Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

ESA Instruerad person

Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska innehavaren av en elanläggning se till att arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen görs på ett sådant sätt och utförs av eller under ledning av personer med sådana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot personskada och sakskada. Vidare ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall.

Vem ska gå kursen ESA Instruerad person?

Utbildningen vänder sig till icke fackkunnig personal som antingen ska utföra självständigt icke-elektriskt arbete där det finns en elektrisk fara, till exempel vid verksamhet i driftrum och ställverk, eller utföra arbete under ledning av fackkunnig elsäkerhetsledare.

Arbetsuppgifter kan vara städning och målning i driftrum, montering av stängsel runt anläggningar, service av släckutrustning, röjning, gräsklippning, kabelförläggning med mera.

Utbildningen är även lämplig för elanläggningsansvariga och eldriftledare, för att förstå appliceringen av tillträdeshanteringen i sin organisation.

Program

Utbildningen behandlar bland annat följande områden:

  • Elektriska faran
  • Funktioner (roller) i en ESA-organisation
  • Säkerhetsavstånd vid icke-elektriskt arbete
  • Säkerhetsåtgärder
  • Riskhantering
  • Tillträdeshantering
  • Arbetsmetoder
  • Certifikat/intyg

Anmäl dig till kursen ESA Instruerad person

Intresserad? Sök i kurskatalogen för att se när och var kursen går.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript