Fog- och tätmassor - spackel

Vi på Ahlsell hjälper dig att hitta rätt produkt för ditt arbete. Vårt sortiment av kemtekniska- och hygienprodukter omfattar bl.a. fog- och tätmassor, brandtätning, rengöringsmedel, lim, smörjmedel, skärvätskor, färg, lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvål. Utforska vårt breda utbud här eller besök din närmsta Ahlsell-butik.

Fogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-C
Fogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-CFogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-CFogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-CFogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-CFogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-CFogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-CFogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-CFogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-CFogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-CFogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-C
Sika
Fogmassa Bygg- och sanitetssilikon Sikasil-C
Högelastisk bygg- och sanitärsilikon med neutralt härdsystem. Antimögelbehandlad i alla färger. Ej övermålningsbar. Används till tätning och fogning i våtutrymmen och kök. Till installations- och rörelsefogar mot de flesta byggnadsmaterial som sten, plåt, betong, tegel, lättbetong, gips, puts, trä, kakel, klinker, plast, stål mm. Goda åldringsegenskaper och god UV-beständighet. Rörelseupptagning ± 25 %. Appliceringstemperatur +5°C - +40°C. Uppfyller EN 15651-1:2012, EN 15651-2:2012, EN 15651-3:2012.
Asfaltlagare Potmix Repair
Tecca
Asfaltlagare Potmix Repair
Potmix Asphalt Repair lagar alla typer av hål, gropar och spår i asfalt, fyller ut vid brunnar och jämnar av tvära kanter.
Asfalten arbetas med i kallt tillstånd året om och härdar av stötvis tryck, ju mer tryck ju bättre lagning. Finns ej komprimeringsverktyg att tillgå kan trafik med fördel stå för komprimering. Trafikpåsläpp kan ske omedelbart. Asfalten är helt fri från lösningsmedel.
Rekommenderat läggningsdjup: gång- cykelväg/uppfart: 1-2cm, trafikerad väg: 2-3cm. För extra vidhäftning rekommenderas Potmix Asphalt Primer.
Lim & Fogmassa Trans Clear
Relekta
Lim & Fogmassa Trans Clear
TRANS CLEAR, transparenta versionen av Tec7, är en universal, stark och flexibel MS Polymer som kan användas som konstruktionslim, tätningsmassa eller fogmassa på dom flesta material när man behöver en kristallklar fog. Tål att frysa/tina upprepade gånger utan att förlora egenskaperna. Fäster bra även på våta ytor, och kan även användas till snabba reparationer under vatten då den är båda vatten- och lufttät - den fullhärdar när massan kommer i kontakt med luft. TRANS CLEAR kan i många tillfällen ersätta akryl, silikon och polyuretanfogmassor, butyltätning, monteringslim, trälim, fönsterkitt, etc. Den orsakar inte korrosion eller frätning på metall/aluminium, färgsmitta på porösa ytor (marmor, skiffer, granit, etc.), skador på silverbeläggningen på speglar eller smältning av polystyren. Förblir flexibel i hela sin livslängd, är vibrations- och ljuddämpande, samt har bra motstånd mot kemikalier, mögel och bakterier. Den är mycket väder- och åldringsbeständig, är UV-stabil och kan övermålas med dom flesta typer färg och lack. Har godkännande för användning i livsmedelsindustri.
Lim & Fogmassa Tec7
Lim & Fogmassa Tec7Lim & Fogmassa Tec7Lim & Fogmassa Tec7Lim & Fogmassa Tec7Lim & Fogmassa Tec7Lim & Fogmassa Tec7Lim & Fogmassa Tec7
Lim & Fogmassa Tec7
TEC7 är en universal superstark och flexibel MS Polymer som kan användas som konstruktionslim, tätningsmassa eller fogmassa på dom flesta material. Fäster bra även på våta ytor, och kan även användas till snabba reparationer under vatten - den fullhärdar när massan kommer i kontakt med luft. Kan i många fall ersätta akryl, silikon och polyuretanfogmassor, butyltätning, monteringslim, trälim, nåtmassa, fönsterkitt, etc. Den orsakar inte korrosion eller frätning på metall/aluminium, färgsmitta på porösa ytor (marmor, skiffer, granit, etc.), skador på silverbeläggningen bak speglar eller smältning av polystyren. Förblir flexibel i hela sin livslängd, är vibrations- och ljuddämpande, samt har bra motstånd mot kemikalier, mögel och bakterier. Den är mycket lämplig till Radon-tätning, är mycket väder- och åldringsbeständig, är UV-stabil och kan övermålas med dom flesta typer färg och lack. I härdat tillstånd kan TEC7 slipas och punktsvetsas igenom. Tål att frysa/tina upprepade gånger utan att förlora egenskaperna. Har godkännande för användning i livsmedelsindustri.
Avloppskitt Unigum
Unipak
Avloppskitt Unigum
UNIGUM används i första hand för tätning vid anslutning av toalettstolar och köksavlopp samt vid installation av stålvaskar, men kan dessutom användas för talrika andra ändamål där ett smidigt, vidhäftande och icke-härdande kitt är önskvärt. UNIGUM kan således även användas utomhus för tätning av takrännor, stuprör, takbeläggningar av eternit, plåt mm. UNIGUMs goda vidhäftningsförmåga gör det möjligt att använda det på så olika material som metall, trä, glas, betong, plast mm.
Fogmassa Sika Sikacryl HM Latexfog
Fogmassa Sika Sikacryl HM Latexfog
Sika
Fogmassa Sika Sikacryl HM Latexfog
Enkomponent, elastisk, akryllatexbaserad. Härdar genom avdunstning av vatten. God vidhäftning mot betong, tegel, sten, klinker, marmor, trä, aluminium, stål, glas, PVC och målade ytor. Missfärgar inte omgivande material. Övermålningsbar (gör förprov). Kan appliceras ned till +5°C. Yttorr efter ca 30 minuter. Genomhärdad efter 1-3 dygn. Används för tätning inomhus av fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, spackling av skarvar, tätning av fogar vid montering av gipsskivor samt lagning och tätning av trähusfasader, t.ex. vid ommålning. Även lämplig för reparation av fönsterkittning, limning av cellplastskivor. Kan appliceras på fuktiga ytor, men bör inte användas till fogar utsatta för konstant vattenkontakt. Vid användning utomhus skall fogmassan övermålas. Klassning EN 15651-1 F EXT-INT 12.5P. EN testet är jämförbart med ISO 11600.
Fogmassa Dana 514 Silikon Danaseal Sanitary & Build
Fogmassa Dana 514 Silikon Danaseal Sanitary & BuildFogmassa Dana 514 Silikon Danaseal Sanitary & Build
Fogmassa Dana 514 Silikon Danaseal Sanitary & Build
Neutral högelastisk fogmassa, härdar genom en reaktion med luftens fuktighet, klarar fogrörelser på upp till +/- 25%. För natursten och särskilt användbart på glatta ytor såsom glas, emalj, hård pvc, rostfritt stål m.m. Antimögelbehandlad. Appliceras vid temperaturer mellan +5°C och +40°C. Skinnbildning: ca 10 – 20 minuter.
Snickerispackel Dana 615
Dana Lim
Snickerispackel Dana 615
Akrylbaserad finspackelmassa för inomhusbruk. Används till bredspackling och utfyllning av mindre sprickor och repor i trä, spånskivor, puts, betong o. likn. där man efter lätt slipning önskar en finkornig yta. Vid spackling av djupa hål eller sprickor skall spacklet påföras i flera omgångar och vara så gott som genomtort mellan varje spackling, dammtorrt efter ca 10 minuter, sliptorrt efter ca en timma.
Asfaltslagare Potmix Bio 50
Asfaltslagare Potmix Bio 50
Asfaltslagare Potmix Bio 50
Potmix® Asphalt Bio 50 är en klimatvänligare högkvalitativ asfalt för lagning av asfaltskador med mindre än 50% av bitumen i vanlig asfalt. Dess bindemedel är en unik blandning av bitumen och bio-olja vilket innebär en stor minskning i användandet av fossila råvaror.
Asfaltmassan stelnar snabbt under tryck och i kontakt med fukt. För att påskynda härdningen ytterligare kan den bevattnas innan komprimering Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå, kan trafik släppas på för komprimering omedelbart efter lagning. Asphalt Bio 50 fungerar lika bra sommar som vinter, och är helt fri från lösningsmedel. På svårfästa ytor rekommenderas Potmix® Asphalt Primer för ytterligare vidhäftning. Förvaras torrt. Obs! Kan inte sparas efter öppning.
Fireseal Firestop 400 Reactive
Fireseal Firestop 400 ReactiveFireseal Firestop 400 Reactive
FireSeal
Fireseal Firestop 400 Reactive
Reactive [FS 400] är främst avsedd att användas i olika brandtätningsapplikationer inomhus t ex som ett alternativ till silikonbaserade produkter i FireSeals brandtätningssystem Reactive Board System [Universal] och Reactive Blanket System [Flex D]. Reactive [FS 400] är även godkänd som tätning runt elektrikerrör av PVC- plast samt för Pex-rör. FireStop 400 är en vattenbaserad akrylmassa med värmesvällande egenskaper. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Reactive [FS 400] ingår även i brandtätningssystemet Reactive Blanket System [Flex D]. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt.
Fogmassa Dana 549 Concrete Fix
Dana Lim
Fogmassa Dana 549 Concrete Fix
Färdigblandat reparationsbruk på patron som används till fogbortfall i murfog och puts, hål & sprickor såväl ute, eller för t ex fusktegel inomhus. Fäster på de flesta rena och dammfria material som tegel, betong och cement. Är efter torkning både väderoch vattenbeständig. Kan både slipas och målas. Produkten är lätt att applicera på fasader och även i mindre hål och sprickor med hjälp av fogpistol. Kan appliceras vid temperaturer från +5°C. Bör inte användas i direkt solljus. Genomhärdar under 1-2 dygn beroende av temperatur och luftfuktighet. Appliceras med patronspetsens skåra neråt/inåt i fogen. Kan t ex glättas, stöpplas eller borstas för att matcha den befintliga fogens utseende. Produkten är inte lämplig för rörelsefogar.
Fogmassa Bygg- och glassilikon Sikasil-E
Fogmassa Bygg- och glassilikon Sikasil-E
Sika
Fogmassa Bygg- och glassilikon Sikasil-E
Sikasil®-E är 1-komponent, fukthärdande, lågmodulär elastisk silikonfogmassa lämplig för applikationer inne och ute. Lämplig för fogning av sanitetsutrymmen, glas- och vädertätning på icke porösa underlag såsom glas, glaserade keramiska plattor och liknande. Acetoxi silikon, ättikshärdande. Uppfyller EN 15651-3:2012,S för rörelsefogning och tätning i sanitär miljö.

▪ Lågmodulär
▪ Högelastisk och flexibel
▪ Svamp- och mögelresistent under lång tid
▪ Mycket god vädertålighet och UV-resistens
▪ Mycket god vidhäftning till många olika icke porösa
underlag
Fogskum SikaBoom 157 All seasons
Fogskum SikaBoom 157 All seasons
Sika
Fogskum SikaBoom 157 All seasons
Sika Boom®-157 All Seasons är ett ljusgult polyuretan, 1-komp, expanderande fogskum med munstycke för året runt användning (temperaturer mellan -10 °C till +40 °C). Fritt från klor- paraffiner och halogener. Kan appliceras på kalla underlag vid låga temperaturer. Bildar en homogen skumstruktur även vid låg luftfuktighet. Härdat skum kan skäras. slipas och målas över. Inom och utomhus bruk. Användning: Isolering och fyllnad av håligheter och tomrum, fyllnad runt rör och genomföringar och fogning runt dörr- och fönsterkarmar. God vidhäftning mot de flesta vanligt förekommande byggnadsmaterial. Goda värmeisolerande egenskaper och ljuddämpande. Förvaras stående under torra förhållanden i temperaturer mellan +10 °C och +25 °C.
Gängtätningsmedel Unipak
Gängtätningsmedel Unipak
UNIPAK rörkitt är ett grått, högvisköst tätningsmedel som består av en tvålprodukt med iblandade, naturligt före-kommande mineraler och viskositetsreglerande oljor och vatten. Samtliga ingående beståndsdelar är tillåtna som tillsatsämnen i livsmedel och liknande.UNIPAK rörkitt används tillsammans med tätningsgarn för tätning av gängförbindningar i rör-anläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga.UNIPAK rörkitt ger tillsammans med tätningsgarn/lin absolut täta gängförbindningar samtidigt som hopsättning och senare åtskiljande underlättas.
Användning av UNIPAK rörkitt ger dessutom - i motsats till exempelvis gängtejp - stor flexibilitet i samband med justering av rörförbindningarna eftersom dessa förblir täta vid tillbakaskruvning.
Tätningsmedel Tak Sika Blackseal-1
Sika
Tätningsmedel Tak Sika Blackseal-1
Enkomponent, plastisk, bitumenbaserad. Mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial utan primer och missfärgar ej omgivande material. Förseglar fogar vid skorstenar, takfönster med mera. Förseglar sprickor och hål i takpapp. Tätar och reparerar avvattningsystem till exempel hängrännor. Fäster på många typer av underlag såsom murverk, betong, trä och metall. lämpar sig även vid olika typer av plåtarbeten, stosar, för tätning av tegel och betongpannor runt rörgenomföringar. Lämpar sig också utmärkt för överlappsskarvning av byggfolie.God vidhäftning mot asfalt och tjära och kan användas på fuktigt underlag. Kan övermålas med de flesta färger som inte innehåller starka lösningsmedel. Appliceringstemperatur +5°C till +40°C. Temperaturbeständighet -20°C till +70°C.
Lättspackel Filler One Strike Maxi
Lättspackel Filler One Strike Maxi
En lättviktsfiller för utjämning av olika underlag före målning eller tapetsering. Baserad på polymeriserad lättviktsfiller, vilket ger utmärkta egenskaper. Framtagen för proffs och gör-det-själv. Lämplig som utfyllnad i: gips, tegel, sten, trä, puts,. Använd ej på metall eller plast eller våta underlag. Vit efter torkning.
Asfaltsprimer Potmix
Asfaltsprimer Potmix
Primer används för att optimera vidhäftningen av reparationsasfalt till underlaget. Att spraya kanterna på en lagning innan och efter utläggning av asfaltmassa ökar vidhäftningsförmågan och minimerar risken för stensläpp. För att undvika bitumenfläckar så kan finsand med fördel strös på primer och lagning efter utläggning.
Latexfogmassa illbruck LD708 Acrymeric
Latexfogmassa illbruck LD708 Acrymeric
Illbruck
Latexfogmassa illbruck LD708 Acrymeric
Akrylfogmassa. Lättapplicerad, luktsvag och övermålningsbar. För tätning och mjukspackling av fogar och sprickor med små fogrörelser inomhus mot trä, gips, puts, tegel, betong, cellplast, kork, PVC, metall och målade ytor. Limning av gipsskivor mot stålreglar enligt skivleverantörens anvisningar. Uppfyller klass 12,5 E. LD708 är antimögelbehandlad och har en kemikaliebeständighet som klarar utspädda lösningar med alkali, kolväte och syra. Kulör vit NCS S 0500-N.
Spackel Plastic Padding Kemiskt trä
Spackel Plastic Padding Kemiskt trä
Plastic Padding
Spackel Plastic Padding Kemiskt trä
PP Kemiskt Trä är en ljusbrun specialspackel för trämaterial. Lätt att forma, skära och slipa. Kan även användas utomhus då materialet är mycket väderbeständigt och varken krymper eller spricker. Kan övermålas eller lackas till önskad nyans.
Asfaltlagare Instamak
Asfaltlagare Instamak
Lagning av asfalt och betong, potthål i uppfarter/parkeringar samt för utjämning av nivåskillnader. Lätthanterlig: Frilägg hålet, häll i massan, jämna ut och låt härda i ca. 15 minuter. Klar för lätt trafik efter 15-30 minuter och genomhärdat efter 48 timmar. Mindre än 1% lösningsmedel. Arbetstemperatur: -40°C till +60°C.
Lättspackel Dana Medium Extra 623
Lättspackel Dana Medium Extra 623
Lättspackel Dana Medium Extra 623
Färdigblandad lättspackelmassa i hög kvalitet, är specialutvecklad för professionell spackling. Används inomhus till ut- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskvor mm. Har hög fyllnadsgrad och ger minimalt svinn, lämpar sig till övermålning med dispersions- och alkydfärger. Godkänd för montering & skarvspackling med pappersremsa. Svanenmärkt.
Packningspasta Locherpasta
Packningspasta Locherpasta
För tätning av metalliska, gängade förbindningar tillsammans med lin. Härdar eller torkar ej, men tätar direkt. Giftfritt. Allergitestat. Fäster på vatten- och oljevåt yta. Tål glykolblandningar i värmepumpsanläggningar.
Packningspasta Unipak och lin - i sats
Unipak
Packningspasta Unipak och lin - i sats
UNIPAK rörkitt är ett grått, högvisköst tätningsmedel som består av en tvålprodukt med iblandade, naturligt före-kommande mineraler och viskositetsreglerande oljor och vatten. Samtliga ingående beståndsdelar är tillåtna som tillsatsämnen i livsmedel och liknande.UNIPAK rörkitt används tillsammans med tätningsgarn för tätning av gängförbindningar i rör-anläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga.UNIPAK rörkitt ger tillsammans med tätningsgarn/lin absolut täta gängförbindningar samtidigt som hopsättning och senare åtskiljande underlättas.
Användning av UNIPAK rörkitt ger dessutom - i motsats till exempelvis gängtejp - stor flexibilitet i samband med justering av rörförbindningarna eftersom dessa förblir täta vid tillbakaskruvning.
Trämassa Plastiskt Trä Dana 638
Trämassa Plastiskt Trä Dana 638Trämassa Plastiskt Trä Dana 638
Trämassa Plastiskt Trä Dana 638
Är en snabbhärdande trämassa för reparationer och utfyllning av repor och små sprickor i trä. Efter härdning är produkten vatten- och skruvfast. Trämassan bör appliceras med ett skikt på ca 1 - 2 mm åt gången. Efter fullständig härdning kan Plastiskt Trä 638 sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackas.
Fogmassa Dana 517 Glassilikon
Fogmassa Dana 517 Glassilikon
Elastisk silikonfogmassa som härdar vid reaktion med luftens fuktighet och ger en elastisk fog, klarar fogrörelser på upp till ± 25%. För fogning och försegling av glas (inte akvarier). Hög styrka på glas, emalj och aluminium. Appliceras vid temperatur från +5°C till +40°C. Skinnbildning: ca 5 minuter.
Fogskum Illbruck FM310 helårsskum
Illbruck
Fogskum Illbruck FM310 helårsskum
1-komponent fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk. Skummet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och "2 i 1" ventil. Fyll utrymmet < 80 % med pistol eller < 60 % med munstycke.
För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betonglättbetongelement, rör, hålrum och för genomföringar under mark.
• Expanderar i minusgrader
• Ringa efterexpandering
• Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
• Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
• Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
Spackel Snabb Bostik
Spackel Snabb Bostik
För spackling och utfyllnad av sprickor i trä och liknande material inomhus.
Taktätning Fillcoat Waterproofing Rust Oleum
Taktätning Fillcoat Waterproofing Rust OleumTaktätning Fillcoat Waterproofing Rust OleumTaktätning Fillcoat Waterproofing Rust OleumTaktätning Fillcoat Waterproofing Rust Oleum
Taktätning Fillcoat Waterproofing Rust Oleum
Snabbverkande, tätningsmassa för både större och mindre sprickor och skador. Fördelar: Omedelbar vattentätning av tak och ränndalar. Även i kall, regnig väderlek. Fäster på bitumen, PVC, metall, kakel och glas. Förblir elastisk i varm och kall väderlek. Renovering av åldrade takbeläggningar. Fillcoat kan användas tillsammans med armeringsväv för överbryggning av sprickor och hål över 2 mm. Fillcoat Fibres klarar sprickor upp till 2 mm utan armeringsväv.
Spackel Plastic Padding kemisk metall
Spackel Plastic Padding kemisk metall
Plastic Padding
Spackel Plastic Padding kemisk metall
PP Kemisk Metall är en tvåkomponent på polyesterbas. Kan borras och gängas. Ger en tät och hård yta som kan övermålas. Vatten- och kemikalieresistent. Även lämplig för gjutning. Hård som betong på 10 minuter. Fyller, limmar, tätar och förenar trä, sten, metall m.m. i alla kombinationer.
Kemisk metallreparation Loctite 3463
Kemisk metallreparation Loctite 3463
Tätar läckage. Fäster på fuktiga ytor och härdar under vatten. Knådbar och stålfylld reparationsmassa.
Fönsterkitt MonoFlex SP521 Illbruck
Fönsterkitt MonoFlex SP521 Illbruck
Kitting av nytillverkade fönster samt omkitting av gamla fönster. Toppförsegling mot glasningsskenor av aluminium, även eloxerad. Fogning runt fönsterbleck etc. Innehåller inte isocyanat, silikon eller lösningmedel. Elastisk och stabil i kittfalsen. Väder- UV- och åldersbeständig. Optimal vidhäftning med glas, trä och metall. Kittet behöver inte övermålas.
Fogmassa Sikacryl 105 Professional (akryl/latexfog)
Fogmassa Sikacryl 105 Professional (akryl/latexfog)
Sika
Fogmassa Sikacryl 105 Professional (akryl/latexfog)
Tätning inomhus och kan med fördel användas för akustiktätning, tätning av sprickor, håligheter och andra öppningar. Ljuddämpande egenskaper. Övermålningsbar. EN 15651-1; 2012, F INT. NCS 0502Y. Ral 9010. Rörelseupptagning 12,5%.
Tätningsmedel Sikacryl-Vent / Vent 913
Tätningsmedel Sikacryl-Vent / Vent 913
Sika
Tätningsmedel Sikacryl-Vent / Vent 913
Sikacryl®Vent är en akryldispersion med rostskydd som torkar genom avdunstning av vatten. Den används vid tätning av ventilationskanaler, t ex täta stosar till spirorör, klimataggregat, dragskåp mm. Har god vidhäftning mot galvaniserad plåt, PVC-rör, metall, trä, betong och glas. Sikacryl®Vent fäster även mot fuktig och kall plåt. Fogmassan ska pressas mot underlaget så att inga luftfickor uppstår. Avjämning sker med lämpligt verktyg som t ex gummi- eller stålspackel, direkt efter applicering. Fogen ska skyddas mot regn i minst 12 timmar efter applicering. Färg: grå. Övermålningsbar. God beständighet mot ozon och UV-strålning. För högtryckskanaler enligt B-norm VVS-AMA. Sikacryl Vent 913 är en penselbar variant.
Snickerispackel CascoSpack S
Snickerispackel CascoSpack S
Färdigblandad snabbtorkande latexspackel för snickeri. För spackling av hål samt bredspackling av små ytor inomhus. Bra vidhäftning mot de flesta byggnadsmaterial.
Lin och  Locherpasta,  Kombipaket
Lin och Locherpasta, Kombipaket
Locherpasta och Lin i SB-förpackning.
Sättlim Dana Turbo Tack 291
Sättlim Dana Turbo Tack 291
Dana Lim
Sättlim Dana Turbo Tack 291
Neutralt fukthärdande montagelim utan lösningsmedel eller ftalater. Snabbt våthugg. Ger en stark och samtidigt elastisk limfog. Kan användas ute och inne på vägg, tak och golv. På trä, glas, betong, mursten, glasfiber, målade ytor, frigolit (eps) m.m. Användningstemperatur från +5°C till +40°C. Monteringstid inom 5 - 10 minuter.
Brandfogmassa Sikacryl 621 Fire+
Brandfogmassa Sikacryl 621 Fire+
Brandfogmassa Sikacryl 621 Fire+
Sikacryl®-621 Fire+ är en brandhämmande, svällande, ftalatfri akrylfogmassa för inomhus brandtätning av brandceller, vägg och golv. Mer info se produktblad.
Spackel Plastic Padding Elastic
Spackel Plastic Padding Elastic
Plastic Padding
Spackel Plastic Padding Elastic
PP Superspackel Elastic är en tvåkomponentsallroundspackel, som varken sjunker eller spricker och är lätt att slipa och bearbeta. Härdar på 10 minuter och kan övermålas. Används för permanent utfyllnad av sprickor och ojämnheter på trä, masonit, fiberplattor och betong m.m.
Brandfogskum Nullifire FF197
Nullifire
Brandfogskum Nullifire FF197
Nullifire FF197 är ett professionellt fogskum för brandklassade fogar. Skummet levereras i tryckbehållare med freonfri drivgas och "2 i 1" ventil. Brandtätning av fogar och genomföringar i betong och gipskonstruktioner.

• Brandklassat PU-skum
• Certifierad EN 1366-3 och 4: 2006, EN13501: del 2: 2007+A1: 2009, CE ETAG 026
• Brandtätning upp till EI 240
• Akustiktätning upp till 45 dB enligt EN 10140
• Lufttätning 600 Pa enligt EN 1026
Fireseal Firestop 100 Silence
Fireseal Firestop 100 Silence
FireSeal
Fireseal Firestop 100 Silence
FireStop 100 är en vattenbaserad akrylfogmassa för brandklassade fogar. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt. FireStop 100 är avsedd för brandklassade fogar mellan gipsväggar och massiva tak och väggar av betong, lätt- betong etc. Väggar och golv konstruktioner skall vara byggda efter tillverkarnas anvisningar i minst klass EI 60. FireStop 100 är registrerad i BASTA-registret. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Ljudreduktionstal : 58 dB.
Fogmassa SikaSil FDA
Fogmassa SikaSil FDA
Fogmassa SikaSil FDA
Elastisk silikon för fogar i livsmedels- och läkemedelsindustrin där det ställs krav på FDA godkännande. Produkten har ett ättiksbaserat härdsystem där härdningen skermed hjälp av luftens fuktighet. Skinnbildning sker efter ca 20 minuter. Genomhärdar, beroende på klimatförhållanden och fogdjup, med ca 2 mm per dygn. Fogmassan kan uppta rörelser på +-20% av ursprunglig fogbredd Sikasil FDA tål termperaturer mellan -50 grader C och 180 grader C och kan inte övermålas. 1 komponent.
Fönsterkitt Dana 684
Fönsterkitt Dana 684
Stabiliserat och plastiskt kitt, tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljor med tillsats av konstgummi. Används vid kittning och reparation av kittfals med både enkelglas och isolerglas. Fäster på och skyddar glas, metall och trä. Temperaturbeständig: -35°C till +90°C . Kan appliceras vid temperaturer från +5°C till +40°C. Bildar hinna efter 1 – 2 dygn vid +20°C. Se produktblad för övrig information.
Fogmassa Akryl Dana 504
Fogmassa Akryl Dana 504
Dana Lim
Fogmassa Akryl Dana 504
Plasto-elastisk ftalat-fri vattenbaserad fogmassa, kan övermålas, härdar genom avdunstning av vatten. Används för fogning omkring dörrar och fönster, mellan gipsskiljeväggar, fogning vid karmar och fotlister, samt för utfyllning av sprickor, skivskarvar, rörgenomgångar m.m. Utmärkt för konstruktion av akustikfogar / ljudfogar. Beständighet: Temperatur: ca. -25°C til +80°C. Vatten: Tål fukt, men är inte vattenfast. Kan appliceras vid temperaturer mellan +5°C ochl +40°C. Skinnbildning: ca 10 minuter. Klibbfri: ca 15 minuter vid 23°C och 50% RF. Härdning: 1 - 2 dagar vid små fogar. Klassning EN 15651-1 F-INT 12.5P. EN testet är jämförbart med ISO 11600.
Icoflux Kallasfalt Icopal
Icoflux Kallasfalt Icopal
Icoflux Kallasfalt Icopal
Kallflytande asfaltlösning för fuktisolering av mur- och betongytor ovan och under mark. Ytan skall förbestrykas med Icoflux Primer. Torktid: ca. 3-4 timmar vid +20°C. Produkten kan även strykas på järn och zink som rostskyddsmedel. Åtgång ca 0,5 l/m².
Industrisilikon Loctite SI 595
Industrisilikon Loctite SI 595
LOCTITE SI 595 Industrisilikon. 1-K silikon, ättikspjälkad. Limning, tätning och skydd av delar som utsätts för stötar, konstant vibration, vridning, böjning, temperaturexpansion och sammandragning. Ej för limning eller tätning av elektrisk utrustning. Silikon som härdar vid rumstemperatur (RTV). Tål hög temperatur.

Teknisk Data:
Lukt: Ättika
Yttorr efter: 10 till 15 min
Lim & Fogmassa Casco Multitech
Casco
Lim & Fogmassa Casco Multitech
Casco® MultiTech är en elastisk fog, lim och fyllmedel med mycket brett användningsområde för hus, stugor, fritidsbåtar, våtrum och husvagnar.

• Fogar, tätar och limmar • Inne & ute • Slipbar och övermålningsbar • Fäster bra mot många underlag • Fäster på fuktiga underlag • Härdar under vatten • Flexibel, rörelsekapacitet +/-20 % • Väderbeständig och UV tålig • Frostbeständig och tål att frysa • Godkänd för våtrum • Livsmedelsgodkänd (ISEGA) • Absorberar vibrationer.

Vägledande färgkoder: White S 0502-Y, Light Grey S 1500-N, Grey S 3500-N, Black S 9000-N, Light wood S 2020-Y20R, Dark wood S 4020-Y20R, Exotic wood S 6020-Y60R.
Lättspackel Sika Filler-103
Lättspackel Sika Filler-103
Vattenburet mediumgrovt lättspackel av allroundtyp. För spackling av betong, gips och puts mm inomhus. Lämpar sig särskilt för skarvspackling med remsa. Färg: ljusgrå. 10 liter. Registrerad i Basta.
Pannkitt Dana Fire Guard 568
Dana Lim
Pannkitt Dana Fire Guard 568
Fireguard Heat 568, ett silikatbaserat pannkitt som används för limning och skarvning av sprickor och mellanrum kring skorstenar, eldstäder, spisar och kaminer. Kan också användas till limning av glasfiberpackningar i ugns- och kaminluckor och till reparation av avgasrör på bilar och motorcyklar. Konsistensen gör den lätt att trycka ut lätt och den krackelerar inte efter härdning. Den ger en snabb genomhärdning och tål värmepåverkan på upp till 1200 °C. Får inte användas som en rörelsefog.
Tätningssats Fireseal FLEX D Blanket
FireSeal
Tätningssats Fireseal FLEX D Blanket
Komplett sats för flexibel tätningmed silikonfogmassa.
Flex Blanket System [Flex D] elasticitet och hållfasthet ger en flexibel tätning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka, deformeras eller lossna. Tätningen tål tuffa arbetsmiljöer inom ett stort temperaturområde och har mycket god åldringsbeständighet. Flex Blanket System [Flex D] är en komplett sats för flexibel tätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar, metallrör och för ventilationskanaler. Ljudreduktionstal: 55 dB. Innehåll:

Material för ca 5 dm2 tätningsyta.
2 st 0,310 l patroner Flex [FSS 3000]
1 rulle Blanket (100x2300x25 mm)
3 st Brandtätningsetiketter
Blanket (bottningsmaterial)
Installationsanvisning
Fogmassa Sikahyflex 402
Fogmassa Sikahyflex 402
Sika
Fogmassa Sikahyflex 402
1-komponents fukthärdande, lågmodulär och elastisk fogmassa för fogning i de vanligaste applikationer. Primerfri i de flesta
applikationer och har mycket god vidhäftning på de flesta förekommande byggnadsmaterial. Bildar en vattentät fog med goda mekaniska egenskaper, förblir
elastisk i kallt klimat. Rörelseförmåga ± 25% inne och ute.
För fogning av/i:
▪ Rörelse- och anslutningsfogar
▪ Fasadelement
▪ Balkonger och altaner
▪ Fönster och dörrkarmar
▪ Prefabelement
▪ Stödmurar
▪ Skiljeväggar
▪ Hålkäl
Fogmassa akryl målarfog
Fogmassa akryl målarfog
Akrylfogmassa för tätning inomhus av sprickor runt dörrar, snickerier m.m. Tunna skikt kan övermålas (genomför alltid ett förtest) efter ca 5-10 minuter. Slipbar efter ca 1 vecka.
Fogmassa Lim Sikaflex-221
Fogmassa Lim Sikaflex-221Fogmassa Lim Sikaflex-221Fogmassa Lim Sikaflex-221
Sika
Fogmassa Lim Sikaflex-221
Enkomponent, elastisk, polyuretanbaserad. Slip- och övermålningsbar. Stöt- och vibrationsdämpande. Söt- och saltvattenbeständig. Temporärt beständig mot bensin, olja, mineraloljor, vegetabiliska och animaliska fetter men ej mot organiska lösningsmedel, koncentrerade baser och mineralsyror, asfalt och alkohol. För limning och tätning av plåt, glas, trä och metall. Utmärkt till nåtning. Härdar ca 3 mm/dygn vid +23°C och 50% rf. Hårdhet Shore A 40°C. Appliceringstemperatur +5°C till +40°C. Temperaturbeständighet -40°C till +90°C. Isocyanat.
Visar 52 av 241