Kylaggregat

Jobbar du som kylinstallatör? Vi på Ahlsell hjälper dig hitta det rätta kylaggregatet. Med rätt lösning bidrar kylaggregatet till ett behagligt inomhusklimat. Här finner du sortimentet för montering och reparation för alla typer av miljöer. Vi erbjuder uteplacerade luftkylda aggregat, inomhusplacerade, plug-in-aggregat och CO2 aggregat. Luftkylda aggregat levereras med kompressor, kondensor, fläktmotor, köldmediebehållare samt avstängningsventiler. Utforska vårt breda utbud av kylaggregat här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Tecumseh Aggregat CAJ R449A, Kyl, Komplett vätskeledning
Tecumseh Aggregat CAJ R449A, Kyl, Komplett vätskeledning
Luftkylt aggregat innehållande komplett vätskeledning med synglas, torkfilter och dubbelpressostat med manuell återställning på HP.

230V 1-fas 50Hz. Kyleffekterna är angivna enligt EN 13215, omgivningstemperatur +32°C, överhettning 10K och underkylning 3K. Arbetsområde -15°C till +5°C. Samtliga aggregat levereras med kompressor, kondensor, fläktmotor och avstängningsventiler. Aggregat med volymangivelse innehåller även köldmediebehållare.
Embraco Luftkylt UNEK/UNE R134a, Kyl, 230V
Embraco Luftkylt UNEK/UNE R134a, Kyl, 230V
230V 1-fas 50Hz. Kyleffekter angivna enligt EN 13215, vid omgivningstemperatur +32°C, suggastemperatur +20°C eller 10K, ingen underkylning. Arbetsområde från -15°C till +10°C.
Tecumseh Aggregat CAJ R134a, Kyl, Komplett vätskeledning
Tecumseh Aggregat CAJ R134a, Kyl, Komplett vätskeledning
Luftkylt aggregat innehållande komplett vätskeledning med synglas, torkfilter och dubbelpressostat med manuell återställning på HP.

Kyleffekterna är angivna enligt EN 13215, omgivningstemperatur +32°C, suggastemperatur 20°C och underkylning 3K. Arbetsområde -20°C till 15°C. Samtliga aggregat levereras med kompressor, kondensor, fläktmotor, köldmediebehållare samt avstängningsventiler.
Luftkylda Plug-in enheter R452A kyl - Väggmontage
Luftkylda Plug-in enheter R452A kyl - Väggmontage
Färdiga plug in aggregat med köldmedium R452A.

Dessa förfyllda monoblock enheter möjliggör en snabb och snygg installation i mindre kylrum där man önskar en temperatur mellan 2 och 10 grader

Som standard är aggregatet utrustat med varvtalstyrd kondensorfläkt, vevhusvärmare och lågtryckspressostat. Aggregaten har även dörrbrytare samt kabel för belysning kopplad.

Vid placering utomhus rekomenderar vi att aggregatet monteras under tak.

Lämpligt tillbehör är Ahlsell´s skärmtak 7818338.

Snabb installation genom håltagning direkt i kylrumsvägg.

Arbetsområde +3 till +10 grader i kylrummet och max omgivningstemperatur 43 grader

Data är vid 32 grader omgivande luft och +5 grader i kylrummet
Copeland ZX scroll aggregat Digital
Copeland
Copeland ZX scroll aggregat Digital
Framtidssäkra din anläggning med hjälp av den nya generationen av Copeland EazyCool ™ ZX kylaggregat.
Aggregaten är idag godkännda för R404A, R134A, R513A, R449A, R448A, R407A & R407F. Fler köldmedium kommer i framtiden.
Den nya innovativa styrningen ger dig full kontroll på hela processen såsom flytande kondensering och nattsäkning av fläktarna.
Går att koppla upp med Modbus RTU för fjärrstyrning samt övervakning.
Den nya designen gör att aggregatet smälter väl in i miljön.
Alla aggregat är komplett utrustade från första början med bla synglas, torkfilter, tank, variabel fläktstyrning samt vevhusvärmare.
Innbyggt skydd för överström, fasföljd samt obalans mellan faserna via den elektroniska styrningen.
Möjlighet att styra ett kylrum via den innbygda styrningen som har utgångar för avfrostning, fläkt och magnetventil.

All data angivet vid föjande temperaturer och R449A som köldmedie

Omgivande temperatur +32°C
Förångning -10°C
Suggastemperatur 20°C
Ljuddata enl ISO3744 @10m (Natt-Dag)

Igångkörningsprotokoll för samtliga ZX aggregat skall fyllas i via denna länk för att garanti skall gälla:

https://ahlsell.sumsys.se/forms/default.aspx?WK=2OZ5LFRFDSOM6BG
Copeland ZX A2L scroll aggregat Digital
Copeland ZX A2L scroll aggregat Digital
Copeland ZX utomhusaggregat för A2L-köldmedier med GWP lägre än 150

Med det nya utbudet av Copeland ZX-aggregat för utomhusplacering erbjuder Emerson en låg-GWP-lösning
för kylapplikationer med platsbesparande av utrymme och lågt ljud som motsvarar på den ökande efterfrågan
på energieffektiva och framtidssäkra kyllösningar.
Copeland ZX-enheter har den mest kompletta och unika utrustningen. Den modifierade designen, den innovativa kontrollogiken och
ett urval av dedikerade komponenter möjliggör laglig efterlevnad för applikationer med A2L-köldmedier.
Den avancerade elektroniska styrenheten möjliggör exakt parameterkontroll och visar systemstatus.
Elektroniska skyddsfunktioner, nytt el-skåp samt oljeavskiljare (ZXDY) garanterar optimal systemsäkerhet.
Sortimentet kompletteras med modeller med steglös digital kapacitetsmodulering som är utmärkta i
applikationer med flera förångare och exakt temperaturkontroll.
Den nya Copeland-serien av kylaggregat är speciellt utformad för att tillgodose ett brett utbud av
kylapplikationer som kräver en låg GWP och framtidssäker lösning såsom:

• Närbutiker
• Kylrum
• Snabbmatskedjor och restauranger
• Dryckeskylare

Nedan data refererar till köldmedie R454C (dew point), 32°C omgivande temperatur, 0 K underkylning samt 20 K överhettning.
För beräkning av andra driftsvärden kontakta Ahlsell Kyl.
Silensys Aggregat SIL kyl, R134a, 400V
Silensys®
Silensys Aggregat SIL kyl, R134a, 400V
400V 3-fas 50Hz.
Tecumseh´s tredje generation av uteplacerade luftkylda aggregat Silensys, sk condensing units, har förbättrats på en mängd punkter bland annat med bättre ljuddämpande hölje.
Aggregaten innehåller kompressor, kondensor, köldmediebehållare med synglas och smältplugg, dubbelpressostat, varvtalsreglerade kondensorfläkt och komplett startutrustning. SILAJ och SILFH har medlevererade konsoler för golv eller väggmontage. Modeller SILAG har 2 fläktar och
konsoler för golvmontage.
Samtliga kyleffekter är angivna i kW för R134a vid omgivningstemperatur +32°C, överhettning 10K och underkylning 3K enligt EN13215.
Silensys Aggregat SIL frys, R452A / R404A, 400V
Silensys®
Silensys Aggregat SIL frys, R452A / R404A, 400V
Tecumseh´s tredje generation av uteplacerade luftkylda aggregat Silensys, sk condensing units, har förbättrats på en mängd punkter bland annat med bättre ljuddämpande hölje.
Aggregaten innehåller kompressor, kondensor, köldmediebehållare med synglas och smältplugg, dubbelpressostat, varvtalsreglerade kondensorfläktar och komplett startutrustning. SILAJ och SILFH har medlevererade konsoler för golv eller väggmontage. Modellerna SILAG och SILAGD har 2 fläktar och konsoler för golvmontage.
Som alternativ till R404A rekommenderar Tecumseh köldmedia R452A till frysapplikationer eller R449A för kylapplikationer, kontakta Ahlsell Ref för mer information.
Samtliga kyleffekter är angivna i kW för R404A vid omgivningstemperatur +32°C, underkylning 3K och suggastemperatur +20°C enligt EN13215.
Embraco Fläktmotor
Embraco Fläktmotor
Välj rätt effekt och spänning
Vattenkylda Plug-in enheter R290 kyl - Väggmontage
Vattenkylda Plug-in enheter R290 kyl - Väggmontage
Färdiga plug in aggregat med naturligt köldmedium R290.

Dessa förfyllda monoblock enheter ger en långsiktig lösning då det innhåller ett naturligt köldmedie med GWP på 3.
Fyllnadsmängden överstiger inte 150 g per krets vilket medför att aggregatet kan placeras i dom flesta utrymmen helt utan restriktioner.

Som standard är aggregatet utrustat med EC fläktar och hetgas avfrostning.

Vattenkylda aggregat som ansluts mot en köldbärare på kondensorsidan.

Snabb installation genom håltagning direkt i kylrumsvägg.

Arbetsområde -5 till +5 grader i kylrummet

Data är vid 15 grader inkommande vatten och +5 grader i kylrummet
Danfoss aggregat SC
Danfoss
Danfoss aggregat SC
Luftkylt aggregat baserat på Danfoss SC-kompressor.
För R404A & R507
Luftkylda Plug-in enheter R290 kyl - Väggmontage
Luftkylda Plug-in enheter R290 kyl - Väggmontage
Färdiga plug in aggregat med naturligt köldmedium R290.

Dessa förfyllda monoblock enheter ger en långsiktig lösning då det innhåller ett naturligt köldmedie med GWP på 3.
Fyllnadsmängden överstiger inte 150 g per krets vilket medför att aggregatet kan placeras i dom flesta utrymmen helt utan restriktioner.

Som standard är aggregatet utrustat med EC fläktar och hetgas avfrostning. Dom går även att ansluta via Modbus protokoll som standard.

Dessa aggregat är lämpliga att installera i omgivningar där temperaturen på omgivningsluften inte understiger 0 grader.

Snabb installation genom håltagning direkt i kylrumsvägg.

Arbetsområde -5 till +5 grader i kylrummet och max omgivningstemperatur 43 grader

Data är vid 32 grader omgivande luft och +5 grader i kylrummet
Copeland ZX scroll aggregat kyl
Copeland
Copeland ZX scroll aggregat kyl
Framtidssäkra din anläggning med hjälp av den nya generationen av Copeland EazyCool ™ ZX kylaggregat.
Aggregaten är idag godkännda för R404A, R134a, R513A, R449A, R448A, R407A & R407F. Fler köldmedium kommer i framtiden.
Den nya innovativa styrningen ger dig full kontroll på hela processen såsom flytande kondensering och nattsäkning av fläktarna.
Går att koppla upp med Modbus RTU för fjärrstyrning samt övervakning.
Den nya designen gör att aggregatet smälter väl in i miljön.
Alla aggregat är komplett utrustade från första början med bla synglas, torkfilter, tank, variabel fläktstyrning samt vevhusvärmare.
Innbyggt skydd för överström, fasföljd samt obalans mellan faserna via den elektroniska styrningen.
Möjlighet att styra ett kylrum via den innbygda styrningen som har utgångar för avfrostning, fläkt och magnetventil.

All data angivet vid föjande temperaturer och R449A som köldmedie

Omgivande temperatur +32°C
Förångning -10°C
Suggastemperatur 20°C
Ljuddata enl ISO3744 @10m (Natt-Dag)

Igångkörningsprotokoll för samtliga ZX aggregat skall fyllas i via denna länk för att garanti skall gälla:

https://ahlsell.sumsys.se/forms/default.aspx?WK=2OZ5LFRFDSOM6BG
Luftkylda Plug-in enheter R290 frys - Väggmontage
Rivacold
Luftkylda Plug-in enheter R290 frys - Väggmontage
Färdiga plug in aggregat med naturligt köldmedium R290.

Dessa förfyllda monoblock enheter ger en långsiktig lösning då det innhåller ett naturligt köldmedie med GWP på 3.
Fyllnadsmängden överstiger inte 150 g per krets vilket medför att aggregatet kan placeras i dom flesta utrymmen helt utan restriktioner.

Som standard är aggregatet utrustat med EC fläktar och hetgas avfrostning. Dom går även att ansluta via Modbus protokoll som standard.

Dessa aggregat är lämpliga att installera i omgivningar där temperaturen på omgivningsluften inte understiger 0 grader.

Snabb installation genom håltagning direkt i kylrumsvägg.

Arbetsområde -15 till -25 grader i kylrummet och max omgivningstemperatur 43 grader

Data är vid 32 grader omgivande luft och -20 grader i kylrummet
Silensys Aggregat SIL kyl, R134a, 230V
Silensys®
Silensys Aggregat SIL kyl, R134a, 230V
230V 1-fas 50Hz.
Tecumseh´s tredje generation av uteplacerade luftkylda aggregat Silensys, sk condensing units, har förbättrats på en mängd punkter bland annat med bättre ljuddämpande hölje.
Aggregaten innehåller kompressor, kondensor, köldmediebehållare med synglas och smältplugg, dubbelpressostat, varvtalsreglerade kondensorfläktar och komplett startutrustning inklusive konsoler för golv eller väggmontage.
Samtliga kyleffekter är angivna i kW för R134a, vid omgivningstemperatur +32°C, överhettning 10K och underkylning 3K enligt EN13215.
Embraco aggregat UJ och UNJ R134a, Kyl, 400V
Embraco aggregat UJ och UNJ R134a, Kyl, 400V
400V 3-fas 50Hz. Kyleffekter angivna vid omgivningstemperatur +32°C. Arbetsområde -15°C till 10°C
Embraco Sliding units - Kyl R134a
Embraco Sliding units - Kyl R134a
Utomhusplacerade condensing units från Embraco
• Samtliga maskiner innehåller komponenter av hög kvalitet för att säkerställa en problemfri drift.
• Optimerad storlek för att kunna placeras på vägg
• Staplingsbar konstruktion
• Robust plåtkapsling som tål tuffa omgivningar samt höga temperaturer
• Utdragbar låda gör att man kommer åt hela maskinen ovanifrån
• Startutrustning för termostatdrift eller pump-down
• Som standard ingår låsbar arbetsbrytare,torkare, synglas läsbart från utsidan, HP, LP, kompressor med vevhusvärmare samt steglös fläktstyrning.

Samtliga data är angivet för R134a, +32 grader omgivande temperatur samt en underkylning på 3 K enligt EN13215
Fläktmotor EC Tecumseh
Tecumseh
Fläktmotor EC Tecumseh
EC fläktmotorer för "AJ Silence" enheter

Dessa aggregat kännetecknas av bokstaven "N" i benämningen (CAJN & TAJN )
AREA Cooling Inverter - kyl
AREA Cooling Inverter - kylAREA Cooling Inverter - kylAREA Cooling Inverter - kylAREA Cooling Inverter - kylAREA Cooling Inverter - kyl
Area Cooling Solutions
AREA Cooling Inverter - kyl
Varvtalstyrt kylaggregat som är anpassat för flera olika köldmedier.
Aggregaten är komplett utrustade med bla följande komponenter:
Varvtalstyrd EC fläkt
Köldmedietank med säkerhetsventil
Torkfilter och synglas
Vätskeavskiljare
Oljeavskiljare
Serviceventiler
Levereras med förprogrammerade SD kort som laddas in i frekvensomformaren beroende på val av köldmedie.
Godkänd för drift med R404A, R449A, R448A, R134a samt R513A

Effekter angivna vid omgivande +32°C och förångningstemperatur -10°C och R449A
Rivacold vätskekylda aggregat R513A / R134a, Kyl
Rivacold vätskekylda aggregat R513A / R134a, Kyl
Vattenkylda condensing units
Kyleffekten är angiven vid +42°C i kondensering, underkylning 2K och 10K suggasöverhettning, +32°C in och +38°C ut, 40% propylenglykol och R134a som köldmedie. Aggregaten innehåller kompressor, kylfläkt, kondensor (plattvärmeväxlare), köldmediebehållare, säkerhetsventil, dubbelpressostat med manuell återställning på HP, extra lågtryckspressostat, vattensparventil, torkfilter, synglas samt avstängnings- och serviceventiler.
Condensing unit CO2 kyl - Profroid QUIET CO2OL
Profroid
Condensing unit CO2 kyl - Profroid QUIET CO2OL
Med det nya CO2 kylaggregatet QUIET CO2OL, kan även mindre anläggningar ha råd med kommersiell kyla utan att skada miljön.
QUIET CO2OL är enkel att handha och ekonomisk i inköp, samtidigt som den använder den senaste tekniken och fördelarna som CO2-kylsystem är kända för.

Samtliga kompressorer är varvtalstyrda vilket innebär en ekonomisk drift med låga startströmmar

Utrustad med varvtalstyrd EC-fläkt, värmare i elskåp samt komunikationskort för uppkoppling mot överordnat system.

Data för frys är angivna vid -8 graders förångning samt 30 graders omgivande temperatur.
Area Cooling Basic line kyl/frys
Area Cooling Solutions
Area Cooling Basic line kyl/frys
Standardaggregat för kyl- och frys installationer. Aggregaten kännetecknas av hög byggkvalitet samt möjlighet för drift med låg GWP köldmedie R449A.
Aggregaten är utvecklade och byggda för den europeiska marknaden samt specialutrustade för det nordiska klimatet.
Då samtliga aggregat är uppbyggda av komponenter med hög kvalitet garanteras en energieffektiv drift som både sparar in
pengar samt ökar kvaliteten på det kylda godset.
Redan i standardutförande så innehåller aggregatet bland annat synglas, torkfilter, vätskeinsprutning till kompressorn, varvtalstyrd fläkt, vevhusvärmare samt komplett elskåp.

Brett arbetsområde från -5 till -33 i förångning

Effekter är redovisade med R449A (dew) som köldmedie, 2 K UK, 10 K ÖH samt omgivande temperatur på 32 grader
Embraco Luftkylt UNJ R404A, Kyl, 230V
Embraco Luftkylt UNJ R404A, Kyl, 230V
230V 1-fas 50Hz. Arbetsområde -20°C till +10°C. Kyleffekter angivna enligt EN13215, omgivningstemperatur +32°C, returgastemperatur +20°C och överhettning 10K.
Inomhusplacerat endast kyl
Inomhusplacerat endast kyl
QUIETCO2OL-multikompressoraggregat (MC) är centraliserade aggregat som har tagits fram för användning i små och medelstora applikationer för drift med R744 (CO2).
Aggregateten ger en toppmodern eko-prestanda som inte skadar miljön.
Aggregaten levereras kompletta med bla följande utrustning:

-Semihermetiska kompressorer som tål högt stilleståndstryck (120/80/80/80 bar)
-Köldmedietank 50 L
-Torkfilter.
-Vätskesynglas med fuktgivare.
-Oljeavskiljare.
-Säkerhetstryckbrytare för högtryck på varje kompressor.
-Högtrycksvakt (SH).
-Säkerhetstryckbrytare för mellantryck (vätskebehållare).
-Dubbel säkerhetsventil på vätskebehållare.
-Dubbel säkerhetsventil på högtrycksledning
-Värmeväxlare på flashgasledningen.
-Färdig programmerad styrning från Danfoss för snabb uppstart
-CE-märkt.

Som tillval kan man utrusta enheten med:
-Värmeåtervinning i 3 olika storlekar
-Säkerhetspaket med komplett styrning och dubbla givare (löst bipackat)
-Carel styrning

Tillåten förångningstemperatur är:
MT-enhet : -15°C / +5°C (0°C för 4KTC-10K)

Data nedan vid förångning -8°C samt utlopp gaskylare 34°C
Styrning/givare
Styrning/givareStyrning/givare
Copeland
Styrning/givare
Silensys Aggregat SIL kyl, R449A / R404A, 400V
Silensys®
Silensys Aggregat SIL kyl, R449A / R404A, 400V
Nu för R449A med GWP på 1397

400V 3-fas 50Hz.
Tecumseh´s tredje generation av uteplacerade luftkylda aggregat Silensys, sk condensing units, har förbättrats på en mängd punkter bland annat med bättre ljuddämpande hölje.
Aggregaten innehåller kompressor, kondensor, köldmediebehållare med synglas och smältplugg, dubbelpressostat, varvtalsreglerade kondensorfläktar och komplett startutrustning. SILAJ och SILFH har medlevererade konsoler för golv eller väggmontage. Modeller SILAGr har 2 fläktar och konsoler för golvmontage. Som alternativ till R404A rekommenderar Tecumseh köldmedia R452A till frysapplikationer eller R449A för kylapplikationer, kontakta Ahlsell Ref för mer information.

OBS!
Samtliga kyleffekter är angivna i kW för R449A
Omgivningstemperatur +32°C
Överhettning 10K
Underkylning 3K enligt EN13215.
Vattenkylt CO2 aggregat - Frys
Vattenkylt CO2 aggregat - Frys
Med det nya CO2 kylaggregatet QUIET CO2OL, kan även mindre anläggningar ha råd med kommersiell kyla utan att skada miljön.
QUIET CO2OL är enkel att handha och ekonomisk i inköp, samtidigt som den använder den senaste tekniken och fördelarna som CO2-kylsystem är kända för.

Samtliga kompressorer är varvtalstyrda vilket innebär en ekonomisk drift med låga startströmmar

Utrustad med vätskekyld gaskylare inklusive tryckstyrning via tre-vägsventil samt komunikationskort för uppkoppling mot överordnat system.

Data för frys är angivna vid -32 graders förångning samt etylenglykol 35% +32/+38.
Kyl/frys DX utomhusplacerad - AREA Cooling solutions
Kyl/frys DX utomhusplacerad - AREA Cooling solutionsKyl/frys DX utomhusplacerad - AREA Cooling solutions
Area Cooling Solutions
Kyl/frys DX utomhusplacerad - AREA Cooling solutions
Tysta kondenseringsaggregat med inverter
Utformade för drift vid en omgivningstemperatur på upp till 43 ºC

Pålitlig drift, låg ljudnivå och enkel driftsättning med ett intuitivt användargränssnitt.

Samtliga aggregat kommer som standard utrustat med uppkoppling till molntjänst via LAN, WiFi eller GSM.
Möjlighet att integrera alla styrningar på marknaden, via Modbus RTU. Detta ger er grunden till ett
komplett övervakningssytem med loggning och larmhantering utan dyra tredjepartslösningar.
Vattenkylda Plug-in enheter R290 frys - Takmontage
Vattenkylda Plug-in enheter R290 frys - Takmontage
Färdiga plug in aggregat med naturligt köldmedium R290.

Dessa förfyllda monoblock enheter ger en långsiktig lösning då det innhåller ett naturligt köldmedie med GWP på 3.
Fyllnadsmängden överstiger inte 150 g per krets vilket medför att aggregatet kan placeras i dom flesta utrymmen helt utan restriktioner.

Som standard är aggregatet utrustat med EC fläktar och hetgas avfrostning.

Vattenkylda aggregat som ansluts mot en köldbärare på kondensorsidan.

Snabb installation genom håltagning direkt i kylrumstaket vilket även medför att man kan utnyttja rummet på ett effektivare sätt.

Arbetsområde -25 till -15 grader i kylrummet

Data är vid 15 grader inkommande vatten och -20 grader i kylrummet
Embraco Sliding units - Kyl R404A / R452A
Embraco Sliding units - Kyl R404A / R452A
Utomhusplacerade condensing units från Embraco
• Samtliga maskiner innehåller komponenter av hög kvalitet för att säkerställa en problemfri drift.
• Optimerad storlek för att kunna placeras på vägg
• Staplingsbar konstruktion
• Robust plåtkapsling som tål tuffa omgivningar samt höga temperaturer
• Utdragbar låda gör att man kommer åt hela maskinen ovanifrån
• Startutrustning för termostatdrift eller pump-down
• Som standard ingår låsbar arbetsbrytare,torkare, synglas läsbart från utsidan, HP, LP, kompressor med vevhusvärmare samt steglös fläktstyrning.

Samtliga data är angivet för R404A, +32 grader omgivande temperatur samt en underkylning på 3 K enligt EN13215
Copeland ZX(I), löd
Copeland
Copeland ZX(I), löd
Till ZX aggregat
Tecumseh Aggregat AE R449A, Kyl, 230V
Tecumseh
Tecumseh Aggregat AE R449A, Kyl, 230V
230V 1-fas 50Hz. Kyleffekterna är angivna enligt EN 13215, omgivningstemperatur +32°C, överhettning 10K och underkylning 3K. Arbetsområde -15°C till +5°C. Samtliga aggregat levereras med kompressor, kondensor, fläktmotor och avstängningsventiler. Aggregat med volymangivelse innehåller även köldmediebehållare.
Embraco Sliding units - Frys R404A/ R452A
Embraco Sliding units - Frys R404A/ R452A
Utomhusplacerade condensing units från Embraco
• Samtliga maskiner innehåller komponenter av hög kvalitet för att säkerställa en problemfri drift.
• Optimerad storlek för att kunna placeras på vägg
• Staplingsbar konstruktion
• Robust plåtkapsling som tål tuffa omgivningar samt höga temperaturer
• Utdragbar låda gör att man kommer åt hela maskinen ovanifrån
• Startutrustning för termostatdrift eller pump-down
• Som standard ingår låsbar arbetsbrytare,torkare, synglas läsbart från utsidan, HP, LP, kompressor med vevhusvärmare samt steglös fläktstyrning.

Samtliga data är angivet för R404A, +32 grader omgivande temperatur samt en underkylning på 3 K enligt EN13215
Luftkylda Plug-in enheter R290 frys - Takmontage
Luftkylda Plug-in enheter R290 frys - Takmontage
Luftkylda Plug-in enheter R290 frys - Takmontage
Färdiga plug in aggregat med naturligt köldmedium R290.

Dessa förfyllda monoblock enheter ger en långsiktig lösning då det innhåller ett naturligt köldmedie med GWP på 3.
Fyllnadsmängden överstiger inte 150 g per krets vilket medför att aggregatet kan placeras i dom flesta utrymmen helt utan restriktioner.

Som standard är aggregatet utrustat med EC fläktar och hetgas avfrostning.

Dessa aggregat är lämpliga att installera i omgivningar där temperaturen på omgivningsluften inte understiger 0 grader.

Snabb installation genom håltagning direkt i kylrumstaket vilket även medför att man kan utnyttja rummet på ett effektivare sätt.

Arbetsområde -15 till -25 grader i kylrummet och max omgivningstemperatur 43 grader

Data är vid 32 grader omgivande luft och -20 grader i kylrummet
Fläktmotor Tecumseh
Tecumseh
Fläktmotor Tecumseh
Embraco Sliding units - Scroll Frys
Embraco Sliding units - Scroll Frys
Köldmediebehållare Tecumseh
Tecumseh
Köldmediebehållare Tecumseh
Lackerade
Vattenkylda Plug-in enheter R290 frys - Väggmontage
Vattenkylda Plug-in enheter R290 frys - Väggmontage
Färdiga plug in aggregat med naturligt köldmedium R290.

Dessa förfyllda monoblock enheter ger en långsiktig lösning då det innhåller ett naturligt köldmedie med GWP på 3.
Fyllnadsmängden överstiger inte 150 g per krets vilket medför att aggregatet kan placeras i dom flesta utrymmen helt utan restriktioner.

Som standard är aggregatet utrustat med EC fläktar och hetgas avfrostning.

Vattenkylda aggregat som ansluts mot en köldbärare på kondensorsidan.

Snabb installation genom håltagning direkt i kylrumsvägg.

Arbetsområde -25 till -15 grader i kylrummet

Data är vid 15 grader inkommande vatten och -20 grader i kylrummet
Kyl/frys DX inomhusplacerad
Kyl/frys DX inomhusplacerad
Area Cooling Solutions
Kyl/frys DX inomhusplacerad
Tysta kondenseringsaggregat med inverter
Utformade för drift vid en omgivningstemperatur på upp till 43 ºC

Pålitlig drift, låg ljudnivå och enkel driftsättning med ett intuitivt användargränssnitt.

Samtliga aggregat kommer som standard utrustat med uppkoppling till molntjänst via LAN, WiFi eller GSM.
Möjlighet att integrera alla styrningar på marknaden, via Modbus RTU. Detta ger er grunden till ett
komplett övervakningssytem med loggning och larmhantering utan dyra tredjepartslösningar.
Silensys Aggregat A2L kyl, R1234yf, 400V
Silensys Aggregat A2L kyl, R1234yf, 400VSilensys Aggregat A2L kyl, R1234yf, 400V
Silensys Aggregat A2L kyl, R1234yf, 400V
Preliminära data för FH & AG serien. Tillverkningen startar 2021-07-01

Tecumseh´s fjärde generation av uteplacerade luftkylda aggregat Silensys, sk condensing units, är framtagna för dom nya köldmedierna med GWP under 150
Aggregaten innehåller kompressor, kondensor, köldmediebehållare, synglas, dubbelpressostat, varvtalsreglerade kondensorfläktar och komplett startutrustning.

- Hållbar lösning
Låg GWP-lösning (R455A / R454C: GWP 148; R1234yf: GWP 4)

- Effektiv
Uppfyller kraven i ekodesigndirektivet

- Säkerhet genom design
Uppfyller morgondagens krav
Förhindra läckage risker
Enhetstestning på i fabriken

- Tyst och plug & play
Utökad akustisk prestanda
Förbättrad tillgänglighet

- Tekno-ekonomiska val
Teknisk lösning skräddarsydd för kapacitetsområdet 1-15 kW
Effektiviteten i den direkta expansionen
Kylsystemets enkelhet

Kyleffekter vid 32 graders omgivningstemperatur, 10K överhettning samt 3 K underkylning.
Förångningstemperatur vid köldmediets mid point temperatur
Copeland ZX A2L scroll aggregat kyl
Copeland
Copeland ZX A2L scroll aggregat kyl
Copeland ZX utomhusaggregat för A2L-köldmedier med GWP lägre än 150

Med det nya utbudet av Copeland ZX-aggregat för utomhusplacering erbjuder Emerson en låg-GWP-lösning
för kylapplikationer med platsbesparande av utrymme och lågt ljud som motsvarar på den ökande efterfrågan
på energieffektiva och framtidssäkra kyllösningar.
Copeland ZX-enheter har den mest kompletta och unika utrustningen. Den modifierade designen, den innovativa kontrollogiken och
ett urval av dedikerade komponenter möjliggör laglig efterlevnad för applikationer med A2L-köldmedier.
Den avancerade elektroniska styrenheten möjliggör exakt parameterkontroll och visar systemstatus.
Elektroniska skyddsfunktioner, nytt el-skåp samt oljeavskiljare (ZXDY) garanterar optimal systemsäkerhet.
Sortimentet kompletteras med modeller med steglös digital kapacitetsmodulering som är utmärkta i
applikationer med flera förångare och exakt temperaturkontroll.
Den nya Copeland-serien av kylaggregat är speciellt utformad för att tillgodose ett brett utbud av
kylapplikationer som kräver en låg GWP och framtidssäker lösning såsom:

• Närbutiker
• Kylrum
• Snabbmatskedjor och restauranger
• Dryckeskylare

Nedan data refererar till köldmedie R454C (dew point), 32°C omgivande temperatur, 0 K underkylning samt 20 K överhettning.
För beräkning av andra driftsvärden kontakta Ahlsell Kyl.
Embraco Fläktvinge
Embraco Fläktvinge
Tecumseh Aggregat TFH R449A, Kyl, Komplett vätskeledning
Tecumseh Aggregat TFH R449A, Kyl, Komplett vätskeledning
Luftkylt aggregat innehållande komplett vätskeledning med synglas, torkfilter och dubbelpressostat med manuell återställning på HP.

400V 3-fas 50Hz. Kyleffekterna är angivna enligt EN 13215, omgivningstemperatur +32°C, suggastemperatur 20°C och underkylning 3K. Samtliga aggregat levereras med kompressor, kondensor, fläktmotor och avstängningsventiler. Aggregat med volymangivelse innehåller även köldmediebehållare.
Tecumseh Aggregat TAJ R449A, Kyl, Komplett vätskeledning
Tecumseh Aggregat TAJ R449A, Kyl, Komplett vätskeledning
Luftkylt aggregat innehållande komplett vätskeledning med synglas, torkfilter och dubbelpressostat med manuell återställning på HP.

400V 3-fas 50Hz. Kyleffekterna är angivna enligt EN 13215, omgivningstemperatur +32°C, suggastemperatur 20°C och underkylning 3K. Samtliga aggregat levereras med kompressor, kondensor, fläktmotor och avstängningsventiler. Aggregat med volymangivelse innehåller även köldmediebehållare.
Tecumseh Aggregat AE R452A, Frys, Komplett vätskeledning
Tecumseh Aggregat AE R452A, Frys, Komplett vätskeledning
Luftkylt aggregat innehållande komplett vätskeledning med synglas, torkfilter och dubbelpressostat med manuell återställning på HP.

Kyleffekterna är angivna enligt EN 13215, omgivningstemperatur +32°C, suggastemperatur 20°C och underkylning 3K. Arbetsområde -45°C till -10°C. Samtliga aggregat levereras med kompressor, kondensor, fläktmotor, köldmediebehållare samt avstängningsventiler.
Utomhusplacerat Booster
Utomhusplacerat Booster
QUIETCO2OL- utomhusplacerade multikompressoraggregat (MC) är centraliserade aggregat som har tagits fram för användning i små och medelstora applikationer för drift med R744 (CO2).
Aggregateten ger en toppmodern eko-prestanda som inte skadar miljön.
Aggregaten levereras kompletta med bla följande utrustning:

-Semihermetiska kompressorer som tål högt stilleståndstryck (120/80/80/80 bar)
-Högeffektiv innbygd gaskylare med EC-fläktar som standard
-Torkfilter.
-Vätskesynglas med fuktgivare.
-Oljeavskiljare.
-Säkerhetstryckbrytare för högtryck på varje kompressor.
-Högtrycksvakt (SH).
-Säkerhetstryckbrytare för mellantryck (vätskebehållare).
-Dubbel säkerhetsventil på vätskebehållare.
-Dubbel säkerhetsventil på högtrycksledning
-Värmeväxlare på flashgasledningen.
-Insprutningsventil på medeltryckssugledningen för bättre reglering av MT-kompressorernas utloppsgastemperatur.
-Färdig programmerad styrning från Danfoss för snabb uppstart
-CE-märkt.

Som tillval kan man utrusta enheten med:
-Varvtalstyrd LT kompressor
-Värmeåtervinning i 3 olika storlekar
-Säkerhetspaket med komplett styrning och dubbla givare (löst bipackat)
-Carel styrning

Tillåten förångningstemperatur är:
MT-enhet : -15°C / +5°C (0°C för 4KTC-10K) LT-enhet -40°C / -20°C (Booster)

Data nedan vid förångning (kyl/frys) -8°C/-32°C samt omgivande temperatur 32°C
Fryseffekt anges med varvtalstyrd kompressor (tillval) vid 70 HZ
Väderhuvar Tecumseh
Tecumseh
Väderhuvar Tecumseh
Utan bottenplatta. Passar ej Embracoaggregat.
Tecumseh Aggregat CAJ R452, Frys, Komplett vätskeledning
Tecumseh Aggregat CAJ R452, Frys, Komplett vätskeledning
Luftkylt aggregat innehållande komplett vätskeledning med synglas, torkfilter och dubbelpressostat med manuell återställning på HP.

Kyleffekterna är angivna enligt EN 13215, omgivningstemperatur +32°C, suggastemperatur 20°C och underkylning 3K. Arbetsområde -45°C till -10°C. Samtliga aggregat levereras med kompressor, kondensor, fläktmotor, köldmediebehållare samt avstängningsventiler.
Tecumseh Aggregat TAG R449A, Kyl, Komplett vätskeledning
Tecumseh Aggregat TAG R449A, Kyl, Komplett vätskeledning
Luftkylt aggregat innehållande komplett vätskeledning med synglas, torkfilter och dubbelpressostat med manuell återställning på HP.

400V 3-fas 50Hz. Kyleffekterna är angivna enligt EN 13215, omgivningstemperatur +32°C, suggastemperatur 20°C och underkylning 3K. Samtliga aggregat levereras med kompressor, kondensor, fläktmotor och avstängningsventiler. Aggregat med volymangivelse innehåller även köldmediebehållare.
Fläktar
FläktarFläktarFläktar
Copeland
Fläktar
Till ZX aggregat
Övrigt
Copeland
Övrigt
Övriga reservdelar till ZX aggregat
Copeland ZX scroll aggregat frys
Copeland
Copeland ZX scroll aggregat frys
Framtidssäkra din anläggning med hjälp av den nya generationen av Copeland EazyCool ™ ZX kylaggregat.
Aggregaten är idag godkännda för R404A, R449A, R448A, R407A & R407F. Fler köldmedium kommer i framtiden.
Den nya innovativa styrningen ger dig full kontroll på hela processen såsom flytande kondensering och nattsäkning av fläktarna.
Går att koppla upp med Modbus RTU för fjärrstyrning samt övervakning.
Den nya designen gör att aggregatet smälter väl in i miljön.
Alla aggregat är komplett utrustade från första början med bla synglas, torkfilter, tank, variabel fläktstyrning samt vevhusvärmare.
Innbyggt skydd för överström, fasföljd samt obalans mellan faserna via den elektroniska styrningen.
Möjlighet att styra ett kylrum via den innbygda styrningen som har utgångar för avfrostning, fläkt och magnetventil.

OBS!

Isolera vätskeledningen då maskinen jobbar med underkylare

All data angivet vid föjande temperaturer och R449A som köldmedie

Omgivande temperatur +32°C
Förångning -35°C
Suggastemperatur 20°C
Ljuddata enl ISO3744 @10m (Natt-Dag)

Igångkörningsprotokoll för samtliga ZX aggregat skall fyllas i via denna länk för att garanti skall gälla:

https://ahlsell.sumsys.se/forms/default.aspx?WK=2OZ5LFRFDSOM6BG
Visar 52 av 102