Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

Råd och tips för användning av köldmedier

Vi har nu under ett antal åt fått förhålla oss och anpassa oss till den EU-gemensamma F-gasförordningen EU/517/2014. Utmaningarna har varit många men man kan konstatera att bransch och marknad har klarat utmaningarna förhållandevis bra så här långt. För att klara av utmaningarna ännu bättre ger vi här nyttiga råd för användning av köldmedier.

Glöm även inte att anmäla dig till vårt webbinarium lite längre ner på sidan.

Var rädd om vårt klimat

Marknadens omställning har medfört att naturliga köldmedier har fått en mycket större användning. De syntetiska köldmedierna har historiskt visat sig ha olika oönskade miljöbelastningar.

Bra vägledning med TEWI

Är dock de naturliga köldmedierna alltid det bästa alternativet? För en mer korrekt analys är det viktigt att se till helheten och begreppet TEWI ger då bra vägledning. TEWI står för Total Equivalent Warming Impact, det vill säga - hur stor klimatpåverkan har anläggningen/systemet under sin livslängd i form av miljöpåverkan från drivenergin och förväntat köldmedieläckage till atmosfären under livslängden och vid skrotningen.

Vad innebär F-gasförordningen?

F-gasförordningen har två huvudsakliga styrmedel för att åstadkomma en förändring i användningen av köldmedier; dels stryps de produktionskvoter som köldmedietillverkarna får producera och dessutom införs stoppdatum för användning av kylmedier i vissa utrustningar om GWP-värdet är högre än angivet.

Välkommen på webbinarium!

Vi bjuder in till webbinarium där vi bland annat går igenom bakgrunden till A2L-köldmedier, egenskaper, fördelar och nackdelar, säkerhet vid service och systemlösning. Du väljer själv om du vill delta den 4/3 kl. 13:00-14:30 eller 5/3 kl. 13:00-14:30. Hoppas vi ses där!

 

Jag vill delta den 4/3

Jag vill delta den 5/3

 

Viktiga stoppdatum

 

Här ett urval av de viktigaste stoppdatumen för användning av köldmedier för specifika användningsområden och då för köldmedier med högre GWP-värden än de som är angivna i tabellen.

 

Regenererat köldmedium - varför är det bra?

Regenerering av köldmedium innebär att återtaget köldmedium renas, kontrolleras och återställs till en kvalitet som motsvarar kvaliteten hos en ny produkt. Detta bidrar till en cirkulär ekonomi där vi hushåller med jordens resurser. Regenererat köldmedium förväntas därför bli en väsentlig del av den totala användningen framöver.

Ahlsells policy för köldmedier

Vi tar hänsyn till kvalitén och miljön i hela vår verksamhet. Detta innebär bland annat:

  • att legala krav är minimikrav
  • kvalitets-och mijöarbetet är strategiskt och systematiskt
  • aktivt arbete för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet med fokus på produkter, transporter, energianvändning och avfall

Vilka ersättningsmedier finns för HFC-köldmedier med höga GWP-värden?

De naturliga köldmedierna koldioxid, propan och ammoniak fungerar som ersättningsmedier för HFC-köldmedier med höga GWP-värden, dock kräver dessa ett teknikskifte för att kunna användas och då i helt nya utrustningar. 

 

 

Råd vid konvertering av system med höga GWP-värden

  • Kontrollera vilka köldmedier kompressorn är godkänd för.
  • Kontrollera att driften kommer ligga inom driftsområdet.
  • Kontrollera att hetgastemperaturen ligger på acceptabla nivåer under drift och att förutsättningar finns att detta uppfylls vid extrema driftspunkter.

Ahlsell gör det enklare att vara proffs

Vänd dig till oss på Ahlsell när du behöver kyla till kontor, butiker, kök eller industrilokaler. Vårt kompletta sortiment innehåller produkter för alla typer av kylapplikationer, direkta eller indirekta system. Vi kombinerar produkter från ledande varumärken med egna. Vi har över 100 000 artiklar på lagret som du har på plats hos dig dagen efter beställning.

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.