Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Högspänningssäkringar

Behöver du säkringar? Vi på Ahlsell hjälper dig hitta installationsmateriel för alla dina jobb inom el. Oavsett om du jobbar med kommersiella fastigheter eller privatbostad har vi sortimentet. Vi lagerför produkter från flertalet kända leverantörer. Här finner du vägguttag, kabelstegar och tillbehör för enkel installation. Smarta vägguttag, strömställare och dimmers från flertalet stora leverantörer. Moderna produkter för moderna lösningar. Allt installationsmateriel du behöver under ett och samma tak. Bra material är grunden i ett väl utfört arbete. Utforska vårt breda utbud av säkringar, installationsmaterial och tillbehör här i webbutiken eller besök din närmsta Ahlsellbutik.

Visar 1 till 20 av 29

Sortera

 • Högspänningssäkringar 24kV
  Högspänningssäkringar 24kV
  Totalområdessäkring
  SIBA strömbegränsande högspänningssäkringar i "Sverige utförande" uppfyller de speciella krav som anges i ELSÄK-FS 1999: 5 § 801.1. Dessa säkringar kännetecknas för sin förmåga att klara en frånkopplingstid = 100 ms vid uppkomst av ljusbåge i lågspänningsställverk. Dessa säkringar är avsedda både som kortslutningsskydd och överlastskydd. Det finns därför ej någon minsta brytström I3 som ej kan brytas. Säkringarna är helt vattentäta och försedda med slagstift.
  Mer info
 • Smältsäkringar SM33 N
  Smältsäkringar SM33 N
  Smältsäkring typ N, normal, är huvudsakligen ett kortslutningsskydd. Används där huvudsäkringar finns på lågspänningssidan. För montering i patronrör.
  Den består av en smälttråd av finsilver med anslutningssladdar av mjuk mångtrådig kopparlitz. Smälttråden är inkapslad i ett slutet isolitrör med väl vibrerad sandfyllning.
  Gränssmältströmmen ligger inom 1,3-2 gånger märkströmmen.
  Brytspänningen är lika med systemspänning +20%.
  Mer info
 • Högspänningssäkringar CEF-S 12kV
  Högspänningssäkringar CEF-S 12kV
  ABB högspänningssäkringar är Sverigesäkringar och uppfyller därmed specifika krav enligt provningsnormen §17. CEF-S är en delområdessäkring (back-up) och avsedd som korslutningsskydd. ABBs delområdessäkringar är konstruerade för att klara en kort frånkopplingstid vid ljusbågsfel på fördelningstransformators lågspänningssida. Vidare är CEF-S utrustad med temperaturenhet (TCU) som ger extra skydd mot termiska påfrestningar i små kapslingar. Är även lämpad för RMU ställverk, används säkringen i syfte att belastas med transformatorns fulla märkström eller mer bör ett steg högre för säkringsmärkström väljas.
  Mer info
 • Högspänningssäkringar 12kV, totalområdessäkringar
  Högspänningssäkringar 12kV, totalområdessäkringar
  Totalområdessäkring
  SIBA strömbegränsande högspänningssäkringar i "Sverige utförande" uppfyller de speciella krav som anges i ELSÄK-FS 1999: 5 § 801.1. Dessa säkringar kännetecknas för sin förmåga att klara en frånkopplingstid = 100 ms vid uppkomst av ljusbåge i lågspänningsställverk. Dessa säkringar är avsedda både som kortslutningsskydd och överlastskydd. Det finns därför ej någon minsta brytström I3 som ej kan brytas. Säkringarna är helt vattentäta och försedda med slagstift.
  Mer info
 • Högspänningssäkringar CEF-S 24kV
  Högspänningssäkringar CEF-S 24kV
  ABB högspänningssäkringar är Sverigesäkringar och uppfyller därmed specifika krav enligt provningsnormen §17. CEF-S är en delområdessäkring (back-up) och avsedd som korslutningsskydd. ABBs delområdessäkringar är konstruerade för att klara en kort frånkopplingstid vid ljusbågsfel på fördelningstransformators lågspänningssida. Vidare är CEF-S utrustad med temperaturenhet (TCU) som ger extra skydd mot termiska påfrestningar i små kapslingar. Är även lämpad för RMU ställverk, används säkringen i syfte att belastas med transformatorns fulla märkström eller mer bör ett steg högre för säkringsmärkström väljas.
  Mer info
 • Högspänningssäkringar 24kV
  Högspänningssäkringar 24kV
  Delområdessäkring
  SIBA strömbegränsande högspänningssäkringar i "Sverige utförande" uppfyller de speciella krav som anges i ELSÄK-FS 1999: 5 § 801.1. Dessa säkringar kännetecknas för sin förmåga att klara en frånkopplingstid = 100 ms vid uppkomst av ljusbåge i lågspänningsställverk. Dessa säkringar är avsedda som kortslutningsskydd. Överströmmar mindre än den minsta brytströmmen I3 kan säkringen ej bryta. Säkringarna är helt vattentäta och försedda med slagstift.
  Mer info
 • Högspänningssäkringar GHF-S 12/24 kV
  Högspänningssäkringar GHF-S 12/24 kV
  Avsedd för applicering i stolpsäkringsapparat typ L 33, LKI eller säkringsfrånskiljare GDSG 6716. GHF-S har samma dimensioner som Geveas patronrör och passar direkt i säkringsapparaten, L33. Manövreringen av säkringen sker på samma sätt och med samma verktyg som det ordinarie patronröret.
  Säkringen finns i både 12 och 24 kV utförande. Säkringens karakteristik är anpassad för att tillmötesgå högt ställda krav på korta frånkopplingstider i 100 ms området.
  Mer info
 • Högspänningssäkringar 12kV, delområdessäkringar
  Högspänningssäkringar 12kV, delområdessäkringar
  Högspänningssäkringar som klarar 12 kV spänning.
  Mer info
 • Smältmetall SHSYA, 12-24 kV
  Smältmetall SHSYA, 12-24 kV
  Smältinsats med böjliga anslutningsledningar för säkringsapparater med utkastarfjädrar.
  Smälttråden är inlagd i ett bakelitrör som invändigt är klätt med ett gasavgivande material för släckning av ljusbågen.
  För montering i utkastarfjädrar.
  Mer info
 • Säkringshållare HSP 200A
  Säkringshållare HSP 200A
  Säkringshållare för HSP-säkringar med låsbygel
  Mer info
 • Smältsäkring SMIA
  Smältsäkring SMIA
  Denna säkring är avsedd för montering i patronrör. Den är färgmärkt enligt norm och även märkt med siffror. Anslutningsledarna är av mjuk kopparlist och smälttråden är innesluten i icke antändligt material.
  Mer info
 • Smältmetaller
  Smältmetaller
  Smältmetall med böjliga anslutningsledare för montering i patronrör. Smälttråden är inlagd i ett bakelitrör som är fyllt med ett släckpulver. Vid användning som kortslutningsskydd på högspänningssidan bör märkströmmen ej överstiga smältmetallens märkström.
  Mer info
 • Smältsäkring 24kV
  Smältsäkring 24kV
  Smältsäkringar.
  Mer info
 • Smältmetaller TG N
  Smältmetaller TG N
  För frånskiljarsäkringar L33 utrustade med utkastarfjädrar. Smältmetall TG består av en smälttråd inlagd i ett vattenbeständigt rörmaterial, som är starkt gasavgivande då det utsätts för brytljusbågen. Smältmetallen är försedd med mjuka litzanslutningar för enkel anslutning till utkastarfjädrarna. Den har samma dimension oberoende av spänningen.
  TG har låg spridning kring medelkurvan. Selektivitet kan alltid påräknas mellan två intilliggande säkringsstorlekar när dessa utnyttjas som kortslutningsskydd.
  Användes säkringen som överbelastningsskydd bör den större säkringen ha en märkström om minst 1,5 gånger den mindre.
  Skyddad transformators högsta märkström A bör ej överstiga smältmetallens märkström.
  Mer info
 • Smältmetaller LA
  Smältmetaller LA
  Smältmetall med böjliga anslutningsledare för montering i patronrör. Smälttråden är inlagd i ett bakelitrör som är fyllt med ett släckpulver. Vid användning som kortslutningsskydd på högspänningssidan bör märkströmmen ej överstiga smältmetallens märkström.
  Mer info
 • Smältmetaller TG T
  Smältmetaller TG T
  För frånskiljarsäkringar L33 utrustade med utkastarfjädrar. Smältmetall TG består av en smälttråd inlagd i ett vattenbeständigt rörmaterial, som är starkt gasavgivande då det utsätts för brytljusbågen. Smältmetallen är försedd med mjuka litzanslutningar för enkel anslutning till utkastarfjädrarna. Den har samma dimension oberoende av spänningen.
  TG har låg spridning kring medelkurvan. Selektivitet kan alltid påräknas mellan två intilliggande säkringsstorlekar när dessa utnyttjas som kortslutningsskydd.
  Användes säkringen som överbelastningsskydd bör den större säkringen ha en märkström om minst 1,5 gånger den mindre.
  Skyddad transformators högsta märkström A bör ej överstiga smältmetallens märkström.
  Mer info
 • Smältmetall SM33
  Smältmetall SM33
  Används där huvudsäkringar på lågspänningssidan finns. Smältmetallen placeras inuti patronröret. Smältmetall typ SM består av en smälttråd av finsilver med anslutningssladdar av mjuk mångtrådig kopparlitz. Smälttråden är inkapslad i ett slutet isolitrör med väl vibrerad sandfyllning.
  Mer info
 • Högeffektsäkring "Sverige utförande" 12kV
  Högeffektsäkring "Sverige utförande" 12kV
  Delområdessäkringar - Back-up säkringar är konstruerade för kort frånkopplingstid vid ljusbågsfel på fördelningstransformatorernas lågspänningssida.
  Säkringarna är avsedda som strömbegränsande/kortslutningsskydd, vilka ska lösa för alla strömmar mellan sin maximala brytström Imax (I1) ner till Imin (I3) värdet.
  Säkringarna motsvarar kraven i den äldre svenska provningsnormen 17A- "Sverigesäkring" genom:

  • Frånkopplingstiden är anpassad till säkringens märkström (säker brytning vid 0,1s)
  • Säkringens märkström motsvarar kraven om att vara större än 1,1 gånger transformatorns märkström.
  • Säkringarna uppfyller kraven för inkopplingsströmmarna enligt 17A.

  Säkringarna är även dimensionerade för att klara att transformatorerna körs med 40% överlast i 2 timmar. Säkringarna är provade och godkända enligt idag gällande provningsnorm IEC 60282-1 och VDE 0670 T4.
  Dimensionsmässigt uppfyller säkringarna DIN 43625 och är konstruerade för användning både inom- och utomhus. De låga effektförlusterna i säkringarna gör dem lämpliga för användning i kapslade ställverk. Vid dessa applikationer där kylningen är reducerad skall säkringens effektförluster beaktas vid val av märkström på säkringen. Säkringarna är bly och kadmium fria och utrustade med slagstift, typ medium 80 N (Newton). Hela sortimentet sträcker sig för 12 kV från 6A-160A och för 24 kV från 4A-125A. Säkringarna har en tydlig märkning med teknisk data och E-nummer för undvikande av misstag samt förstärkt märkning runt hela säkringskroppen av slagstiftets placering. Denna märkning förenklar efterkontroll av montageriktningen för säkerställande av funktion av slagstiftet. Slagstiftet aktiveras antingen vid avsmält smältledare eller via inbyggd temperaturgivare.
  Mer info
 • Högeffektsäkring TO 12kV, totalområdessäkringar
  Högeffektsäkring TO 12kV, totalområdessäkringar
  Högeffektssäkringar i 12 kV spänning.
  Mer info
 • Smältsäkring SMIA-KR
  Smältsäkring SMIA-KR
  Smältsäkringar av typ SMIA-KR.
  Där R betyder reflex, är en säkring med reflexer dolda inuti "strumpan" som täcker smälttråden. Tanken är att man vid felsökning i mörker, på långt håll med hjälp av en lampa ska kunna se om säkringen har löst ut. SMIA-KR är färgmärkt enligt norm och även med siffror. Anslutningsledarna är av mjuk kopparfläta med förtennade ytterändar. Smälttråden är innesluten i icke antändligt material. Mycket lätt att montera.
  Mer info
Visar 20 av 29

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript