Fog- och tätmassor - spackel

Vi på Ahlsell hjälper dig att hitta rätt produkt för ditt arbete. Vårt sortiment av kemtekniska- och hygienprodukter omfattar bl.a. fog- och tätmassor, brandtätning, rengöringsmedel, lim, smörjmedel, skärvätskor, färg, lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvål. Utforska vårt breda utbud här eller besök din närmsta Ahlsell-butik.

Lim & Fogmassa Trans Clear
Relekta
Lim & Fogmassa Trans Clear
Art. nr.: 326667
TRANS CLEAR, transparenta versionen av Tec7, är en universal, stark och flexibel MS Polymer som kan användas som konstruktionslim, tätningsmassa eller fogmassa på dom flesta material när man behöver en kristallklar fog. Tål att frysa/tina upprepade gånger utan att förlora egenskaperna. Fäster bra även på våta ytor, och kan även användas till snabba reparationer under vatten då den är båda vatten- och lufttät - den fullhärdar när massan kommer i kontakt med luft. TRANS CLEAR kan i många tillfällen ersätta akryl, silikon och polyuretanfogmassor, butyltätning, monteringslim, trälim, fönsterkitt, etc. Den orsakar inte korrosion eller frätning på metall/aluminium, färgsmitta på porösa ytor (marmor, skiffer, granit, etc.), skador på silverbeläggningen på speglar eller smältning av polystyren. Förblir flexibel i hela sin livslängd, är vibrations- och ljuddämpande, samt har bra motstånd mot kemikalier, mögel och bakterier. Den är mycket väder- och åldringsbeständig, är UV-stabil och kan övermålas med dom flesta typer färg och lack. Har godkännande för användning i livsmedelsindustri.
Fogmassa Sika Sikacryl HM Latexfog
Sika
Fogmassa Sika Sikacryl HM Latexfog
Art. nr.: 115093
Enkomponent, elastisk, akryllatexbaserad. Härdar genom avdunstning av vatten. För tätning av fogar och som akustikfog (gäller ej transparent) runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, ventil- och rörgenomföringar inne, liksom för tätning av springor och sprickor för att förhindra luftläckage. God vidhäftning mot betong, tegel, sten, klinker, marmor, trä, aluminium, stål, glas, PVC och målade ytor. Missfärgar inte omgivande material. Övermålningsbar (gör förprov). Kan appliceras ned till +5°C. Yttorr efter ca 30 minuter. Genomhärdad efter 1-3 dygn. Används för tätning inomhus av fogar runt fönster och dörrar, vägg- och metallpartier, spackling av skarvar, tätning av fogar vid montering av gipsskivor samt lagning och tätning av trähusfasader, t.ex. vid ommålning. Även lämplig för reparation av fönsterkittning, limning av cellplastskivor. Kan appliceras på fuktiga ytor, men bör inte användas till fogar utsatta för konstant vattenkontakt. Vid användning utomhus skall fogmassan övermålas. Klassning EN 15651-1 F EXT-INT 12.5P. EN testet är jämförbart med ISO 11600.
Fogmassa Sika Sikacryl HM Latexfog
Lim & Fogmassa Tec7
Lim & Fogmassa Tec7
Art. nr.: 326661
TEC7 är en universal superstark och flexibel MS Polymer som kan användas som konstruktionslim, tätningsmassa eller fogmassa på dom flesta material. Fäster bra även på våta ytor, och kan även användas till snabba reparationer under vatten - den fullhärdar när massan kommer i kontakt med luft. Kan i många fall ersätta akryl, silikon och polyuretanfogmassor, butyltätning, monteringslim, trälim, nåtmassa, fönsterkitt, etc. Den orsakar inte korrosion eller frätning på metall/aluminium, färgsmitta på porösa ytor (marmor, skiffer, granit, etc.), skador på silverbeläggningen bak speglar eller smältning av polystyren. Förblir flexibel i hela sin livslängd, är vibrations- och ljuddämpande, samt har bra motstånd mot kemikalier, mögel och bakterier. Den är mycket lämplig till Radon-tätning, är mycket väder- och åldringsbeständig, är UV-stabil och kan övermålas med dom flesta typer färg och lack. I härdat tillstånd kan TEC7 slipas och punktsvetsas igenom. Tål att frysa/tina upprepade gånger utan att förlora egenskaperna. Har godkännande för användning i livsmedelsindustri.
Lim & Fogmassa Tec7Lim & Fogmassa Tec7Lim & Fogmassa Tec7Lim & Fogmassa Tec7Lim & Fogmassa Tec7
+
2
Asfaltslagare Potmix Bio 50
Asfaltslagare Potmix Bio 50
Art. nr.: 69118447
Potmix® Asphalt Bio 50 är en klimatvänligare högkvalitativ asfalt för lagning av asfaltskador med mindre än 50% av bitumen i vanlig asfalt. Dess bindemedel är en unik blandning av bitumen och bio-olja vilket innebär en stor minskning i användandet av fossila råvaror.
Asfaltmassan stelnar snabbt under tryck och i kontakt med fukt. För att påskynda härdningen ytterligare kan den bevattnas innan komprimering Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå, kan trafik släppas på för komprimering omedelbart efter lagning. Asphalt Bio 50 fungerar lika bra sommar som vinter, och är helt fri från lösningsmedel. På svårfästa ytor rekommenderas Potmix® Asphalt Primer för ytterligare vidhäftning. Förvaras torrt. Obs! Kan inte sparas efter öppning.
Asfaltslagare Potmix Bio 50
Packningspasta Unipak och lin - i sats
Unipak
Packningspasta Unipak och lin - i sats
Art. nr.: 4051175
UNIPAK rörkitt är ett grått, högvisköst tätningsmedel som består av en tvålprodukt med iblandade, naturligt före-kommande mineraler och viskositetsreglerande oljor och vatten. Samtliga ingående beståndsdelar är tillåtna som tillsatsämnen i livsmedel och liknande.UNIPAK rörkitt används tillsammans med tätningsgarn för tätning av gängförbindningar i rör-anläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga.UNIPAK rörkitt ger tillsammans med tätningsgarn/lin absolut täta gängförbindningar samtidigt som hopsättning och senare åtskiljande underlättas.
Användning av UNIPAK rörkitt ger dessutom - i motsats till exempelvis gängtejp - stor flexibilitet i samband med justering av rörförbindningarna eftersom dessa förblir täta vid tillbakaskruvning.
Fogskum SikaBoom 157 All seasons
Sika
Fogskum SikaBoom 157 All seasons
Art. nr.: 720222
Sika Boom®-157 All Seasons är ett ljusgult polyuretan, 1-komp, expanderande fogskum med munstycke för året runt användning (temperaturer mellan -10 °C till +40 °C). Fritt från klor- paraffiner och halogener. Kan appliceras på kalla underlag vid låga temperaturer. Bildar en homogen skumstruktur även vid låg luftfuktighet. Härdat skum kan skäras. slipas och målas över. Inom och utomhus bruk. Användning: Isolering och fyllnad av håligheter och tomrum, fyllnad runt rör och genomföringar och fogning runt dörr- och fönsterkarmar. God vidhäftning mot de flesta vanligt förekommande byggnadsmaterial. Goda värmeisolerande egenskaper och ljuddämpande. Förvaras stående under torra förhållanden i temperaturer mellan +10 °C och +25 °C.
Fogskum SikaBoom 157 All seasons
Fogmassa Dana 549 Concrete Fix
Dana Lim
Fogmassa Dana 549 Concrete Fix
Art. nr.: 716079
Färdigblandat reparationsbruk på patron som används till fogbortfall i murfog och puts, hål & sprickor såväl ute, eller för t ex fusktegel inomhus. Fäster på de flesta rena och dammfria material som tegel, betong och cement. Är efter torkning både väderoch vattenbeständig. Kan både slipas och målas. Produkten är lätt att applicera på fasader och även i mindre hål och sprickor med hjälp av fogpistol. Kan appliceras vid temperaturer från +5°C. Bör inte användas i direkt solljus. Genomhärdar under 1-2 dygn beroende av temperatur och luftfuktighet. Appliceras med patronspetsens skåra neråt/inåt i fogen. Kan t ex glättas, stöpplas eller borstas för att matcha den befintliga fogens utseende. Produkten är inte lämplig för rörelsefogar.
Tätningsmedel Tak Sika Blackseal-1
Sika
Tätningsmedel Tak Sika Blackseal-1
Art. nr.: 260460
Enkomponent, plastisk, bitumenbaserad. Mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial utan primer och missfärgar ej omgivande material. Förseglar fogar vid skorstenar, takfönster med mera. Förseglar sprickor och hål i takpapp. Tätar och reparerar avvattningsystem till exempel hängrännor. Fäster på många typer av underlag såsom murverk, betong, trä och metall. lämpar sig även vid olika typer av plåtarbeten, stosar, för tätning av tegel och betongpannor runt rörgenomföringar. Lämpar sig också utmärkt för överlappsskarvning av byggfolie.God vidhäftning mot asfalt och tjära och kan användas på fuktigt underlag. Kan övermålas med de flesta färger som inte innehåller starka lösningsmedel. Appliceringstemperatur +5°C till +40°C. Temperaturbeständighet -20°C till +70°C.
Gängtätningsmedel Unipak
Unipak
Gängtätningsmedel Unipak
Art. nr.: 4051315
UNIPAK rörkitt är ett grått, högvisköst tätningsmedel som består av en tvålprodukt med iblandade, naturligt före-kommande mineraler och viskositetsreglerande oljor och vatten. Samtliga ingående beståndsdelar är tillåtna som tillsatsämnen i livsmedel och liknande.UNIPAK rörkitt används tillsammans med tätningsgarn för tätning av gängförbindningar i rör-anläggningar för kallt och varmt vatten samt lågtrycksånga.UNIPAK rörkitt ger tillsammans med tätningsgarn/lin absolut täta gängförbindningar samtidigt som hopsättning och senare åtskiljande underlättas.
Användning av UNIPAK rörkitt ger dessutom - i motsats till exempelvis gängtejp - stor flexibilitet i samband med justering av rörförbindningarna eftersom dessa förblir täta vid tillbakaskruvning.
Lim & Fogmassa Sikaflex 111
Sika
Lim & Fogmassa Sikaflex 111
Art. nr.: 546526
1- komponents allround-lim och fogmassa för limning av ett brett spektrum av underlag och situationer.
Användning: Som lim till de flesta förekommande byggnadsmaterial såsom: Betong, Tegel, Natursten, Keramik, Trä, Metall, Glas, Plaster som PVC, PA, PET och EPS/XPS. Som fogmassa till både horisontella och vertikala fogar. Vid limning eller fogning i kontakt med dricksvatten eller färskvaror kontakta Sika Teknisk service.
Inne och ute: Bra egenskaper både som lim och fogmassa - upp till 20 mm fogbredd. Limning och fogning av vanliga byggmaterial, EPS/XPS cell plast, fasadpaneler, anodiserad aluminium och PVC. Limning under vatten. God vidhäftning på fuktig betong. Radontätning.
Fördelar: Högelastisk och superstark. Lång öppentid. 20% HM. Övermålningsbar. Ftalat- och luktfri. Krympfri. God väderbeständighet. UV-tålig. Klarar kallt klimat och tål att frysas. Lätt att applicera. Vattenskadestabil. Primerfri på de flesta underlag.
Visar 52 av 252