AhlsellProdukterPersonligt skyddAndningsskyddTryckluftsassisterade andningsskydd

Tryckluftsassisterade andningsskydd

Behöver du andningsskydd när du arbetar? Vi på Ahlsell hjälper dig att hitta rätt andningsskydd för ditt jobb. Vårt sortiment inkluderar både andningsskydd och tillbehör som t ex filter, fläktar, visir, skyddshuva och tryckluftsslang. Var noga med att välja ett andningsskydd som uppfyller de behov som krävs. Vi har allt från halvmask och helmask till filtrerande andningsskydd och flykthuva. Våra bekväma och smidiga andningsskydd av hög kvalitet skyddar mot damm, smuts och andra partiklar. Utforska vårt breda utbud av andningsskydd online eller besök din närmsta Ahlsell-butik.

Tryckluftsslang Sundström SR 360
Sundström
Tryckluftsslang Sundström SR 360
Används i kombination med Sundströms tryckluftsutrustning. Är försedda med CEJN säkerhetskopplingar. Spiral Light Duty slang.
Tryckluftsslang 3M
Tryckluftsslang 3M
3M™
Tryckluftsslang 3M
Används tillsammans med luftreningsenhet i kombination med tryckluftsutrustning, t.ex. Flowstream. Glöm inte beställ kopplingar art 364458 och 364459.
Helmask Tryckluftsmatad Sundström SR200 Airline
Sundström
Helmask Tryckluftsmatad Sundström SR200 Airline
Tryckluftsmatad helmask med kontinuerligt luftflöde för anslutning via Sundströms tryckluftsfilter via reningsstation SR 99 för tryckluft. Ett standardfilter monterat i masken ger skydd vid tryckbortfall samt vid förflyttning som en back-up. Speciellt framtagen för tunga och långvariga arbeten eller där föroreningar är särskilt ohälsosamma och en hög skyddsnivå erfordras. Tillverkad i gnistfritt material som tillåter användning i explosiv och brandfarlig miljö. Luftgenomströmning 150-320 l/min vid arbetstryck på 5-7 bar. Bältesmonterad reglerventil. För tillbehör se ovan helmask SR200. Standard: EN 14594:2005 klass 4A, 4B.
Huva Sundström SR 561
Huva Sundström SR 561
En mycket lätt huva i TYVEC som skyddar huvudet och skuldrorna. Enkel reglerbar huvudställning.Utbytbar huva. Används tillsammans med SR fläktar
och trycklufttillsats SR 507.
Tryckluftssystem 3M S200
Tryckluftssystem 3M S200
3M™
Tryckluftssystem 3M S200
3M™ Tryckluftmatat andningssystem S-200+ är ett bekvämt och flexibelt tryckluftmatat andningssystem för ett brett utbud av 3M™ Halv- och helmasker.
Kan användas som standardandningsskydd eller tillsammans med extra filter om lufttillförseln bryts. ATEX-testad - Bedömd i enlighet med kraven i ATEX-direktivet och i enlighet med EN13463-1. Snabbt och enkelt underhåll. Enkel att ansluta. Justerbart luftflöde. Låsbar knapp för luftflödesjustering ger dig full kontroll över ingångstrycket. Dubbelagerande kopplingar. Bidrar till att minska risken för oavsiktlig frånkoppling under användning. Bästa prestanda. Testad och godkänd enligt EN 14594:2005. Uppfyller den högsta skyddsnivån, klass 4B, för kontinuerligt luftflöde till andningsskydd när den är monterad på en helmask. Lätt att röra sig. Låg profil och smalt andningsrör gör det lätt att röra sig. Bidrar till minskad störning i arbetet. Standard: EN 139.
Halvmask tryckluftsmatad SR 90 Airline
Sundström
Halvmask tryckluftsmatad SR 90 Airline
Består av en halvmask SR 90 där tryckluften leds in i maskkroppen via en slang från reglerventilen i bältet. En lämplig filterkombination monterat i masken ger skydd vid tryckbortfall samt vid förflyttning till och från arbetsplatsen. Kan även användas utan filter-backup under, t.ex. ett visir. Detta ger ett mycket brett användningsområde för SR 90 Airline. Luftmängden styrs av reglerventilen i bältet till ett flöde mellan 150-320 l/min. Matartrycket vid reglerventilen skall ligga mellan 4-7 bar. Flödesmätare och varningsvissla för tillfällig och kontinuerlig kontroll av luftmängden ingår. Standard: EN 14594:2005 klass 3A.
Tryckluftsfilter för andningsluft Sundström SR99
Sundström
Tryckluftsfilter för andningsluft Sundström SR99
Används för att omvandla ordinär tryckluft till ren andningsluft. Enheten består av regulator, föravskiljare och huvudfilter som är monterade i ett täckande plåtstativ. För golv- eller väggmontage. Luften renas har från eventuella återstående partiklar/gaser/ångor/lukter. Huvudfiltret har en utbytbar filtersats. Kan användas av upp till 3 användare. Standard: EN 143:2000, EN 14387:2004 (filterinsatsen).
Regulator Flowstream 3M
Regulator Flowstream 3M
3M™
Regulator Flowstream 3M
Regulator 3M Flowstream kan användas med alla 3M huvudtoppar, se 3M modulbaserat batteri- och tryckluftsbaserat andningsskydd. Filtrerar bort lukt från tryckluften. Använd CEJN 342-kopplingar.
Visir 3M Versaflo M200-serien
3M™
Visir 3M Versaflo M200-serien
Skyddar andning, ögon och ansikte enligt gällande normer. Används tillsammans med batteridrivna fläktenheter eller trycklulftssystem från 3M, t.ex. Jupiter, Versaflo eller tryckluftssystem V-500.Visiret har rattjustering, stor siktyta och låg vikt. Det är även möjligt att sätta på olika varianter av hörselskydd. Standard: EN166 1:B:3.
Huva Sundström SR 562
Sundström
Huva Sundström SR 562
Huvan ingår tillsammans med den batteridrivna fläkten SR 500, SR 500 EX eller SR 700 och godkända filter i Sundströms fläktassisterade andningsskyddssystem. Huvans andningsslang ansluts till den filterförsedda fläkten. Övertrycket som bildas i huvan förhindrar partiklar och andra föroreningar att komma in i huvan. Huvorna kan också användas tillsammans med trycklufttillsats SR 507. Denna kombination utgör en andningsapparat med kontinuerligt flöde för anslutning till tryckluft. Utrustningen kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där sådana rekommenderas. Detta gäller i synnerhet vid tunga, varma eller långvariga arbeten.
Luftreningsstation 3M Aircare ACU 04
Luftreningsstation 3M Aircare ACU 04
3M™
Luftreningsstation 3M Aircare ACU 04
Ansluts till tryckluftsanläggning som uttag för användaren så att andningsluften blir filtrerad. Upp till 3 användare, kan används med alla tryckluftsmatade andningsskyddsystem från 3M. Ingång INV 1/2" BSP, Utgång inv 3/8" BSP. Tre filter förfilter, koalescensfilter, absorberande filter med aktivt kol som elimiminerar vatten- och olje aerosoler, partiklar och lukter från tryckluften. Med halvautomatisk dränering. ingående tryck upp till 10 bar.
Tillbehör Sundström tryckluft
Sundström
Tillbehör Sundström tryckluft
Tillbehör Sundström tryckluft
Tryckluftsslang Sundström SR 358
Sundström
Tryckluftsslang Sundström SR 358
Används i kombination med Sundströms tryckluftsutrustning. Är försedda med CEJN säkerhetskopplingar.
Tryckluftstillsats Sundström SR507
Sundström
Tryckluftstillsats Sundström SR507
Möjliggör växling mellan fläktmatning och tryckluftsmatning med samma huva/skärm/hjälm. Speciellt avsedd för tunga och långvariga arbeten där föroreningerna har dåliga varningsegenskaper eller är särskilt giftiga. Används tillsammans med visir SR 540, huva SR520, SR530, hjälm SR580, svetsvisir SR590. Levereras komplett med bälte, reglerventil, varningsvissla samt adapter för slanganslutning till ansiktsdelen. Kompletteras med tryckluftsslang. Standard: EN 14594:2005 klass 3A med spiralslang SR 360.
Tillbehör 3M tryckluft
3M™
Tillbehör 3M tryckluft
Tillbehör till 3M tryckluftsutrustning.
Tryckluftsslang Sundström SR 359
Sundström
Tryckluftsslang Sundström SR 359
Används i kombination med Sundströms tryckluftsutrustning. Är försedda med CEJN säkerhetskopplingar. Antistatisk och värmetålig slang.
Tryckluftstillsats Sundström SR307
Sundström
Tryckluftstillsats Sundström SR307
För montering till SR90, SR100 eller filteradapter 280-3 för anslutning till helmask SR200. Reglerventil med flöde mellan 150-320 liter/min under förutsättning att trycket ligger mellan 4-7 bar. Speciellt avsedd för tunga och långvariga arbeten i miljöer där föroreningarna har dåliga varningsegenskaper eller är särskilt giftiga. För tryckluftsslang se nedan. Standard: Halvmask med tryckluftsslang SR358, SR359, SR360: EN14594:2005 klass 3A.
Tillbehör 3M tryckluft
Tillbehör 3M tryckluft
3M™
Tillbehör 3M tryckluft
Tillbehör till 3M tryckluftsutrustning.
Huva Sundström SR 560
Sundström
Huva Sundström SR 560
Utbyteshuva som skyddar axlar och skuldror. Siktskiva i PETG. En storlek.
Huva Sundström SR 601
Huva Sundström SR 601
Utbytbar huva tillverkad i Microgard 2800. Huva med låg vikt som täcker ansiktet, nacken och huvudet. Visir i PETG. Finns i en storlek. Luftkanal och huvudställning ingår inte.
Huva Sundström SR 601 H06-5412
Huva Sundström SR 601 H06-5412
Huva SR 601 ingår tillsammans med den batteridrivna fläkten SR 500/SR 500 EX eller SR 700 och godkända filter i Sundströms fläktassisterade andningsskyddsapparater. Huvans andningsslang ansluts till den filterförsedda fläktenheten. Övertrycket som genereras i huvan förhindrar att partiklar och andra föroreningar tränger in i huvan. Utrustningen kan användas som alternativ till filterskydd i alla situationer där de senare rekommenderas. Detta gäller särskilt i situationer där arbetet är intensivt, varmt eller långvarigt.
Tryckluftsmatat andningsskydd 3M RAS
3M™
Tryckluftsmatat andningsskydd 3M RAS
3M Tryckluftsmatat andningsskydd Bandolier RAS-ASB-S är speciellt konstruerat för att tillgodose behoven vid avlägsnande och sanering av asbest och ger största möjliga andningsskydd. Det här tryckluftsmatade andningsskyddet har en andningsstyrd ventil för övertryck, luftslang för mellantryck med inbyggt partikelfilter, varningsvissla och tryckluftskoppling. Apparaten är monterad i en justerbar PU-belagd sele med polyesterband som är lätt att torka av. Den andningsstyrda Tempest-ventilen ger övertryck inuti helmasken vilket leder till en tilldelad skyddsfaktor på 2 000* (när enheten är ansluten till ett tryckluftssystem). Helmasken är också försedd med ett undertrycksfilter för att användaren ska kunna gå in i och ut från arbetsområden där det inte krävs anslutning till luftslang. När tryckluften är frånkopplad, så förhindrar en inbyggd backventil kontaminering av luftslangen. Varningsvisslan varnar för fel på lufttillförseln, och indikerar för användaren att det är dags att gå över till filterskydd (undertryck). Till masken finns en blankplugg som används vid rengöring för att förhindra att partiklar kommer in i masken. Selen har lättrengjorda band med en slät yta som minskar mängden asbestfibrer som fastnar och bidrar till bättre dekontaminering av utrustningen efter användning. Det inbyggda partikelfiltret förhindrar att partiklar som kan finnas i slangen passerar in i helmasken. Godkänd och CE-märkt enligt EN 14593-1:2005 och AS/NZS 1716:2012.

*beroende på lokala föreskrifter
Visar 22 av 22