Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Värmekabel

Jobbar du med installation av värmeprodukter som radiatorer och värmekabel? Vi på Ahlsell hjälper dig hitta värmeprodukter för ditt uppdrag. Oavsett om du jobbar med fast installation 400V eller stickpropp 230V har vi sortimentet. Elinstallationer ska utföras av proffs. Här finner du oljefyllda radioatorer, frostvakt, minielement, värmekabel och tillbehör för enkel installation. Smarta produkter från flertalet stora leverantörer. Med ditt professionella kunnande inom installation av värmeprodukter och bra produkter blir jobbet säkert utfört. Utforska vårt breda utbud av värmeprodukter och tillbehör här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Visar 1 till 15 av 15

Sortera

 • Frostskyddskabel a-collection
  Frostskyddskabel a-collection
  Frostskydd av rör används i utrymmen som inte har uppvärmning eller som har tendens att frysa under vintertid. Frostskyddskabeln skyddar vattenledningar i sommarstugor, brunnar, arbetsbodar, ladugårdar, stall, kallgarage, torpargrund och andra utrymmen eller anläggningar. Den är helt fri från PVC och bly, därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt. Godkänd för både utvändig och invändig förläggning på rör.

  Kabeln är självbegränsande och reglerar automatiskt effekten efter omgivningens temperatur. Den avger något mer effekt vid invändig förläggning jämfört med utvändig och klarar att frostskydda rör upp till 50 mm vid -25°C, förutsatt att röret förses med minst 30 mm isolering eller är nedgrävd i mark minst 50 cm.

  Vid invändig förläggning används vattentät genomföring som beställs separat, se tillbehör. Effekt: 10W/m vid +5°C på metallrör. Vid kallare omgivning är effekten:
  Vid +3-5 ca 20W/m
  Vid -10 ca 24W/m


  Kabeln skall oberoende av längd alltid anslutas till 230 V och skyddas av jordfelsbrytare 30 mA. Den har en homogen självbegränsande kärna för bästa värmeledning. Heltäckande jordfläta för bästa elektriska skydd och utmärkta installationsegenskaper. Stickpropp IP44 samt 2 meter anslutningskabel. Godkänd av Semko för förläggning i trycksatta dricksvattenledningar.

  Med garanti på två år.
  Mer info
 • ETL-10 självbegränsande värmekabel
  ETL-10 självbegränsande värmekabel
  ETL-10 självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör. In- och utvändig förläggning. 10 W/m vid +5°C på metallrör. PVC-fri. Kan klippas i exakt önskad längd. Kan ej överhettas. Kabeln är godkänd för förläggning i dricksvatten. Maxlängd: invändigt 60 m och utvändigt 100 m. 10A max. Driftspänning 230V.
  Mer info
 • Självbegränsande värmekabel F-10
  Självbegränsande värmekabel F-10
  F-10 är en självreglerande värmekabel som känner av den omgivande temperaturen och reglerar sin effekt därefter. Används för utvändigt och invändigt frostskydd av rör. Kabeln kan klippas och korsas för perfekt anpassning till röret.

  F-10 har en välbeprövad aluminiumskärm som gör kabeln robust men enkel att installera. Dricksvattengodkänd.

  Självbegränsande värmekabel - dricksvattengodkänd, 10 W/m vid 10 °C, Tmax power off: 65°C, Tmax power on: 65°C.
  Mer info
 • Värmekabel Frostvakt 10, med stickpropp
  Värmekabel Frostvakt 10, med stickpropp
  Självbegränsande med stickpropp - dricksvattengodkänd, 10 W/m vid 10 °C, Tmax power off: 65°C, Tmax power on: 65°C. Frostvakt 10 förebygger skador och läckage orsakade av frostsprängda rör och vattenledningar. Värmekabeln har en förmonterad stickpropp som ansluts enkelt till ett jordat vägguttag via jordfelsbrytare. Vanliga användningsområden är avloppsrör, vattenrör och vattenmätare i t.ex. sommarstugor, garage, växthus, husvagnar eller båtar. Styrs effektivt med Frostvakt Control. Kabeln är PVC-fri och lämpar sig väl för dricksvattenledningar. Typgodkänd för dricksvatten enligt KIWA (godkännande 1289).
  Mer info
 • Värmekabel ETL Frostguard
  Värmekabel ETL Frostguard
  FrostGuard är kompletta förpackningar med ETL-10 självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör, 10 W/m. Höljet är PVC-fritt. FrostGuard kan installeras både på och inuti vattenrör. Vid invändigt montage kompletteras värmekabeln med T- eller Y-koppling. Vid T-kopplingen krävs dessutom en vattentät genomföring. Denna ingår dock i Y-kopplingen. Värmekabeln kan dessutom korsas utan risk för överhettning.

  Levereras i färdiga längder, 2-25 m, försedda med stickpropp (IP44) och två meter anslutningskabel, monteringsanvisning samt universalskylt. Minimera driftskostnaden genom att installera FrostGuard-ECO tillsammans med FrostGuard. Energibesparingen kan bli upptill 80% jämfört med en anläggning utan termostat.
  Mer info
 • Frostskyddskabel med sladd och stickpropp, DPH-10
  Frostskyddskabel med sladd och stickpropp, DPH-10
  Självbegränsande värmekabel DPH-10 i färdiga längder med 1,5 m sladd och stickpropp. Värmekabeln kan förläggas invändigt eller utvändigt på vattenledningen. Värmekabeln klara av att frostskydda rör med max 50 mm diam. ned till minus 25°C med min 30 mm isolering eller nedgrävd till ett djup av 500 mm. Värmekabeln får ej övertäckas med material som ej tål +65°C.
  Frostskydd av tillfälliga anläggningar, vid permanent bruk skall detta göras enligt gällande starkströmsföreskrifter av behörig elektriker.
  Mer info
 • Frostskyddskabel Defrost Water
  Frostskyddskabel Defrost Water
  Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör. Defrost Water (US 12 HF) är en självbegränsande kabel i halogenfritt utförande. Kabeln klarar att frostskydda rör upp till 50 mm diameter vid -25 °C, förutsatt att röret fästes med minst 30 mm isolering eller grävs ner i mark minst 50 cm.
  Kabeln kan förläggas såväl inuti som utanpå rör av plast, metall, etc. Effekten dubblas om kabeln läggs invändigt i rör. Max anslutningslängd vid 10 A trög säkring (C-karakteristik): 100 m utanpå rörledning 60 m inuti vattenrör.
  Mer info
 • Värmekabel Defrost Gutter för takanläggningar
  Värmekabel Defrost Gutter för takanläggningar
  Defrost Gutter smälter is och snö på tak, i hängrännor, stuprör och avloppsrör <100mm. Kabeln är självbegränsande och reglerar sin uteffekt beroende på omgivningstemperatur och i vilket medium den är förlagd. Defrost Gutter kan kapas till önskad längd direkt på arbetsplatsen och skall alltid, oberoende av längd, anslutas till 230V. Kabeln kan inte överhettas även om den korsas eller om kabeln täcks av t.ex. löv. För reglering rekommenderas någon av Nexans automatikboxar.
  Förläggningssätt i stuprör och hängränna
  Värmekabeln förläggs enkel väg i ränna och stuprör med bredd upp till 150 mm. I hängrännor/ränndalar med större bredd läggs två eller fler slag beroende på storlek. Kabeln förläggs löst i ränndal och dikt mot tak alternativt limmas kabeln med avsett lim. Vid nedgång i stuprör fästs kabeln i en upphängningskrok (E89 595 10). Vid längre stuprör, över 20m, erfordras en avlastningslina (E89 595 15) för att avlasta dragpåkänning i kabeln. Kabeln ansluts direkt i kopplingsdosa och vid T-avgreningar mellan hängränna och stuprör sker förgreningen i kopplingsdosa. När kabeln dimensioneras för anläggningen summerar man längden rännor och rör plus 1 % för anslutning till spänningsmatningen. Lägg dessutom till ca 1 m kabel per avgrening.
  Mer info
 • Frostskyddskabelslinga Defrost Water Kit
  Frostskyddskabelslinga Defrost Water Kit
  Defrost Water Kit är en anslutningsklar värmekabel för frostskydd av vattenrör.
  Kan installeras antingen inuti eller utvändigt. Den självbegränsande kabeln levereras i färdiga längder från 3m till 25m med, sladd och stickpropp, varningsskylt och bruksanvisning i en transportvänlig kartong.
  Ifall kabeln skall installeras invändigt i vattenrör erfordras den avsedda montagesatsen med en vattentät genomföring som tillbehör (E 89 590 95). Defrost Water Kit är av Semko godkänd för förläggning i trycksatta dricksvattenrör. Effekten dubblas om kabeln installeras invändigt.
  Defrost Water är en värmekabel i halogenfritt utförande, den är helt fri från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.
  Mer info
 • Frostskyddskabel DEVIFLEX 10T
  Frostskyddskabel DEVIFLEX 10T
  DEVIflex™ är en skärmad dubbelledare med ett kraftigt rött PVC-ytterhölje, lämpligt att installera i en rad olika golvkonstruktioner och som frostskydd. Enkel att installera, flexibel kabel , säker och robust med lång livstid DEVIwarranty™ 20-år. Lämplig att använda i nybyggnation eller renovering, betonggolv och som frostskydd. Uppfyller kraven i IEC60800:2009
  Mer info
 • Multiflex 27 - serieresistiv värmekabel, 27 W/m
  Multiflex 27 - serieresistiv värmekabel, 27 W/m
  Med värmekablen Multiflex 27 kan man enkelt hålla rent från snö och is på garageuppfarter, entréer mm. Minimerar risken för halka och man behöver inte skotta, sanda eller salta. Både framkomligheten och säkerheten ökar.Värmekabeln är avsedd att förläggas i en sandbädd under asfalt eller stenläggning. Den kan även förläggas i en finsats ovanpå en betongplatta eller fästas mot armering för direkt ingjutning. Normal förläggning är ca 30-70 mm under färdig yta.
  Mer info
 • Frostskydd av rör, invändig förläggning komplett med monterad tätning
  Frostskydd av rör, invändig förläggning komplett med monterad tätning
  Miljöanpassad värmekabel för frostskydd av rör och slangar.
  Kabeln monteras invändigt i rör eller slang. Effekten 9W/m klarar av att frostskydda rör max 40 mm med 40 mm isolering ner till -35ºC.
  Komplett med tätning passande 1" och 3/4" T-rör.
  Lämplig reglering sker med termostat Devireg 610 eller Devireg 330 som återfinns under rubriken Termostater.
  Förpackningen innehåller 1 st värmekabel med 2,5m kallkabel, montageanvisning och 1 st skylt.
  Mer info
 • Värmekabelslinga TXLP/2R ROT-golv och träbjälklag och utvändig förläggning på rör
  Värmekabelslinga TXLP/2R ROT-golv och träbjälklag och utvändig förläggning på rör
  Värmekabelslinga TXLP/2R (ROT), förläggningsdjup 10-30mm eller för förläggning i träbjälklag.

  Har Nexans unika integrerade skarv. Färdigmonterade standardslingor med EN anslutningsände. Bastyp: 90CM enligt SS 4242401.
  Effektbehov: ROT-golv 70W (komfort) - 100W/m² (fullvärme), trägolv max 80W/m²
  Alla TXLP/2R levereras utan termostat. Välj termostat i N-Comfort-sortimentet.

  Förpackad med varningsskylt och installationsanvisning. Observera att värmekabeln måste anslutas fast till 230 V samt föregås av strömställare. Samtliga längder kan avkortas med 10 % av kabellängden. Vid sådan avkortning skall skarvsats 89 590 40 nyttjas och dess anvisning följas noga. För reglering av värmekabeln rekommenderas automatikbox 01P (E89 593 00). Vid korta längder används typ Defrost Water (US 12 HF; E89 560 60).

  Satsinnehåll: 2,1m kallkabel, integrerad skarv, varningsskylt och mont.anv.
  Mer info
 • Värmekabel självbegränsande, frostskydd, 10W/m
  Värmekabel självbegränsande, frostskydd, 10W/m
  DEVIpipeheat™ 10 självbegränsande metermärkt värmekabel för frostskydd av rör och slangar. Kabeln kan monteras utvändigt eller invändigt med hjälp av tätning (E-nr: 89 790 18). Levereras på trumma. 1 st värmekabel med 1,5 m kallkabel, montageanvisning och 1 st skylt.
  Mer info
 • Värmekabel självbegränsande för rör
  Värmekabel självbegränsande för rör
  Självbegränsande metermärkt värmekabel, Pipeguard för frostskydd av rör och slangar. Kabeln kan monteras utvändigt eller invändigt med hjälp av tätning E 89 790 18.
  För an- och avslutning används lämplig skarvsats.
  Maximal längd utvändigt på rör 100 m.
  Maximal längd invändigt i rör 60 m.
  Mer info
Visar 15 av 15

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript