Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Klotterborttagning - underhåll

Vi på Ahlsell hjälper dig att hitta rätt produkt för ditt arbete. Vårt sortiment av kemtekniska- och hygienprodukter omfattar bl.a. fog- och tätmassor, brandtätning, rengöringsmedel, lim, smörjmedel, skärvätskor, färg, lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvål. Utforska vårt breda utbud här eller besök din närmsta Ahlsell-butik.

Visar 1 till 20 av 20

Sortera

 • Klotterborttagare Pica Easy Off
  Klotterborttagare Pica Easy Off
  Lämplig på de flesta typer av icke-absorberande ytor som målade och lackade underlag. Pica Easy Off går utmärkt att använda på känsliga underlag som målade ytor, glas plast, plexiglas, aluminium m.m. Produkten är mild att arbeta med men är mycket effektiv på att ta bort klotter.
  Mer info
 • Klotterborttagare CRC Graffiti Remover
  Klotterborttagare CRC Graffiti Remover
  Klotterborttagare som snabbt och lätt ta bort vanprydande och anstötligt klotter av sprayfärg, sprit, bläckpennor, kritor, läppstift etc. Förtjockad blandning av vattenlösliga lösningsmedel. Skölj av med vatten.

  Av CRC klassad som Active 95% product. När det är tekniskt möjligt fyller CRC aerosoler med den miljöbättre drivgasen CO2 vilket också innebär ca 35% mer produkt i burken och därigenom bättre ekonomi och mindre avfall.
  Mer info
 • Tuschklotterborttagare Pica Easy Off servetter
  Tuschklotterborttagare Pica Easy Off servetter
  Tuschklotterborttagare som är speciellt framtagen för att ta bort tuschklotter på ett så skonsamt sätt som möjligt för användare och underlag. Fungerar på de flesta typer av målade och lackerade underlag och även mot känsliga underlag som målade ytor, glas, plast, plexiglas, aluminium. 18x21 cm. 40 st/frp.
  Mer info
 • Klotterborttagare Ironside spray
  Klotterborttagare Ironside spray
  Klotterborttagare för snabb och enkel borttagning av klotter.
  Mer info
 • Etikettborttagning CRC Label off
  Etikettborttagning CRC Label off
  Tar bort klisteretiketter och rester av klistriga ämnen och lim från de flesta ytor på 2–3 minuter (i svåra fall kan väntetiden förlängas till femton minuter). Skrapa på ytan om etiketten är av plast. Om lim fortfarande sitter fast vid ämnet när etiketten tagits bort, spraya FPS Label Off Super på en duk och torka av limresterna. FPS Label Off Super löser upp många klistriga ämnen vilket också gör den perfekt för att ta bort trädharts, tuggummi och tjära. Anpassad för användning i alla branscher, inklusive livsmedelsbearbetning (NSF-certifierad). NSF-registrering: K3, registreringsnummer: 139426. Aerosolen är utrustad med ett förlängningsrör som möjliggör exakt applicering på små etiketter. Vid användning på underlag av plast eller lackerad yta: Testa på undanskymd plats så att att ytan inte påverkas.

  Av CRC klassad som Active 95% product. När det är tekniskt möjligt fyller CRC aerosoler med den miljöbättre drivgasen CO2 vilket också innebär ca 35% mer produkt i burken och därigenom bättre ekonomi och mindre avfall.
  Mer info
 • Klotterbortagare Biokleen Klotterbort 801
  Klotterbortagare Biokleen Klotterbort 801
  Tar bort klotter, dekaler och limrester på material som målade ytor och textila material. Inne/ute.
  Mer info
 • Klotterborttagare Pica 71
  Klotterborttagare Pica 71
  För snabb och effektiv sanering av spray-, och tuschklotter på de flesta typer av hårda ytor samt plåt– och metallytor. Undvik att använda
  Pica 71 på plast, gummidetaljer och plexiglas. Observera även att underliggande färg kan påverkasPica 71 är en högeffektiv pH-neutral klotterborttagare helt fri från NMP (N-Metyl-2- Pyrrolidon), NEP (1-etylpyrrolidon) och GBL (Gamma-Butyrolakton). Det neutrala pH-värdet samt de utmärkta human- och ekotoxiska värdena gör Pica 71 till ett mycket bra val för användaren, omgivningen och miljön.
  Mer info
 • Fasadtvätt Pica F5
  Fasadtvätt Pica F5
  Pica F5 är ett vattenbaserat tak-, och fasadrengöringsmedel som fungerar som borttagare av olika typer av biologisk påväxt på de flesta typer av underlag. Produkten används för att tvätta bort orenheter som alger, mossa och lavar från de flesta typer av underlag som tegel, betong,
  puts, marksten, plast, textilier och trä. Produkten är biologiskt nedbrytbar och påverkar inte det behandlade underlaget negativt.
  Undvik att applicera produkten på frostbelagda ytor eller om stora mängder regn förväntas. Produkten späds 1:4, som är normal brukslösning. 1L brukslösning till 5 m2.
  Mer info
 • Skuggborttagare Pica 141 alkalisk
  Skuggborttagare Pica 141 alkalisk
  Pica 141 alkalisk skuggborttagare. Tack vare medlets mycket höga pH-värde är Pica 141 en mycket effektiv skuggborttagare och färglösare i de allra flesta situationer. Används främst för att ta bort riktigt tuffa restskuggor på alla typer av ytor efter klotter -sanering. Undvik dock att använda Pica 141 på aluminium. Observera att underliggande färg kan påverkas.
  Mer info
 • Betongimpregnering Pica Dri-Seal 525
  Betongimpregnering Pica Dri-Seal 525
  Pica Dri-Seal 525 är en vattenbaserad impregnering för betong som stärker, tätar och dammbinder den behandlade ytan. Genom behandling blir betongytan lättare att hålla ren samt belastas inte i lika hög grad av biologisk växtlighet tack vare att smuts och rotsystem inte kan tränga in i underlaget. Observera att Pica Dri-Seal 525 uteslutande skall användas på betongytor. Applicera aldrig Pica Dri-Seal vid dygnsmedeltemperaturer under +7⁰C. Produktgaranti utgår ej för perioden oktober—mars. Det kan i undantagsfall inträffa att den behandlade ytan blir något mörkare. Detta är även beroende av applicerad mängd. Produkten ger normalt ett skydd under 7-10 år. Skyddseffekten kan förbättras genom återbehandling. Använd aldrig ett rengöringsmedel med ett pH lägre än 7 på det behandlade underlaget.
  Mer info
 • Klotterskydd PP505
  Klotterskydd PP505
  PP505 är ett vaxbaserat vattenburet klotterskyddsmedel som effektivt skyddar mot de flesta typer av spray-, pensel-, tusch-, och tectylklotter. Till skillnad från vanliga klotterskydd erhålls en fullgott skyddande yta med endast ett applicerat lager. PP505 är ett s.k. offerskydd vilket innebär att ytan måste återskyddas efter klottersanering eftersom skyddslagret helt eller delvis försvinner vid sanering. PP505 kan användas på de flesta typer av underlag. Bäst resultat erhålls vid en yttemperatur på fasaden mellan +5-+40 ° C. Undvik att använda PP505 vid yttemperaturer
  under +5 ° C.
  Mer info
 • Fasadtvätt Pica F55
  Fasadtvätt Pica F55
  Pica F55 är ett högkoncentrerat vattenbaserat tak-, och fasadrengöringsmedel som fungerar utmärkt som borttagare av olika typer av biologisk påväxt på de flesta typer av underlag. Produkten används för att tvättta bort orenheter som alger, mossa och lavar från de flesta typer av underlag som tegel, betong, puts, marksten, plast, textilier och trä. Produkten är biologiskt nedbrytbar och påverkar inte det behandlade underlaget negativt. Undvik att applicera produkten på frostbelagda ytor eller om stora mängder regn förväntas. Produkten späds 1:14, som är normal brukslösning. 1L brukslösning till 5 m2.
  Mer info
 • Fasadtvätt Pica F14
  Fasadtvätt Pica F14
  Pica F14 är ett vattenbaserat alkaliskt fasadrengöringsmedel.Används för att ta bort sot, smuts, trafikfilm, alger, mögel m.m. från fasader. Går bra att använda på såväl hårda som porösa ytor.
  Mer info
 • Impregnering Pica DC 521
  Impregnering Pica DC 521
  Tegel och betongimpregnering och Pica Dri-Cote 521 är en vattenbaserad silanemulsion som ger en permanent vattenavvisande yta på det behandlade underlaget. Tänk på att ytan skall vara noggrant rengjord från smuts, alger, mossa och andra orenheter. Täck över
  glas, metall och växtlighet som kan komma i kontakt med impregneringen.
  Mer info
 • Klotterskydd P500
  Klotterskydd P500
  PP500 är ett vaxbaserat vattenburet klotterskyddsmedel som effektivt skyddar mot de flesta typer av spray-, pensel-, tusch-, och
  tectylklotter. PP500 skyddar även ytan från väderpåverkan och luftföroreningar. PP500 är ett s.k. offerskydd vilket innebär att ytan måste återskyddas efter klottersanering eftersom skyddslagret helt eller delvis försvinner vid sanering.PP500 kan användas på de flesta typer av
  underlag. Bäst resultat erhålls vid en yttemperatur på fasaden mellan +5-+40° Celsius. Undvik att använda PP500 vid yttemperaturer
  under +5° C.
  Mer info
 • Klotterskydd PP520
  Klotterskydd PP520
  Klotterskydd för Vinterbruk. PP520 är i likhet med PP500 ett vaxbaserat vattenburet klotterskyddsmedel som effektivt skyddar mot spray-, pensel-, tusch-, och tectylklotter. PP520:s unika vaxblandning samt speciella köldbärande komponenter gör att det är speciellt lämpligt att använda vintertid. PP520 är ett s.k. offerskydd vilket innebär att ytan måste återskyddas efter klottersanering eftersom skyddslagret helt eller delvis försvinner vid sanering. Användning: Använd PP520 på de flesta typer av underlag när det är för kallt för "vanliga" klotterskydd. Beroende på luftfuktighet och fasadens yttemperatur kan PP520 användas med fullgott resultat ända ner till –2 °C.
  Mer info
 • Fasadtvätt Pica F11+
  Fasadtvätt Pica F11+
  Pica F11+ är ett mycket "potent" saltsyrabaserat fasadtvättmedel. Pica F11+ används som rengöring och fläckborttagning på mineraliska ytor som, betong, tegel och natursten. Pica F11+ avlägsnar effektivt kalk, rostfläckar och oxider av olika metaller. Använd Pica F11+ med försiktighet på marmor.
  Mer info
 • Impregnering Pica 610 Smart Protect
  Impregnering Pica 610 Smart Protect
  Impregnering och Pica 610 Smart Protect består av modifierade polymerer som ger en smuts-, fett-, och vattenavvisande yta på det behandlade underlaget. Tänk på att ytan skall vara noggrant rengjord från smuts, alger, mossa och andra orenheter.
  Mer info
 • Fasadtvätt Pica T3
  Fasadtvätt Pica T3
  Pica T3 är ett miljömärkt lågskummande vattenbaserat alkaliskt fasadrengöringsmedel. Används för att ta bort sot, smuts och trafikfilm
  från fasader på ett miljöanpassat sätt. Går bra att använda på såväl hårda som porösa
  ytor. Pica T3 fungerar även ypperligt till sotsanering.
  Mer info
 • Fasadtvätt Pica T4-S, Betongrengöring
  Fasadtvätt Pica T4-S, Betongrengöring
  Pica T4-S sur är ett lågskummande vattenbaserat surt betongrengöringsmedel. Används för att ta bort sot, smuts, oxidationer och trafikfilm från betong på ett miljöanpassat sätt. Går bra att använda på såväl hårda som porösa ytor. Pica T4-S sur fungerar ypperligt till rengöring av omfogad tegelfasad. Användes i koncentrat eller spädes efter behov. Åtgång: 0,01-0,02 liter/m2 i koncentrat.
  Mer info
Visar 20 av 20

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript