Läkt

Beslag och läkt fungerar som en övergångsplåt mellan tak och vägg. När du utför arbetet med plåt så kommer ett läge i skarven mellan två ytor. Här är valet av beslag och läkt viktig. Beslaget ska tillexempel leda bort regnvatten eller en läkt som fördelar last mellan takstolar. Beslag och läkt används vid såväl nybyggnad och renovering.