Saneringsmedel - Kemtoa

Vi på Ahlsell hjälper dig att hitta rätt produkt för ditt arbete. Vårt sortiment av kemtekniska- och hygienprodukter omfattar bl.a. fog- och tätmassor, brandtätning, rengöringsmedel, lim, smörjmedel, skärvätskor, färg, lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvål. Utforska vårt breda utbud här eller besök din närmsta Ahlsell-butik.

Insektsspray Flug Effekt
Insektsspray Flug Effekt
Effektiv och snabbverkande spray mot flugor, getingar och andra flygande insekter. En produkt bestående av pyretrum - en substans utvunnen ur krysantemumblomman. Två veckors långtidseffekt vid inomhusanvändning. För direkt bekämpning av flugor i
problemområden. Kan användas på tex väggar, tak, fönsterinfästningar, fönsterkarmar och lampor i inomhus miljö.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
OgräsNIX Trippel Effekt Ättika, Ogräsbekämpning
OgräsNIX Trippel Effekt Ättika, Ogräsbekämpning
OgräsNIX Trippel Effekt Ättika, Ogräsbekämpning
Bekämpningsmedel mot ogräs. OgräsNIX Trippel Effekt är ett unikt och patenterat bekämpningsmedel för effektiv bekämpning av ogräs och annan oönskad vegetation. OgräsNIX Trippel Effekt får sina unika egenskaper av två tillsatser som helt saknas i traditionell ogräsättika. Egenskaperna gör att ogräset bekämpas snabbare, med högre effekt och under längre tid vilket medför att OgräsNIX Trippel Effekt dessutom räcker till dubbelt så stor yta och har mindre miljöpåverkan. OgräsNIX Trippel Effekt är biologiskt nedbrytbar och helt fri från glyfosater. Ca. 1 dl per m². 10 liter OgräsNIX Effekt räcker till ca 100 m².

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs etiketten före användning. För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen. Ättiksyra 6% (60 g/l). CAS-nr: 64-19-7. Herbicid klass 3 reg.nr: 4801.
OgräsNIX Effekt Ättika, Ogräsbekämpning
OgräsNIX Effekt Ättika, Ogräsbekämpning
OgräsNIX Effekt är ett bekämpningsmedel baserat på ättika (12%) mot ogräs och annan oönskad vegetation. OgräsNIX Effekt verkar snabbt och är biologiskt nedbrytbar. Mot ogräs på gångar och hårdgjorda ytor i trädgårdar och på allmänna platser. Kan användas för bekämpning av ogräs på grusplan, betong, asfalt, mellan stenplattor etc. OgräsNIX Effekt har ingen selektiv verkan och ska ej användas på gräsmattor eller annan växtlighet som ska bevaras. Ca. 2 dl per m². 5 liter OgräsNIX Effekt räcker till ca 25 m².

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs etiketten före användning. För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.
Ättiksyra 12% (125g/l)
CAS nr: 64-19-7
Herbicid klass 3 reg.nr: 5628
Myrmedel Myr Effekt - Dosor
Myrmedel Myr Effekt - Dosor
Påfyllbara myrdosor med lockbete för effektiv bekämpning av myror inomhus, på balkonger eller terrasser. Innehåller 2 dosor. Myr Effekt lockar till sig arbetsmyror och därmed bekämpas hela myrsamhällen effektivt. Används med fördel inomhus, på balkonger samt terrasser. Arbetsmyrorna dricker av betet och tar det med sig till boet där hela kolonin matas och utplånas. Tack vare en fördröjd effekt, kan varje myra gå flera gånger mellan dosan och myrsamhället.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Myrmedel Myr Effekt pulver
Myrmedel Myr Effekt pulver
Myrpulver för effektiv bekämpning av myror utomhus. En produkt bestående av pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman. Myr Effekt dödar myrorna genom direktkontakt, därför ska både boets in- och utgångar och arbetsmyrornas gångstråk behandlas. Det rödfärgade pulvret strös ut, eller blandas med vatten för utvattning.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Insektsskum Geting Effekt
Insektsskum Geting Effekt
Effektiv och kraftfull skumspray för användning direkt på getingboet eller andra platser där getingarna etablerat sig. Består av pyretrum. Skummet täpper omgående till in- och utgång till getingboet där getingarna bekämpas med pyretrum. Samtidigt är det giftiga skummet fortsatt verksamt mot tillflygande getingar. En produkt bestående av pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman. Sprayflaskans särskilda munstycke gör det enkelt att komma åt annars svåråtkomliga ställen där getingarna etablerat sig. Två veckors långtidseffekt vid inomhusanvändning.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Myrmedel Myr Effekt utvattning
Myrmedel Myr Effekt utvattning
Myrpulver för effektiv bekämpning av myror utomhus. En produkt bestående av pyretrum – en substans utvunnen ur krysantemumblomman. Myr Effekt utvattning bekämpar hela samhällen snabbt genom att medlet vattnas ner i samhället. Myr Effekt dödar myrorna genom direktkontakt, därför ska både boets in- och utgångar och arbetsmyrornas gångstråk behandlas. Blandas med vatten för utvattning.

Biocider skall användas på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Ogräs Effekt koncentrat, pelargonsyra
Ogräs Effekt koncentrat, pelargonsyra
Ogräsmedel som med fettsyran pelargonsyra, effektivt bekämpar alla typer av ogräs. Används med fördel bland buskar och träd, eftersom vedartade växter inte dör, även om bladverket kan skadas. Vid behandling, skydda gräsmattor och andra växter. Ogräs Effekt bryts ner fullständigt utan att lämna några skadliga restämnen. Koncentrat för spädning med vatten. Räcker till 200 m² vid punktvis behandling med tryckspruta.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Ogräs Effekt färdigblandad, pelargonsyra
Ogräs Effekt färdigblandad, pelargonsyra
Neudorff
Ogräs Effekt färdigblandad, pelargonsyra
Ogräsmedel som med fettsyran pelargonsyra, effektivt bekämpar alla typer av ogräs – även flerårigt. Används med fördel bland buskar och träd, eftersom vedartade växter inte dör, även om bladverket kan skadas. Vid behandling, skydda gräsmattor och växter som ska bevaras. Ogräs Effekt bryts ner fullständigt utan att lämna några skadliga restämnen i naturen. 3L räcker till 105 m² och 5L till 175 m² vid punktvis behandling.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Insektsmedel Myrnix
Insektsmedel Myrnix
Bekämpar myror och andra krypande skadeinsekter inom kategorin leddjur, exempelvis silverfiskar och kvalster. MyrNIX kan användas överallt där myror och andra krypande skadeinsekter förekommer, exempelvis runt odlingslådor, stenläggningar, uterummet, i kök, skafferier, altaner och andra förvaringsutrymmen. MyrNIX består av ett mycket finmalt fossilt stenmjöl (diatomit/kiselgur). Pulvret fastnar på myrans yttre hudskelett/vaxskikt som förstörs och ohyran torkar ut – därmed kan inte ohyran bli resistent. MyrNIX rekommenderas och används av proffs. Godkänd för ekologisk odling enligt KRAV.

Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Insektsmedel Verminix PRO
Insektsmedel Verminix PRO
Bekämpningsmedel mot krypande skadeinsekter inomhus. Bekämpar myror, silverfiskar, vägglöss, hönskvalster, kräftdjur samt andra leddjur. VermiNIX består av ett mycket finmalt, fossilt stenmjöl (diatomit). Pulvret fastnar på ohyrans yttre hudskelett/vaxskikt. Insektens naturligt skyddande vaxskikt förstörs av pulvret och ohyran dör av uttorkning. Bäst effekt uppnås när produkten är torr. VermiNIX löses inte upp i vatten, men kan klumpa ihop sig. Produktens effektivitet återfås när vattnet dunstar. Godkänd för ekologisk odling enligt KRAV. Använd insekticider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning. Kiselgur 100%.

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.CAS: 61790-53-2. Insekticid klass 3. Endast för yrkesanvändare.
Verminix Bulb Duster
Verminix Bulb Duster
Handspruta för enkel spridning av VermiNIX, MyrNIX eller annat pulver över en större yta, exempelvis i hönshuset eller växthuset. Kan användas bland annat för bekämpning av skadeinsekter. VermiNIX Hand Duster kommer med 6 olika munstycken vilket gör det möjligt att anpassa spridningen efter behov och komma åt även i springor och på andra svåråtkomliga platser. Behållaren rymmer 500 ml och har en stor öppning för enkel påfyllning.
Användning: Skruva av behållaren och fyll den upp till ¾ med pulver (ca 375 ml). Tryck handtaget mot behållaren för att sprida pulvret.
Snigelbekämpning Snigel Effekt
Snigelbekämpning Snigel Effekt
Snigelbekämpning Snigel Effekt
Bekämpningsmedel mot alla sorters sniglar. Sniglar äter av kornen, drar sig tillbaka och dör. Godkänt för användning i ekologisk odling.Kornen strös ut på områden där sniglarna gärna rör sig och äter av växtligheten. När sniglarna ätit av kornen drar de sig mätta tillbaka till sina gömställen där de dör av uttorkning. Skadar inte omgivande växtlighet eller nyttodjur. Förpackningens utformning gör kornen lätta att strö ut, direkt ur förpackningen. Enligt den europeiska miljöorganisationen Ecocert tillåten att använda i ekologisk odling.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Visar 13 av 13