Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Extronic närvarostyrningssystem

Vi på Ahlsell hjälper dig hitta installationsmaterialet för alla dina jobb inom el. Oavsett om du jobbar med kommersiella fastigheter eller privatbostad har vi sortimentet. Här finner du vägguttag, kabelstegar och tillbehör för enkel installation. Smarta vägguttag, strömställare och dimmers från flertalet stora leverantörer. Moderna produkter för moderna lösningar. Allt du behöver under ett och samma tak. Utforska vårt breda utbud av belysning och tillbehör här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Visar 1 till 20 av 56

Sortera

 • IR-detektor PD-2200, Extronic
  IR-detektor PD-2200, Extronic
  Lång räckvidd eller extrem känslighet. Detekteringsområdet kan anpassas genom byte av lins. Ett flertal linser finns. Detektorn är en passiv InfraRöd-detektor, Den har en mycket känslig pyroelektrisk sensor, Pulssumma detekterar närvaro i en lokal med liten aktivitet. En ljussensor kan blockera uppstart när dagsljuset. Räckvidd med standardlins är 40x40 meter.
  Mer info
 • Detektor akustisk AD-/600 DIN, Extronic
  Detektor akustisk AD-/600 DIN, Extronic
  AD600 är en närvarudetektor för energisparande belysningsstyrning. Genom att lyssna på ljud från två olika frekvensområden och analysera dessa detekteras närvaron. Belysningen tänd av de ohörbara ljud med låga frekvenser som uppstår när en dörr öppnas. Belysningen hålls sedan tänd av högre ljudfrekvenser från fotsteg och tal. Huvudfunktionen är automatisk tändning/släckning av belysningen vid närvaro/frånvaro. Tändning/släckning kan ske i två separata kanaler, A och B. Eftersom AD-600 är en akustisk detektor kan den lyssna runt hörn och i rum med avskärmande inredning. Detta gör den speciellt lämpad för trapphus.omklädningsrum med skåp mm. De akustiska detektorerna i AD-serien är komplement till den konventionella tekniken där närvarodetekteringen med passiv IR används. Detektorn finns i två versioner. AD-500 och AD-600. Den drivs av 230VAC och i kapslingen finns en DIN-skena med plats för kontaktorer om det krävs för t.ex. styrning av lysrörsarmaturer. AD-600 har en normkapsling i plast för montage på DIN-skena. Eftersom AD-600 placeras i ett elskåp måste minst en extern mikrofon anslutas. Till AD-600 kan man koppla max 6st extra mikrofoner.
  Mer info
 • Närvarodetektor passiv IR PD-2400, Extronic
  Närvarodetektor passiv IR PD-2400, Extronic
  PD-2400 är en passiv IR-detektor avsedd för närvarodetektering. Den har en mycket känslig pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen. Elektroniken och programvaran i PD-2400:s mikroprocessor är speciellt konstruerade för närvarodetektering.
  Programvaran analyserar signalen från det pyroelektriska sensorelementet och mäter brusnivå och signalstyrka och pulssumma. Pulssumma är en långsammare mätmetod som detekterar närvaro i en lokal med liten aktivitet vilket resulterar i svaga signaler.
  Med en omkopplare kan signalbehandlingen anpassas till lokaler med hög eller låg aktivitet. En inbyggd fotocell kan användas för att blockera uppstart i anläggningar med tillräckligt dagsljus. Linsen i detektorn samlar in värmestrålningen från olika fält in till sensorelementet. Det finns många olika linser för olika typer av lokaler (kontor, korridorer, idrottshallar, kulvertar mm). När en människa passerar tvärs igenom ett fält genereras en stark signal i sensorelementet. När man rör sig i ett fält (ifrån och mot detektorn, i fältets riktning) uppstår i praktiken också en svag signal.
  Mer info
 • Mikrofon AD-260U, Extronic
  Mikrofon AD-260U, Extronic
  Mikrofon AD260U skall kopplas till detektorn AD-500/600. De används alltid till AD-600, som normalt placeras i en elcentral. Den inbyggda mikrofonen kan inte detektera närvaron därför att skåp och dörrar dämpar ljudet för mycket. Upp till 6 extra mikrofoner kopplas till både AD-500 och AD-600, när den lokal som detekteras är större än vad en mikrofon klarar av. Flera mikrofoner kan även användas när detekteringen skall ske med hög känslighet t. ex i bibliotek. Genom att använda flera mikrofoner kan känsligheten i varje mikrofon ställas ner. Detekteringsförmågan i lokalen blir ändå hög genom att flera mikrofoner används och systemet blir mindre känsligt för störningar. AD-260 finns i två utföranden, AD-260 P och U. AD-260U har plastkapsling för montage i en infälld apparatdosa eller för utanpåliggande montage. Den andra har metallkapsling (P). Gemensamt är att känsligheten kan ställas i mikrofonen, separat för HF- och LF-områdena.
  Mer info
 • Logikmodul EX-13, Extronic
  Logikmodul EX-13, Extronic
  EX-13 är en logikmodul för differentierad styrning av belysning med närvarodetektorer PD-2200 i fyra olika belysningsnivåer samt för styrning av ventilationen. EX-13 har även ingång för en fotocell som automatiskt blockerar tändning av grundljuset om det naturliga ljuset är tillräckligt. Via en spärringång kan upptändningen spärras med t.ex. ett kodlås eller en kortläsare så att endast behöriga personer kan tända full belysning.
  EX-13 kan även programmeras för styrning av två separata lokaler med var sin närvarodetektor. I varje lokal kan två belysningsnivåer hanteras. Då närvaron upphör släcks belysningen automatiskt efter inställd tidsfördröjning (ställs in i detektorn). Belysningen kan även släckas manuellt.
  Ventilationen styrs automatiskt via en separat utgång. En inställbar tillslagsfördröjning förhidrar att ventilationen startar vid kortare närvaro. När närvaron upphör går fläktarna under under inställd frånslagsfördröjning så att utventilationen av lokalen säkerställs. Ventilationen kan även startas manuellt med en impulsryckknapp men ej stängas av manuellt. All programmering sker enkelt med byglar och funktionen indikeras med lysdioder vid ingångar och utgångar.
  Använd separat kontaktor vid anslutning av lysrör och större induktiva laster.
  Mer info
 • Universalfäste BR-1 och BR-2, Extronic
  Universalfäste BR-1 och BR-2, Extronic
  BR-1 är ett universalfäste för IR-detektor SRN-2000, justerbart 30° vertikalt, 45° horisontellt. BR-2 är lika BR-1 men med tillsats för hörnmontage.
  Mer info
 • Nivåväljare NV-2/NV-2R, Extronic
  Nivåväljare NV-2/NV-2R, Extronic
  Nivåväljaren NV-2 är avsedd att användas till HF-armaturer med lågnivåingång 1 - 10 V och att styras av närvarogivare. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två förinställda belysningsnivåer, t.ex. 3 % och 80 % ljus. Det ger ett valbart grundljus och en besparing under normaldrift. Arbetsprincipen att växla mellan två justerbara lägen minskar väsentligt på slitaget av ljuskällorna. Denna typ av belysningsanläggningar är lämpliga i ut rymmen där många tändningar kan före komma. Exempel på detta kan vara trapphus, garage, korridorer och kulvertar.
  NV-2 / NV-2R har två stycken elektroniskt stabiliserade potentiometrar anpassade för lågnivåstyrning 1 – 10V av HF-driftdon. Utförandet är anpassat för montering på DIN-skena i apparatskåp. Manövrering skall ske via en galvaniskt fri växlande kontaktfunktion, se nedanstående blockschema. NV-2R har dessutom ett relä och är avsedd att användas när belysningen aldrig skall släckas helt. Detektor eller logikmodul ansluts till plintarna 4 och 5 som är galvaniskt separerade från lågnivåstyrningen.
  Mer info
 • Strömförsörjning EXE-2000 13,65 VDC, Extronic
  Strömförsörjning EXE-2000 13,65 VDC, Extronic
  En likriktare för montering på DIN-skena som passar i normkapsling och är strömbegränsad/kortslutningssäker, max 1,5A. Spänning primär 230 VAC, sekundär 13,65 VDC/1,5A. Effekt i vila 20 VA.
  Mer info
 • Skyddsgaller, Extronic
  Skyddsgaller, Extronic
  Skyddar närvarodetektorn i utsatta miljöer, t ex idrottshallar. Passar PD2200, PD2400, SRN2000 m fl.
  Mer info
 • Nivåväljare NV-4T, Extronic
  Nivåväljare NV-4T, Extronic
  Nivåväljaren NV-4T är avsedd att användas i belysningsanläggningar med dimbara lysrörsarmaturer och dynamisk belysning i fyra nivåer. Fyra nivåer kan t.ex. användas för växling mellan dag- och nattprogram. Växling mellan två program kan t.ex. användas i garage och sjukhus. Dag- och nattprogram gör att ögonen lättare anpassar sig till ljuset vid in- och utpassage i garage och ger behagligare ljusnivåer i sjukhuskorridorer. Dynamisk belysningsstyrning innebär att belysningen lyser på:
  • högnivå vid närvaro (t.ex. 80% ljus).
  • lågnivå efter närvaro (t.ex. 1 % ljus).
  • när det inte varit någon närvaro under en insällbar tid (t.ex. 30 min - 2 tim) släcks belysningen helt.
  Med NV-4T kan t.ex. ett nattprogram kopplas in av en fotocell eller kopplingsur och nattetid blir då funktionen:
  • högnivå vid närvaro (t.ex. 30% ljus).
  • lågnivå efter närvaro (t.ex. 1 % ljus).
  • när det inte varit någon närvaro under en insällbar tid (t.ex. 30 min - 2 tim) släcks belysningen helt.
  Dag- och nattprogrammen kan naturligtvis även användas för andra ändamål.
  Mer info
 • Lins 15 Standardlinsen till närvarudetektorer, Extronic
  Lins 15 Standardlinsen till närvarudetektorer, Extronic
  För att anpassa närvarudetektor i SRN-2000E serien för respektive objekt/utrymme kan linsen bytas, standarslinsen vid leverans är alltid nr:15.
  Standardlinsen som alltid levereras med detektorn, lämplig för gymnastikhallar och andra ytor över 15x15m.
  Maximal yta: 40x40m
  Vinkel: 100gr
  Antal fält: 58
  Mer info
 • Lins 17 Lagerlinsen till närvarudetektorer, Extronic
  Lins 17 Lagerlinsen till närvarudetektorer, Extronic
  Används oftast i lager när varje lagergång ska detekteras.
  Maximal yta: 40x40m
  Vinkel: 100gr
  Antal fält: 24
  Mer info
 • Nivåväljare NV-2T, Extronic
  Nivåväljare NV-2T, Extronic
  Nivåväljarna används till HF-armaturer med lågnivåingång för reglering av belysningsnivån och att styras av närvarogivare. NV-2T har även en inbyggd timerfunktion. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två justerbara belysningsnivåer (t.ex. 3 % och 80 % ljus), vilket är lämpligt i utrymmen där många tändningar kan förekomma t.ex. i trapphus, garage, korridorer och kulvertar. NV-2T har två stycken elektroniskt stabiliserade potentiometrar anpassade för lågnivåstyrning 1 – 10V av HF-driftdon.
  Reläutgången är avsedd att via en kontaktor styra matningsspänningen till armaturerna. Potentiometerutgångarna styr på lågnivåsidan 1 - 10 V. Med en timer kan en frånslagsfördröjning på upp till 120 minuter ställas in. Den kan användas för att ge en "adapterande" funktion i lokaler där det periodvis passerar mycket människor. Manuell tändning och släckning kan ske med en eller flera parallellkopplade, momentant slutande kontakter. Blockering av automatisk tändning kan ske med t.ex. en fotocell. Detektor eller logikmodul ansluts till plintarna 4 och 5 och är galvaniskt separerade från lågnivåstyrningen.
  Mer info
 • Lins 51 Kontor/klassrum till närvarudetektorer, Extronic
  Lins 51 Kontor/klassrum till närvarudetektorer, Extronic
  Används alltid i utrymmen under 15x15m, samt när en mycket hög känslighet erfodras.
  Maximal yta: 16x16m
  Vinkel: 100gr
  Antal fält: 168
  Mer info
 • IR-detektor PD43 CASAMBI
  IR-detektor PD43 CASAMBI
  PD-43CA är en passiv infraröd detektor avsedd för närvarodetektering och trådlös styrning av Casambi-armaturer. Den har en pyroelektrisk sensor som reagerar på förändringar i värmestrålningen. Vid leverans är detektorns räckvidd 40 meter i 90 graders öppningsvinkel, men genom att byta lins kan räckvidden utökas till 80 meter. Räckvidden kan också minskas för att göra detektorn mer känsligare för små rörelser i t.ex. en skolsal.
  Mer info
 • Detektor akustisk AD-300, Extronic
  Detektor akustisk AD-300, Extronic
  AD-300 är avsedd att användas i anläggningar för belysning i kombination med IR-detektering. Detektorns uppgift är att tända belysningen vid inträde i lokalen för att säkerställa tändning där IR-detektorn inte når. AD-300 är en akustisk detektor som bara lyssnar på mycket låga, ohörbara frekvenser, infraljud 0-3Hz. Dessa låga frekvenser uppstår t.ex. när dörrar öppnas vilket utnyrttjas för AD-300´s användning. För alla andra ljud är detektorn döv. Därefter detekteras närvaron av IR-detektorn som håller belysningen tänd så länge som närvaron varar. Vid detektering drar det inbyggda växlande relät. Relät förblir draget den tid som ställts in på den inbyggda timern. Spänning 12 VDC, ström 15mA i vila 35mA max, max belastning 30 V/1A.
  Mer info
 • Nivåväljare NV-2 DSI, Extronic
  Nivåväljare NV-2 DSI, Extronic
  Nivåväljaren NV-2 DSI är avsedd att används till HF-armaturer med digital kommunikation och att styras av närvarogivare. Med nivåväljaren kan växling ske mellan två förinställda belysningsnivåer, t.ex. 3 % och 80 % ljus. Det ger ett valbart grundljus och en besparing under normaldrift. Arbetsprincipen att växla mellan två förinställda lägen minskar väsentligt på slitaget av ljuskällorna.
  Denna typ av belysningsanläggningar är lämpliga i utrymmen där många tändningar kan förekomma. Exempel på detta kan vara trapphus, garage, korridorer och kulvertar. NV-2 DSI har två stycken potentiometrar anpassade för inställning av digital DSI-nivå, 1-255 (1 - 100% belysningsnivå). Kapslingen är anpassad för montering på DIN-skena i apparatskåp.
  Mer info
 • Detektor akustisk AD-350, Extronic
  Detektor akustisk AD-350, Extronic
  AD-350 är en akustisk detektor avsedd för styrning av belysning. Den lyssnar bara inom ett begränsat frekvensområde mellan ca 3 och 7 kHz och tänder belysningen när ljud inom det angivna frekvensområdet detekteras. Vid detektering av ljud inom detta frekvensområde drar det inbyggda växlande relät. Relät förblir draget under detekteringstiden plus den tid som ställts in på den inbyggda timern.
  Spänning 12 VDC, ström 15mA i vila 35mA max, max belastning 30 V/1A.
  Mer info
 • Konverterkort 24 AC/DC till 12 VDC, Extronic
  Konverterkort 24 AC/DC till 12 VDC, Extronic
  Ett konverterkort DC/DC eller AC/DC till närvarodetektorerna SRN-2000E/ET/EF som används vid 24-voltssystem. Konvertern är switchad och kan matas med växel- eller likström. Inspänning 19-39 VDC eller 16-28 VAC, utspänning 12 VDC.
  Mer info
 • Lins 43 Korridorlins - vänster, till närvarudetektorer, Extronic
  Lins 43 Korridorlins - vänster, till närvarudetektorer, Extronic
  Används i korridor när detektorn monteras i det vänstra hörnet framifrån sett, används i korridorer som är längre än 40m.
  Maximal yta: 80x40m
  Vinkel: 90gr
  Antal fält: 28
  Mer info
Visar 20 av 56

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript