Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Geoprodukter

Ahlsells VA-sortiment omfattar kompletta system för tryck, självfall, dränering och dagvatten som kan kompletteras med ett brett sortiment av markavlopp, VA-brunnar, gatugods, anborrningsmanschetter, VA-armatur, VA rörkopplingar, reparationsmuffar, anborrningskopplingar, geoprodukter, cellplast och husgrund, enskilt avlopp, avskiljare, oljetankar och kulvert.

Visar 1 till 20 av 43

Sortera

 • Geotextil Hipertex a-collection
  Geotextil Hipertex a-collection
  Vit fiberduk förpackad i UV-beständig. Godkänd enligt NorGeoSpec 2012 samt ATB VÄG.
  Mer info
 • Markeringsband
  Markeringsband
  Markeringsband för lägesmarkering av rörledningar i mark. Välj band med färg och märkning för respeltive installation.
  Mer info
 • Plantex marktäckmatta
  Plantex marktäckmatta
  Hindrar ogrästillväxt. UV-stabil och slitstark.
  Mer info
 • Plantex Premium Weedmax
  Plantex Premium Weedmax
  Ogräsbarriär med extra goda långtidsegenskaper. Skyddar mot tillväxt av t ex åkervinda, åkerfräken och kvickrot. Täckt duk med barkflis eller grus behåller egenskaperna i upp till 25 år. Perfekt för användning i sluttningar där täcklager annars eroderar bort av vind och regn. 4-5 års livslängd utan övertäckning.
  Mer info
 • Plantex Premium
  Plantex Premium
  Ogräsbarriär som släpper igenom vatten och näringsämnen till plantors rötter.
  Mer info
 • Avspärrningsnät orange, a-collection
  Avspärrningsnät orange, a-collection
  Avspärrningsnät F23 är användbart för att avgränsa eller avspärra områden på så väl byggplatser som på öppna ytor.
  Material polypropen.
  Mer info
 • Tillbehör ogräsduk
  Tillbehör ogräsduk
  Träspik och platta används som förankring av ogräsduk. Spik och platta levereras separat i förpackning om 500 st/kartong.
  Mer info
 • Markeringsnät violett, a-collection
  Markeringsnät violett, a-collection
  Med hjälp av varnings-/markeringsnät kan man undvika onödiga grävskador på fjärrvärmerören. En speciell struktur på nätets maskor innebär att nätet fastnar i grävskopans tänder och dras med upp innan man hunnit gräva ned till själva röret.
  Mer info
 • Gräsarmering Runfloor
  Gräsarmering Runfloor
  Gräsarmering för normal trafikbelastning och personbilsbelastning.
  19038308 för högt trafikerade områden.
  19038309 för ytor med intensiv trafik som parkeringsplatser och områden med kollektivtrafik.
  Mer info
 • Plantex Patio
  Plantex Patio
  Separationsduk även lämpad för stabilisering.Förhindrar urlakning av underliggande sand- och gruslager. Används även som skyddsduk under bassänger, tillfälliga upplag och under trädäck. Fungerar även som stabiliserande skikt under stenläggningar på garageuppfarter.
  Mer info
 • Vävd geotextil
  Vävd geotextil
  Vävd geotextil i PP (polypropen) för separation av fyllnadsmassor. Förstärkande egenskaper i markkonstruktioner. Vävd geotextil – består av trådar, band eller liknande som vävts samman i räta vinklar.
  Mer info
 • QuickPrime Plus
  QuickPrime Plus
  Primer designad att rengöra och förbereda skarvytor på EPDM-membran och förereda applicering av QuickSeam skarvband. Appliceras med utläggningshandtag och avsedd appliceringskudde.
  Mer info
 • Utläggningsroller
  Utläggningsroller
  Pressar samman skarvar efter applicering av QuickPrime Plus samt QuickSeam skarvband.
  Mer info
 • Utläggningshandtag
  Utläggningshandtag
  För utläggning av QuickPrime Plus vid skarvning av EPDM-membran.
  Mer info
 • Gräsarmering ECO 4
  Gräsarmering ECO 4
  Gräsarmering för normal trafikbelastning
  Mer info
 • Skyddsgeotextil Geotess
  Skyddsgeotextil Geotess
  Vit fiberduk förpackad i UV-beständig plastfilm för skyddsfyllning i till exempel deponier och dagvattendammar tillsammans med tät skyddsduk. CE-märkt 1213-CPR-3264.

  Observera - kontrollera leveranstid vid order.
  Mer info
 • Terminator ogräsduk
  Terminator ogräsduk
  Ogräsduken Terminator är ett effektivt sätt att bekämpa ogräs men ser ändå till att vatten luft och gödning tränger igenom på ett optimalt sätt. Den bruna färgen på duken drar till sig solljuset och därmed får man en högre temperatur i jorden. Duken är UV skyddad så inget täckmateriall behövs om man täcker duken får man en längre livsläng på den.
  Mer info
 • Infästning kokosnät
  Infästning kokosnät
  För infästning i mark av kokosnät. 3-4 träspikar och plattor per kvadratmeter.
  Mer info
 • Kokosnät
  Kokosnät
  Kokosnät är ett effektivt erosionsskydd på branta sluttningar både mot vind och vatten och lämnar inga oönskade avtryck i jorden efter sig. Skyddar mot erosion för vind och vatten. Nätet tar åt sig vatten vilket gör att ytan behåller fuktan bättre till fördel för växtligheten. Bryts ner i jorden inom 3-5 år.
  Mer info
 • Plantex Gold
  Plantex Gold
  Separationsduk även lämpad för stabilisering. Förhindrar urlakning av underliggande sand- och gruslager. Används även som skyddsduk under bassänger, tillfälliga upplag och under trädäck. Fungerar även som stabiliserande skikt under stenläggningar på garageuppfarter.
  Mer info
Visar 20 av 43

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript