Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Våra inköpsflöden

Ahlsell har två stora inflöden av varor: ​inköp av varor från varumärkesleverantörer ​och egna märkesvaror ​

Inköp av varor från leverantörer och våra egna märkesvaror är varor vi säljer vidare till kund, medan Indirekta material och tjänster är sådant vi behöver för att hålla verksamheten igång. Inköpsprocesserna ser lite olika ut men målet är detsamma: noll höga risker.

Inköp av varor från varumärkesleverantörer ​

Inköp av varor för vidareförsäljning står för 88 % av försäljningsvärdet 2020. Vi har följt upp 50% av inköpsvärdet genom att göra platsbesök och kontrollera hållbarhetsrutiner hos våra 50 största leverantörer. Under 2021 är planen att vi skall övergå till att kontrollera de leverantörer där vi bedömmer att risken för brott mot uppförandekoden är som störst. 

Egna märkesvaror ​

Cirka 7 procent av våra produkter är egna märkesvaror (EMV). Produkterna utvecklas och tillverkas oftast av våra befintliga leverantörer, främst i Kina. Eftersom vi har ett större inflytande på tillverkningsprocessen för detta flöde så har vi också ett större ansvar. ​

Våra egna märkesvaror ska hålla samma kvalitet och standard som liknande varor i branschen, ha nödvändiga certifikat och följa gällande regler och normer i det land Ahlsell verkar. Dessutom skall alla leverantörer i högriskländer genomgå en inspektion. I Kina har vi ett permanent kontor med inspektörer som arbetar utifrån en ISO-certfierad process och med tydliga rutiner med avseende på lag-efterlevnad, produkt- och leveranskvalitet samt arbetsmiljö. Inspektörerna är utbildade i SA8000 för att på plats säkerställa god arbetsmiljö och att mänskliga rättigheter tillgodoses.

Utvärderade leverantörer

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.