokoll, seriegränssnitt FTT-10.

Separat levererade tillbehör:
MN - Manometrar for hog- och lagtryck.
CR - Fjarrkontrollpanel.
IS - Modbus RTU-protokoll, seriegränssnitt RS485.
RP - Skyddsgaller for kondensor.
AG - Vibrationsdampare i gummi.

Kyleffekter är angivna vid omgivande lufttemperatur 35°C och köldbärartemperatur in/ut +12/7°C . Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
CHA/J/A 1302-6002 Maxi Power
Clint
CHA/J/A 1302-6002 Maxi Power
Skruvaggregat CHA/J/A med R513A eller R134a.
Serie av 13 storlekar med kyleffekter 263-1533 kW
ErP 2021 (vid tillbehör EC fläktar storlekar 1902-6002)
Eurovent.
Energiklass A
Skruvkompressor, steglös kapacitetsreglering.
2 köldmediekretsar.
Avstängningsventil på hetgas och vätskeledning.
Elektronisk expansionsventil.
Elektronisk hög och lågtrycks avläsning.
Flödesvakt (differenstryckvakt).
Komplett styrutrustning.
Tubpanna.

Alternativa utförande:
Super Low noise versioner SSL
Microchannel
Fabriksmonterade tillbehör:
IM - Automatsäkringar.
SL - Ljuddämpning.
CC - Reglering av kondensationstryck ner till -20 °C.
BT - Lågtemperatur version -4/-8°C.
EC - EC-inverterfläktar.
ECH - EC-inverterfläktar med hög effekt.
HR - Värmeåtervinnare. Återvinning på 20%.
HRT/S - Total värmeåtervinnare i serie . Återvinning på 70-95%.
HRT/P - Total värmeåtervinnare i parallel . Återvinning på 100%.
TX - Komponent med ytbehandlade kylflänsar.
TXB - Epoxibehandlade kylflänsar
EW - Vattenanslutningar externa.
SP - Buffertank.
PU - Inbyggd enkel cirkulationspump.
PUI - Inbyggd enkel inverter-cirkulationspump.
PD - Inbyggd dubbel cirkulationspump. Med drifttidsutjämning.
PDI - Inbyggd dubbel inverter-cirkulationspump. Med drifttidsutjämning.
SPU - Inbyggd buffertank och enkel cirkulationspump.
SPUI - Inbyggd buffertank och enkel inverter-cirkulationspump.
SPD - Inbyggd buffertank och dubbel cirkulationspump. Med drifttidsutjämning.
SPDI - Inbyggd buffertank och dubbel inverter-cirkulationspump. Med drifttidsutjämning.
FE - Värmeelement för frostskydd, förångare. Styrs av termostat.
FX - Värmeelement för frostskydd, förångare och rör. Styrs av termostat.
FB - Värmeelement för frostskydd, förångare och tank. Styrs av termostat.
FZ - Värmeelement för frostskydd, enkel cirkulationspump, förångare och rör. Styrs av termostat.
FH - Värmeelement för frostskydd, dubbel cirkulationspump, förångare och rör. Styrs av termostat.
FU - Värmeelement för frostskydd, enkel cirkulationspump, förångare/tank och rör. Styrs av termostat.
FD - Värmeelement för frostskydd, dubbel cirkulationspump, förångare/tank och rör. Styrs av termostat.
II - Inverter på en kompressor och mjukstart.
ID - Inverter på alla kompressorer.
SS - Mjukstart. För att minska strömtoppar när kompressorn startas.
WM - Webbövervakning, via kommunikationsprotokollen GPRS/EDGE/3G/TCP-IP.
IS - Modbus RTU-protokoll, seriegränssnitt RS485.
IST - Modbus TCP/IP-protokoll, Ethernet-port.
ISB - BACnet MSTP-protokoll, seriegränssnitt RS485.
ISBT - BACnet TCP/IP-protokoll, Ethernet-port.
ISL - LonWorks-protokoll, seriegränssnitt FTT-10.
ISS - SNMP-protokoll, Ethernet-port.
IAV - Fjärrbörvärde med signal på 0-10 V.
IAA - Fjärrbörvärde med signal på 4-20 mA.
IAS - Fjärrsignal för att aktivera det andra börvärdet.
IDL - Strömbegränsning för digital ingång.
CP - Potentialfria kontakter. För fjärrmeddelanden.

Separat levererade tillbehör:
MN - Manometrar for hog- och lagtryck.
CR - Fjarrkontrollpanel.
RP - Skyddsgaller for kondensor.
AG - Vibrationsdampare i gummi.
AM - Fjadervibrationsdampare.
FL - Flödesvakt.

Kyleffekter är angivna vid:
inkommande vattentemperatur (etylen glykol 30%) 15°C utgående vattentemperatur 10°C
inkommande lufttemperatur kondensor 35°C.
Genomsnittlig ljudtrycksnivå uppmätt i fritt utrymme på 1m, enligt ISO 3744.

För Clint sker registrering av igångkörningsprotokoll digitalt, länk till registreringssidan genereras vid försäljning. För mer information hör med din säljare.
Visar 13 av 13