Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Brandtätningssystem

Vi på Ahlsell hjälper dig hitta installationsmaterialet för alla dina jobb inom el. Oavsett om du jobbar med kommersiella fastigheter eller privatbostad har vi sortimentet. Här finner du vägguttag, kabelstegar och tillbehör för enkel installation. Smarta vägguttag, strömställare och dimmers från flertalet stora leverantörer. Moderna produkter för moderna lösningar. Allt du behöver under ett och samma tak. Utforska vårt breda utbud av belysning och tillbehör här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Visar 1 till 20 av 48

Sortera

 • Fireseal Firestop 400 Reactive
  Fireseal Firestop 400 Reactive
  Reactive [FS 400] är främst avsedd att användas i olika brandtätningsapplikationer inomhus t ex som ett alternativ till silikonbaserade produkter i FireSeals brandtätningssystem Reactive Board System [Universal] och Reactive Blanket System [Flex D]. Reactive [FS 400] är även godkänd som tätning runt elektrikerrör av PVC- plast samt för Pex-rör. FireStop 400 är en vattenbaserad akrylmassa med värmesvällande egenskaper. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Reactive [FS 400] ingår även i brandtätningssystemet Reactive Blanket System [Flex D]. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt.
  Mer info
 • Brandfogmassa Ecomastic SP
  Brandfogmassa Ecomastic SP
  Ecomastic SP är en brandhämmande brandfogmassa för kabel, rör och ventilationsgenomföringar i torr- och industrimiljö. Användes för sammanfogning av Ecomastic brandskivor, limning mot byggnadsdel samt utfyllnad av hålrum. Testad och godkänd att användas i system för brandtätningar av kabelstegar, rör och ventilationskanaler tillsammans med Ecomastic brandskiva, Ecomastic 5FR och Protega mineralull Superwool. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser. Ljudreduktionstal: 59 dB.
  Mer info
 • Fireseal Firestop Sealant 3000 Flex
  Fireseal Firestop Sealant 3000 Flex
  FLEX [3000] är en brandklassad fogmassa som ingår i våra tätningssystem FLEX Board system, FLEX Blanket system, REACTIVE Board system.
  Mer info
 • Brandfogmassa Novatherm SP
  Brandfogmassa Novatherm SP
  Novatherm SP är en övermålningsbar, svällande, semielastisk akrylfog som har god vidhäftning till de flesta underlag. Kan vid behov användas tillsammans med Protega Superwool för tätning av fogar inomhus, främst i brandavskiljande byggnadsdelar, tex skarvar golv/vägg, tak/vägg, vägg/vägg etc. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser. Ljudreduktionstal: 60 dB.
  Mer info
 • Brandfogmassa Novaflex
  Brandfogmassa Novaflex
  Grå fogmassa som expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Används i huvudsak vid brandtätning av genomföringar av plaströr och kabel i brandavskiljande byggnadsdel. Klarar att täta plaströr upp till dimension Ø110 mm. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser. Ljudreduktionstal: 56 dB.
  Mer info
 • Rörstrypare Novapipe S
  Rörstrypare Novapipe S
  Invändigt belagd med expanderande tätningsmassa. Rörstryparen monteras runt röret och fästes i gipsvägg med gipsskruv eller metallexpander. I massivvägg och bjälklag fästes manschetten med betongskruv alt expanderbult. Används i huvudsak vid brandtätning av genomföringar av plaströr i brandavskiljande byggnadsdel. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser.
  Mer info
 • Fireseal Firestop 100 Silence
  Fireseal Firestop 100 Silence
  FireStop 100 är en vattenbaserad akrylfogmassa för brandklassade fogar. Den härdar till en semi-flexibel tätning och hindrar genomträngning av eld, rök, gas och vatten. Ohärdat material kan avlägsnas med en fuktig trasa. Härdat material avlägsnas mekaniskt. FireStop 100 är avsedd för brandklassade fogar mellan gipsväggar och massiva tak och väggar av betong, lätt- betong etc. Väggar och golv konstruktioner skall vara byggda efter tillverkarnas anvisningar i minst klass EI 60. FireStop 100 är registrerad i BASTA-registret. BASTA registreringen innebär att vi kan styrka att denna byggvara uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Ljudreduktionstal : 58 dB.
  Mer info
 • Tätningssats Fireseal FLEX D Blanket
  Tätningssats Fireseal FLEX D Blanket
  Komplett sats för flexibel tätningmed silikonfogmassa.
  Flex Blanket System [Flex D] elasticitet och hållfasthet ger en flexibel tätning som tål kraftiga vibrationer och rörelser utan att spricka, deformeras eller lossna. Tätningen tål tuffa arbetsmiljöer inom ett stort temperaturområde och har mycket god åldringsbeständighet. Flex Blanket System [Flex D] är en komplett sats för flexibel tätning och reparationer av små och medelstora öppningar för kablar, metallrör och för ventilationskanaler. Ljudreduktionstal: 55 dB. Innehåll:

  Material för ca 5 dm2 tätningsyta.
  2 st 0,310 l patroner Flex [FSS 3000]
  1 rulle Blanket (100x2300x25 mm)
  3 st Brandtätningsetiketter
  Blanket (bottningsmaterial)
  Installationsanvisning
  Mer info
 • Branddrev Protega Superwool
  Branddrev Protega Superwool
  Mineralull som färdig remsa eller rulle som används som bottningsmaterial vid brandfogning samt som branddrev för tätning av rör och kabel. Den har en enastående isoleringsförmåga vid förhöjda temperaturer. Extremt låg värmeledningsförmåga, värmechockbeständighet och bra ljudisolering. Hög hållfasthet, före och efter uppvärmning. Innehåller inte bindemedel eller smörjmedel och avger inte gaser eller lukt under uppvärmning. Lätt att skära, forma och enkel att installera.
  Mer info
 • Brandskiva Protega Ecomastic
  Brandskiva Protega Ecomastic
  Brandskiva av stenull belagd med brandskyddsfärg Ecomastic 5FR. Beläggningen omvandlas till keramik liknande skal då den exponeras för höga temperaturer vid brand. Kan användas i både torr- och industriell miljö och finns i slät eller räfflat utförande. Är testad och godkänd att användas i system för brandtätningar av kabelstegar, rör och ventilationskanaler tillsammans med Ecomastic SP, Ecomastic 5FR och Protega mineralull Superwool. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser.
  Mer info
 • Tätningssats Fireseal Reactive Board Universal
  Tätningssats Fireseal Reactive Board Universal
  Brandklassad tätning för kablar och rör vid genombrott i brandcellsbegränsande konstruktioner, anpassad för stora och medelstora fria
  öppningar samt för torra miljöer inomhus. Systemet består av en formstabil stenullsskiva med värmesvällande ytskikt och en brandklassad
  silikon- eller akrylbaserad fogmassa med mycket god vidhäftning, elasticitet och styrka även i krävande miljöer. Tätningstjocklek: EI 60=120 mm EI 120=180 mm. Genomföringar större än 600×600 mm, förstärkts med regelavstyvning
  (kotling) c/c 600 mm 0,36 m² utan förstärkning.

  Den färdigpackade satsen (100740) innehåller: 2 st Skivor(600x300x62), 2 st Flex [FSS 3000],
  0,2 kg Stenull, 3 st Brandtätningsetiketter.
  Mer info
 • Brandtätningsetiketter
  Brandtätningsetiketter
  Etiketten appliceras i anslutning till installerad brandtätning för att säkerställa brandskyddsdokumentationen.
  Mer info
 • Brandtejp Rörstrypare Protega Novapipe W
  Brandtejp Rörstrypare Protega Novapipe W
  Novapipe W är en kraftigt expanderande rörstrypare. Monteras enkelt runt genomföringar med hjälp av fäste i kardborre.
  Vid genomföring i vägg monteras 1st Novapipe W på varje sida och vid bjälklag monteras bandaget endast från undersidan.
  I regelvägg monteras Novapipe W i plåtstos med artikelnummer 1480041. Utrymmet runt rörstryparen tätas (miljö & ljudtätning) enkelt med Novatherm SP artikelnummer 1480017T. Rörstrypare/brandtejp används till plaströr, kablar i bunt och eller plaströr i bunt. T,ex: VP-rör, Tappvattenrör, avloppsrör av PVC, PE och PP etc. Novapipe W säljs i fasta storlekar för rörytterdiameter upp till 125mm.
  GODKÄNNANDE: ETA 17/0766 för brandtätning av plaströr. Brandklass upp till EI 120.
  Mer info
 • Multidiametermoduler RM
  Multidiametermoduler RM
  Roxtec multidiametermoduler ersätter tidigare traditionella modulsystem för kabel- och rörgenomföringar. Tack vare anpassningsbara skikt i modulerna har det totala antalet packbitsmoduler reducerats till endast sex (6) stycken jämfört med mer än 80 för hittills traditionella system. De sex grundmodulerna täcker tillsammans ett spann på 4-98 mm diameter. Varje enskild Roxtec-modul (RM 20-120) ersätter inte bara motsvarande enkel packbit, utan hela uppsättningar av traditionella packbitar för olika kabel- och rördiameter. Även avvikande diameter på grund av tillverkningstolerans på kabel hanteras enkelt. Roxtec-modulerna anpassas till diametern på kabeln eller röret som ska tätas, och monteras i S, G, R eller B-ramar. Kan även installeras utan kabel eller rör.
  ** Roxtec "blinda" noll-moduler
  Kan användas på de platser i en genomföring där ingen kabel avses passera genomföringen eller vid behov av extra utfyllnad. Vid tveksamhet om framtida kabeldragning i genomföringen rekommenderas istället användande av multidiametermoduler RM20-RM120.
  Mer info
 • Märkningsetikett brandtätning
  Märkningsetikett brandtätning
  Brandtätningen/genomföringen skall märkas med etikett som anger tätningens typbeteckning, brandteknisk klass, tillverkare, installatör och datum för montaget.
  Mer info
 • Brandskyddsfärg Protega Steel
  Brandskyddsfärg Protega Steel
  Steel 1001, en vit, heltäckande och svällande brandskyddsfärg för bärande stålkonstruktioner inomhus som omvandlas till ett tjockt skumskikt då den utsätts för höga temperaturer vid brand. Tidsbesparande med överlägsen ekonomi. Kräver i många fall endast halva färgmängden vid samma brandklassning jämfört med vanlig brandskyddsfärg. Med Steel 1001 är det inga problem att nå ett bra resultat. GODKÄNNANDE: ETA 19/0761 för brandisolering av bärande stålkonstruktion. Brandklass R30 – R90.
  Mer info
 • Smörjmedel Rox Lubricant
  Smörjmedel Rox Lubricant
  Lubrikant användas i alla installationer för att säkerställa korrekt tätningsförmåga.
  Mer info
 • RS förkonfigurerade genomföringskit Rostfritt
  RS förkonfigurerade genomföringskit Rostfritt
  Roxtec RS är en rund tätning som består av två halvor och en anpassningsbar mittdel med avskalbara lager. Kompressionsfunktionen är integrerad i tätningen. Medger installation kring befintlig kabel eller rör. Fästs genom expansion i hål. För en kabel eller ett rör. Hylsa finns som tillbehör.
  Mer info
 • Kniparen
  Kniparen
  Brandklassad genomföring för kablar och rör. Kniparen består av en stålhylsa invändigt belagd med ett värmeexpanderande material. Vid upphettning, t ex under brandpåverkan sväller den invändiga beläggningen och tätar effektivt mot genomsläpp av eld, gas och rök. Kniparen finns i samma dimensioner som SM- och VP-rör. Kniparen är avsedd för avtätning i brandklass EI 60 till EI 120 av olika slag av kablar och plaströr som penetrerar brandcellsbegränsningar. Den kan också med fördel monteras i befintliga brandtätningar av olika slag.
  Mer info
 • Brandtejp Rörstrypare Protega Novastripe
  Brandtejp Rörstrypare Protega Novastripe
  Novastripe är en remsa tillverkad av expanderande tätningsmassan Novaflex. Tätningsremsan expanderar då den utsätts för höga temperaturer vid brand och tätar på ett effektivt sätt eventuella öppningar som kan uppstå efter det smältande plaströr i genomföringen. Klarar att täta plaströr upp till Ø 125 mm. Levereras på rulle, 10 meter per rulle. Brandteknisk klass EI30 - EI120, se monteringsanvisningar vad som krävs för att uppfylla olika brandklasser.
  Mer info
Visar 20 av 48

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript