Format

Varmförzinkat zinktak passar både till falsning och bockning. Ytskyddet är varmförzinkat som ger mycket bra skydd mot korrosion. Beläggningen kallas även galvanisering. Beläggningen ger skydd åt oskyddade ytor såsom skärkanter och om det uppstår repor. Varmförzinkat zinktak ger dessutom lång livslängd då det är tåligt mot slitage. Ytan blir alltså både slitstark och vacker. Zinktak som är varmförzinkad kan svetsas, fogas och limmas. Om ytan på varmförzinkad plåt blir missfärgad kan du med fördel måla den.