Töm listan

Är du säker på att du vill tömma listan?
Orderrader:
0

Töm inköpslista

Du har 0 orderrader i din inköpslista.
Är du säker på att du vill tömma inköpslistan?

Din inköpslista

Någonting gick fel när priserna hämtades. Försök igen.

Din inköpslista är tom

VA-projekten som bygger ett mer hållbart samhälle

2021-06-03

Nyligen publicerades Ahlsells Hållbarhetsrapport för 2020. Det är en publikation som vi tar fram varje år där vi berättar om vad vi har uppnått under året i vårt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling. Bland de många projekt och insatser som bygger ett mer hållbart samhälle och som vi deltagit i under 2020, märks flera VA-projekt.

Hållbarhet är en naturlig del av Ahlsells verksamhet som genomsyrar hela koncernen. Det är en prioriterad fråga och ett av de viktigaste målen att styra mot. Och våra mål är högt satta! Vi ska halvera vårt CO2-avtryck från 2016 till 2030, med siktet tydligt inställt mot att vara fossilfria senast 2045.

Hållbara värden i alla våra uppdrag

FN:s globala mål för hållbar utveckling har skrivits under av 193 länder och stakar ut den framtid vi vill bygga. I Ahlsell har vi identifierat vilka mål vi anser att vår verksamhet bidrar till, liksom de mål som presenterar utmaningar för oss.

Ett av de mål som vi vill maximera vår positiva påverkan inom är mål nummer 6 – Rent vatten och sanitet för alla. Här möjliggör vi nya VA-lösningar i hela Norden. Vi levererar till hus- och lägenhetsbyggen, avloppssystem och reningsverk och är även en stor leverantör av hygien- och sanitetsprodukter.

- Bland de många projekt som bygger ett mer hållbart samhälle och som Ahlsell deltagit i under 2020, är det glädjande att så många involverar VA. Vårt mål är att skapa hållbara värden i alla våra uppdrag och utveckla långsiktiga lösningar tillsammans med våra kunder, säger Lars Andersson, divisionschef inom VA & Mark på Ahlsell.

Tillsammans gör vi skillnad i samhällsbyggandet

Under 2020 har vi till exempel varit involverade i arbetet med att installera dagvattenmagasin i Växjö. I takt med klimatförändringarna ökar problemen med dagvattenhantering. I städer och samhällen har dagvatten inte möjlighet att rinna undan och kan orsaka översvämningar med stora kostnader som följd. Med dagvattenmagasin samlas dagvatten, renas och successivt släpps ut i marken så att översvämningar och föroreningar minskar.

Fosfat är en stor anledning till övergödning i våra vattendrag och sjöar. Därför är det viktigt att installera fosfatfälla till det enskilda avloppet. Under 2020 har vi på Ahlsell levererat cirka 60 fosfatfällor, vilket innebär cirka 17 000 kubikmeter renat vatten varje år.

Genom att delta i byggnationen av Sveriges största bräckvattenverk har vi, med våra produkter och vår kompetens, sett till att invånarna på Gotland får tillgång till rent och friskt vatten. Bräckvattenverket producerar 7 500 kubikmeter vatten per dygn, vilket motsvarar drygt 53 000 invånares dagliga vattenförbrukning.

2020 var årets hållbara leverantör en VA-leverantör

Varje år utser vi på Ahlsell Årets hållbara leverantör. Det är ett prestigepris som vi instiftat för att lyfta en leverantör som utmärkt sig särskilt på hållbarhetsområdet och som i övrigt visat upp en föredömlig verksamhet. Den leverantör som utmärkte sig 2020 var Ulefos. Det är ett nordiskt företag inom vattendistribution och gatugods och en av våra leverantörer inom VA & Mark. Under 2020 fattade Ulefos beslut om att övergå till att leverera omålat gatugods. Med beslutet bryter man en gammal tradition och satsar på en mer hållbar lösning som bland annat minskar koldioxidavtrycket genom minskat restavfall.

- Ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer kring hållbarhet är vägen framåt för att påverka samhället i positiv riktning. I dag ligger vår bransch långt framme och kan erbjuda en stor mängd VA-produkter och lösningar som minskar miljöpåverkan och bidrar till ett hållbart byggande, säger Lars Andersson.

 

Läs mer om hur vi kan hjälpa till med VA-projekt och hur vi jobbar med hållbarhet

VA & Mark Hållbarhet

Meddelande från Ahlsell

Javascript är avstängt i din webbläsare. För full funktionalitet rekommenderar vi att du slår på Javascript

Meddelande från Ahlsell

Cookies är inaktiverat. För att sajten ska fungera korrekt måste webbläsaren tillåta cookies.