AhlsellProdukterKylVärmeväxlare

Värmeväxlare

Jobbar du som installatör? Vi på Ahlsell hjälper dig hitta förångare, kondensorer, fläktar och kylmedelkylare för effektivare kylning, värmeåtervinning, bibehållen värme vid ventilation eller för passiv kylning. Med en effektiv värmeväxlare kan du spara energi och pengar. Se till att välja rätt produkter för bästa funktion och kvalitet. Flertalet kondensorer, värmekabel och fläktar som hjälper till att spara energi finns i vårt sortiment. Utforska vårt breda utbud här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Kondensorer TKE en fläkt
ECO Modine
Kondensorer TKE en fläkt
Art. nr.: 60066402
TKE-serien är speciellt framtagen för att täcka behovet av kondensorer från en mängd olika typer och storlekar av kyl-, frys- och luftkonditioneringsanläggningar. Hela serien är uppbyggd kring högeffektiva batterier med lameller av specialprofilerad aluminium och invändigt ytförstorade kopparrör dimensionerade för moderna köldmedier. Lamelldelningen är 2,1 mm Kondensorerna levereras skyddsfyllda till 2 bars övertryck med torr luft. Fläktmotorerna, som är av ytterrotortyp, har Ø350 eller Ø450mm vinge och har följande data: 230V/1-fas/50-60Hz, 4- eller 6-poliga, IP44, inbyggd driftkondensator, internt termiskt skydd och med epoxibehandlat fläktgaller. Batterierna kan extrautrustas med bland annat EC-fläktar. Som standard är alla modeller för horisontell luftrikning, version H, men finns även för vertikal luftriktning, version V. Vertikal luftriktning kräver extra utrustning i form av stödben. Det går även att få TKE anpassade för CO₂, med kretsdelning eller som kylmedelkylare. I tabellerna nedan presenteras ett fåtal modeller. Hela serien täcker in effektområdet 3,5 kW upp till 110 kW.
Använd ECO:s datavalsprogram "Scelte" för att välja rätt kondensor eller kylmedelkylare eller kontakta din säljare för konsultation. Kapaciteter angivna för R404A vid 40°C
kondenseringstemperatur och 25°C omgivningstemperatur.
Refrion
Refrion
Refrion
Art. nr.: 6915930
Ahlsells nya modellserie Ecooler från Refrion, är en adiabatisk kylmedelkylare med cirkulerande vatten och befuktningspads. Kylmedelskylaren är som standard utrustad med EC-fläktar. Vattenbatterierna är konstruerade med ovala rör, som ger en bättre värmeöverföring samt minskar tryckfallet på luften. Kylmedelskylarens inbyggda tank för återanvändning av det cirkulerande vattnet, minskar vattenförbrukningen med upp till 75%. Ecoolerns interna styrsystem tar hand om styrningen av vattenflöde, befuktning och luftflöde. Detta sammantaget gör att Ecoolern har en överlägsen prestanda jämfört med traditionella kylmedelkylare.
Det här kan vi nyttja till olika ändamål. Framförallt kan Ecooler användas för att höja verkningsgraden på anläggningen eller ge möjlighet till att utnyttja fler frikylningstimmar. Vi kan också använda den till att minska ljudnivån eller minimera uppställningsytan. På anläggningar där vi har höga köldbärartemperaturer, kan Ecooler i vissa fall ersätta ett vätskekylaggregat.
Ecooler ger er alla fördelar.

Tekniska data
•Kyleffekt 380-2000 kW
•Ecooler finns i 7 storlekar
•Inbyggd PLC styrning (Intelliboard)
•Ett PAD system som är enkelt att montera/demontera
•Varvtalstyrd pump (enkel eller dubbel)

Arbetsområde
•Adiabatisk drift ned till omgivande temperatur +10°C
•Omgivande fuktighet skall vara under 80% rh
Förångare GDE 4 mm
ECO Modine
Förångare GDE 4 mm
Art. nr.: 630063301
Det dubbellblåsande GDE-sortimentet har utformats särskilt för användning i kyl- och frysrum med begränsad takhöjd. Serien är utrustad med tvåhastighetsfläktmotorer som gör det möjlig att använda samma enhet för såväl normalt som reducerat luftflöde. Lägre luftflöde innebär lägre uttorkning av kylda varor, lägre ljudnivå och bättre arbetsförhållanden i kylrum där arbete pågår. Hela serien är försedd med nyutvecklade högeffektiva kylbatterier tillverkade av specialprofilerade aluminiumlameller och invändigt ytförstorade kopparrör. Alla GDE-förångare är konstruerade för att användas med den nya generationen köldmedier.
Nominella effekter vid rumstemperatur +4oC, Δt 8K. R449A.

Effekterna är angivna vid hög fläkthastighet. Multiplicera effekten med 0,84 för att få effekt vid låg fläkthastighet.
Förångare GADC RX 7 mm - HFC - EC fläktar
Güntner
Förångare GADC RX 7 mm - HFC - EC fläktar
Art. nr.: 60153100
Utvecklingen av den nya DUAL Compact luftkylaren är skräddarsydd för att passa kundens behov och applikationskrav.
GADC förångarenhar, förutom sin eleganta och estetiska design, ett antal fördelar.
Den senaste generationen GADC dubbelblåsandeluftkylare uppfyller alla krav när det gäller moderna värmeväxlare.
Enheterna erbjuder optimerade konstruktioner för kylmedel, HFC och CO2 samt 4 mm och 7 mm lamelldelning för kylning av alla förekommande kylrum.
Möjlighet till den integrerade kondensvattenspumpen gör att kondensvattenavloppet kan installeras utom synhåll i undertak.
EC fläktar med 5 olika varvtal som standard medför att förångaren passar bra även i packrum som har höga krav på dragfri kyla.

Nominella effekter vid rumstemperatur ±0oC, Δt 8K (medeltemp).Köldmedium R449A och max varvtal på fläktarna
Förångare GADC CX 7 mm - CO2 - EC fläktar
Güntner
Förångare GADC CX 7 mm - CO2 - EC fläktar
Art. nr.: 7442000
Utvecklingen av den nya DUAL Compact luftkylaren är skräddarsydd för att passa kundens behov och applikationskrav.
GADC förångarenhar, förutom sin eleganta och estetiska design, ett antal fördelar.
Den senaste generationen GADC dubbelblåsandeluftkylare uppfyller alla krav när det gäller moderna värmeväxlare.
Enheterna erbjuder optimerade konstruktioner för kylmedel, HFC och CO2 samt 4 mm och 7 mm lamelldelning för kylning av alla förekommande kylrum.
Möjlighet till den integrerade kondensvattenspumpen gör att kondensvattenavloppet kan installeras utom synhåll i undertak.
EC fläktar med 5 olika varvtal som standard medför att förångaren passar bra även i packrum som har höga krav på dragfri kyla.

Nominella effekter vid rumstemperatur ±0oC, Δt 8K. R744 (CO2) och max varvtal på fläktarna
Visar 52 av 77