Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Tidrelä, Norm

Jobbar du med elservice och automation inom fastighet eller verkstad? Vi på Ahlsell hjälper dig hitta rätt produkter för dig. Oavsett om du jobbar med kommersiella fastigheter eller privatbostad har vi sortimentet. Inom automation från enskilda komponenter till hela lösningar. Här finner du kontraktorer, tryckknappar, givare och säkerhetsbrytare och tillbehör för enkel installation. Smarta produkter inom automation från flertalet stora leverantörer. Här hittar du tryckknappar för nödstopp, svarmptryckare och nyckelströmställare för alla typer av miljöer. Utforska vårt breda utbud av automationsprodukter, vred och tillbehör här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Visar 1 till 20 av 21

Sortera

 • Tidrelä 7 funktioner a-collection
  Tidrelä 7 funktioner a-collection
  Funktion Op, tillslagsfördröjt: Tidräkningen startar då kontakten på aktiv. ingången sluts. Efter inställd tid slår reläet till oavsett om kontakten på aktiv. ingången är sluten eller bruten. Om kontakten sluts på nytt efter det att tidräkningen avslutats slår reläet från och tidräkningen startar på nytt.
  Funktion In, fördröjd urkoppling: Tidräkningen startar och reläet slår till då kontakt på aktiv. gången sluts. Efter inställd tid slår reläet från oavsett om kontakten på aktiv. ingången är sluten eller bruten. Om kontakten sluts på nytt efter det att tidräkningen avslutats slår reläet till och tidräkningen startar om igen.
  Funktion Dr, frånslagsfördröjt: Reläet slår till då kontakt på aktiveringsingången sluts. När kontakten bryts startar tidräkningen. Efter inställd tid slår reläet från. Om kontakten på aktiv ingången sluts under det att tidräkning pågår, återställs tidräkningen medan reläet alltjämt är tillslaget.
  Blinkfunktion - Funktion R: (ON tid först), (Funktion Rb, OFF tid först). När manöverspänningen ansluts börjar tidräkningen, när tiden löpt ut drar reläet. När tiden för draget relä löpt ut faller reläet. Detta förlopp pågår så länge manöverspänningen är ansluten. Tiden för paus och gångtid är lika. Alla relevanta data samt kopplingsschema är tydligt uppmärkta på sidan av reläerna.
  Indikering: 2 st LED. Grön lyser då manöverspänningen är ansluten. Gul lyser då reläet är tillslaget och blinkar under tidräkningen
  Mer info
 • Tidrelä Chronos 2 typ M 17,5 mm
  Tidrelä Chronos 2 typ M 17,5 mm
  Tidrelä för normal låda. CE märkt samt EMC godkänd
  Mer info
 • Tidrelä Enya 7-funktions multirelä
  Tidrelä Enya 7-funktions multirelä
  E1ZM10 är ett tidrelä i normutförande med sju funktioner och ett inspänningsområde som är 24-240VAC/VDC. Inkopplingen av manöverspännigen sker alltid på samma anslutning så risken för att koppla fel har minimerats.
  Funktioner: (E) Tillslagsfördröjd, (R) Frånslagsfördröjd, (Ws) Tillslagswish, (Wa) Frånslagswish, (Es) Tillslag med styrkontakt, (Wu) Pulsförkortare, (Bp) Blinkfunktion.
  Mer info
 • Tidrelä MFZ Digitalt multifunktionstidrelä DIN-montage med 18 funktioner
  Tidrelä MFZ Digitalt multifunktionstidrelä DIN-montage med 18 funktioner
  MFZ12DDX-UC 1vx 10A/250VAC
  Med Eltakos duplexteknik (DX) kan NO-kontakterna vid brytning av 230V växelspänning 50Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till terminalen (N) och L till 15 (L). OBS kontaktorer för att öka brytnings effekt skall inte anslutas i serie till denna typ av apparat. Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift. Alla värden vid tidsinställning kan göras med för inställda tidsområden (0,1-9,9 eller 1-99 sekunder, minuter eller timmar). Max. fördröjning är 99 timmar. Upp till 600 olika inställningar är möjliga. Tidräkningen visas hela tiden i displayen. Säkerhet vid spänningsbortfall: Alla inställningar sparas i ett EEPROM-minne, och är därmed oförändrade när spänningen återkommer. Vid användning av funktionerna: TI, TP, IA, EAW, AV och ARV+ kan en andra tid ställas in helt oberoende av den första.
  Mer info
 • Tidrelä EZN
  Tidrelä EZN
  Används vid tidsfördröjning av till- och frånslag av belysning, ventilationsanläggningar och inom automatikstyrningar. Samma tidsområde och märkspänning för alla varianter. Sex olika tidsområden kan väljas med omkopplare på fronten.
  Multifunktionsreläet har åtta olika funktioner: Impulstimer, till- och frånslagsfördröjning, in- och frånkopplingswisch, blink, till och från.
  Driftindikation via LED på fronten.
  Mer info
 • Tidrelä RE17 norm
  Tidrelä RE17 norm
  Tidsområde 0,1s-100h om ej annat anges.
  Mer info
 • Tidrelä Chronos 2 typ M 20-260V AC/DC
  Tidrelä Chronos 2 typ M 20-260V AC/DC
  Statiskt 1-polig utgång, vilket innebär att inget elektriskt eller mekaniskt slitage förekommer. Detta är särskilt lämpligt vid frekventa kopplingar som blinkfunktion, dosering m.m.
  Mer info
 • Tidrelä RE17 norm Solidstate
  Tidrelä RE17 norm Solidstate
  Tidsområde 0,1s-100h.
  Mer info
 • Tidrelä Enya 4-funktions
  Tidrelä Enya 4-funktions
  E1ZMQ är ett tidrelä i normutförande med fyra funktioner och ett inspänningsområde som är 24-240V AC/DC. Inkopplingen av manöverspännigen sker alltid på samma anslutning så risken för att koppla fel minimeras.
  Funktioner: (E)Tillslagsfördröjd, (R)Frånslagsfördröjd, (Wu)Pulsförkortare, (Bp)Blinkfunktion.
  Mer info
 • Tidreläer
  Tidreläer
 • Tidrelä Enya Paus/gångtid
  Tidrelä Enya Paus/gångtid
  E1I10 är ett paus/gång tids relä normutförande med ett inspänningsområde som är 12-240VAC/VDC. Inkopplingen av manöverspännigen sker alltid på samma anslutning så risken för att koppla fel minimeras. Funktioner väljs via inkoppling: (Ip) Paustid först, (Ii) Gångtid först.
  Mer info
 • Multifunktionsrelä DIN-montage ESR12NP 16A
  Multifunktionsrelä DIN-montage ESR12NP 16A
  För skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. Med modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna för slitagefri elektronisk styrning och med högpresterande specialrelä. Med multispänning 8 till 230V AC/DC. Mycket låg ljudnivå. Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift. 2 till 120 minuters frånslagsfördröjning inställbart direkt i front om funktionen ESV är vald. Med LED indikering. Denna blinkar efter 15 minuter om knappen är blockerad (inte i funktionen ER). Glimlampsström upp till 150mA, endast på 230V-ingången, oberoende av tändströmmen (ej i ER funktion). Frånkoppling sker vid bortfall av matningsspänningen. Funktionerna ES, ESV och ER valbara direkt i front. ES = Impulsfunktion ER = Reläfunktion ESV = Impulsfunktion med frånslagsfördröjning, om ingen ny impuls kommer under tidräkningen slår reläet automatiskt ifrån när tiden (valbar upp till 120min.) löpt ut. ESV = Frånslagningsvarning , lamporna (t.ex. i trapphuset) börjar att blinka ca 30 sekunder + innan tiden räknat ut. Under denna tid kan tiden nollställas genom ny knapptryckning. ESV = Konstant på , reläet kan aktiveras genom att hålla in tryckknappen längre än + 1 sekund, de stängs av automatiskt efter 2 timmar, eller genom ny knapptryckning längre än 2 sekunder. ESV = Om både frånslagningsvarning och konstant på väljs aktiveras + frånslagningsvarningen innan konstant ljus slår ifrån.
  Teknisk data:
  Mer info
 • Tidrelä Syr-line typ B
  Tidrelä Syr-line typ B
  Syr-Line är en ny kompakt tidreläserie från Crouzet som passar i normkapsling. De enpoliga tidreläerna klarar att bryta 16 A (AC1) och de tvåpoliga klarar 2x8 A (AC1). Både en- och tvåpoliga modeller är endast 17,5 mm breda. BM1R och BM2R är multifunktionsreläer med 12 olika inställbara funktioner.
  På BM2R kan reläkontakt 2 (R2) ställas in att antingen följa tidsinställningen eller att aktiveras av tidreläets manöverspänning.
  BL1R och BL2R har paus-/gångtidsfunktion där tiderna för paus- och gångtid kan ställas in separat.
  En extern last kan kopplas parallellt med styringången (Y1). Grön lysdiod indikerar ansluten manöverspänning (blinkar under tidräkning). Gul lysdiod indikerar att reläet är draget. Samtliga modeller har multispänning 12-240 V AC/DC.
  Syr-Line serien har en transparent skyddskåpa över inställningsrattarna för att förhindra ofrivilliga ändringar.
  Skyddskåpan kan enkelt demonteras om man ändrar inställningar ofta och vill få en enklare åtkomst.
  Mer info
 • Tidrelä MFZ Analogt DIN-montage 18 funktioner
  Tidrelä MFZ Analogt DIN-montage 18 funktioner
  Multifunktionsrelä MFZ12DX-UC 1 vxl kontakt 10A
  Multispänning 8-230V AC/DC
  Med Eltakos duplex-teknik (DX) kan NO-kontakterna vid brytning av 230V växelspänning 50Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till terminalen (N) och L till 15 (L). Förbrukningen i standby ökar bara med 0,1W.
  OBS kontaktorer för att öka brytnings effekten skall inte anslutas i serie till denna typ av apparat.
  Inställbar tid mellan 0,1 sekunder till 40 timmar. Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge "PÅ". Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har slutförts efter installationen innan de tillkopplade förbrukarna ansluts till nätet. Genom inkoppling av manöverspänningen antingen på B1-A2 eller B2-A2 väljs två olika funktionsnivåer:
  Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i läge "PÅ".Vänta tills den korta automatiska synkroniseringen har slutförts efter installationen innan de tillkopplade förbrukarna ansluts till nätet.
  Mer info
 • Tidreläer iRT
  Tidreläer iRT
  TLC, ATL, ATL4
  Mer info
 • Multifunktionsrelä DIN-montage ESR12Z-4DX 16A
  Multifunktionsrelä DIN-montage ESR12Z-4DX 16A
  För skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. Med modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna för slitagefri elektronisk styrning och med högpresterande specialrelä. Med multispänning 8 till 230V AC/DC. Mycket låg ljudnivå. Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift. Med det övre inställningsvredet ställs funktionerna ZE+ZA=central PÅ och central AV, ZE=endast central PÅ, ZA=endast central AV, ZE+ZA (krys över)=ingen centralstyrning. Med inställningsvredet i mitten väljs relä funktion ES(impulsrelä) / ER(arbetsströmsrelä). Med det nedre inställningsvredet går det att välja mellan 18 funktioner: ON = Konstant PÅ. 4xS = 4-dubbel impulsbrytare med vardera 1NO, styrningsingångar A1, A3, A5 och A7. (4xR) = 4-dubbelt brytarrelä med vardera 1NO, styrningsingångar A1, A3, A5 och A7. 4S = impulsbrytare med 4NO. (4R) = brytarrelä med 4NO. 2S/WS = impulsbrytare med 3NO och 1NC. (2R/WR) = brytarrelä med 3NO och 1NC. 2WS = impulsbrytare med 2NO och 2NC. (2WR) = brytarrelä med 2NO och 2NC. SSa = seriebrytare 2+2NO med kopplingsföljd 0 - 2 - 2+4 - 2+4+6; Meddelande 8. (4RR) = viloströmsrelä med 4NC. SSb = seriebrytare 2+2NO med kopplingsföljd 0 - 2 - 2+4 - 2+4+6 - 2+4+6+8. (EW) = tillkopplings-pulsrelä med 3NO och 1NC, pulstid 1s. GS = gruppbrytare. Kopplingsföljd 0 - 2 - 0 - 4 - 0 - 6 - 0; meddelande 8. (AW) = frånkopplings-pulsrelä med 3NO och 1NC, pulstid 1s. RS = brytare med 4NO, A1 = inställnings- och A3 = återställnings-styrningsingång. (GR) = grupprelä 1+1+1+1NO. 3xS+ = 3-dubbel impulsbrytare med vardera 1NO + meddelande 8, styrningsingångar A1, A3 och A5. (3xR+) = 3-dubbelt brytarrelä med vardera 1NO + meddelande 8, styrningsingångar A1, A3 och A5.
  Mer info
 • Multirelä, Garo
  Multirelä, Garo
  Multireläet har många olika funktioner inbyggda i en produkt. Exempel på funktioner som finns inbyggda är: tillslagsfördröjt med insignal matningsspänning, tillslag specificerad tid med insignal matningsspänning, cykel till- och frånslag specifierad tid med insignal matningsspänning, pulsgenerator med insignal matningsspänning, frånslagsfördröjt med insignal separat styrspänning, tillslag specifierad tid med insignal separat styrspänning, tillslag efter brytning av separat insignal, impulsrelä
  Mer info
 • Multifunktionsrelä DIN-montage ESR12DDX 16A
  Multifunktionsrelä DIN-montage ESR12DDX 16A
  För skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. Med modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna för slitagefri elektronisk styrning och med högpresterande specialrelä. Med multispänning 8 till 230V AC/DC. Mycket låg ljudnivå. Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift. Den ackumulerade gångtiden visas alltid. Först i timmar (h), sedan månader (m) med en decimal. Knapparna MODE och SET användas för att definiera styringångarna A1 och A3 som centralstyringångar. ZA1 = `centralt från` med A1, lokalt med A3; ZE1 = `centralt på` med A1, lokalt med A3; Z00 = utan centralstyrning. För ‚centralt på‘ med A1, `centralt från` med A3 och ingen lokal styrning, se funktion RS. Med knapparna MODE och SET kan man välja en av 18 funktioner: OFF = Konstant AV. 2xS = 2-vägs impulsfunktion 1NO-kontakt för respektive styringång A1 och A3. 2S = Impulsfunktion 2x1NO-kontakter. WS = Impulsfunktion med 1NO- och 1NC-kontakt. SS1 = Impulsfunktion sekvensbrytning 2x1NO-kontakter för växlingssekvens #1. SS2 = Impulsfunktion sekvensbrytning 2x1NO-kontakter för växlingssekvens #2. SS3 = Impulsfunktion sekvensbrytning 2x1NO-kontakter för växlingssekvens #3. GS = Impulsgruppbrytare 1+1NO-kontakter. RS = Brytare med styringångarna A1 = på och A3 = reset. 2xR = 2-vägs reläfunktion 2x1NO-kontakt, styringång A1 och A3. 2R = Reläfunktion 2x1NO-kontakter. WR = Reläfunktion med 1NO-kontakt och 1NC-kontakt. RR = Reläfunktion (sluten krets strömövervakning) med 2x1NC-kontakter. EAW = Impulsstyrning på slutande puls, med fast puls ut på 2x1NO-kontakter med fast pulslängd på 1sek./kontakt. EW = Impulsstyrning på slutande puls, med fast puls ut på 1NO- och 1NC-kontakt, med fast pulslängd på 1sek./kontakt. AW = Impulsstyrning på fallande pulsflank, med fast puls ut på 1NO- och 1NC-kontakt, med fast pulslängd på 1 sek./kontakt GR = Grupprelä 2x1 NO-kontakter. ON = Konstant PÅ. Växlingssekvens SS1: 1:a puls utg. 1 - 2:a puls utg. 2 - 3:e puls utg. 1+2. Växlingssekvens SS2: 1:a puls utg. 1 - 2:a puls utg. 1+2 - 3:e puls utg. 2. Växlingssekvens SS3: 1:a puls utg. 1 - 2:a puls utg. 1+2. Växlingssekvens GS: 1:a puls utg. 1 - 2:a puls utg. 2. GR: Reläfunktion på med två kontakter.
  Teknisk data:
  Mer info
 • Tidrelä MFZ Analogt DIN-montage 10 funktioner
  Tidrelä MFZ Analogt DIN-montage 10 funktioner
  Nollgenomgångsbrytning för att skydda utgångskontakterna och lasten, detta förlänger speciellt livslängden på lågenergilampor. OBS kontaktorer för att öka brytnings effekt skall inte anslutas i serie till denna typ av apparat. Med modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna för slitagefri elektronisk styrning och högpresterande specialrelä. Inställbar tid mellan 0,1 sekunder till 40 timmar. Inställning av tid T görs med mellersta T-vredet. Möjliga inställningsområden är: 0,1, 0,5, 2, eller 5 sekunder, 1, 2 eller 5 minuter, 1, 2 eller 4 timmar. Total tiden bestäms sedan genom inställning av multipliceringsvredet. Multipliceringsvredet xT insällningsbar mellan 1 till 10. D.v.s. om man önskar en fördröjning på 0,1 sekund ställs T-vredet på 0,1 och multipliceringsvredet xT på 1. Önskar man 40 timmars fördröjning ställs T-vredet på 4 timmar och multipliceringsvredet på 10.
  Mer info
 • Tidrelä Syr-line DZ1R
  Tidrelä Syr-line DZ1R
  Digitalt 1-poligt tidrelä som monteras på 35mm DIN-skena och passar i normkapsling. 12-240V AC/DC, tidsinställning 0,001s- 100d. Multifunktion (A, Ab, Ac, Ad, Ah, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht, L, Li, O, N, P, Pt, T, TL, Tt, W). Enkelt att programmera med en textbaserad display och en enda knapp. Eftersom det är ett digitalt tidrelä uppnås en mycket hög noggrannhet och alla funktioner ingår i en enda enhet (upp till 138 olika funktioner). Aktuell och inställd tid kan avläsas i displayen.
  Mer info
Visar 20 av 21

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript