Takpapp

Vi på Ahlsell hjälper dig hitta det mesta för byggisolering av olika slag - som till exempel takpapp. Vårt stora sortiment av takpapp, ytpapp och underlagspapp gör att du kan välja det mest passande materialet för ditt bygge. Oavsett i vilka miljöer du jobbar vill vi vara en del av din lösning. Du kan hitta takboard som är fukt- och vattenavvisande. Att skydda huset med byggisolering, takpapp och vindskydd skapar en trygg miljö att bo i. Det är ett viktigt jobb som ska utföras. Ska huset säkras mot radon har vi radonmembran med tätskiktssystem som hindrar uppträngande radongas. Här finner du olika produkter inom byggisolering som är miljöbedömd enligt byggvarubedömningen, miljöregistrerad BASTA med flera. Utforska vårt utbud av takpapp och byggisolering här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Ytpapp TopTite 6
Ytpapp TopTite 6
Tecca
Ytpapp TopTite 6
Ytpappen TopTite 6° är avsedd för två- eller enlagstäckning av
gamla och nya tak, vars lutning är minst 1:10 (ca 6°).
Förhållandet 1:10 avser att takfallet är en meter på en tio
meter lång sträcka
Underlagspapp
UnderlagspappUnderlagspappUnderlagspapp
Tecca
Underlagspapp
Underlagspapp för användning på träunderlag, för ytskikt av överläggsplattor, (betong eller tegel), överläggsskivor, plan plåt, (YEP2500) eller formskren papp (shingel). Är uppbyggd av polyesterstomme YEP, mineralstomme (YAM) impregnerad och belagd med SBS asfalt. YAM rekommenderad användning för endast under ytpapp och shingel. YAP rekommenderas under samtliga ytskikt, utom plan plåt.
YEP är den bästa kvaliteten och föreskrivs där påfrestningarna bedöms som extra stora. För låga temperaturer eller hög belastning under byggtiden.
Underlagstäckning
Tecca
Underlagstäckning
T-tak YAP-EVO är avsedd som underlagstäckning på träunderlag, för ytskikt av överläggsplattor (betong eller tegel), överläggsskivor, plan plåt, takpapp eller formskuren papp (shingel). Kan användas på taklutningar ner till 6º där det täckande ytskiktet så tillåter. Är uppbyggd av en polyesterstomme belagd med elastomerasfalt (SBS). Polypropen belagd på båda sidor. En kant är försedd med självklistrande bitumenklister och belagd med skyddsfolie. Godkänd enligt Rise och P-märkt.
Ytpapp
Tecca
Ytpapp
Katepal ytpapp består av en stomme med polyester, som ger goda styrkeegenskaper. Asfalten innehåller SBS-elastomer, vilket gör att pappen är smidig och flexibel även vid låg temperatur. För renovering och nybyggnation, en eller tvålagstäckningar. Försedd med självklistrande skarvkant (ej Super Pintari) som underlättar montering. Katepal SEP 5500 R används som enskiktstäckning vid renovering eller ytpapp i flerskiktstäckning. Beroende på underlagstyp och tak lutning används som underlagspapp YEP, YAP. Katepals SEP 5500 R är godkänd och P-märkt enskiktstäckning, taktäckning klass T.
Fotplåtsremsa Haloten
Mataki
Fotplåtsremsa Haloten
Fotplåtsremsan säkerställer att det blir ett vattentätt montage kring fotplåten tack vare den
självklistrande ytan.
Bredden 330 mm är anpassad efter marknadens fotplåtar.
Ytpapp Pintari
Tecca
Ytpapp Pintari
Pintari lämpar sig för utförande av listtäckning (vars lutning är minst
1:3/18°) och enlagstäckning (med en minsta lutning 1:8/7°) och för
såväl nya som gamla tak. Förhållandet 1:3 avser att takfallet är en meter
på en tre meters sträcka
Ytapp Självtäck 3
Ytapp Självtäck 3
Mataki Självtäck 3 är den nya generationen ytpapp som skruvas istället för spikas vilket gör monteringen enkel, snabb och säker för användaren. Självtäck 3 används på ditt tak oberoende av taklutning (ned till 3 grader). Skiffer grå har en yta av naturskiffer och nyansskillnader kan finnas. Använd rullar från samma tillverkningsdatum för att minimera nyanskillnader.
Underlagspapp MB369 YEP2500
Mataki
Underlagspapp MB369 YEP2500
Mataki YEP 2500 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för takpannor, planplåt/bandtäckning, profilerad plåt på läkt samt takshingel.
Produkten används med fördel när slitaget är stort på den inklädda takytan samt vid kall väderlek.
Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom, alltid måste vara ventilerat.
Underlagspapp Elastoflex
Icopal
Underlagspapp Elastoflex
Elastoflex tål tuffa tag och är Icopals kraftigaste byggpapp, det klart bästa alternativet om huset är mera exponerat för värderpåkänningar, t ex i kustnära områden. Elastoflex rekommenderas också när monteringen sker vintertid och vid lång exponering innan yttäckning sker. Den goda vidhäftningen i de självklistrande kanterna gör produkten lämplig att använda för dold spikning, t ex under plan plåt. Elastoflex är också ett bra val under strängpressad lertegel. Elastoflex kan ligga exponerad för UV-ljus i upp till 4 månader.
Takremsa T-Roof helklistrad
Tecca
Takremsa T-Roof helklistrad
T-Roof Multi Strip är en helklistrad enkelhäftande svart underlags remsa av bitumen. Den är uppbyggd av en stark polyesterstomme, impregnerad och belagd med SBS-bitumen. Som ytskikt används en slitstark UV-skyddad polyesterduk. Undersidan har belagts med bitumenklister och skyddsfolie. Folien avlägsnas vid montering.
Kondensskydd YEP Plåtrems
Icopal
Kondensskydd YEP Plåtrems
Diffusionstät remsprodukt med SBS-asfalt. Används som kondensskydd under takbeslag, t ex fotplåtar, vid avslut på fasade reglar eller vid övertäckning på krön. Lämpar sig även för svetsning av tätskikt.
Underlagspapp Haloten Steel
Mataki
Underlagspapp Haloten Steel
Underlagspapp för plan plåt, ofalsade takpannor och skiffer, en underlagsduk med många unika fördelar för dig som beställare, montör och konstruktör.
Haloten Steel kan användas ned till 3° taklutning och har tack vare en UV-stabil yta en öppentid på hela 12 månader som gör att ditt takarbete blir flexibelt.
Underlagspapp Haloten 380
Mataki
Underlagspapp Haloten 380
Mataki Haloten 380 Underlagsduk är en lätt underlagstäckning med stor flexibilitet vad gäller infästning och användning. Haloten 380 läggs under läktade ytskikt såsom falsade takpannor och profilerad plåt, samt även under takshingel. Ytvikten är 700 g/m2. Produkten används som vattenavledande underlagstäckning eller genomtrampningssäkert underlagstak. Nyhet! easyfix infästningskant "Snabbt, säkert och väldigt enkelt".
Underlagspapp MB350 YAP2200
Mataki
Underlagspapp MB350 YAP2200
Mataki YAP 2200 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för takpannor, profilerad plåt på läkt samt takshingel.
Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom, alltid måste vara ventilerat.
Flextätning Haloten
Flextätning Haloten
Allroundtätningen för takdetaljer vid underlagstäckning med Mataki underlagsdukar: Haloten STEEL, Haloten 380 och Haloten 280.
För montage på Mataki sandad underlagspapp ska först Mataki Asfaltprimer påstrykas för en god vidhäftning.
Låt primen torka innan montage av Flextätning.
Underlagstak
Tecca
Underlagstak
Vattenavledande underlagstak som duk på rulle bestående av en högpresterande yta av termoplastisk polyuretan (TPU) med en kraftig undersida av polyesterfiberfilt. Materialet är åldringsbeständigt, vattentätt och diffusionsöppet. Produkten klarar kravet för genomtrampning monterat med läkt enligt anvisning. Försedd med självhäftande klistertejp på längsgående kant. Klistertejpen har en skyddsremsa som frigörs vid montering.
Underlagspapp Micoral
Icopal
Underlagspapp Micoral
Micoral byggpapp är formstabil och mindre känslig för temperaturväxlingar, vilket gör den utmärkt att använda under takpapp och asfalttätskikt. Klisterkanterna är försedda med folieremsor som tas bort vid monteringen. Micoral tål att vara exponerad för UV-ljus i upp till två månader. Den här pappen fungerar även som brandskydd vid montering av svetsade asfaltstätskikt och takpapp.
Underlagsduk Flexilight Pro
Icopal
Underlagsduk Flexilight Pro
Flexilight PRO används under alla läktade överläggsplattor, dvs betong- eller Decrapannor och profilerad plåt, men även under shingel och bandtäckning. Den monteras som vattenavledande skikt på underlag av trä på taklutningar ända ned till 3°. De breda våderna, 1, 20 m, ökar kapaciteten i läggningsmomentet. Skarvningen tar mindre tid - tidsbesparingen blir särskilt tydlig på stora takytor där man kan räkna med upp till halverad arbetstid. Duken är helt sandfri, något som plåtslagare brukar uppskatta. Flexilight PRO är åldringsbeständig och diffusionstät och testad enligt utökade krav för vattentäthet. Den klarar belastning utöver klass W1, med vattentryck av 1 m vattenpelare i 24 timmar. Icopal erbjuder 30 års produktgaranti.
Ytpapp Top Tite 3 Green
Ytpapp Top Tite 3 Green
Tecca
Ytpapp Top Tite 3 Green
Produkten är avsedd för om- och nyläggning av yttertak vars lutning är minst 3°. Förhållandet 1:20 avser att takfallet är en meter på en tjugo meter lång sträcka. Taket skall vara försett med utvändig avvattning. Takets yta bör ej överstiga 300 m² (då svetsat tätskikt är att föredra).Underlag kan vara spontad träpanel, träelement eller plywood utformade så att rörelser i skarvar begränsas. TopTite 3 Green kan även monteras på gammal slät takpapp. Underlaget skall vara rent, jämnt och torrt. För rätt paneltjocklek hänvisas till tabell AMA-Hus -21, HSD.1331/1 (exempelvis spontad panel minst 23 mm). Läs anvisningarna noggrant före påbörjandet av arbetet.
Underlagspapp Macoflex
Icopal
Underlagspapp Macoflex
Macoflex monteras som vattenavledande skikt under takpannor, shingel eller profilerad plåt. Det är en robust takpapp som är lätt att arbeta med. Ytterkanterna är försedda med folieremsor som avlägsnas i samband med läggningen. Duken tål att exponeras för UV-ljus i upp till tre månader. Uppfyller kraven enligt AMA Hus, kap JSC.1.
Ytpapp Katepal Dubbel
Tecca
Ytpapp Katepal Dubbel
Katepal Dubbel används som enlagstätskikt på både nya och gamla tak. Som underlag lämpar sig såväl gammal takpapp som betong, råspont eller mineralullskiva.

Katepals LESSNOX® –granulat bidrar till att bryta ned skadlig kväveoxid från luften. Kväveoxid uppstår t.ex. vid trafik- och industriutsläpp. LESSNOX®-granulatet fungerar som katalysator i en reaktion varvid solens uv-strålar bryter ned skadlig kväveoxid till nitrater. Nitraterna sköljs vid regn av taket och fungerar därefter som näring för all slags markvegetation. Titandioxiden bibehåller sin konsistens under processen och verkar därför som katalysator under takets hela livslängd.
Underlagstäckning T-tak Multi
Tecca
Underlagstäckning T-tak Multi
T-Tak Multi är avsedd som underlagstäckning
(underlagsduk) på träunderlag. För primärt plana plåttak (falsade)
eller tak där större krav på byggtidsexponering ställs och där
belastning och slitage är högre. Som övriga ytskikt kan takpapp (ej
svetsbara), formskuren takpapp (shingel) eller takpannor (betong,
tegel) användas. Som lägsta taklutning gäller 3° (ca 1:18), där det
täckande ytskiktet så tillåter. Förhållandet 1:18 avser att takfallet är
1 m på en sträcka av 18 m.
MULTI för tuffare exponering och användning
• 6 månader exponeringstid (otäckt tid) för tidskrävande arbete
• Optimal låg skarv speciellt anpassad för plana plåttak
• Kraftigt och starkt klisterförband i skarv
• Robust halksäker och sandfri ovansida
• Smidig och lättarbetad
• God tätningsförmåga vid infästningar
• Robustare än standardtäckningar (500-1100 g/m²)
• För yttertak som ställer högre krav även i bruksstadiet
Produktgaranti 30 år
Underlagstäckning Roofoil
Underlagstäckning Roofoil
Dafa
Underlagstäckning Roofoil
DAFA RooFoil 230 MH Plus är en kraftig, diffusionsöppen duk som används som underlagstak. De integrerade självhäftande kanterna säkerställer snabb montering vid överlappning.
Användning
Som undertak används DAFA RooFoil 230 MH Plus som självbärande rullvara i såväl ventilerade som icke-ventilerade takkonstruktioner med en lutning på över 15°.
DAFA RooFoil 230 MH Plus ingår i DAFA AirVent System.
Garanti
DAFA lämnar garanti på såväl folierna som tillbehörsprodukterna i DAFA AirVent System. En garanti som räcker hela takets livslängd, under förutsättning att projektering och montering är korrekt utfört och i enlighet med DAFA:s anvisningar och gällande byggnadslagar.
Underlagspapp YEP 4000 Svetsbar
Tecca
Underlagspapp YEP 4000 Svetsbar
P-märkt och typgodkänd vattenavledande underlagspapp för yttertak med träunderlag
Underlagsduk Flexilight Prima
Icopal
Underlagsduk Flexilight Prima
Flexilight PRIMA är en vattenavledande underlagsduk som kan användas ned till 6° taklutning under taktäckningar av överläggsplattor; betongpannor, Decra, Shingel, plåttak eller liknande, enligt kraven i AMA Hus JSC.61. De 1, 20 m breda våderna ökar kapaciteten i läggningsmomentet - särskilt på stora takytor där man kan räkna med upp till halverad arbetstid. Flexilight PRIMA har starka, självhäftande klisterkanter av asfalt i båda sidor och är helt sandfri. Duken är diffusionstät och åldringsbeständig, tillverkad och utvecklad i Sverige för våra specifika byggtraditioner och klimatförhållanden. Icopal erbjuder 20 års produktgaranti.
Remsa SEP 5500
Tecca
Remsa SEP 5500
Grå remsa för nock och ränndal
Underlagsduk Flexilight Bas
Icopal
Underlagsduk Flexilight Bas
Flexilight BAS underlagsduk används på taklutningar ned till 6° under överläggsplattor, t ex betongpannor, Decra, profilerad plåt, Shingel eller liknande. Våderna har en folierad infästningskant som överlappas av en stark självhäftande asfaltkant. Exponeras för UV-ljus i max 2 månader. 15 års garanti.
Underlagstäckning Epic
Tecca
Underlagstäckning Epic
T-Tak Epic är avsedd som underlagstäckning
(underlagsduk) på träunderlag. För primärt plana plåttak (falsade)
eller tak där större krav på byggtidsexponering ställs och där
belastning och slitage är högre. Som övriga ytskikt kan takpapp (ej
svetsbara), formskuren takpapp (shingel) eller takpannor (betong,
tegel) användas. Som lägsta taklutning gäller 3° (ca 1:18), där det
täckande ytskiktet så tillåter. Förhållandet 1:18 avser att takfallet är
1 m på en sträcka av 18 m.

EPIC för maximal exponering och användning
• 12 månader exponeringstid (otäckt tid) för tidskrävande arbete
• Optimal låg skarv speciellt anpassad för plana plåttak
• Kraftigt och starkt klisterförband i skarv
• Robust halksäker och sandfri ovansida
• Smidig och lättarbetad
• Extra god tätningsförmåga vid infästningar
• Produktgaranti 30 år
Underlagstäckningar för lutning ner till 3°
1 (2)
Produktgaranti 30 år
Visar 28 av 28