Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Råd och tips för användning av kylmedier

Kylbranschen står inför en står omställning då EU lagstiftning genom F-gasförordningen EU/517/2014 kommer styra marknaden mot användning av köldmedier med låga GWP-värden. Detta kommer vara omfattande och kräva kompetens. Vi vill därför ge råd och tips för användning av kylmedier.

Var rädd om vårt klimat – använd låg GWP köldmedier

Vad innebär F-gasförordningen?

F-gasförordningen har två huvudsakliga styrmedel för att åstadkomma en förändring i användningen av köldmedier; dels stryps de produktionskvoter som köldmedietillverkarna får producera och dessutom införs stoppdatum för användning av kylmedier i vissa utrustningar om GWP-värdet är högre än angivet.

Ahlsell Refs policy för köldmedier

Vi tar hänsyn till kvalitén och miljön i hela vår verksamhet. Detta innebär bland annat:

 • att legala krav är minimikrav
 • kvalitets-och mijöarbetet är strategiskt och systematiskt
 • aktivt arbete för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet med fokus på produkter, transporter, energianvändning och avfall

Vilka ersättningsmedier finns för HFC-köldmedier med höga GWP-värden?

De naturliga köldmedierna koldioxid, propan och ammoniak fungerar som ersättningsmedier för HFC-köldmedier med höga GWP-värden, dock kräver dessa ett teknikskifte för att kunna användas och då i helt nya utrustningar. 

 

 

Att tänka på vid konvertering av befintliga system:

 • Kontrollera vilka köldmedier kompressorn är godkänd för.
 • Kontrollera att driften kommer ligga inom driftsområdet.
 • Kontrollera att hetgastemperaturen ligger på acceptabla nivåer under drift och att förutsättningar finns att detta uppfylls vid extrema driftspunkter.

Vad gäller för nya system?

För nya system är situationen något enklare då det redan i konstruktionsfasen är möjligt att ta hänsyn till köldmediets egenskaper. Men även för nya system är det bra att som underhållspunkt regelbundet kontrollera driften och driftparametrar.

 

 

 

Begränsning av hetgastemperaturen

För att minska risken för att hetgastemperaturen ska bli kritisk kan du tänka på följande:

 1. Säkerställ att expansionsventilen är korrekt inställd med avseende på överhettningen.
 2. Skydda suggasen från oönskad uppvärmning genom lämpliga åtgärder som exempelvis isolering.
 3. Använd lägsta möjliga kondenseringstemperatur.
 4. Låt systemet ha så hög förångningstemperatur som möjligt.
 5. Kylfläkt på kompressortoppen kan övervägas.

Ahlsell gör det enklare att vara proffs

Vänd dig till oss på Ahlsell Ref nästa gång du behöver kyla till kontor, butiker, kök eller industrilokaler. Vi har ett komplett sortiment av produkter för alla typer av kylapplikationer, direkta eller indirekta system. Vi kombinerar produkter från ledande varumärken med egna, vilket ger dig möjlighet att bättre kunna välja produkt efter dina behov. Vi har över 100 000 artiklar på laget som du har på plats hos dig dagen efter beställning.

 

 

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.