Läcksökare och sprickindikering

Vi på Ahlsell hjälper dig att hitta rätt produkt för ditt arbete. Vårt sortiment av kemtekniska- och hygienprodukter omfattar bl.a. fog- och tätmassor, brandtätning, rengöringsmedel, lim, smörjmedel, skärvätskor, färg, lösningsmedel, desinfektionsmedel och tvål. Utforska vårt breda utbud här eller besök din närmsta Ahlsell-butik.

Läcksökare CRC Eco Leak finder
CRC
Läcksökare CRC Eco Leak finder
Läcksökare för alla typer av gaser och tryckluftsutrustningar. Upptäcker och lokaliserar snabbt och säkert tryckförluster och gasläckor. För alla typer av gaser: propan, butan, gasol etc. Missfärgar ej, ofarlig på plast, stål, aluminium m.m. Ej korrosiv, ej giftig eller brandfarlig.
Användningsområde: Båten, husvagnen, kylaggregat, luftkonditionering, avgassystem m.m.

Av CRC klassad som Active 95% product. När det är tekniskt möjligt fyller CRC aerosoler med den miljöbättre drivgasen CO2 vilket också innebär ca 35% mer produkt i burken och därigenom bättre ekonomi och mindre avfall. Av CRC klassad som ECO Nivå1 vilket står för lätt bionedbrytbarhet i enlighet med OECD 301B standard.
Läcksökare Unipak Multitec
Läcksökare Unipak Multitec
Unipak
Läcksökare Unipak Multitec
Skummande läcksökningsmedel baserat på specialutvecklade tensider (syntetiskt tvättmedel) för detektering av läckage i luft- och gasledningar. OBSERVERA vid användning på PLAST: Är godkänd för användning på polyetylenrör (PE), men i och med att det har rapporterats om skador på andra typer av plast, bör användaren generellt alltid i förväg försäkra sig om att produkten lämpar sig för användning i den aktuella installationen! Skölj bort ämnet med vatten efter test.
Läcksökare Master Indicator Leak Finder Eco
Master
Läcksökare Master Indicator Leak Finder Eco
Master Indicator Leak Finder Eco är en vattenbaserad gasläcksökare som snabbt indikerar alla typer av gasläckor i rör och trycksatta system när den appliceras på en för ögat osynlig läcka. Produkten innehåller korrosionshämmande ämnen, är ej brandfarlig och orsakar varken fläckar eller korrosion. Master Indicator Leak finder Eco är livsmedelsklassad (H1), samt oskadlig för plast och metall och helt säker att använda. Kan användas i alla positioner och i 360°. Spraya ett tunt lager från ett avstånd på 10-20 cm på delar där läcka misstänks. Master Leak Finder Eco flyter ut och lägger sig som en hinna, produkten indikerar läcka genom att bilda ett skum. NSF P1.

Green Propellant-produkt, vilket innebär att det genom massbalansprincipen säkerställs att motsvarande mängd drivgas i burken framställts av förnyelsebar råvara. Jämfört med drivgas av fossilt ursprung ger det beroende på gas en CO2-reduktion från drivgasframställningen med 40-90%.
Sprickindikering Dinitrol SIM
Sprickindikering Dinitrol SIMSprickindikering Dinitrol SIM
Sprickindikering Dinitrol SIM
Sprickindikeringssystem bestående av rengörare, indikator och framkallare. Används på metall, glas, keramik samt för de flesta plaster. De tre produkterna kombineras för att indikera sprickor och porer i godset . Sprickor ned till ca 3/1000 mm upptäcks direkt. Uppfyller kärnkraftsindustrins normer.
Sprickindikering CRC Crick
Sprickindikering CRC CrickSprickindikering CRC Crick
CRC
Sprickindikering CRC Crick
Spricksökningsvätska för kontroll av sprickor och håligheter i gjutjärn, svetsade delar, visar materialutmattning. Indikerar sprickor på 20µ. Icke destruktiv testning, aerosol.

Crick 110: Av CRC klassad som Active 95% product. När det är tekniskt möjligt fyller CRC aerosoler med den miljöbättre drivgasen CO2 vilket också innebär ca 35% mer produkt i burken och därigenom bättre ekonomi och mindre avfall.
Sprickindikering Framkallare Bycotest D30A Aerosol
Sprickindikering Framkallare Bycotest D30A Aerosol
Högkänslig alkoholbaserad framkallare för penetrantprovning med färgad eller fluorescerande penetrant. Fri från korrosiva ämnen enligt ASME B&PV Code och EN ISO 3452-2. Lämplig för dåligt ventilerade utrymmen. 400 ml aerosol.
Sprickindikering Rengörare Bycotest C5 Aerosol
Sprickindikering Rengörare Bycotest C5 Aerosol
Petroleumbaserad rengörare och penetrantborttagare. Fri från korrosiva ämnen som svavel och halogener enligt ASME B&PV Code and EN ISO 3452-2. Avlägsnar lätt olja och fett från metalliska material. Avdunstar långsamt.
Sprickindikering Röd Penetrant Bycotest RP20
Bycotest AB
Sprickindikering Röd Penetrant Bycotest RP20
Vattenavsköljbar och lösningsmedelsavtorkbar röd, högkänslig penetrant. Fri från korrosiva ämnen enligt ASME B&PV Code. Arbetsområde mellan +5 och ca +80°C.
Sprickindikering Rengöring Bycotest C10
Bycotest AB
Sprickindikering Rengöring Bycotest C10
Alkoholbaserad rengörare och penetrantborttagare. Fri från korrosiva ämnen som svavel och halgoener enligt ASME B&PV Code and EN ISO 3452-2. Mycket lämplig för allmän rengöring inom industrin. Långsamt avdunstande Färgborttagare för kontrastfärg Bycotest 104A.
Sprickindikering Bycotest 104A
Bycotest AB
Sprickindikering Bycotest 104A
Vit alkoholbaserad kontrastfärg med svag lukt, för magnetpulverprovning. Fri från korrosiva ämnen som svavel och halogener enligt ASME B&PV Code och EN ISO 9934-2. God vidhäftning mot metall. 400 ml aerosol.
Läcksökare CRC Leak Temp low
CRC
Läcksökare CRC Leak Temp low
Lokaliserar gasläckor vid låga temperaturer.
• Klarar temperaturer på minus 20°C.
• Tydligt skum som håller sig stabilt under en längre tid.
• Kan användas på de flesta typer av gas, förutom syre.
• Drivgasen ger högsta möjliga aktiv produktinnehåll.
• Det unika ventilsystemet möjliggör användning upp och ner.
• Färgar inte. Ej korrosiv.
• Säker på plast, stål, koppar, aluminium och de flesta kopplingslegeringar.
Sprickindikering Fluorescerande Magnetpulver Bycotest 101
Sprickindikering Fluorescerande Magnetpulver Bycotest 101
Högkänsligt, finkornigt fluorescerande magnetpulver i petroleumsuspension. Uppfyller de tekniska kraven i SAE AMS 3046. Fri från korrosiva ämnen som svavel och halogener enligt ASME B&PV Code och EN ISO 9934-2. Bärarvätskan har mycket låg bakgrundsfluorescens och är fri från aromatiska kolväten. Aerosol 400 ml, 360° - ventil.
Sprickindikering Magnetpulver Bycotest 103
Bycotest AB
Sprickindikering Magnetpulver Bycotest 103
Finkornigt svart magnetpulver i petroleumsuspension. Uppfyller de tekniska kraven i SAE AMS 3043 Fri från korrosiva ämnen som svavel och halogener enligt ASME B&PV Code and EN ISO 9934-2. Bärarvätskan är fri från aromatiska kolväten. Aerosol 400 ml, 360° - ventil.
Sprickindikering Framkallare Bycotest D30plus
Bycotest AB
Sprickindikering Framkallare Bycotest D30plus
Högkänslig framkallare för penetrantprovning med färgad eller flourescerande penetrant. Fri från korrosiva ämnen enligt ASME B&PV Code och EN ISO 3452-2. Snabbavdunstande. 400 ml aerosol.
Sprickindikering Bycotest 104plus
Sprickindikering Bycotest 104plus
Vit snabbtorkande kontrastfärg för magnetpulverprovning. Fri från korrosiva ämnen som svavel och halogener enligt ASME B&PV Code och EN ISO 9934-2. God vidhäftning mot metall samt snabbtorkande även vid låg temperatur.
Sprickindikering FFVW
Sprickindikering FFVW
Visar 16 av 16