Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Kamerabevakning

Ahlsell bedriver kamerabevakning, utan ljudupptagning, av butiker, lager samt kontor. Har du frågor som rör detta är du välkommen att kontakta Ahlsells dataskyddsombud på adressen nedan.

Syfte

Syftet med kamerabevakningen är förebygga stölder samt att göra gällande Ahlsells eventuella rättsliga anspråk i samband med brott.

Rättslig grund

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för Ahlsells berättigade intresse av att förhindra och förebygga brott i våra lokaler samt kunna göra gällande våra rättsliga anspråk i samband med brott. I förekommande fall kan överföring av personuppgifter till behöriga myndigheter komma att ske i syfte att fullgöra Ahlsell rättsliga förpliktelser eller för att kunna göra gällande Ahlsells rättsliga anspråk.

Hur länge vi lagrar uppgifterna

Ahlsell kommer inte lagra dina personuppgifter under längre tid än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de syfte som uppgifterna samlades in för. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter.

Rättigheter samt möjlighet att lämna klagomål

Enligt gällande lagstiftning om dataskydd har du rätt att när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, för att få felaktiga personuppgifter korrigerade för att begära att vi ska sluta behandla och ta bort dina personuppgifter för att begära att behandlingen av dina personuppgifter är begränsad, att utöva din rätt till dataöverförbarhet, att återkalla samtycke till särskild behandling (där sådant samtycke har erhållits) och att motsätta sig behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta Ahlsell via kontaktuppgifterna nedan. Du har också rätt att när som helst göra ett klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har behandlats i strid med tillämplig lagstiftning om dataskydd.

Rätt att klaga hos Datainspektionen

Se punkten ovan

Kontaktinformation

Ahlsell
Dataskyddsombud
Rikard Eriksson

gdpr@ahlsell.com

eller

Ahlsell AB
117 43 STOCKHOLM.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript