Planterings- och ogräshantering

Jobbar du med trädgårdsarbete? På Ahlsell hjälper vi dig att hitta rätt trädgårdsredskap för ditt jobb, vi erbjuder trädgårdsredskap för många olika användningsområden. Vårt sortiment av trädgårdsredskap inkluderar allt från krattor, gren- och häcksaxar, sekatör, vattenkannor, spadar och skyfflar till handgräsklippare, jordborr, skräpplockare och yxor. Här hittar du även skogsredskap, snöredskap, asfaltsredskap och verktyg för stensättning. Med bra trädgårdsredskap blir arbetet i trädgården både lättare och roligare. Rätt trädgårdsredskap håller trädgården i schack. Utforska vårt breda utbud av trädgårdsredskap online eller besök din närmsta Ahlsell-butik.

Planteringsjord 40l Weibulls
Weibulls
Planteringsjord 40l Weibulls
Art. nr.: 475098
Planteringsjorden är mullrik och välgödslad. Gödseln räcker ca 4 veckor beroende på växtplats och skötsel av planteringen. Planteringsjorden är anpassad för utomhusbruk och för plantering i hela trädgården - kan även användas som jordförbättring. Ej för frösådd och sticklingar. Näringsrik och stadig jord med 2 sorters torv (H2-4 & H5-7) som ger såväl bra struktur som vattenhållande förmåga. Sanden ger jorden stadga och dränering. Mineralgödsel ger säker dosering av näring till växterna under ca 3-4 veckor och mikronäringen ger växten tillskott av viktiga spårämnen för växtens utveckling. Användningsområde: Balkong/Altan, Rabatt/Plantering. Innehåll: Torv H2-4 och H5-7, sand, kalk, och NPK mineralgödsel (med mikronäring). Fraktion: 0-30 mm. Minsta beställning är 4 pall.
Täckbark 40l Weibulls
Weibulls
Täckbark 40l Weibulls
Art. nr.: 475099
Marktäckning ger växterna god utveckling genom jämn marktemperatur och bibehållen jordfuktighet. Skyddar plantor och buskar mot frostskador och uttorkning. Motverkar ogräs. Var noga med att rensa bort allt ogräs innan du lägger ut barken. Täckbarkens grova struktur gör att den verkar 2-3 år. Vartefter barken bryts ner kan du fylla på med ny täckbark. För bästa effekt bör du lägga ut minst 5-6 cm. Täckbarken är ogödslad. Om du marktäcker med täckbark bör du därför gödsla litet extra, eftersom en del av gödseln tillfälligt binds i barken på sin väg ner i jorden. Användningsområde: Marktäckning. Innehåll: Gran- och tallbark som lagrats under ett år. Naturprodukt utan tillsatser. Fraktion: 0-30 mm. Räcker till: Marktäckning: 5-6 cm ger ett bra skydd. 1 säck räcker till 1 m2. Minsta beställning är 4 pall.
Gräsmattedress 40l Weibulls
Weibulls
Gräsmattedress 40l Weibulls
Art. nr.: 475101
Dressen mjukar upp hårda gräsmattor och hjälper sandiga jordar att hålla fukten. Dressen innehåller både sand och mull, vilket gynnar gräsets tillväxt - det blir fler nya skott. Lagom gödslad för stödsådd i kala fläckar. Dressen gör bäst nytta om den ligger nere på jordytan. Klipp därför gräset och räfsa noga bort allt löst (gräsklippet är den gamla "filten" i botten). Sprid dressen och fördela den med en kratta eller kvast så att den sjunker ner mellan grässtråna. Nu kan du även stödså om det behövs. Om det är stora ojämnheter är det oftast bäst att dressa flera gånger men låta gräset växa till sig lite inför nästa dressning. Användningsområde: Gräsmatta. Innehåll: Torv H5-7, sand, kalk och NPK mineralgödsel (med mikronäring). Fraktion: 0-20 mm. Räcker till: 1 säck räcker ca 15 m2. Minsta beställning är 4 pall.
Naturgödsel 40l Weibulls
Weibulls
Naturgödsel 40l Weibulls
Art. nr.: 475102
Naturgödselkompost som blandats med torv och förstärkts med mineralgödsel. Blandas med den vanliga jorden vid sådd och plantering. Brukas ner vår eller höst. Naturgödsel tillför nyttig mull till jorden, som bevarar fukt och näring. Växtnäringen i naturgödseln verkar under längre tid än mineralgödsel. Brukar man ner naturgödseln i jorden får man en gödselverkan hela växtsäsongen. För att få en snabbare gödseleffekt i början har vi tillsatt mineralgödsel, som ger gödseleffekt under de första 3-4 veckorna. Användningsområde: Jordförbättring. Innehåll: Naturgödselkompost och torv H2-4 och NPK mineralgödsel (med mikronäring). Fraktion: 0-30 mm. Räcker till: För gödsling bruka ner 2 liter/m2 - räcker till ca 20 m2. För jordförbättring bruka ner 2-3 cm - räcker till ca 3 m2. Minsta beställning är 4 pall.
Barkmull 40l Weibulls
Weibulls
Barkmull 40l Weibulls
Art. nr.: 475100
Luckrar täta lerjordar och gör lerjorden lättare att bearbeta. Sandjord får bättre stuktur och bevarar fukten bättre. Barkmull har neutralt pH värde och fungerar 2-3 år som jordförbättring. Detta kan jämföras med torv, som har lågt pH värde och kortare verkan i jorden. Barkmullen är ogödslad. Om du marktäcker med barkmull bör du därför gödsla litet extra, eftersom en del av gödseln tillfälligt binds i barken på sin väg ner i jorden. Användningsområde: Jordförbättring. Innehåll: Gran- och tallbark som komposterats under minst ett år. Naturprodukt utan tillsatser. Fraktion: 0-20 mm. Räcker till: För jordförbättring bruka ner 2-3 cm. 1 säck räcker till 3 m2. För marktäckning, 5-6 cm ger ett bra skydd. 1 säck räcker till 1 m2. Minsta beställning är 4 pall.
Bevattningstank rund
Formenta
Bevattningstank rund
Art. nr.: 779062
Med bevattningstankar erhålls kapillär långtidsbevattning enligt naturens egen princip som innebär att varje växt får så mycket vatten den har behov av. Inga snoddar eller vekar som tvångsmatar rötterna. Jämn vattentillförsel och god syresättning av rötterna ger starkare tillväxt och ökad livslängd av växterna.
24 l:Passar till planteringskärl med en innerdiameter mellan 55–110 cm alternativt 55 x 55 cm – 100 x 100cm. Vi rekommenderar denna bevattningstank till Planteringskärl Happy i storlekarna Small, Medium eller Large.
47 l:Passar till planteringskärl med en innerdiameter mellan 75–130 cm alternativt 75 x 75 cm – 120 x 120 cm. Vi rekommenderar denna bevattningstank till Planteringskärl Happy i storleken X-Large.
Bevattningstank rundBevattningstank rund
Visar 46 av 46