Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Ansvarsfulla inköp

För att nå våra hållbarhetsmål, och för att på ett bra sätt kunna hjälpa våra kunder att nå sina, måste vi börja i våra leverantörsled. Genom att vara tydliga med sociala och miljömässiga krav i inköpsskedet ser vi till att hållbarhetsfrågor är på agendan redan från början.

Långsiktigt mål: Noll höga risker 2025

Fokusområdet ansvarsfulla inköp handlar främst om att våga ställa krav, och att följa upp dem. Detta gör vi i första hand genom vår Code of Conduct, som nu är en del av alla nya avtal. Vi kontaktar även leverantörer som tecknat avtal med oss innan koden kom på plats och driver på för att även de skall skriva under på att följa de riktlinjer som uppförandekoden ger. I dagsläget är 82% av vårt inköpsvärde täckt av leverantörer som skrivit under vår uppförandekod. Vi arbetar även aktivt med uppföljningsbesök för att kontrollera att uppförandekoden efterföljs.

Aktuella siffror

Uppdaterad: R12 Q4 2020 (mäts endast på koncernnivå)

Andel inköpt värde från leverantörer som lovat att följa åtagandena i Ahlsells uppförandekod: 82 %​

Andel inköpt värde där leverantörens hållbarhetsarbete följts upp och kontrollerats av Ahlsell: 50 %

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.