Membraner

Vi på Ahlsell hjälper dig hitta rätt sortiment inom betong. För dig som jobbar inom byggentreprenad inom betongkomplement har vi brett sortiment. Här finner du armeringsprodukter, ingjutningsdetaljer och andra produkter inom betong. Söker du fästprodukter och montagedetaljer hittar du även detta. Flertalet produkter inom betongkomplement finns i vårt sortiment. Med våra tekniska säljare och specialistkunskap tillsammans med en smidig e-handel vill vi finnas för dig. Utforska vårt breda utbud av produkter inom betongkomplement här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Liquid Rubber HB S-200
Liquid Rubber HB S-200Liquid Rubber HB S-200
Liquid Rubber HB S-200
Liquid Rubber HBS200 är ett universellt tätningsmedel som kan användas för vattentätning, lufttätning och korrosionsskydd. Det flytande tätskiktet vidhäftar på betong, sten, metall, bitumen, EPDM, trä, PVC och zink. Detta gör att produkten kan användas i många olika situationer när det gäller vattentätning- eller lufttätning. De miljövänliga produkterna är giftfria, innehåller inga VOC och är vänliga för montören. Produkten är mycket hållbar och klarar alla väderförhållanden, UV och kemikalier.
Minsta tjocklek på ett vattentätt lager är 2 mm.

Åtgång ca 2,7 liter/m²

Produkten är enkel att applicera med pensel, roller, spackelspade eller färgspruta. Liquid Rubber HBS200 härdar till ett mycket flexibelt membran med en hållbar flexibilitet på 900%. I kombination med armeringsduk kan produkten överbrygga större sprickor eller fogar.

Vid applicering av HBS 200 under temperatur 5°C så bör man använda tillbehöret Liquid Rubber WinterGrade, som möjliggör bearbetning och applicering ner till -15°C.

Egenskaper:
• Vattentät, ångtät, lufttät och gastät
• Vidhäftande.
• Effektiv för vattentätning och skyddar mot korrosion
• Extremt elastisk (upp till 900%)
• UV- och syra resistent
• Hållbar
• Klarar stora temperaturskillnader (-40°C till +160°C)
• Vattenbaserad
• Miljövänlig och innehåller ej VOC eller andra gifter.
Liquid Rubber filler
Liquid Rubber filler
JointFiller är en vattenbaserad produkt utan lösningsmedel och VOC. Produkten används som vatten- eller lufttätning och efter härdning bildas en hållbar, stark och flexibel fog. JointFiller är en enkomponentsprodukt som appliceras med fogspruta på en ren, torr och fettfri yta. Produkten kan användas inomhus och är miljövänlig.

Egenskaper:
• Vatten, luft och gastät.
• Vidhäftande.
• Kan appliceras på fuktiga ytor.
• Resistent mot UV och kemikalier.
• Klarar stora temperaturskillnader (-40C till +160C).
• Vattenbaserad.
• Miljövänlig och innehåller inga gifter eller VOC.
• Övermålningsbar.
Klämlist bentonitmatta
Klämlist bentonitmatta
Bockad plåt med svälltape för montage i överkant bentonitmatta vid väggmontage.
Bentonitpulver
Bentonitpulver
Löst bentonitpulver i säck. Åtgång: 25 kg räcker till ca 50 meter av bentonitmattan.
Liquid Rubber TopShield
Liquid Rubber TopShield
TopShield påskyndar torkprocessen för flytande gummiprodukter, till exempel HBS200 och Jointfiller. Efter applicering av TopShield härdas det översta lagret av flytande gummiprodukt snabbt. Detta ger ett skyddande skikt som är motståndskraftigt mot fukt och regn. TopShield påskyndar hela torkningsprocessen. TopShield kan appliceras ner till -10°C, vilket gör det extremt effektivt under vintermånaderna. 1 liter räcker till 10 kvadratmeter.
Liquid Rubber armeringsduk
Liquid Rubber armeringsduk
Tillbehör till Liquid Rubber, används för att förstärka tätningen över sprickor och fogar. Duken är en speciell 360° väv som kan stretchas åt alla håll.

LIQUID RUBBER ARMERINGSDUK appliceras i det första lagret av Liquid Rubber HB S-200 då den är våt. Tryck duken mot underlaget för att få bort eventuella bubblor och veck. Applicera sedan ett andra lager med Liquid Rubber HB S-200.
Tryckrulle kullagrad
Tryckrulle kullagrad
Aluminiumrulle med skaft för att pressa samman överlappsskarvar vid membranmontage.
Primer Sika Igolflex P-01
Sika
Primer Sika Igolflex P-01
Vattenbaserad primer för SikaShield E80. Åtgång ca 0,35-0,5 kg/m2. Denna primer kan inte användas på nyligen gjuten betong eller vid kall väderlek under 0 grader. Använd då istället den lösningsmedelsbaserade Sika Igolflex P-10+.
Tätmembran SikaShield E80
Sika
Tätmembran SikaShield E80
Ett robust Bitumen-membran med ett HDPE skyddande skikt som används för vatten- och radontäta konstruktioner. SikaShield E80 är avsedd för eftermontage på väggar och tak. Monteras på betong med Sika® Igolflex® P-01 eller Sika® Igolflex® P-10+.
Tape SikaProof SW
Tape SikaProof SW
SikaProof SW (Sandwich) Tape är en dubbelhäftande tape som används för överlappande fogar av SikaProof A+ membransystem.
Tätmassa Bituthene LM
Tätmassa Bituthene LM
Bituthene LM är en tvåkomponent tätmassa som används vid detaljarbeten med Preprufe- eller Bituthene tätmembran. Används vid t.ex rörgenomföringar och tätning runt påltoppar.
Primer W2
Primer W2
Vattenbaserad primer för Preprufe 800PA och Bituthene 4000E. Primern appliceras på yt-torr betong. Åtgång ca 7-10 m²/liter.
Vid kalla eller fuktiga väderförhållanden används den lösningsmedelsbaserade Primer SC1 till Preprufe 800PA och Primer S2 till Bituthene 4000E.
Bentonitpasta Bentoliner SW
Bentonitpasta Bentoliner SW
Smetmassa av bentonitlera som sväller vid kontakt med vatten. Används för att bygga upp hålkäl vid anslutning bottenplatta/vägg.
Liquid Rubber B-Primer
Liquid Rubber B-Primer
Liquid Rubber B-primer är en vattenbaserad och miljösäker en-komponentsprodukt som används som ett första vidhäftningsskikt. B-Primer skapar ett limlager för bättre vidhäftning på alla typer av underlag så som sten, betong, trä och många andra porösa
ytor. Ej nödvändig att använda på underlag av stål, plast eller isoleringsmaterial.

Appliceras i ett tunt lager med borste, pensel, roller eller trycksruta. Se till att underlaget är torrt samt fritt från smuts, damm och fett.

Åtgång: 4-8 m²/liter

Kan ej appliceras på en yta med en temperatur under 5 ̊C.
Tätmembran Bitutape Perm-A-Barrier
Tätmembran Bitutape Perm-A-Barrier
Utvändig tätning vid horisontella och vertikala gjutfogar samt vid gjutfogen mellan golv & vägg.
Bentonitmatta
Bentonitmatta
Bentonitmembran att användas under plattor eller mot källarväggar vid utvändigt vattentryck. På modell X2 är den ena sidan av bentonimembranet belagd med en HDPE folie som extra skydd mot yttre påverkan.
Tätmembran SikaProof Primer
Tätmembran SikaProof Primer
För eftermontage av vattentätningmembranet SikaProof A+ krävs en förbehandlad yta med SikaProof Primer-02 och 2-komponents Sikaproof Adhesive-02, för att säkerställa vidhäftning mellan membran och den härdade betongen. Fungerar bra på vertikala väggar såväl som på horisontella ytor.
Liquid Rubber WinterGrade
Liquid Rubber WinterGrade
Liquid Rubber WinterGrade är ett tillägg för HBS 200 som möjliggör bearbetning och applicering ner till -15°C. HBS 200 bör inte appliceras under 5°C.
En flaska, 200 ml, Liquid Rubber WinterGrade används till 20 liter HBS 200.
Tätmembran Preprufe tape LT
Tätmembran Preprufe tape LT
Preprufe tape LT används vid behov för att täta skarvar mellan Preprufe-membran samt vid detaljarbeten så som ex. hörn.
Tätmembran Bituthene 4000E
Tätmembran Bituthene 4000E
Robust självhäftande HDPE-membran för vatten- och radontäta konstruktioner. Bituthene 4000E är avsedd för eftermontage på väggar. Monteras på betong med primer S2 eller W2. Kompatibelt med övriga Preprufe membran.
Tape SikaProof ExTape-100
Tape SikaProof ExTape-100
SikaProof ExTape-100 används i skarven på eftermonterade tätmembran SikaProof A+.
Protection Board
Protection Board
Täckskiva för att skydda tätmembran vid återfyllning.
Smetmassa Bentoseal
Smetmassa Bentoseal
Smetmassa av bentonitlera används för att bygga upp hålkäl vid anslutning bottenplatta/vägg.
Tätmembran Preprufe 800PA
Tätmembran Preprufe 800PA
Robust självhäftande HDPE-membran för vatten- och radontäta konstruktioner. Preprufe 800PA är avsedd för eftermontage på väggar. Monteras på betong med primer SC1 eller W2. Kompatibelt med övriga Preprufe membran samt Bituthene 4000E.
Primer Sika Igolflex P-10
Sika
Primer Sika Igolflex P-10
Lösningsmedelsbaserad primer för SikaShield E80. Avsedd att användas för kallare väderlek. Åtgång ca 4-6m²/liter
Bitustik BT
Bitustik BT
Bitumenbaserad tejp som används i vissa detaljer för vatten- och radontäta konstruktioner i kombination med Preprufe och Bituthene tätmembran. Tejpen är dubbelhäftande.
Tätmembran SikaProof A+
Tätmembran SikaProof A+
Mycket flexibelt polyolefin (FPO) baserat membran för vatten- och radontätning av betongkonstruktioner. Membranet kan både för- och eftermonteras.
Vidhäftningen gör att vatten inte kan transporteras längs konstruktionen mellan membranet och betongen om ett lokalt läckage skulle uppstå. Detta gör en eventuell framtida tätningsåtgärd betydligt enklare då läckaget förblir lokalt.
Förmonterat membran appliceras i gjutformen innan armeringen monteras och betongen gjuts. SikapProof A+ skapar vid gjutning en fullständig mekanisk och kemisk vidhäftning till den färska betongen. Membranet skarvas med hjälp av SikaProof Tape A+.
Vid eftermontage av SikaProof A+ appliceras membranet med hjälp av primer och lim. Se tillbehören SikaProof Primer-02 och SikaProof Adhesive -02 (A+B).
Tätmembran SikaProof Lim
Tätmembran SikaProof Lim
För eftermontage av vattentätningmembranet SikaProof A+ krävs en förbehandlad yta med SikaProof Primer-02 och 2-komponents Sikaproof Adhesive-02, för att säkerställa vidhäftning mellan membran och den härdade betongen. Fungerar bra på vertikala väggar såväl som på horisontella ytor.
SikaProof Lim består av två komponenter; artikel 34806501 - ADHESIVE-02 (A) samt artikel 34806502 - ADHESIVE-02 (B) 20 KG.
Åtgång färdigblandat bruk (A+B) är 3,8kg/m².
En färdigblandad sats (A+B) räcker för att montera ca 7m².
Tape SikaProof A+ N
Tape SikaProof A+ N
SikaProof Tape A+ används för tätning och sammanfogning av överlappsskarvar, anslutningar och detaljer vid förmontering av SikaProof A+ membransystem.
Cementslamma SikaTop Seal-107
Cementslamma SikaTop Seal-107
Cementslamma SikaTop Seal-107
SikaTop® Seal-107 Standard är en tvåkomponents
polymermodifierad, cementbaserad
vattentätningsslamma bestående av en flytande
polymer och en cementdel innehållande speciella
tillsatsmedel. Ingående komponenter är artikelnummer 66673407 och 66673397.
Tätmembran Preprufe 300R PLUS/Preprufe 160R PLUS
Tätmembran Preprufe 300R PLUS/Preprufe 160R PLUS
Tätmembran Preprufe 300R PLUS/Preprufe 160R PLUS
Robust HDPE-membran för vatten- och radontäta konstruktioner. Vid gjutning bildas en självhäftande vidhäftning till betongen. Detta förhindrar vattnet att tränga in mellan membran och betong. Preprufe PLUS har en så kallad kick out roll och Zip Lap vilket möjliggör snabbare och säkrare överlappsskarvar. De självhäftande överlappen klarar installation till 0°C utan extra tejp. Preprufe 300R PLUS används för betongplattor som är tjockare än 500 mm och Preprufe 160R PLUS används för betongkonstruktioner med en tjocklek upp till 500 mm. Kompatibla med övriga Preprufe membran samt Bituthene 4000E.
Tätmembran Preprufe 300R/Preprufe 160R
Tätmembran Preprufe 300R/Preprufe 160R
Robust HDPE-membran för vatten- och radontäta konstruktioner. Vid gjutning bildas en självhäftande vidhäftning till betongen. Detta förhindrar vattnet att tränga in mellan membran och betong. Överlappen kompletteras med Preprufe Tape LT vid temperaturer under 13°C. Preprufe 300R används för betongplattor som är tjockare än 500 mm och Preprufe 160R används för betongkonstruktioner med en tjocklek upp till 500 mm. Kompatibla med övriga Preprufe membran samt Bituthene 4000E.
Primer SC1
Primer SC1
Lösningsmedelsbaserad primer för Preprufe 800PA. Avsedd för användning vid kallare väderlek. Åtgång ca 7-10 m²/liter
Primer S2
Primer S2
Lösningsmedelsbaserad primer för Bituthene 8000 samt Bitutape. Avsedd att användas för kallare väderlek. Åtgång ca 7-10 m²/liter
Preprufe DLM
Preprufe DLM
Preprufe DLM är en enkomponents tätmassa som används vid detaljarbeten med Preprufe eller Bituthene tätmembran. Används vid t.ex. rörgenomföringar och tätning runt påltoppar.
Visar 35 av 35