Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Avfall och återvinning

Avfallshanteringssystemen i Norden är välutvecklade och Ahlsell anlitar professionella företag för att hantera vårt avfall som främst består av olika typer av förpackningsmaterial. Detta innebär stora mängder wellpapp, träavfall och plast, men även en hög återvinningsgrad på det avfall vi lämnar in.

Trots en relativt god återvinningsgrad strävar vi hela tiden efter att minska vår förbrukning av förpackningsmaterial och bli bättre på återbruk. ​Inom ramarna för detta område jobbar vi bland annat med att minska emballagestorlekar, använda plastfilm av förnybara material och med projekt för att minska användningen av kemikalier. ​

Ahlsell har under flera år använt sig av ett pantsystem för att cirkulera de tusentals lastpallar som varje år passerar in och ut i Hallsberg.

Vi driver också samarbetsprojekt med våra leverantörer. Dels för att identifiera och fasa ut onödigt emballage ur värdekedjan, dels projekt för att återanvända våra leverantörers fraktlådor och kartonger (istället för att kassera och använda nya).

Aktuell statistik

Materialåtervinningsgrad i butiker

Materialåtervinningsgrad i centrallager

Totalt avfall

Totalt avfall Logistikcentrum

Totalt avfall övriga

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.