Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Tidreläer

Jobbar du med elservice och automation inom fastighet eller verkstad? Vi på Ahlsell hjälper dig hitta rätt produkter för dig. Oavsett om du jobbar med kommersiella fastigheter eller privatbostad har vi sortimentet. Inom automation från enskilda komponenter till hela lösningar. Här finner du kontraktorer, tryckknappar, givare och säkerhetsbrytare och tillbehör för enkel installation. Smarta produkter inom automation från flertalet stora leverantörer. Här hittar du tryckknappar för nödstopp, svarmptryckare och nyckelströmställare för alla typer av miljöer. Utforska vårt breda utbud av automationsprodukter, vred och tillbehör här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Visar 1 till 20 av 49

Sortera

 • Tidrelä 7 funktioner a-collection
  Tidrelä 7 funktioner a-collection
  Funktion Op, tillslagsfördröjt: Tidräkningen startar då kontakten på aktiv. ingången sluts. Efter inställd tid slår reläet till oavsett om kontakten på aktiv. ingången är sluten eller bruten. Om kontakten sluts på nytt efter det att tidräkningen avslutats slår reläet från och tidräkningen startar på nytt.
  Funktion In, fördröjd urkoppling: Tidräkningen startar och reläet slår till då kontakt på aktiv. gången sluts. Efter inställd tid slår reläet från oavsett om kontakten på aktiv. ingången är sluten eller bruten. Om kontakten sluts på nytt efter det att tidräkningen avslutats slår reläet till och tidräkningen startar om igen.
  Funktion Dr, frånslagsfördröjt: Reläet slår till då kontakt på aktiveringsingången sluts. När kontakten bryts startar tidräkningen. Efter inställd tid slår reläet från. Om kontakten på aktiv ingången sluts under det att tidräkning pågår, återställs tidräkningen medan reläet alltjämt är tillslaget.
  Blinkfunktion - Funktion R: (ON tid först), (Funktion Rb, OFF tid först). När manöverspänningen ansluts börjar tidräkningen, när tiden löpt ut drar reläet. När tiden för draget relä löpt ut faller reläet. Detta förlopp pågår så länge manöverspänningen är ansluten. Tiden för paus och gångtid är lika. Alla relevanta data samt kopplingsschema är tydligt uppmärkta på sidan av reläerna.
  Indikering: 2 st LED. Grön lyser då manöverspänningen är ansluten. Gul lyser då reläet är tillslaget och blinkar under tidräkningen
  Mer info
 • Tidrelä Chronos 2 typ M 17,5 mm
  Tidrelä Chronos 2 typ M 17,5 mm
  Tidrelä för normal låda. CE märkt samt EMC godkänd
  Mer info
 • Tidrelä Enya 7-funktions multirelä
  Tidrelä Enya 7-funktions multirelä
  E1ZM10 är ett tidrelä i normutförande med sju funktioner och ett inspänningsområde som är 24-240VAC/VDC. Inkopplingen av manöverspännigen sker alltid på samma anslutning så risken för att koppla fel har minimerats.
  Funktioner: (E) Tillslagsfördröjd, (R) Frånslagsfördröjd, (Ws) Tillslagswish, (Wa) Frånslagswish, (Es) Tillslag med styrkontakt, (Wu) Pulsförkortare, (Bp) Blinkfunktion.
  Mer info
 • Tidrelä Syr-line typ P
  Tidrelä Syr-line typ P
  •Singelfunktion
  •11-pins sockel
  •7 tidsområden 0,5 s - 240 h
  •Multispänning 12-240 V AC/DC
  •Två 10A reläkontakter
  Mer info
 • Tidrelä MFZ Digitalt multifunktionstidrelä DIN-montage med 18 funktioner
  Tidrelä MFZ Digitalt multifunktionstidrelä DIN-montage med 18 funktioner
  MFZ12DDX-UC 1vx 10A/250VAC
  Med Eltakos duplexteknik (DX) kan NO-kontakterna vid brytning av 230V växelspänning 50Hz ändå brytas i nollgenomgångsläge så att slitage minskas avsevärt. Detta uppnås genom att man kopplar in N-ledaren till terminalen (N) och L till 15 (L). OBS kontaktorer för att öka brytnings effekt skall inte anslutas i serie till denna typ av apparat. Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift. Alla värden vid tidsinställning kan göras med för inställda tidsområden (0,1-9,9 eller 1-99 sekunder, minuter eller timmar). Max. fördröjning är 99 timmar. Upp till 600 olika inställningar är möjliga. Tidräkningen visas hela tiden i displayen. Säkerhet vid spänningsbortfall: Alla inställningar sparas i ett EEPROM-minne, och är därmed oförändrade när spänningen återkommer. Vid användning av funktionerna: TI, TP, IA, EAW, AV och ARV+ kan en andra tid ställas in helt oberoende av den första.
  Mer info
 • Tidrelä EZN
  Tidrelä EZN
  Används vid tidsfördröjning av till- och frånslag av belysning, ventilationsanläggningar och inom automatikstyrningar. Samma tidsområde och märkspänning för alla varianter. Sex olika tidsområden kan väljas med omkopplare på fronten.
  Multifunktionsreläet har åtta olika funktioner: Impulstimer, till- och frånslagsfördröjning, in- och frånkopplingswisch, blink, till och från.
  Driftindikation via LED på fronten.
  Mer info
 • Tidrelä RE17 norm
  Tidrelä RE17 norm
  Tidsområde 0,1s-100h om ej annat anges.
  Mer info
 • Tidrelä Chronos 2 typ M 20-260V AC/DC
  Tidrelä Chronos 2 typ M 20-260V AC/DC
  Statiskt 1-polig utgång, vilket innebär att inget elektriskt eller mekaniskt slitage förekommer. Detta är särskilt lämpligt vid frekventa kopplingar som blinkfunktion, dosering m.m.
  Mer info
 • Tidrelä RE17 norm Solidstate
  Tidrelä RE17 norm Solidstate
  Tidsområde 0,1s-100h.
  Mer info
 • Tidrelä Syr-line typ P Multi
  Tidrelä Syr-line typ P Multi
  •Multifunktion
  •11-pins sockel
  •7 tidsområden 0,5 s - 240 h
  •Multispänning 12-240 V AC/DC
  •Två 10A reläkontakter
  Mer info
 • Tidrelä DMB/PMB Multifunktion
  Tidrelä DMB/PMB Multifunktion
  Funktionsbeskrivning
  Funktion Op, tillslagsfördröjt: Tidräkningen startar då kontakten på aktiv. ingången sluts. Efter inställd tid slår reläet till oavsett om kontakten på aktiv. ingången är sluten eller bruten. Om kontakten sluts på nytt efter det att tidräkningen avslutats slår reläet från och tidräkningen startar på nytt.
  Funktion In, fördröjd urkoppling:Tidräkningen startar och reläet slår till då kontakt på aktiv. gången sluts. Efter inställd tid slår reläet från oavsett om kontakten på aktiv. ingången är sluten eller bruten. Om kontakten sluts på nytt efter det att tidräkningen avslutats slår reläet till och tidräkningen startar om igen.
  Funktion Dr, frånslagsfördröjt:Reläet slår till då kontakt på aktiveringsingången sluts. När kontakten bryts startar tidräkningen . Efter inställd tid slår reläet från. Om kontakten på aktiv ingången sluts under det att tidräkning pågår, återställs tidräkningen medan reläet alltjämt är tillslaget.
  Blinkfunktion - Funktion R:(ON tid först), (Funktion Rb, OFF tid först) När manöverspänningen ansluts börjar tidräkningen, när tiden löpt ut drar reläet. När tiden för draget relä löpt ut faller reläet. Detta förlopp pågår så länge manöverspänningen är ansluten. Tiden för paus och gångtid är lika.
  Alla relevanta data samt kopplingsschema är tydligt uppmärkta på sidan av reläerna.
  Mer info
 • Tidrelä Enya 4-funktions
  Tidrelä Enya 4-funktions
  E1ZMQ är ett tidrelä i normutförande med fyra funktioner och ett inspänningsområde som är 24-240V AC/DC. Inkopplingen av manöverspännigen sker alltid på samma anslutning så risken för att koppla fel minimeras.
  Funktioner: (E)Tillslagsfördröjd, (R)Frånslagsfördröjd, (Wu)Pulsförkortare, (Bp)Blinkfunktion.
  Mer info
 • Tidrelä DBB/PBB frånslagsfördröjt
  Tidrelä DBB/PBB frånslagsfördröjt
  Funktionsbeskrivning
  När manöverspänningen ansluts slår reläet till. När manöverspänningen bryts startar tidräkningen och reläet slår ifrån efter inställd tid.Alla relevanta data samt kopplingsschema är tydligt uppmärkta på sidan av reläerna.
  Mer info
 • Tidreläer
  Tidreläer
 • Tidrelä Enya Paus/gångtid
  Tidrelä Enya Paus/gångtid
  E1I10 är ett paus/gång tids relä normutförande med ett inspänningsområde som är 12-240VAC/VDC. Inkopplingen av manöverspännigen sker alltid på samma anslutning så risken för att koppla fel minimeras. Funktioner väljs via inkoppling: (Ip) Paustid först, (Ii) Gångtid först.
  Mer info
 • Tidrelä RE22
  Tidrelä RE22
  Bredd 22,5 mm
  Mer info
 • Multifunktionsrelä DIN-montage ESR12NP 16A
  Multifunktionsrelä DIN-montage ESR12NP 16A
  För skenmontering enligt DIN-EN 60715 TH35. Med modern hybridteknik som kombinerar de bästa fördelarna för slitagefri elektronisk styrning och med högpresterande specialrelä. Med multispänning 8 till 230V AC/DC. Mycket låg ljudnivå. Tack vare användning av bistabil reläfunktion undviker man eventuella problem med spolförlusteffekter och värmeutveckling även om reläet är i drift. 2 till 120 minuters frånslagsfördröjning inställbart direkt i front om funktionen ESV är vald. Med LED indikering. Denna blinkar efter 15 minuter om knappen är blockerad (inte i funktionen ER). Glimlampsström upp till 150mA, endast på 230V-ingången, oberoende av tändströmmen (ej i ER funktion). Frånkoppling sker vid bortfall av matningsspänningen. Funktionerna ES, ESV och ER valbara direkt i front. ES = Impulsfunktion ER = Reläfunktion ESV = Impulsfunktion med frånslagsfördröjning, om ingen ny impuls kommer under tidräkningen slår reläet automatiskt ifrån när tiden (valbar upp till 120min.) löpt ut. ESV = Frånslagningsvarning , lamporna (t.ex. i trapphuset) börjar att blinka ca 30 sekunder + innan tiden räknat ut. Under denna tid kan tiden nollställas genom ny knapptryckning. ESV = Konstant på , reläet kan aktiveras genom att hålla in tryckknappen längre än + 1 sekund, de stängs av automatiskt efter 2 timmar, eller genom ny knapptryckning längre än 2 sekunder. ESV = Om både frånslagningsvarning och konstant på väljs aktiveras + frånslagningsvarningen innan konstant ljus slår ifrån.
  Teknisk data:
  Mer info
 • Tidrelä Multifunktion 2 vxl RE88
  Tidrelä Multifunktion 2 vxl RE88
  Tidrelä multifunktion plug-in
  Mer info
 • Tidrelä Kappa 7-funktions multirelä för 11-pins sockel
  Tidrelä Kappa 7-funktions multirelä för 11-pins sockel
  •Multifunktions tidrelä med 7 funktioner.
  •Brett inspänningsområde 12-240 VAC/VDC
  •35 mm bredd
  •2 växlande kontakter
  K3ZM20 är ett tidrelä i normutförande med sju funktioner och ett inspänningsområde som är 12 till 240V AC/DC. Inkopplingen av manöverspännigen sker alltid på samma anslutning så risken för att koppla fel har minimerats.
  Funktioner: (E) Tillslagsfördröjd, (R) Frånslagsfördröjd, (Ws) Tillslagswish, (Wa) Frånslagswish,(Es) Tillslag med styrkontakt, (Wu) Pulsförkortare, (Bp) Blinkfunktion.
  Mer info
 • Tidrelä DCB/PCB asymmetrisk taktgivning
  Tidrelä DCB/PCB asymmetrisk taktgivning
  Funktionsbeskrivning
  Funktion Aa, Gångtid först:När manöverspänningen ansluts drar reläet och gångtiden starta. Efter inställd tid slår reläet från och paustidsräkningen startar. Detta asymmetriska förlopp pågår tills manöverspänningen bryts.
  Funktion Ab, Paustid först: Reläet startar med paustid först, i övrigt lika funktion som funktion Aa.
  Funktion Sh, One-shout funktion: När manöverspänningen ansluts startar pausräkningen. Efter inställd tid slår reläet till och gångtidräkningen startar. Efter inställd tid slår reläet från.
  Alla relevanta data samt kopplingsschema är tydligt uppmärkta på sidan av reläerna.
  Mer info
Visar 20 av 49

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript