Zink

Zinkplåt är ett tåligt material som bland annat används till fönsterbleck, takhuvar och profiler. Men även som inredaningsmaterial.
Materialet kan lödas och formas.Zinkplåt används även till täckning och vattenavrinning. När Zinkplåten monteras på ett underlagstak
falsas plåten ihop. Du får stor variation på användsningområden med zinkplåt. Skivmaterial i plåt som är valsat kan sedan bearbetas till
önskad funktion.