Mearin Plus 100

Frågor som måste besvaras före materialval:

1. Rännans längd _m, typ av utlopp, sandfång, gavel, botten?
2. Utloppets placering i rännan: ytterkant, mitten, special _m från vänster?
3. Inomhus eller utomhus (v-lås eller ej).
4. Utomhus EJ v-lås, inomhus v-lås ?
5. Krav på belastningsklass (typ av fordonstrafik):
Områden som uteslutande trafikeras av gång- och cykeltrafik. Ej körbar. Klass A 15 kN ?
Områden som trafikeras av gång-, cykel- och enstaka lätt personbilstrafik. Klass B 125 kN ?
Områden som trafikeras av personbilar och lätta lastbilar. Klass C 250 kN ?
6.Typ av mark eller golvyta vid sidan av rännan.

OBS ! Kontakta din säljare vid osäkerhet angående val av rännor, galler, belastningsklass eller beräkningar av avvattning. Exempel: vid tung trafik med dynamiska krafter - trucktrafik - rännor i trafik med hög fart.

Mearin Plus 100 Galler
Mearin Plus 100 Galler
Slitsgaller för markränna Mearin Plus 100 av SMC-GRP svart Heelguard. Belastningsklass C250.
Mearin Plus 100 utloppsgavel
Mearin Plus 100 utloppsgavel
Utloppsgavel till markränna Mearin Plus 100 av SMC-GRP och kantförstärkt för belastningsklass D400. Rännmoduler för installation utan fall. Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13 cm.
Mearin Plus 100 ränna utan fall 0,5m
Mearin Plus 100 ränna utan fall 0,5m
Markränna Mearin Plus 100 av SMC-GRP och kantförstärkt för belastningsklass D400. Rännmoduler för installation utan fall. Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13 cm. Med anvisning för håltagning av bottenutlopp 110 mm. Kan anslutas till sidoutlopp 110 mm eller L-, T-, X-utformning på ränna. Kan även anslutas till sandfång och gavlar med sidoutlopp 110 mm. Användbar vid ändring av flödesriktning eller förlängning av rännan med 0,5 m.
Mearin Plus 100 ränna utan fall 1,0m
Mearin Plus 100 ränna utan fall 1,0m
Markränna Mearin Plus 100 av SMC-GRP och kantförstärkt för belastningsklass D400. Rännmoduler för installation utan fall. Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13 cm. Med anvisning för håltagning av bottenutlopp 110 mm. Kan anslutas till sidoutlopp 110 mm eller L-, T-, X-utformning på ränna. Kan även anslutas till sandfång och gavlar med sidoutlopp 110 mm.
Mearin Plus 100 sandfång
Mearin Plus 100 sandfång
Markrännesandfång Mearin Plus 100 av SMC-GRP och kantförstärkt. Upplyftbart sandfång av plast. Anslutning dia 110 mm. Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13,6. Belastningsklass A15 t.o.m D400 för Plus 100.
Mearin Plus 100 gavel med stos
Mearin Plus 100 gavel med stos
Av PP med 110 mm utlopp anpassade för olika höjder hos ränndelar.
D400. Bredd 13cm.
Mearin Plus 100 utloppsstos för bottenutlopp
Mearin Plus 100 utloppsstos för bottenutlopp
Utloppstos 110mm A15.
Mearin Plus 100 tät gavel
Mearin Plus 100 tät gavel
Markränna Mearin Plus 100 av SMC-GRP och kantförstärkt för belastningsklass D400.
Rännmoduler för installation utan fall.
Invändig bredd 10 cm, utvändig bredd 13 cm.
Visar 8 av 8