Profilerad plåt

Profilerad plåt för olika typer av takjobb. Här hittar du klassisk och tegelprofil i flera kulörer. Valet av profilerad plåt och beläggningar påverkar användningen i fråga om läge och klimat. Att välja profilerad plåt och möta förväntningar för takets utseende och känsla är en viktig detalj i arbetet. Utvecklingen av profilerad plåt går ständigt framåt och blir med åren allt bättre i fråga om säkehet och hållbarhet. Med val av profilerad plåt kan du anpassa utförandet efter önskemål.

Profilerad takplåt TRP 20-105, Plannja
Plannja
Profilerad takplåt TRP 20-105, Plannja
Plannjas klassiska 20-profil, i varmförzinkad färgbelagd stålplåt, efterfrågas helt enkelt av alla som vill ha en funktionell beklädnad av väggar och tak, både inomhus och utomhus. Plannja 20-105 är en av de allra mest använda plåtprofilerna som man ser överallt. Plannja 20-105 finns även som beställningsvara med praktiskt kondensskydd på undersidan av plåten. 20-105-profilen skyddas av beläggningen Plannja Hard Coat 25.
Samverkansplåt Combideck, Plannja
Plannja
Samverkansplåt Combideck, Plannja
Plannja Combideck är en varmförzinkad armeringsplåt som tillsammans med platsgjuten betong bildar en samverkanskonstruktion. Plannja Combideck är enkel att lägga och minskar tiden för formsättning. Profilerna är självbärande upp till 2,4 meters spännvidd, vilket reducerar behovet av stämp. Armeringsplåtensmetalliseringsskikt av zink klarar korrosivitetsklass C1 och C2. Fördelningsarmering får läggas direkt på plåten vid korrosivitetsklass C1 och C2,
annars med täckskikt enligt SS-EN 1992-1-1, avsnitt 4. Även korrosionsskyddet för bjälklagets ovansida bör ägnas speciell hänsyn vid betong- och armeringsaggressiv
miljö. Detta kan ske genom efterspänning för att erhålla sprickfritt bjälklag och/eller genom olika membranisoleringar.
Profilerad takpanna Royal, Plannja
Plannja
Profilerad takpanna Royal, Plannja
Takpannan Plannja Royal, i varmförzinkad färgbelagd stålplåt, är en storsäljare som finns i flera kulörer i beläggningen Plannja Hard Coat 50. Plannja Royals formspråk uttrycker en enkupig takpannetradition, fast i modern tappning. Nu med ny utformning i framkant, som ger taket ett estetiskt lyft, samt en förlängning av profilens vänsterkant som kommer att ge överlappet ett bättre stöd och därmed förenklat och förbättrat montage. Detta tak är en storsäljare som finns i flera kulörer, med all säkerhet också en som passar dig och ditt hus. Plannja Royal finns även som beställningsvara i resistent aluminium som är särskilt lämpad för kustnära hus.
Profilerad takpanna Regent, Plannja
Plannja
Profilerad takpanna Regent, Plannja
Takpannan Regent, i varmförzinkad färgbelagd stålplåt, ger hustaket en elegant framtoning. Plannja Regent med beläggningen Plannja Hard Coat 25, ger hustaket en elegant framtoning. Formspråket knyter an till en enkupig panntradition, med en vågprofil något lägre än den hos Royal. Regentpannan ger en bra totalekonomi sett till inköpskostnad, läggningsarbete och underhåll. Plannja Regent finns även som beställningsvara i resistent aluminium och är särskilt lämpad för hus nära våra saltstänkta kuster.
Anslutningsplåt Royal, Plannja
Plannja
Anslutningsplåt Royal, Plannja
Anslutningsplåt Royal.
Visar 5 av 5