Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Vår uppförandekod

Mål 2020

100% av medarbetarna ska känna till och tillämpa vår uppförandekod.

Vi arbetar aktivt med att implementera lagar och regler internt så att alla medarbetare vet vad som gäller i det dagliga arbetet. Vår uppförandekod beskriver minimikraven för vårt eget agerande och givetvis också våra leverantörers.

Ett arbete som följs upp verkställande och operativt av vårt hållbarhetsteam. Detta säkerställer vårt mål att man som medarbetare får en djupare insikt i vår uppförandekod samt känner stolthet över Ahlsells hållbarhetsarbete.

Utfall 2018

Under andra delen av 2017 lanserade vi The Code, ett interaktivt utbildningsspel med dilemman kring vår uppförandekod. Vid 2018 års slut hade 55 % av våra medarbetare genomfört spelet och diskuterat de fiktiva situationerna i grupp.

Under 2018 lanserades även en utbildning om Miljö- och kvalitetspolicyn, främst riktad till processägare och chefer med personalansvar.

Läs om våra övriga hållbarhetsmål:

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.