Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Brandspjäll, Styr och övervakning samt tillbehör

Jobbar du med installation av styrsystem och brandspjäll? Vi på Ahlsell hjälper dig hitta brandspjäll, produkter inom övervakning och tillbehör. Med brandspjäll täpper du till till- och frånluften om brand uppstår. Tillsammans med andra säkerhets- och övervaktningsprodukter kan du bidra till en högre säkerhet i olika fastigheter. Oavsett om du jobbar installation av brandspjäll, rökdetektorer eller kontrollenheter har vi produkterna. Söker du rökdetektorprovare eller monteringskit hittar du även detta. Flertalet kända leverantörer finns i vårt sortiment. Utforska vårt breda utbud här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Visar 1 till 20 av 109

Sortera

 • Rökdetektorprovare SOLO A5, Calectro
  Rökdetektorprovare SOLO A5, Calectro
  Rökspray för funktionskontroll av rökdetektorer monterade i tak eller kanal.Enheten är försedd med rörmunstycke. Sprayflaskan räcker till många tester. Fungerar både till joniserande och optiska rökdetektorer. ( Tidigare gick denna under benämningen RDP-300 )
  E-nummer: 63 030 65.
  Mer info
 • Rökdetektor EVC-PY-DA optisk för takmontage, Calectro
  Rökdetektor EVC-PY-DA optisk för takmontage, Calectro
  Rökdetektor EVC-PY-DA har försetts med en ny optisk kammare samt en ny ljuskälla. Tack vare detta har detektorns förmåga att upptäcka även små partiklar från en begynnande brand ökat avsevärt. Genom den nya konstruktionen kan EVC-PY-DA ersätta den joniserande rökdetektorn, som hittills har varit överlägset bäst. Detekteringskammaren innehåller en lys- och fotodiod. Normalt träffar inte ljusstrålen fotodioden, men när rök tränger in i kammarlabyrinten reflekteras lysdiodens ljusstråle av röken så att den träffar fotodioden. Strömmen genom fotodioden ändras och larm erhålls. Detektorinsatsen består av vit PC med metallnät runt kammaren.

  EVC-PY-DA har en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktion under detektorns hela livslängd. När detektorn inte längre kan kompensera för miljöpåverkan indikeras ett servicelarm. Detektorns konstruktion gör den nästan helt immun mot höga lufthastigheter, nedsmutsning och radiofrekvensstörningar. Detektorn är försedd med bajonettfattning. Känslighet enligt EN-54-7. Testad enligt EN-54 av VdS (Tyskland). Kapslingsklassen som är redovisad är angiven för sockeln.

  Driftström: Max 50 μA
  Larmström: Ca. 40 mA (vid 22V)
  Servicelarmström: Ca. 10 mA (vid 22V)
  Tillåten luftfuktighet: 99% rF
  Mer info
 • Rökdetektor UG-3-O optisk för kanalmontage, Calectro
  Rökdetektor UG-3-O optisk för kanalmontage, Calectro
  Optisk rökdetektor UG-3-O för kanalmontage. Kompletteras med önskat Venturirör och monteringsbeslag. Uniguard Superflow är utvecklad för att mäta rökgaser i ventilationskanaler och består av en rökdetektor, monterad i ett adaptorsystem där både rör och kapsling är specialkonstruerade för optimal luftströmning genom rökdetektorn. Systemet uppfyller därmed alla krav på en god brandsäkerhet vid lufthastigheter mellan 0,2 m/s och 20 m/s. Uniguard används tillsammans med en kontrollenhet (t ex ABAV-S3) till styrning av brandspjäll och fläktar, akustiska och/ eller optiska larm mm. Detektorn är försedd med bajonettfattning. Testad och godkänd rökdetektor enligt EN-54, UG-3-O enligt VdS.

  UG-3-O har en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktion under detektorns hela livslängd. När detektorn inte längre kan kompensera för miljöpåverkan startas ett servicelarm, vilket indikerar att detektorn behöver bytas ut, alternativt rengöras. Matningsspänningen avser kontrollenheten. Monteras tillsammans med monteringsbeslag UG-MB, tillbehör.

  Servicelarmström: ~ 10 mA (vid 22V)
  Larmström: ~ 40 mA (vid 22V)
  Luftfuktighet: Max. 99% RH
  Mer info
 • Kontrollenhet ABAV-S3, Calectro
  Kontrollenhet ABAV-S3, Calectro
  Kontrollenhet ABAV-S3 för rökdetektorer UG-3-O och EVC-PY-DA. DIN-montage. Lysdioder för status kontroll, samt reset knapp på fronten. Kontrollenheten är försedd med reläkontakter för styrning av t.ex. spjäll och fläktar samt med servicelarm- och fellarmreläer. Finns i utförande 24V alternativt 230V. Kan användas i slinga med upp till 30 rökdetektorer. Slutmotstånd 2,2 kOhm som standard.
  Mer info
 • Monteringsbeslag UG-MB till UG-3, Calectro
  Monteringsbeslag UG-MB till UG-3, Calectro
  Monteringsbeslag för montering av UG-3 modeller på runda kanaler eller plana kanaler med isolering. Ger ett enkelt montage med för borrade hål. Kompletteras med gummigenomföring/tätning.
  Mer info
 • Venturirör VR till UG-3, Calectro
  Venturirör VR till UG-3, Calectro
  Rör för större kanaler till UG-3. Skall kapas för att passa kanaldiametern, beräkna ca 1 dm längre än kanaldiameter. Tillverkad av aluminium. Kompletteras med gummigenomföring/tätning.
  Mer info
 • Brandbackspjäll ABC-SC+60, ABC Vent
  Brandbackspjäll ABC-SC+60, ABC Vent
  SC+60 är ett cirkulärt CE-märkt brandspjäll med smältsäkring för installation i ventilationskanal som passerar genom ett byggelement med syftet att förhindra brand/brandgasspridning.ABC-SC+60 hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72° löser smältsäkringen ut och spjällbladen stängs automatiskt. Två låsbleck håller spjällbladen stängda i dess säkerhetsposition vilket förhindrar spridning av brand. Observera att SC+60 inte kan stänga vid rökdetektering (endast temperatur) kan dock övervakas med enheten ABC-KSUC och tillbehöret FDCU.
  Mer info
 • Rökdetektor S50-OE-GA4/S65-OE optisk för takmontage, Regin
  Rökdetektor S50-OE-GA4/S65-OE optisk för takmontage, Regin
  S50-OE-GA4 och S65-OE är optiska rökdetektorer för takmontage i alla typer av lokaler. De reagerar på synliga rökpartiklar (förbränningsrester) och lämpar sig därigenom bra för detektering av brand på ett tidigt stadium. Den är konstruerad för att möta de höga krav som en modern brandinstallation ställer på detektorerna. Detektorn är skyddad mot påverkan från RFI (radiostörningar). Flera detektorer kan anslutas till en kontrollenhet. Finns i utförande med eller utan servicelarmfunktion. Ej vindkänslig. Spänningsförbrukningen är angiven vid normal drift.
  Mer info
 • Kontrollenhet RCMU8, Bevent Rasch
  Kontrollenhet RCMU8, Bevent Rasch
  RCMU är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet indelad i fyra grupper, A till D, med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer per grupp. RCMU8 fungerar antingen som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timme efter spänningssättning/återställning, eller inkopplas i ett nätverk till minimaster RCMM för central registrering, styrning och övervakning. Kontrollenheten kan även anslutas till LonWorks då man använder RCMU8-LW. Vid anslutning till Modbus används RCMU8-MOD. Funktionskontroll kan också startas via extern kontakt. RCMU har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon.

  Med inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon. Upp till 8st spjäll och 8st rökdetektorer uppdelat på fyra grupper. Indikering av varje enskilt spjäll. Möjlighet till externt inkommande larm och nattdriftsfunktion. Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor. Växlande relä för t.ex. avstängning av aggregat vid funktionstest.
  Mer info
 • Gummigenomföring till UG-MB, Calectro
  Gummigenomföring till UG-MB, Calectro
  Gummigenomföring vid montage av Venturiör.
  Mer info
 • Rökdetektor FDKS-1 optisk för kanal, FläktGroup
  Rökdetektor FDKS-1 optisk för kanal, FläktGroup
  Optisk rökdetektor för montage i ventilationskanal. Rökdetektorn monteras med fläns skruvad i luftkanalen och med detektorröret (aluminium) i luftströmmen. Uppfyller norm EN54 del 7 och 9 för röktyp och rökintensitet. Ansluts till mutiboxen FCBB-2 för reglering av 2 brandspjäll.
  Mer info
 • Kontrollenhet ABV, Regin
  Kontrollenhet ABV, Regin
  ABV-300/D kontrollenhet används tillsammans med rökdetektorer i serierna S65, S50, S65-OE och S50-OEGA4. Kontrollenheten strömförsörjer anslutna rökdetektorer samt överför rök- och servicelarm. Kontrollenheten övervakar kontinuerligt att spännings och strömvärden är normala. Grön lysdiod indikerar ansluten matningsspänning. Kontrollenheten kopplas till rökdetektorerna med en tvåtråds detektorslinga. Upp till 20 detektorer kan anslutas till samma kontrollenhet. Slingan skall avslutas med ett slutmotstånd i sista detektorn. Avsedd för montage på DIN-skena.

  Två reläkontakter för larm. Relä R1 har en växlande kontakt 230 V AC, 8A. Relä R2 är växlande 230 V AC, 8A på modellerna utan servicelarm och slutande 24 V AC, 1A på modellerna med servicelarmfunktionen. Dessa modeller har även ett tredje relä, S1, vilket är avsett för servicelarmet och utgörs av en slutande kontakt 24 V AC, 1A. Observera att modellerna utan servicelarm bör användas med rökdetektorer utan servicelarmfunktion.
  Mer info
 • Slavenhet FENIX+, Bevent Rasch
  Slavenhet FENIX+, Bevent Rasch
  FENIX+ fungerar som en tilläggsmodul för möjligheten att ansluta ytterligare 1-4 spjäll och rökdetektorslingor till systemet. Slavenheten FENIX+ identifieras automatiskt av
  FENIX4 och anslutna spjäll och rökdetektorslingor visas som vanligt automatiskt i displayen på FENIX4. FENIX+ adresseras enkelt med ett fysiskt vred, se inkopplingsanvisningarna för mer information. Fördelarna med FENIX+ är många, istället för ytterligare en kontrollenhet får man en kostnadseffektiv lösning för att utöka ett system med ytterligare anslutningspunkter. Istället för den traditionella kabeldragningen mellan varje spjäll och huvudenheten kan man spara kabel på att montera slavenheter FENIX+ ute i anläggningen, närmare spjäll och rökdetektorslingor. Inkopplingsanvisningarna hittas även i locket på FENIX+ för att underlätta på plats. Max 3 st FENIX+ får kopplas i serie till en FENIX4.
  Mer info
 • Brandbackspjäll ABC-SCV+60, ABC Vent
  Brandbackspjäll ABC-SCV+60, ABC Vent
  SCV+60 är ett cirkulärt CE-märkt brandspjäll med smältsäkring utförd med kontrollventil för installation i ventilationskanal som passerar genom ett byggelement med syftet att förhindra brand/brandgasspridning. Cirkulärt spjäll utfört i stålplåt med brandsvällande list runt tunneln. ABC-SCV+60 hålls i öppet läge med hjälp av en smältsäkring. När temperaturen i kanalen överstiger 72° löser smältsäkringen ut och spjällbladen stängs automatiskt. Två låsbleck håller spjällbladen stängda i dess säkerhetsposition vilket förhindrar spridning av brand/brandgaser 72°C. Observera att SCV+60 inte kan stänga vid rökdetektering (endast temperatur) kan dock övervakas med enheten ABC-KSUC och tillbehöret FDCU.
  Mer info
 • Brand-/brandgasspjäll BSKC6, Bevent Rasch
  Brand-/brandgasspjäll BSKC6, Bevent Rasch
  BSKC6 är ett cirkulärt brand/brandgasspjäll som finns i storlekar från 100 mm till 630 mm. Brandklass EI60/EI60S. Utrustat med 24V fabriksmonterat säkerhetsställdon och termisk sensor. Strömlöst stängt. Låg vikt och enkelt montage. Många montagealternativ. P-märkt och CE-märkt. BSKC6 levereras alltid med elektriskt säkerhetsställdon med fjäderåtergång komplett med termisk sensor med tryckknapp för lokal manuell funktionstest. Finns även att beställa med 230V fabriksmonterat säkerhetsställdon. Komplettera gärna med montagekit BRMK.
  Mer info
 • Rökdetektor RCRD optisk för takmontage, Bevent Rasch
  Rökdetektor RCRD optisk för takmontage, Bevent Rasch
  Detektor för rumsmontage i tak med optiskt detektorhuvud och sockel med bajonettfattning. Servicelarm som indikerar nedsmutsat detektorhuvud. Spänningsmatning sker från kontrollpanel eller kontrollenhet.
  Mer info
 • Rökdetektor EVC-PY-DA, ABC Vent
  Rökdetektor EVC-PY-DA, ABC Vent
  Optisk rökdetektor 24V för takmontage. Den används tillsammans med kontrollenhet för styrning av brand/brandgasspjäll och fläktar. EVC-PY-DA har en intelligent övervakningskrets som kontinuerligt kontrollerar och justerar känsligheten för optimal funktion under detektorns hela livslängd. När detektorn inte längre kan kompensera för miljöpåverkan indikeras ett servicelarm. Detektorns konstruktion gör den nästan helt immun mot höga lufthastigheter, nedsmutsning och radiofrekvensstörningar. Detektorn är försedd med bajonettfattning, vilken gör den lätt att montera och demontera. TEKNISKA DATA: Detektorinstats: Vit PC med metallnät runt kammaren. Sockel: Vit PC. Driftspänning: 16-30VDC.
  Mer info
 • Normkapsling med DIN-skena ETUK-1, Calectro
  Normkapsling med DIN-skena ETUK-1, Calectro
  Normkapsling med DIN-skena för t.ex. kontrollenheter.
  Mer info
 • Kontrollenhet RCBK4, Bevent Rasch
  Kontrollenhet RCBK4, Bevent Rasch
  RCBK4 är en kapslad mikroprocessorbaserad, intelligent, självövervakande kontrollenhet indelad i två grupper, A och B, med möjlighet till anslutning av upp till 2 spjäll och 2 detektorer per grupp. Kan användas i två av varandra oberoende ventilationssystem. RCBK4 fungerar antingen som en självständig kontrollenhet och utför automatiska funktionskontroller var 48:e timme efter spänningssättning/återställning. Den kan också inkopplas i ett nätverk till minimaster RCMM för central registrering, styrning och övervakning. För anslutning till LonWorks används RCBK4-LW och för anslutning till Modbus används RCBK4-MOD. Funktionskontroll kan också utföras via extern kontakt. Kontrollenheten har elektroniska kretsar som automatiskt ansluter de utgångar som har inkopplade spjällställdon.

  Med inbyggd transformator från 230V till 24V för matning av ställdon. Upp till 4st spjäll och 4st rökdetektorer uppdelat på två grupper. Indikering av varje enskilt spjäll. Möjlighet till externt inkommande larm och nattdriftsfunktion. Växlande reläkontakter för summalarm samt för nedsmutsad detektor. Växlande relä för t.ex. avstängning av aggregat vid funktionstest.
  Mer info
 • Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG1, 24 Volt, EKOVENT
  Brand-/brandgasspjäll EKO-SRBG1, 24 Volt, EKOVENT
  Ett typgodkänt brand-/brandgasspjäll avsett för brandsektionering eller som skydd mot spridning av brand och brandgas i ventilationsanläggningar.
  Spjället monteras i brandavskiljande byggnadsdelar utförda enligt brandteknisk klass EI 60 bestående av godkända lättväggs- eller betongkonstruktioner och i ventilationskanaler.
  24 Volt elektriskt ställdon.
  Mer info
Visar 20 av 109

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript