Klotterborttagning - underhåll

Vi på Ahlsell hjälper dig att hitta rätt produkt för ditt arbete. Vårt sortiment av kemtekniska- och hygienprodukter omfattar bl.a. fog- och tätmassor, brandtätning, rengöringsmedel, lim, smörjmedel, skärvätskor, färg, lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvål. Utforska vårt breda utbud här eller besök din närmsta Ahlsell-butik.

Klotterborttagare CRC Graffiti Remover
CRC
Klotterborttagare CRC Graffiti Remover
Klotterborttagare som snabbt och lätt ta bort vanprydande och anstötligt klotter av sprayfärg, sprit, bläckpennor, kritor, läppstift etc. Förtjockad blandning av vattenlösliga lösningsmedel. Skölj av med vatten.

Av CRC klassad som Active 95% product. När det är tekniskt möjligt fyller CRC aerosoler med den miljöbättre drivgasen CO2 vilket också innebär ca 35% mer produkt i burken och därigenom bättre ekonomi och mindre avfall.
Klotterborttagare Pica Easy Off
Pica
Klotterborttagare Pica Easy Off
Lämplig på de flesta typer av icke-absorberande ytor som målade och lackade underlag. Pica Easy Off går utmärkt att använda på känsliga underlag som målade ytor, glas plast, plexiglas, aluminium m.m. Produkten är mild att arbeta med men är mycket effektiv på att ta bort klotter.
Tuschklotterborttagare Pica Easy Off servetter
Pica
Tuschklotterborttagare Pica Easy Off servetter
Tuschklotterborttagare som är speciellt framtagen för att ta bort tuschklotter på ett så skonsamt sätt som möjligt för användare och underlag. Fungerar på de flesta typer av målade och lackerade underlag och även mot känsliga underlag som målade ytor, glas, plast, plexiglas, aluminium. 18x21 cm. 40 st/frp.
Etikettborttagning CRC Label off
CRC
Etikettborttagning CRC Label off
Tar bort klisteretiketter och rester av klistriga ämnen och lim från de flesta ytor på 2–3 minuter (i svåra fall kan väntetiden förlängas till femton minuter). Skrapa på ytan om etiketten är av plast. Om lim fortfarande sitter fast vid ämnet när etiketten tagits bort, spraya FPS Label Off Super på en duk och torka av limresterna. FPS Label Off Super löser upp många klistriga ämnen vilket också gör den perfekt för att ta bort trädharts, tuggummi och tjära. Anpassad för användning i alla branscher, inklusive livsmedelsbearbetning (NSF-certifierad). NSF-registrering: K3, registreringsnummer: 139426. Aerosolen är utrustad med ett förlängningsrör som möjliggör exakt applicering på små etiketter. Vid användning på underlag av plast eller lackerad yta: Testa på undanskymd plats så att att ytan inte påverkas.

Av CRC klassad som Active 95% product. När det är tekniskt möjligt fyller CRC aerosoler med den miljöbättre drivgasen CO2 vilket också innebär ca 35% mer produkt i burken och därigenom bättre ekonomi och mindre avfall.
Klotterborttagare Ironside spray
Ironside
Klotterborttagare Ironside spray
Klotterborttagare för snabb och enkel borttagning av klotter.
Klotterbortagare Biokleen Klotterbort 801
Klotterbortagare Biokleen Klotterbort 801
Tar bort klotter, dekaler och limrester på material som målade ytor och textila material. Inne/ute.
Klotterborttagare Pica 71
Klotterborttagare Pica 71
Pica
Klotterborttagare Pica 71
För snabb och effektiv sanering av spray-, och tuschklotter på de flesta typer av hårda ytor samt plåt– och metallytor. Undvik att använda
Pica 71 på plast, gummidetaljer och plexiglas. Observera även att underliggande färg kan påverkasPica 71 är en högeffektiv pH-neutral klotterborttagare helt fri från NMP (N-Metyl-2- Pyrrolidon), NEP (1-etylpyrrolidon) och GBL (Gamma-Butyrolakton). Det neutrala pH-värdet samt de utmärkta human- och ekotoxiska värdena gör Pica 71 till ett mycket bra val för användaren, omgivningen och miljön.
Klotterskydd PP505
Klotterskydd PP505
Pica
Klotterskydd PP505
PP505 är ett vaxbaserat vattenburet klotterskyddsmedel som effektivt skyddar mot de flesta typer av spray-, pensel-, tusch-, och tectylklotter. Till skillnad från vanliga klotterskydd erhålls en fullgott skyddande yta med endast ett applicerat lager. PP505 är ett s.k. offerskydd vilket innebär att ytan måste återskyddas efter klottersanering eftersom skyddslagret helt eller delvis försvinner vid sanering. PP505 kan användas på de flesta typer av underlag. Bäst resultat erhålls vid en yttemperatur på fasaden mellan +5-+40 ° C. Undvik att använda PP505 vid yttemperaturer
under +5 ° C.
Fasadtvätt Pica F14
Fasadtvätt Pica F14
Pica
Fasadtvätt Pica F14
Pica F14 är ett vattenbaserat alkaliskt fasadrengöringsmedel.Används för att ta bort sot, smuts, trafikfilm, alger, mögel m.m. från fasader. Går bra att använda på såväl hårda som porösa ytor.
Fasadtvätt Pica F55
Fasadtvätt Pica F55
Pica
Fasadtvätt Pica F55
Pica F55 är ett högkoncentrerat vattenbaserat tak-, och fasadrengöringsmedel som fungerar utmärkt som borttagare av olika typer av biologisk påväxt på de flesta typer av underlag. Produkten används för att tvättta bort orenheter som alger, mossa och lavar från de flesta typer av underlag som tegel, betong, puts, marksten, plast, textilier och trä. Produkten är biologiskt nedbrytbar och påverkar inte det behandlade underlaget negativt. Undvik att applicera produkten på frostbelagda ytor eller om stora mängder regn förväntas. Produkten späds 1:14, som är normal brukslösning. 1L brukslösning till 5 m2.
Betongimpregnering Pica Dri-Seal 525
Betongimpregnering Pica Dri-Seal 525
Betongimpregnering Pica Dri-Seal 525
Pica Dri-Seal 525 är en vattenbaserad impregnering för betong som stärker, tätar och dammbinder den behandlade ytan. Genom behandling blir betongytan lättare att hålla ren samt belastas inte i lika hög grad av biologisk växtlighet tack vare att smuts och rotsystem inte kan tränga in i underlaget. Observera att Pica Dri-Seal 525 uteslutande skall användas på betongytor. Applicera aldrig Pica Dri-Seal vid dygnsmedeltemperaturer under +7⁰C. Produktgaranti utgår ej för perioden oktober—mars. Det kan i undantagsfall inträffa att den behandlade ytan blir något mörkare. Detta är även beroende av applicerad mängd. Produkten ger normalt ett skydd under 7-10 år. Skyddseffekten kan förbättras genom återbehandling. Använd aldrig ett rengöringsmedel med ett pH lägre än 7 på det behandlade underlaget.
Impregnering  Pica DC 521
Impregnering  Pica DC 521
Pica
Impregnering Pica DC 521
Tegel och betongimpregnering och Pica Dri-Cote 521 är en vattenbaserad silanemulsion som ger en permanent vattenavvisande yta på det behandlade underlaget. Tänk på att ytan skall vara noggrant rengjord från smuts, alger, mossa och andra orenheter. Täck över
glas, metall och växtlighet som kan komma i kontakt med impregneringen.
Klotterskydd P500
Klotterskydd P500
Pica
Klotterskydd P500
PP500 är ett vaxbaserat vattenburet klotterskyddsmedel som effektivt skyddar mot de flesta typer av spray-, pensel-, tusch-, och
tectylklotter. PP500 skyddar även ytan från väderpåverkan och luftföroreningar. PP500 är ett s.k. offerskydd vilket innebär att ytan måste återskyddas efter klottersanering eftersom skyddslagret helt eller delvis försvinner vid sanering.PP500 kan användas på de flesta typer av
underlag. Bäst resultat erhålls vid en yttemperatur på fasaden mellan +5-+40° Celsius. Undvik att använda PP500 vid yttemperaturer
under +5° C.
Fasadtvätt Pica F11+
Fasadtvätt Pica F11+
Pica
Fasadtvätt Pica F11+
Pica F11+ är ett mycket "potent" saltsyrabaserat fasadtvättmedel. Pica F11+ används som rengöring och fläckborttagning på mineraliska ytor som, betong, tegel och natursten. Pica F11+ avlägsnar effektivt kalk, rostfläckar och oxider av olika metaller. Använd Pica F11+ med försiktighet på marmor.
Fasadtvätt Pica T4-S, Betongrengöring
Fasadtvätt Pica T4-S, Betongrengöring
Pica T4-S sur är ett lågskummande vattenbaserat surt betongrengöringsmedel. Används för att ta bort sot, smuts, oxidationer och trafikfilm från betong på ett miljöanpassat sätt. Går bra att använda på såväl hårda som porösa ytor. Pica T4-S sur fungerar ypperligt till rengöring av omfogad tegelfasad. Användes i koncentrat eller spädes efter behov. Åtgång: 0,01-0,02 liter/m2 i koncentrat.
Skuggborttagare Pica 141 alkalisk
Skuggborttagare Pica 141 alkalisk
Pica
Skuggborttagare Pica 141 alkalisk
Pica 141 alkalisk skuggborttagare. Tack vare medlets mycket höga pH-värde är Pica 141 en mycket effektiv skuggborttagare och färglösare i de allra flesta situationer. Används främst för att ta bort riktigt tuffa restskuggor på alla typer av ytor efter klotter -sanering. Undvik dock att använda Pica 141 på aluminium. Observera att underliggande färg kan påverkas.
Klotterskydd PP520
Pica
Klotterskydd PP520
Klotterskydd för Vinterbruk. PP520 är i likhet med PP500 ett vaxbaserat vattenburet klotterskyddsmedel som effektivt skyddar mot spray-, pensel-, tusch-, och tectylklotter. PP520:s unika vaxblandning samt speciella köldbärande komponenter gör att det är speciellt lämpligt att använda vintertid. PP520 är ett s.k. offerskydd vilket innebär att ytan måste återskyddas efter klottersanering eftersom skyddslagret helt eller delvis försvinner vid sanering. Användning: Använd PP520 på de flesta typer av underlag när det är för kallt för "vanliga" klotterskydd. Beroende på luftfuktighet och fasadens yttemperatur kan PP520 användas med fullgott resultat ända ner till –2 °C.
Impregnering Pica 610 Smart Protect
Pica
Impregnering Pica 610 Smart Protect
Impregnering och Pica 610 Smart Protect består av modifierade polymerer som ger en smuts-, fett-, och vattenavvisande yta på det behandlade underlaget. Tänk på att ytan skall vara noggrant rengjord från smuts, alger, mossa och andra orenheter.
Fasadtvätt Pica T3
Fasadtvätt Pica T3
Pica
Fasadtvätt Pica T3
Pica T3 är ett miljömärkt lågskummande vattenbaserat alkaliskt fasadrengöringsmedel. Används för att ta bort sot, smuts och trafikfilm
från fasader på ett miljöanpassat sätt. Går bra att använda på såväl hårda som porösa
ytor. Pica T3 fungerar även ypperligt till sotsanering.
Visar 19 av 19