Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Brandtätning

Ahlsells sortiment av förbrukningsvaror spänner över kemteknik och hygien, tätningslister, slangar, tätning, biltillbehör och kaffet till eftermiddagen.

Visar 1 till 20 av 24

 • Brandfogskum Dana 587 PU
  Brandfogskum Dana 587 PU
  Fireguard PU Foam 587 är ett professionellt brandhämmande 1-komponent polyuretanskum. Produkten har hög vidhäftnings- och isoleringsförmåga. Fireguard PU Foam 587 kan användas när krav om brandmotstånd i linjära fogar enl. EN 1366-4 finns. Typiska användningsområden är små hål och sprickor samt runt fönster och branddörrar. Fireguard PU Foam 587 kan även användas till installationsgenomföringar med stålrör, då krav finns på brandmotstånd enl. EN 1366-3. Tål inte solljus (UV-ljus).
  Mer info
  1 Variant
 • Brandfogmassa Novatherm SP
  Brandfogmassa Novatherm SP
  Novatherm SP är ett 1-komponent, svällande tätningsmaterial som har god vidhäftning till de flesta underlag. Novatherm SP används tillsammans med bottningslist av keramiskt fiber, stenull eller annat godkänt bottningsmaterial för tätning av fogar inomhus, främst i brandavskiljande byggnadsdelar men även som miljöfog där viss elasticitet eftersträvas. Ingår även i system Skott HT för brandtätning av kabel, rör, ventilationsgenomföringar, E160-E120 i torra miljöer. Registrerad i Basta.
  Mer info
  3 Varianter
 • Fire Stop FS1000
  Fire Stop FS1000
  FireStop Sealant 1000 silikon. Fogtätningen är avsedd att hindra genomträngning av eld, rök, gas, vatten, damm och ljud. FireStop 1000 är BASTA registrerad. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Ljudreduktionstal: 60 dB.
  Mer info
  1 Variant
 • Brandfogmassa Novaflex
  Brandfogmassa Novaflex
  NOVAFLEX är en lösningsmedelfri grå fogmassa, som expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt eventuella öppningar i genomföringen. NOVAFLEX används i huvudsak vid brandtätning av genomföringar av plaströr och kabel i brandavskiljande byggnadsdel. Utförlig beskrivning återfinns i datablad för system SKOTT HT. Arbeten med Novaflex bör undvikas vid lägre omgivningstemperatur än +10°C. Registrerad i Basta.
  Mer info
  2 Varianter
 • Fire Stop Sealant 100
  Fire Stop Sealant 100
  FireStop 100 är en vattenbaserad akrylfogmassa för brandklassade fogar. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt. FireStop 100 är avsedd för brandklassade fogar mellan gipsväggar och massiva tak och väggar av betong, lätt- betong etc. Väggar och golv konstruktioner skall vara byggda efter tillverkarnas anvisningar i minst klass EI 60. FireStop 100 är registrerad i BASTA-registret. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Ljudreduktionstal : 58 dB.
  Mer info
  2 Varianter
 • Brandfogmassa Ecomastic SP
  Brandfogmassa Ecomastic SP
  Ecomatic SP är en vattenburen UV- och oljebeständig tätningsmassa med god vidhäftning till de flesta underlag. Vid höga temperaturer från brandgaser absorberar tätningsmassan energi och spaltar vatten. Denna endotermiska process förhindrar brandspridning på ett effektivt sätt. Ecomatic SP används som tätningsmassa i system Skott HM - ett tätningssystem vid genombrott av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i brandavskiljande byggnadsdel. Registrerad i Basta.
  Mer info
  3 Varianter
 • Brandtätningssats FS-FLEX D
  Brandtätningssats FS-FLEX D
  Flex D systemets elasticitet och hållfasthet ger en flexibel tätning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka, deformeras eller lossna. Tätningen tål tuffa arbetsmiljöer inom ett stort temperaturområde och har mycket god åldringsbeständighet. Systemet kan med fördel kombineras med andra tätningsmetoder, t ex FS-Universal eller FS-Flex C.
  FS-FLEX D är en komplett sats för flexibel tätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar och metallrör. Ljudreduktionstal: 55 dB.

  Innehåll:
  Material för ca 5 dm² tätningsyta.
  Blanket D-24B (bottningsmaterial)
  2×0,310 l FireStop Sealant 3000 eller FireStop 400
  3 st brandtätningsetiketter
  Installationsanvisning
  Mer info
  3 Varianter
 • Brandfogskum FireSeal 2-K
  Brandfogskum FireSeal 2-K
  Snabbhärdande brandklassat 2-komponent (2-K) skum med hög tryckhållfasthet för tätningar enligt typgodkännande. Expanderar vid installation. Härdar oavsett miljö och i avsaknad av fukt i slutna utrymmen. Kan skäras och målas.

  • Tål ej solljus.
  • Ska täckas/övermålas.
  • Härdar inom 15 minuter.
  • Skakas upp och ned 20 ggr efter aktivering.
  • Aktiverad burk används inom 10 min.
  • Arbetstemperatur +10°C till +30°C.
  • Övermålningsbar.
  • Lagras stående i rumstemperatur max +25°C.
  • Optimal funktion med rumsvarm burk.
  • Provad och godkänd för brandklass EI 60/EI 90
  • När Fire Foam 2-K är färdighärdad skall den vara ljusgrön till färgen.
  Mer info
  1 Variant
 • Brandtätning FireStop
  Brandtätning FireStop
  1-komponent oorganiskt polymeriserat silikat. God vidhäftning mot plåt, aluminium, trä, betong, tegel m.m Säkerhetskitt som används vid tätningar runt skorstenar, mursprickor, rökrör, rökrörsövergångar, rörgenomföringar, ventilationskanaler m.m. Appliceras med spruta eller spackel. Expanderar vid +250 grader. Motstår höga temperaturer över +1000 grader. Beroende på fogdimension kan brandklass E190 uppnås. Skall skyddas mot regn också efter torkning. Avsedd för inomhusbruk. Registrerad i Basta.
  Mer info
  1 Variant
 • Brandfogskum Dana 586 PU
  Brandfogskum Dana 586 PU
  Fireguard NBS PU Foam 586 för pistolapplicering, är ett professionell brandhämmande 1-komponent polyuretanskum. Produkten har hög vidhäftnings- och isoleringsförmåga. Fireguard NBS PU Foam 586 kan användas när krav om brandmotstånd i linjära fogar enl. EN 1366-4 finns. Typiska användningsområden är små hål och sprickor samt runt fönster och branddörrar. Fireguard NBS PU Foam 586 kan även användas till installationsgenomföringar med stålrör, då krav finns på brandmotstånd enl. EN 1366-3. Tål inte solljus (UV-ljus). Innehåller Isocyanater.
  Mer info
  1 Variant
 • Brandskyddsfärg Novatherm 4FR
  Brandskyddsfärg Novatherm 4FR
  Brandskyddsfärg är i vit täckande, vattenburen och halogenfri färg. Den omvandlas till et tjockt skumskikt då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Det finporiga skumskiktet dämpar på ett effektivt sättvärmeflödet till underlaget.
  Mer info
  1 Variant
 • Brandskyddsfärg Ecomastic
  Brandskyddsfärg Ecomastic
  Ecomatic 5FR är en täckande, vit, halogenfri, vattenburen elastisk vinylacetat-sampolymer-dispersion som används i system Skott HM för brandtätning av kabel-, rör- och ventilationsgenomföringar i brandavskiljande byggnadsdel. ECOMASTIC 5FR frigör vatten, då den utsätts för höga temperaturer vid brand, samtidigt som det bildas ett hårt keramik liknande skikt. Denna endotermiska process dämpar på ett effektivt sätt värme flödet till underlaget, fördröjer antändning och förhindrar brandspridning. ECOMASTIC 5FR är elastisk, vatten fast, UV- och oljebeständig och kan därför även användas i utrymmen med hög relativ luftfuktighet och hög miljöpåverkan. Registrerad i Basta.
  Mer info
  3 Varianter
 • Brandsilikon Sikasil 670 Fire
  Brandsilikon Sikasil 670 Fire
  1-komponent neutralhärdande brandhämmande brandskyddssilikon lämplig för inom- /utomhusbruk. Flambeständig. Primerfri vidhäftning på en mängd olika underlag. Utmärkt UV-åldringsbeständighet. Luktsvag. Lösningsmedelsfri.
  Mer info
  4 Varianter
 • Brandfogmassa Sikacryl 621 Fire
  Brandfogmassa Sikacryl 621 Fire
  Brandhämmande, ftalatfri och ljuddämpande akrylfog för brandtätning och fogning av golv och vägg inomhus. Upp till 4 timmars brandmotstånd och skinntorr på ca 10 minuter under normala rumsförhållanden. Uppfyller ETA 18/1051 och 18/1052 standard och LEED v4 EQc 2: Low-Emitting Materials, VOC emissioner klass GEV-EMICODE EC 1PLUS.
  Mer info
  2 Varianter
 • Akrylfogmassa Nullifire FS701
  Akrylfogmassa Nullifire FS701
  Nullifire FS701 Akryl är en vattenburen akrylfogmassa för ljud, brandtätning och fogning i olika byggmaterial. Kan användas vid tätning och fogning mellan betong, lättbetong, trä, stål och skivmaterial. Vidare kan produkten användas med Nullifire FB747 stenullsskivor vid brandtätningar samt med Nullifire FP600 rörisolering.
  Mer info
  2 Varianter
 • Brandfog Fire Guard A+ 566 Akryl
  Brandfog Fire Guard A+ 566 Akryl
  Vattenbaserad akrylfogmassa. Används i samband med passiv brandsäkring av fogar runt genomföringar i väggar och tak.
  Mer info
  1 Variant
 • Brandskyddsfärg Novatherm 2FR-E
  Brandskyddsfärg Novatherm 2FR-E
  Novatherm 2FR-E är en täckande, halogenfri, vattenburen semielastisk vinylacetatpolymer-dispersion. Brandskyddsfärgen omvandlas till ett tjockt skumskikt då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Det finporiga skumskiktet dämpar på ett effektivt sätt värmeflödet till underlaget. I fuktiga miljöer (RF>75%) skall färgen skyddas med godkänd topplack. Registrerad i Basta.
  Mer info
  3 Varianter
 • Plaströrsklämma Squeezer L Brandklassad
  Plaströrsklämma Squeezer L Brandklassad
  Brandklassad genomföring Monteras på plaströr som går igenom brandcellsvägg eller golv. Vid brand försluts plaströret och förhindrar genomsläpp av eld, rök och gas.

  Användningsområde:
  Plaströrsklämman Squeezer L används runt plaströr typ PVC, PE och ABS etc. för vatten, avlopp, centraldammsugare och liknande som går igenom brandcellsavskiljande byggnadsdelar. Squeezer L kan med fördel även användas för koppar och stålrör tillsammans med Armaflex samt kablar i bunt.

  Beskrivning:
  Squeezer L består av en tunnväggig stålhylsa med en invändig svällkropp. Hylsan är öppningsbar och försedd med excenterlås som underlättar montaget avsevärt. Hylsan fästs mot väggar/bjälklaget med skruv lämpade för underlaget. När förslutaren aktiveras av eld eller temperatur över 120 C expanderar dess svällkropp snabbt och försluter under högt tryck det kollapsande plaströret effektivt. För att säkerställa täthet mot kalla rökgaser bör spalten mellan rör och vägg/golv avtätas med FireStop Sealant 3000 silikonlim eller FireStop 400 akrylmassa.
  Mer info
  7 Varianter
 • Brandskyddskudde Firebag Protega
  Brandskyddskudde Firebag Protega
  Temporär brandtätning som används vid geomföringar med ofta återkommade ändringsarbeten eller under byggnadstiden i ännu inte färdigställda geomföringar. Firebag expanderar vid exponering för brand och tätar på ett effektigt sätt mot genomsläpp av flammor och heta brandgaser. Firebag finns i tre storlekar och monteras enkelt och kan återanvändas.
  Mer info
  3 Varianter
 • Brandstopp ventilerad Tenmat
  Brandstopp ventilerad Tenmat
  Men denna produkt uppfyller du Bygg-AMAs rekommendationer om luftspalt i fasad och takfot. Brandstoppet används där man vill behålla den ventilerade luftspalten och samtidigt utforma takfoten så att omfattande brandspridning begränsas (se BBR 21 – 5:535). Brandstoppet är testat för användning i luftspalter med ett fritt luftflöde på upp till 46mm och ger rätt installerat 30/60 minuter integritet och isolering – se Byggproduktcertifikat 1317. Brandtätningen häftas fast direkt mot underlaget i luftspalten och tillåts sedan expandera upp till motytan. Det är viktigt att kringliggande material dimensioneras för den brandklass som skall uppfyllas. Vid nybyggnationer eller vid ändring av verksamhetsklassen i en befintlig byggnad, är vår produkt en lösning som medför enkelt montage. Luftspaltsventiler, takfotsventiler och liknande funktioner kan med fördel ersättas av Tenmat ventilerade brandstopp.
  Produktens funktion, likväl som syftet med byggregeln i BBR21 5:535 är att förhindra att en brand sprider sig från en lägenhet upp till vinden. Det blir en kraftig värmeutveckling i takfoten när glasrutor går sönder vid en brand, och då aktiveras brandlistens svällande funktion. och täpper till luftspalten. När produkten har reagerat klart på värmen och elden, har den en isolerande funktion samtidigt som den stoppar branden. Detta medför att den inte kan antända konstruktionen på andra sidan det stängda utrymmet.
  Brandlist av svällande material på rulle om 6,3 meter x 75mm x 4mm.
  •Levereras på hela rullar.
  •30/60 minuter integritet och isolering – se Byggproduktcertifikat 1317.
  •Upp till 50mm luftspalt (46mm fri luftspalt efter montering) testad enligt EN 1363-1: 2012
  (ASFP TGD 19:2014, Open State Cavity Barriers)
  •Tenmat Ventilerade Brandstopp är listad i Svanens Husproduktportal.
  Mer info
  1 Variant

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.