Orderrader: 0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Avfall

Mål 2020

Minska miljöpåverkan från avfall med 20 % mot jämförande period och öka materialåtervinningsgraden med 20 %.

En verksamhet av våra centrallagers storlek genererar och hanterar naturligtvis en mängd avfall i form av exempelvis emballage. För att ta tillvara och kunna återvinna så mycket som möjligt har vi ett väl fungerande system med flera sorteringsstationer runtom på våra tre centrallager. Allt sammantaget hjälper detta oss att nå målet med att minska avfallet samt öka materialåtervinningen* med 20 %.

Ett hållbart förhållningssätt innebär att vi ser både till det lilla och det stora i vår verksamhet. Med cirka 10 000 packade kartonger per dag är det därför av största betydelse att vi inte använder onödigt stora kartonger. Därför arbetar vi med flera olika och anpassade storlekar på kartonger. Skälen är tre: minimera materialåtgången, förenkla hanteringen och optimera fyllnadsgraden. På så sätt sparar vi många ton wellpapp varje år vilket, tillsammans med våra sorteringsstationer, är ett viktigt led mot målet att minska miljöpåverkan från vårt avfall med 20 %.

Utfall 2018

Andelen avfall som återvinns är i Sverige 76 %.

* Brännbar fraktion, så kallad energiåtervinning räknas ej in i materialåtervinningsdelen.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.