Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

El-handböcker

Vet du om att vi erbjuder ett antal elhandböcker? På Ahlsell hjälper dig hitta handböcker inom installation såsom laddning av elfordon, säkerhet vid arbete och solceller med flera. Som exempel innehåller elhandböckerna förklaringar och råd gällande strukturering, översiktscheman vid dokumentation av elanläggningar. Du hittar även hur du utarbetar dokumentation för en produkt eller en anläggning. Allt inom varumärket Svensk Elstandard. Utforska vårt utbud av elhandböcker här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Visar 1 till 16 av 16

Sortera

 • SEK Handbok 457 Solceller
  SEK Handbok 457 Solceller
  SEK Handbok 457 - Handbok för solcellsinstallation
  Mer info
 • SEK Handbok 436 utgåva 3.1 Elbasen
  SEK Handbok 436 utgåva 3.1 Elbasen
  SEK Handbok 436 utgåva 3.1 - Elbasen - Vägledning för elinstallationer. Elbasen är en liten handbok som innehåller det mesta om regler för enklare elinstallationer, samtidigt som den är lätt att bära med sig i benfickan. Elbasen består av bearbetade utdrag ur Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 som kompletterats med utdrag från andra elinstallationsstandarder och från vissa SEK Handböcker.
  Mer info
 • SEK Handbok 458, laddning av elfordon
  SEK Handbok 458, laddning av elfordon
  Handboken kompletterar gällande standarder med vägledning och förtydliganden och ger råd till dem som installerar eller påverkar beslut om installation av laddinfrastruktur för elfordon.
  Mer info
 • SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna, utgåva 2:2017
  SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna, utgåva 2:2017
  SEK handbok 444 Elinstallationsreglerna utgåva 2, innehåller Standarden SS 436 40 00 utgåva 3.
  (Handboken bygger på standarden 4364000, som getts ut i tre utgåvor. Men handboken har bara gjorts i två utgåvor, därav utgåva två)
  Mer info
 • Handbok 446 Elanläggningar-Säkerhet vid arbete
  Handbok 446 Elanläggningar-Säkerhet vid arbete
  SEK Handbok 446 utgåva 2 består av standarden SS-EN 50110-1, utgåva 3, med förtydligande kommentarer i syfte att förenkla tillämpningen av standarden i Sverige. Sist i handboken finns också Elsäkerhetsverkets skötselföreskrifter.
  Mer info
 • Handbok 419 Dokumentation av elanläggningar
  Handbok 419 Dokumentation av elanläggningar
  SEK Handbok 419 Med förklaringar, råd och exempel visar SEK Handbok 419 hur man bygger upp en dokumentation av en elanläggning med hjälp av standarderna SS-EN 81346-1 för strukturering och SS-EN 81346-2 för referensbeteckningar. Exemplen har genomgående hämtats från området elinstallationer i byggnader och visar därför framförallt strukturering och utformning av strukturscheman och översiktsscheman samt märkning av kablar och apparater i lågspänningsanläggningar.
  Mer info
 • SEK Handbok 452 Åskskydd
  SEK Handbok 452 Åskskydd
  SEK Handbok 452 - Åskskyddshandboken
  Mer info
 • Handbok 413 Skyddsutjämning i byggnader
  Handbok 413 Skyddsutjämning i byggnader
  SEK Handbok 413 Skyddsutjämning i byggnader, ger bakgrund och förklaringar till hur, när, var och varför man bör utföra skyddsutjämning i byggnader. Handboken beskriver skyddsutjämningens syfte och principer och ger vägledning för hur skyddsutjämning utförs i praktiken. Den ger en introduktion till de fordringar som gäller för skyddsutjämning i allmänhet och rekommenderar hur skyddsutjämning utförs i elinstallationer i bostäder och kontor samt i lokaler för hantverk och handel.
  Mer info
 • Handbok 438 Högspänningshandboken SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 med Högspänningsguiden
  Handbok 438 Högspänningshandboken SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 med Högspänningsguiden
  SEK Handbok 438 innehåller standarderna SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 i svensk översättning. Dessutom ingår en guide med kommentarer och vägledning till standarderna, utarbetad av SEK TK 99. Bland nyheterna i utgåva 2 märks en tabell med de avsnitt som innehåller sådant som måste överenskommas mellan beställare och leverantör. Andra nyheter är nya luftavstånd och riktvärden för avstånd runt transformatorer utomhus och en förenkling av reglerna för utrymningsvägar.
  Mer info
 • Handbok 447 Generatoraggregat-Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat
  Handbok 447 Generatoraggregat-Tekniska anvisningar för anslutning och drift av generatoraggregat
  SEK Handbok 447 ger information och praktiska anvisningar om val, anslutning och drift av bärbara, traktormonterade, transportabla eller fasta aggregat i storlekar upp till cirka 50 kVA. Avancerade stationära aggregat behandlas inte. Den vänder sig till dem som tillverkar eller importerar, säljer eller hyr ut generatoraggregat för reservkraftändamål eller för matning av tillfälliga anläggningar eller enskilda objekt, men kan också användas av mer eller mindre fackkunniga användare.
  Mer info
 • Handbok 449 Potentialutjämning i industriella elanläggningar
  Handbok 449 Potentialutjämning i industriella elanläggningar
  SEK Handbok 449 Ett potentialutjämningssystem har till uppgift att reducera spänningarna mellan olika punkter i en anläggning, i första hand för att ge skydd mot elchock. Dessutom skall systemet skydda utrustning, apparater och system mot skada och funktionsstörningar och mot nedsättning av funktionssäkerheten.
  Mer info
 • Handbok 421 Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning
  Handbok 421 Vägledning för dimensionering av ledningsnät för lågspänning
  SEK Handbok 421 Handboken innehåller tre standarder, SS 424 14 04,
  SS 424 14 06, SS 424 14 24 som oftast kommer till användning vid dimensionering av kablar i ledningsnäten med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast, skydd mot kortslutning och med beaktande av att utlösningsvillkoret skall vara uppfyllt vid jordslutning.
  Mer info
 • SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga platser, Utgåva 5:2017
  SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga platser, Utgåva 5:2017
  Boken beskriver zonklassning av områden med explosiv gasatmosfär. Den innehåller standarden SS-EN 60079-10-1:2016 på svenska och engelska. Dessutom ingår svenska bilagor med klassningsexempel, en sammanfattning av brännbara gasers och ångors egenskaper samt tabeller med data för brännbara gaser och ångor.
  Mer info
 • SEK Handbok 435 utgåva 2, lågspänningskablar
  SEK Handbok 435 utgåva 2, lågspänningskablar
  SEK Handbok 435 utgåva 2 - Vägledning vid användning av lågspänningskablar
  Mer info
 • Handbok 439 Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar
  Handbok 439 Dokumentation av elutrustning för maskiner och industriella anläggningar
  SEK Handbok 439 beskriver hur man utarbetar dokumentation för en produkt eller anläggning. Läsaren får följa arbetsgången steg för steg, från första början och genom hela processen. Syftet är att visa hur man med hjälp av de senaste standarderna på bästa sätt får en dokumentation som är praktisk och smidig, både för tillverkare och för användare.
  Mer info
 • SEK Handbok 427 explosionsfarliga områden
  SEK Handbok 427 explosionsfarliga områden
  SEK Handbok 427 - Elinstallationer i explosionsfarliga områden
  Mer info
Visar 16 av 16

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript