Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Leverantörernas hållbarhetsarbete

Mål 2020

50 % av inköpt värde ska följas upp.

Vårt mål är att följa upp hållbarhetsarbetet hos våra varuleverantörer. Detta gör vi genom att kontrollera arbetet hos våra varuleverantörer motsvarande 50 % av vårt totala inköpsvärde.

Genom uppföljning av leverantörernas hållbarhetsarbete kan vi bidra till att öka insikten i viktiga frågor samt uppmuntra till ett aktivt arbete i denna typ av frågor. Läs mer under Ansvarsfulla inköp.

Ett delmål under uppföljning av leverantörernas hållbarhetsarbete är att samtliga transportörer på alla våra marknader ska kontrolleras varje år. En satsning som utöver minskade kostnader för alla parter, även innebär färre transportskador, säkrare laster och tryggare arbetsmiljöer.

Utfall 2018

På global nivå ha 44 % av inköpt värde följts upp vilket – förutom ökad samsyn och förmedling av viktiga frågor – bland annat har lett till att några av våra leverantörer utbildat sig inom hållbarhet och konfliktmineraler.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.